Publication details

 

Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou

Basic information
Original title:Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou
Title in English:Future Searching: Between Privacy, Technology and Legislation
Author:Michal Černý
Further information
Citation:ČERNÝ, Michal. Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou. In INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2012. 8 s. ISSN 1801-2213.Export BibTeX
@inproceedings{982625,
author = {Černý, Michal},
address = {Praha},
booktitle = {INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích},
location = {Praha},
publisher = {Albertina icome Praha},
title = {Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou},
url = {http://www.inforum.cz/sbornik/2012/15},
year = {2012}
}
WWW:link to a new windowhttp://www.inforum.cz/sbornik/2012/15
Type:Article in Proceedings