Detail publikace

 

Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

Základní údaje
Originální název:Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu
Autor:Zdeněk Nový
Další údaje
Citace:NOVÝ, Zdeněk. Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 2012. 232 s. Edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-376-9.Export BibTeX
@book{969306,
author = {Nový, Zdeněk},
address = {Praha},
edition = {1. vyd.},
keywords = {Abuse of rights; Arbitration; CISG; Contract; DCFR; Good faith; Equity; English law; French law; German law; International commerce;Lex mercatoria; Venire contra factum proprium; Private international law; UNIDROIT Principles; US law; unification},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7400-376-9},
publisher = {C. H. BECK},
title = {Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu},
year = {2012}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Právní vědy
Druh:Odborná kniha
Klíčová slova:Abuse of rights; Arbitration; CISG; Contract; DCFR; Good faith; Equity; English law; French law; German law; International commerce;Lex mercatoria; Venire contra factum proprium; Private international law; UNIDROIT Principles; US law; unification

Kniha monograficky zpracovává postavení princpu dobré víry v oblasti mezinárodních obchodních smluv.