Publication details

 

Empire vs. Empire 24/7: Od experimentálního filmuk real-time instalaci

Basic information
Original title:Empire vs. Empire 24/7: Od experimentálního filmuk real-time instalaci
Author:Jana Čižiková
Further information
Citation:ČIŽIKOVÁ, Jana. Empire vs. Empire 24/7: Od experimentálního filmuk real-time instalaci. TIM ezin [online], Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012, Vol 2, No 1, s. 31–35. ISSN 1805-2606.Export BibTeX
@article{981068,
author = {Čižiková, Jana},
article_number = {No 1},
issn = {1805-2606},
journal = {TIM ezin [online]},
title = {Empire vs. Empire 24/7: Od experimentálního filmuk real-time instalaci},
url = {http://www.timezine.cz},
volume = {Vol 2},
year = {2012}
}
WWW:link to a new windowhttp://www.timezine.cz
Type:Article in Periodical