Detail publikace

 

Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby

Základní údaje
Originální název:Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby
Autoři:Lubomír Spurný, Vlasta Reittererová
Další údaje
Citace:SPURNÝ, Lubomír a Vlasta REITTEREROVÁ. Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 6, s. 31-38. ISSN 0862-8505.Export BibTeX
@article{965016,
author = {Spurný, Lubomír and Reittererová, Vlasta},
article_location = {Brno},
article_number = {č. 6},
keywords = {Alois Hába; Music; Autograph},
language = {cze},
issn = {0862-8505},
journal = {Opus musicum},
title = {Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby},
volume = {roč. 43},
year = {2011}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Umění, architektura, kulturní dědictví
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:Alois Hába; Music; Autograph

Jedním z hlavních cílů Centra pro výzkum díla Aloise Háby (Center for Research on the Works of Alois Hába), které vzniklo v roce 2003, bylo koncentrovat poznatky o díle českého skladatele Aloise Háby (1893–1973). Vedle zájmu o hudební tvorbu a některá historická témata pak členové týmu soustředili svou pozornost na studium autorovy pozůstalosti, na metodologii filologického posouzení autografů a na možnosti jejich zprostředkování širšímu počtu uživatelů. Jedním z nejdůležitějších výzkumných záměrů Hábova centra proto zůstává příprava několika edičních plánů, které se pokoušejí s finanční podporou Grantové agentury České republiky tento požadavek naplnit; první z nich byl spojen s realizací katalogu skladatelova díla (2004 – 2010), druhý pak se zpracováním autorovy korespondence (2008 –).

Související projekty: