Publication details

 

Ostatni zajazd na Litwie jako punkt zwrotny w białorusko-polskim dialogu

Basic information
Original title:Ostatni zajazd na Litwie jako punkt zwrotny w białorusko-polskim dialogu
Title in English:Last Lithuanian Foray as the turning point in the Belarusian-Polish dialogue
Author:Vital Voranau
Further information
Citation:VORANAU, Vital. Ostatni zajazd na Litwie jako punkt zwrotny w białorusko-polskim dialogu. In Konferencja popularno naukowa z okazji Festiwalu Kultury Bialoruskiej. 2012.Export BibTeX
@proceedings{974404,
author = {Voranau, Vital},
booktitle = {Konferencja popularno naukowa z okazji Festiwalu Kultury Bialoruskiej},
keywords = {Belarus, Lithuania, Mickiewicz, translation},
language = {pol},
title = {Ostatni zajazd na Litwie jako punkt zwrotny w białorusko-polskim dialogu},
year = {2012}
}
Original language:Polish
Field:Linguistics
Type:Appeared in Conference without Proceedings
Keywords:Belarus, Lithuania, Mickiewicz, translation

Referat przedstawia historię tłumaczeń poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz" na język białoruski. Okoliczności związane z poszczególnymi przekładami, oraz losy tłumaczy służą jako ilustracja dla przedstawienia zawiłości historii, literatury i kultury Białorusi.