Publication details

 

Na ostří nože

Basic information
Original title:Na ostří nože
Title in English:Knife edge
Author:Eva Stehlíková
Further information
Citation:STEHLÍKOVÁ, Eva. Na ostří nože. In Jobertová, Daniela. Janu Císařovi ad honorem : sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. s. 92-98, 7 s. ISBN 978-80-7331-223-7.Export BibTeX
@inproceedings{972709,
author = {Stehlíková, Eva},
address = {Praha},
booktitle = {Janu Císařovi ad honorem : sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám},
edition = {1. vyd.},
editor = {Jobertová, Daniela},
keywords = {Medieval drama; theatre; liturgy},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7331-223-7},
pages = {92-98},
publisher = {Nakladatelství Akademie múzických umění},
title = {Na ostří nože},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Mass media, audiovision
Type:Article in Proceedings
Keywords:Medieval drama; theatre; liturgy

Studie je koncentrována k problematice střetu profánního a liturgického v Mastičkáři, české středověké frašce ze 14. století.

The study focuses on the relationship of the profane and liturgical discourse in Czech medieval play Mastičkář from 14th century (Oinment Seller).

Related projects: