Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 860

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 7Letter H, page 8Letter CH, page 9Letter I, page 9Letter J, page 11Letter K, page 11Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 17Letter P, page 18Letter Q, page 21Letter R, page 21Letter S, page 22Letter T, page 24Letter U, page 27Letter V, page 27Letter W, page 28Letter X, page 29Letter Y, page 29Letter Z, page 29
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 860 records, displayed 101 - 130

 

ZEMAN, Pavel.
Časopis „Československý obzor – Čechoslovaški obzor“ jako pramen pro studium české menšiny v Bulharsku na konci 19. a začátku 20. století. In Jubileen sbornik 20 godini "Bochemija klub". Sofija : Paradigma, 2015. ISBN 978-954-326-236-6, pp. 280-289. Sofija.


more

 

URBÁNKOVÁ, Lucie.
Česká nakladatelská vazba období historismu a secese. Předpoklady pro vznik tzv. krásné knihy na příkladech vybraných exemplářů a edic velkých pražských nakladatelství. 2015.


more

 

ŠIMÁNĚ, Michal.
České obecné menšinové školy a jejich učitelé v období první Československé republiky. 2015. 5 pp.


more

 

FRYDRYCH, Karol.
Čestný občan obce Žarošice Zdeněk Blažek. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, Občanské sdružení Historicko-vlastivědný kroužek v Žarošicích. 2015, vol. 24, no. 24, pp. 68-69.


more

 

SVOBODOVÁ, Barbora.
Čtení jako gesto osvobození. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2015, vol.  XXXI, no.  7, p. 102-102.


more

 

ROYEAERD, Sofie Rose-Anne W..
"De stem van de dichter moet ontvoogd worden". Gust Gils en Simon Vinkenoog als voorvechters van geluidspoëzie. In Gust Gils in zijn experiment. Gent : Academia Press, 2015. SEL-reeks 7, ISBN 978-90-382-2476-3, pp. 193-203.


more

 

RAMBOUSEK, Adam - HORÁK, Aleš.
DEBWrite: Free Customizable Web-based Dictionary Writing System. In Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Ljubljana/Brighton : Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Lexical Computing Ltd., 2015. ISBN 978-961-93594-3-3, pp. 443-451. 11.8.2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom.


more

 

REPOVSKÝ, Miroslav.
Definícia v Aristotelovej koncepcii vedy. Pro-Fil, Masarykova univerzita. ISSN 1212-9097, 2015, vol. Vol 16, no. 1, pp. 20-29.


more

 

DĚNGEOVÁ, Zuzana.
Definiční vlastnosti neuzuálních jednotek. 2015.


more

 

ZOUNEK, Jiří - ŠIMÁNĚ, Michal - KNOTOVÁ, Dana.
Dějiny socialistického školství: terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace, Brno, ČPdS. ISSN 1211-4669, 2015, vol. 25, no. 3, pp. 319-344.


more

 

NEČASOVÁ, Denisa.
Dějiny žen a gender history. In Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Lidové noviny, 2015. České dějiny, ISBN 978-80-7422-309-9, pp. 666-680.


more

 

BOROVSKÝ, Tomáš.
Démonický a obávaný, ponižovaný a vysmívaný. Vlk ve středověku. In Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda, 2015. Svet vedy sv. 35, ISBN 978-80-224-1423-4, pp. 305-319.


more

 

KLIMUSOVÁ, Helena - BUREŠOVÁ, Iva.
Depressive Symptoms and Suicidal Ideation Among Czech Adolescents. 2015.


more

 

SUCHÁNEK, Pavel - VALEŠ, Tomáš.
Der Bildhauer Andreas Schweigl und die Sakralkunst in Mähren zur Zeit der josephinischen Reformen. Umění / Art. ISSN 0049-5123, 2015, vol. XLIII, no. 3, pp. 156-181.


more

 

SLOUKA, Petr.
Der Divenkrieg aneb „barokní rivalky“ na jevišti Theater an der Wien. Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2015, vol. 47, no. 2, pp. 58-63.


more

 

PEZLAR, Ivo.
Desire-Based Model of Reasoning. In Beyond Artificial Intelligence: The Disappearing Human-Machine Divide (Topics in Intelligent Engineering and Informatics). Cham : Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-09667-4, pp. 143-157.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - VYŠÍNOVÁ, Pavlína - NIKOLAI, Tomáš.
Diagnostika jazykových a obecně kognitivních funkcí a culture-fair testy. In Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. Praha : AUČCJ, 2015. ISBN 978-80-260-7506-6, pp. 30-42.


more

 

book coverSLAVÍK, Jan - NEDĚLKA, Michal - VALENTA, Josef - HNÍK, Ondřej - BRÜCKNEROVÁ, Karla - DYTRTOVÁ, Kateřina.
Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. In Oborové didaktiky: Vývoj - stav - perspektivy. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání, ISBN 978-80-210-7769-0, pp. 361-422.


more

 

MACHÁČEK, Jiří.
Die methodische Grundlage: Die Systemtheorie. In An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn : Habelt-Verlag, 2015. Studien zur Archäologie Europas 25, ISBN 978-3-7749-3786-4, pp. 16-18.


more

 

URBANOVÁ, Daniela.
Die Sprache der Fluchtafeln aus Germania, Noricum und Raetia. In Latin Linguistics in the Early 21st Century, Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th-11th, 2011. Vyd. 1. Uppsala, Švédsko : Studia Latina Upsaliensia 35, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Universiteit, 2015. ISBN 978-91-554-9271-7, pp. 597-610. 2011, Uppsala.


more

 

CHOCHOLÁČ, Bronislav.
Die Untertanenstädte in Mähren in der frühen Neuzeit im Licht der Forschung der letzten zwei Jahrzehnte. Documenta Pragensia, Praha, Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium. ISSN 0231-7443, 2015, vol. 32/2013, no. 1, pp. 251-277.


more

 

ŠVANDA, Libor.
Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století. 2015.


more

 

VRZAL, Miroslav.
Differentiation between Scholar and Religious Identities in the Process of Academic Socialization into the Study of Religions as an Example of “Making” Secular Space. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2015. 15 pp. 2015, Praha.


more

 

MIKULOVÁ, Jana.
Dirk Panhuis. Gramatika latiny. Přel. L. Pultrová.Praha: Academia, 2014. 284 s. (rec.). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, Jednota klasických filologů. ISSN 1211-3379, 2015, vol. 57, no. 2, pp. 102-106.


more

 

KLÍČOVÁ, Eva.
Disent v osamění : jak vidí harvardský profesor Jonathan Bolton český disent. Praha : 2015. 1 p. Roč. 26, č. 37.


more

 

ČERNÝ, Michal - CHYTKOVÁ, Dagmar - MAZÁČOVÁ, Pavlína - ŠIMKOVÁ, Gabriela.
Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno : Flow, 2015. 176 pp. Neuveden. ISBN 978-80-905480-7-7.


more

 

POL, Milan.
Distributed leadership: an opportunity and a challenge for school leaders. 2015.


more

 

VONDRŮ, Hana.
Divadelní postavy tvořené dle teorie čisté formy aneb šílenství v hlavní roli. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu, Středoevropské centrum slovanských studií o.s. ISSN 1804-7246, 2015, vol. Neuveden, no. 1/2014, nestránkováno-5 pp.


more

 

SATKOVÁ, Naďa.
Divadlo a média jako témata konferencí v Litvě a Polsku. Theatralia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 197-198.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 860 records, displayed 101 - 130