Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 607

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 7Letter K, page 8Letter L, page 9Letter M, page 9Letter N, page 11Letter O, page 11Letter P, page 12Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 17Letter U, page 18Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 607 records, displayed 101 - 130

 

URBANOVÁ, Daniela.
Die lateinischen tabellae defixionum - der Usus und die Spezifika am Gebiet des Imperium Romanum. In Latin vulgaire latin tardif X, Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo 5-9 septembre 2012. Vyd. 1. Bergamo (Itálie) : Bergamo University Press - Sestante Edizioni, 2014. ISBN 978-88-6642-161-0, pp. 1047-1098. 5.9.2014, Bergamo (Itálie).


more

 

FIŠER, Zbyněk.
Die Methoden des Kreativen Schreibens als Instrument der Problemlösung im translatorischen Akt. 2014.


more

 

MILTOVÁ, Radka.
Die mythologischen Themen in den mährischen Residenzen der Liechtenstein als Bestandteil der Familienerinnerung. In Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz : Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014. Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. Band 3, ISBN 978-3-906393-72-8, pp. 137-148.


more

 

STANOVSKÁ, Sylvie.
Die Welt der frühen Lyrik Reiner Maria Rilkes im Licht der Kunstströmungen der Jahrhundertwende. 2014.


more

 

KADEČKA, Stanislav - HEJČ, David - PROKOPOVÁ, Klára - VENCLÍČEK, Jiří.
Dispositional Instruments of Protection against Administrative Acts (not in Legal Force) and their Effectiveness. International Public Administration Review, Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia. ISSN 2335-3414, 2014, vol.  XII, no.  2-3, pp. 99-122.


more

 

STAUDEK, Tomáš.
Divadelní plakát. 2014. Univerzitní kino Scala, Brno. .


more

 

ARTIMOVÁ, Jozefa - ŠVANDA, Libor.
Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. 2014.


more

 

RENDLOVÁ, Kristýna.
Divine Beauty Reflected: Comparison of Aesthetics of Church and Mosque with Special Regard to Conceptions of Christianity and Islam. 2014.


more

 

KALÁBOVÁ, Lenka - KONEČNÝ, Michal - KETMANOVÁ, Kristina - KRUNTORÁD, Matěj - HUSSEINOVÁ, Andrea.
Dlouhá cesta za krásou, Průvodce výstavou na hradě Pernštejně. Kroměříž : Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, 2014. ISBN 978-80-87231-19-7.


more

 

CHOLASTOVÁ, Jitka - FIŠER, Zbyněk.
Dobíjení tvořivých baterií 2. 2014. CZE, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 23.5.2014 - 23.5.2014, European Activity.


more

 

BARTÍK, Jaroslav - KRMÍČEK, Lukáš - KUČA, Martin - ČEREVKOVÁ, Alžběta.
Doklad využívání silicifikovaných vápenců z jižní části Boskovické brázdy na výrobu štípané kamenné industrie. 2014.


more

 

BARTÍK, Jaroslav - KRMÍČEK, Lukáš - KUČA, Martin - ČEREVKOVÁ, Alžběta.
Doklad využívání silicifikovaných vápenců z jižní části Boskovické brázdy na výrobu štípané kamenné industrie. 2014.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Dokumentace artefaktu. 2014. CZE, Univerzitní kino Scala, Brno. 12.4.2014 - 12.4.2014, National Activity.


more

 

DOLÁK, Jan.
Dokumentace současnosti a nedávné historie.Domácí a zahraniční přístupy. Museologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-4722, 2014, vol. 2014, no. jaro 2014, pp. 34-35.


more

 

TOMÁŠOVÁ, Eva.
Dokumentace svatodušní obchůzky královniček na Velkobítešsku. In Etnografická terénní práce. Sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře. Vyd. 2014. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, 2014. ISBN 978-80-87302-24-8, pp. 42-67. 2013, Moravské Budějovice.


more

 

DOČEKAL, Mojmír - STRACHOŇOVÁ, Hana.
Don’t Scope Your Universal Quantifier over Negation!. In Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Mc Master Meeting 2013. Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 2014. ISBN 978-0-936534-10-7, 67–88-21 pp.


more

 

ŠPÁNKOVÁ, Silvie.
Dondo, Quanza, Cambambe: notas sobre a topografia simbólica na novela A Feira dos Assombrados de José Eduardo Agualusa. Forma Breve, Aveiro, Universidade de Aveiro, Portugal. ISSN 1654-9279, 2014, vol. 2013, no. 10, pp. 187 - 196.


more

 

RHOADS, Bonita.
"Dracula and the Secretary," Gothic Literacy Special Session, MLA Convention 2014. 2014.


more

 

LEITNEROVÁ, Mária - HARINEK, Ľubomír.
Dva pohľady na narativitu. Ostium, Slovakia. ISSN 1336-6556, 2014, vol. 10, no. 2, 5 pp.


more

 

ŠPÁNKOVÁ, Silvie.
E pur si muove: (ne)dobrovolné cesty za dobrodružstvím a ideálem. In Baron a jiné prózy. Praha : Triáda, 2014. Lusobrazilská knihovna, ISBN 978-80-7474-098-5, pp. 145 - 185.


more

 

PETŘÍK, Jan - CHMELA, Tomáš - DAŇHEL, Miroslav.
Early Bronze Age pottery production in Moravia. 2014.


more

 

JAKUBÍČEK, Miloš - RYCHLÝ, Pavel - KILGARRIFF, Adam.
Effective Corpus Virtualization. In Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-2). : 2014.


more

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, Learned Information, Great Britain. ISSN 0264-0473, 2014, vol. 32, no. 3, pp. 322-340.


more

 

KOSEK, Pavel - MALČÍK, Petr.
E-learningová opora CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I. 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
E-learningový kurz "Ruský jazyk pro bohemisty". FFMU, 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
E-learningový kurz "Syntax pro překladatele". FFMU, 2014.


more

 

MALKOVÁ, Eva.
Ellipsis and sentence fragments in Ian McEwan’s Amsterdam: their effect on meaning. 2014.


more

 

ŠTĚRBA, Zbyněk - ŠAŠINKA, Čeněk - STACHOŇ, Zdeněk.
Empirical Evaluation of Cartographic Visualizations Using Blank Maps: A Pilot Study. 2014.


more

 

EIGNER, Jan - FRÖHLICH, Jiří - PŘICHYSTAL, Antonín.
Eneolitická sekera z neobvyklého silicitu z píseckého muzea. Archeologie ve středních Čechách, Praha, Ústav archeologické památkové péče středních Čech. ISSN 1214-3553, 2014, vol. 18, no. 1, pp. 87-89.


more

 

ŽŮREK, Pavel.
"Es mir gehet wie jenem der Ketzerey unschuldig beschuldigten..": Nové poznatky a dokumenty k životu skladatele Jana Furbeho (ca1715 - 1775?). ACTA MUSICOLOGICA.CZ, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 1-34.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 607 records, displayed 101 - 130