Publication details

 

Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby

Basic information
Original title:Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby
Title in English:Speech of autographs: the issue of handling the estate of Alois Haba
Authors:Lubomír Spurný, Vlasta Reittererová
Further information
Citation:SPURNÝ, Lubomír a Vlasta REITTEREROVÁ. Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 6, s. 31-38. ISSN 0862-8505.Export BibTeX
@article{965016,
author = {Spurný, Lubomír and Reittererová, Vlasta},
article_location = {Brno},
article_number = {č. 6},
keywords = {Alois Hába; Music; Autograph},
language = {cze},
issn = {0862-8505},
journal = {Opus musicum},
title = {Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby},
volume = {roč. 43},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Article in Periodical
Keywords:Alois Hába; Music; Autograph

Jedním z hlavních cílů Centra pro výzkum díla Aloise Háby (Center for Research on the Works of Alois Hába), které vzniklo v roce 2003, bylo koncentrovat poznatky o díle českého skladatele Aloise Háby (1893–1973). Vedle zájmu o hudební tvorbu a některá historická témata pak členové týmu soustředili svou pozornost na studium autorovy pozůstalosti, na metodologii filologického posouzení autografů a na možnosti jejich zprostředkování širšímu počtu uživatelů. Jedním z nejdůležitějších výzkumných záměrů Hábova centra proto zůstává příprava několika edičních plánů, které se pokoušejí s finanční podporou Grantové agentury České republiky tento požadavek naplnit; první z nich byl spojen s realizací katalogu skladatelova díla (2004 – 2010), druhý pak se zpracováním autorovy korespondence (2008 –).

The study summarizes the activity of the Center for Research on the Works of Alois Hába which was established in 2003 to concetrate the facts about the work of Alois Hába (1893 – 1973). In 2004 – 2010 a representative catalogue of the composer's work was created; the work on the correspondence has been going on since 2008. The study deals with practical problems of editors; i.e. the technical aspects, and at the same time it describes the efforts to understand Hába as an outstanding person of the central European musical culture. The autors of the project try to gather scattered items into a comprehensive systém which would be an evidence of the composer's work, as much importial as possible. The autographs are examined from many aspects, the study comments the emphasis, or on contrary a disregard, to some of them.

Related projects: