Publication details

 

Attila : Hunové, Řím a Evropa

Basic information
Original title:Attila : Hunové, Řím a Evropa
Title in English:Attila : Huns, Rome and Europe
Author:Jarmila Bednaříková
Further information
Citation:BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2.Export BibTeX
@book{982627,
author = {Bednaříková, Jarmila},
address = {Praha},
edition = {Vyd. 1.},
keywords = {Attila; Huns; Roman empire; Europe},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7429-169-2},
publisher = {Vyšehrad},
title = {Attila : Hunové, Řím a Evropa},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Monograph
Keywords:Attila; Huns; Roman empire; Europe

Historie asijských předků Hunů, cesta a invaze do Evropy, vztahy k římskému Západu a Východu, ke germánským kmenům, význam Attilovy říše pro vývoj Evropy.

The Asian ancestors of the Huns, the way and the invasion to the Europe, the relationship to the Roman West and East, to the Germanian tribes and the significance of the empire of Attila for the European development.

Related projects: