Publication details

 

Brno (okr. Brno-město)

Basic information
Original title:Brno (okr. Brno-město)
Title in English:Brno (district Brno-town)
Authors:Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Petr Polánka, Lenka Sedláčková, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek
Further information
Citation:HOLUB, Petr, Václav KOLAŘÍK, David MERTA, Marek PEŠKA, Petr POLÁNKA, Lenka SEDLÁČKOVÁ, Dana ZAPLETALOVÁ a Antonín ZŮBEK. Brno (okr. Brno-město). Přehled výzkumů, Brno: ArÚ AVČR, 2006, roč. 47/2005, s. 170-226. ISSN 1211-7250.Export BibTeX
@article{934915,
author = {Holub, Petr and Kolařík, Václav and Merta, David and Peška, Marek and Polánka, Petr and Sedláčková, Lenka and Zapletalová, Dana and Zůbek, Antonín},
article_location = {Brno},
keywords = {Městská archeologie, středověk},
language = {cze},
issn = {1211-7250},
journal = {Přehled výzkumů},
title = {Brno (okr. Brno-město)},
volume = {47/2005},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Periodical
Keywords:Městská archeologie, středověk