Detail publikace

 

Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby

Základní údaje
Originální název:Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby
Autoři:Lubomír Spurný, Vlasta Reittererová
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Umění, architektura, kulturní dědictví
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:Alois Hába; Music; Autograph

Jedním z hlavních cílů Centra pro výzkum díla Aloise Háby (Center for Research on the Works of Alois Hába), které vzniklo v roce 2003, bylo koncentrovat poznatky o díle českého skladatele Aloise Háby (1893–1973). Vedle zájmu o hudební tvorbu a některá historická témata pak členové týmu soustředili svou pozornost na studium autorovy pozůstalosti, na metodologii filologického posouzení autografů a na možnosti jejich zprostředkování širšímu počtu uživatelů. Jedním z nejdůležitějších výzkumných záměrů Hábova centra proto zůstává příprava několika edičních plánů, které se pokoušejí s finanční podporou Grantové agentury České republiky tento požadavek naplnit; první z nich byl spojen s realizací katalogu skladatelova díla (2004 – 2010), druhý pak se zpracováním autorovy korespondence (2008 –).

Související projekty: