Publication details

 

Ostatni zajazd na Litwie jako punkt zwrotny w białorusko-polskim dialogu

Basic information
Original title:Ostatni zajazd na Litwie jako punkt zwrotny w białorusko-polskim dialogu
Title in English:Last Lithuanian Foray as the turning point in the Belarusian-Polish dialogue
Author:Vital Voranau
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Polish
Field:Linguistics
Type:Appeared in Conference without Proceedings
Keywords:Belarus, Lithuania, Mickiewicz, translation

Referat przedstawia historię tłumaczeń poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz" na język białoruski. Okoliczności związane z poszczególnymi przekładami, oraz losy tłumaczy służą jako ilustracja dla przedstawienia zawiłości historii, literatury i kultury Białorusi.