Publication details

 

Balkanorománské jazyky : lexikostatistický test

Basic information
Original title:Balkanorománské jazyky : lexikostatistický test
Title in English:Balkano-Romance languages : a lexicostatistic test
Author:Václav Blažek
Further information
Citation:BLAŽEK, Václav. Balkanorománské jazyky : lexikostatistický test. In Gramelová, Lucie. Arumunština. Praha: Jaroslav Gramel, 2012. s. 69-85, 17 s. ISBN 978-80-904744-4-4.Export BibTeX
@inbook{975884,
author = {Blažek, Václav},
address = {Praha},
booktitle = {Arumunština},
editor = {Gramelová, Lucie},
keywords = {Balkano-Romance; classification; glottochronology; loanword},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-904744-4-4},
pages = {69-85},
publisher = {Jaroslav Gramel},
title = {Balkanorománské jazyky : lexikostatistický test},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Linguistics
Type:Chapter of a book
Keywords:Balkano-Romance; classification; glottochronology; loanword

V článku je studována vzájemná genetická příbuznost čtyř živých balkanorománských jazyků za použití tzv. 'rekalibrované' glottochronologie. Výsledky vedou k rozdělení balkanorománského dialektového kontinua do dvou větví, severní, reprezentovanou (dáko)rumunštinou a istrorumunštinou, a jižní, sestávající z arumunštiny a meglenorumunštiny.

In the article the mutual genetic relationship between four living Balkano-Romance idioms are studied, applying the method of so-called 'recalibrated' glottochronology. According to results, it is possible to divide the Balkano-Romance dialect continuum into two parts, Northern, represented by Daco-Rumanian and Istro-Rumanian, and Southerm, consisting of Arumanian and Megleno-Rumanian.