Publication details

 

Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí.

Basic information
Original title:Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí.
Title in English:Preparation for a change. The method for anticipation of people´s reactions.
Authors:Bohumíra Lazarová, Milan Pol
Further information
Citation:LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 20 s. ISBN 978-80-904966-9-9.Export BibTeX
@misc{963481,
author = {Lazarová, Bohumíra and Pol, Milan},
address = {Praha},
edition = {1. vyd.},
keywords = {school; management of change; method of anticipation of people reactions;},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-904966-9-9},
publisher = {Národní ústav odborného vzdělávání},
title = {Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí.},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Účelové publikace
Keywords:school; management of change; method of anticipation of people reactions;

Manuál pojednává o procesu ověřování metody přípravy lidí na změnu - a byl vypracován pro účely autoevaluace škol.

The manual informs about piloting of the metod of preparing people to change. The manual was prepared for the school self-evaluation purposes.