Publication details

 

Aktivity vzájemného učení očima expertů

Basic information
Original title:Aktivity vzájemného učení očima expertů
Title in English:Activities of mutual learning as viewed by the experts
Authors:Bohumíra Lazarová, Milan Pol
Further information
Citation:LAZAROVÁ, Bohumíra a Milan POL. Aktivity vzájemného učení očima expertů. In Štybnarová, Jana. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 95-104, 10 s. ISBN 978-80-86856-86-5.Export BibTeX
@inbook{974460,
author = {Lazarová, Bohumíra and Pol, Milan},
address = {Praha},
booktitle = {Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace},
edition = {1. vyd.},
editor = {Štybnarová, Jana},
keywords = {school; self-evaluation; mutual learning; experts; quality},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-86856-86-5},
pages = {95-104},
publisher = {Národní ústav pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků},
title = {Aktivity vzájemného učení očima expertů},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Chapter of a book
Keywords:school; self-evaluation; mutual learning; experts; quality

Text pojednává o tom, jak vnímali a hodnotili experti proces stimulace vzájemného učení škol (v rámci projektu Cesta ke kvalitě).

The text deals with the perception and evaluation of processes stimulating mutual learning of schools - as viewed by the experts involved in these processes (within the project "The Road to Quality").