Publication details

 

Brněnská potěmkiáda

Basic information
Original title:Brněnská potěmkiáda
Author:Martin Bernátek
Further information
Citation:BERNÁTEK, Martin. Brněnská potěmkiáda. Divadelní noviny, 2012, roč. 21, č. 2, s. 14. ISSN 1210-0471.Export BibTeX
@article{981092,
author = {Bernátek, Martin},
article_number = {2},
keywords = {Cultural policy},
language = {cze},
issn = {1210-0471},
journal = {Divadelní noviny},
title = {Brněnská potěmkiáda},
volume = {21},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Article in Periodical
Keywords:Cultural policy

Analýza škrtů ve výdajích na divadelní příspěvkové organizace města Brna.

Analysis of cuts in expenses on theatre subsidiary organizations of Brno City.