Publication details

 

Nový pohled na neolitickou antropomorfní motiviku

Basic information
Original title:Nový pohled na neolitickou antropomorfní motiviku
Title in English:A new look at Neolithic anthropomorphic motifs
Author:Ludmila Kaňáková Hladíková
Further information
Citation:KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Nový pohled na neolitickou antropomorfní motiviku. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M, řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. LXI, č. 14-15, s. 59-86. ISSN 1211-6327.Export BibTeX
@article{966949,
author = {Kaňáková Hladíková, Ludmila},
article_location = {Brno},
article_number = {č. 14-15},
keywords = {neolithic; art; anthropomorfic motifs; morphologic and symbolic analysis},
language = {cze},
issn = {1211-6327},
journal = {Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M, řada archeologická},
title = {Nový pohled na neolitickou antropomorfní motiviku},
volume = {roč. LXI},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Periodical
Keywords:neolithic; art; anthropomorfic motifs; morphologic and symbolic analysis

Příspěvek se zabývá přehodnocením dosavadního náhledu na antropomorfní námět nejen ve středoevropském neolitu. Autorka rozebírá typická schémata, identifikuje chronologicky vymezené symbolické struktury a navrhuje reinterpretaci významu celého fenoménu zobrazování lidských postav v neolitu.

The paper deals with a review of the current view of anthropomorphic metaphor in the Central European Neolithic. The author discusses the typical patterns, identifies the defined chronological structure and the symbolic importance of the proposed reinterpretation of the phenomenon of displaying human figures in the Neolithic.