Detail publikace

 

Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

Základní údaje
Originální název:Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu
Autor:Zdeněk Nový
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Právní vědy
Druh:Odborná kniha
Klíčová slova:Abuse of rights; Arbitration; CISG; Contract; DCFR; Good faith; Equity; English law; French law; German law; International commerce;Lex mercatoria; Venire contra factum proprium; Private international law; UNIDROIT Principles; US law; unification

Kniha monograficky zpracovává postavení princpu dobré víry v oblasti mezinárodních obchodních smluv.