Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 331

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 8Letter T, page 9Letter U, page 10Letter V, page 10Letter W, page 11Letter X, page 11Letter Y, page 11Letter Z, page 11
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 331 records, displayed 101 - 130

 

KLONTZA, Věra.
Je archeologie strategickou vědou nebo zbytečným přepychem?. 2016.


more

 

HAVELKA, David.
„Jen je nechte, ať se bojí“ Scared straight - Nejrozšířenější programy prevence delikvence mladistvých a jejich účinnost. Psychologon, 2016.


more

 

KUNDRAČÍKOVÁ, Barbora.
Joanna Piech Kalarus. Post-synchrony. 2016. CZE, Galerie Caesar. 1.3.2016 - 31.3.2016, European Activity.


more

 

ŠEFERIS, Vaidas.
Jonas Basanavičius ir Praha. 2016.


more

 

CHMELAŘOVÁ, Marcela.
„Jsou v socialistické společnosti obrazy už nyní předmětem potřeby“? Státem vedené soudní procesy závěru 50. let a soukromé umělecké sběratelství jako „brzda výstavby socialismu“. 2016.


more

 

BUCHTOVÁ, Renata.
Julian Przyboś i Cieszyn. Český Těšín : Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2016. 2 pp.


more

 

ČERNÝ, Michal.
K mezipředmětovému dialogu: interdisciplinární vzdělávání na příkladu desíti vybraných osobností historie vědy. Vyd. 1. Brno : Středoevropský institut P. T. de Chardina, 2016. 77 pp. ISBN 978-80-260-9790-7.


more

 

MACEK, Petr.
K nedožitým 80. narozeninám Jiřího Fukače. Universitas. Revue Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2016, vol. 2016/49, no. 1, pp. 53-54.


more

 

HAVEL, Dalibor.
K vývoji ediční techniky Českého diplomatáře. In Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry, tendence, proměny. Vyd. první. Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. In: Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24, ISBN 978-80-7286-249-8, pp. 118-125.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Když se nevyčasí aneb Stmívání. 1. vyd. Brno : 2016.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Kateřina.
Keramické soubory ze zaniklých vsí na Brtnickém panství. 2016.


more

 

KOUCKÁ, Andrea.
Keramika a její dílenská, manufakturní a tovární produkce na Moravě od novověku po počátek 20. století. In Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque Supplementum III. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8151-2, pp. 46-55. 2015, Panská Lhota.


more

 

HINRICHS, Saba - BUSSMANN, Sarah - DOBYNS, Christopher - KÁCHA, Ondřej - RATZMANN, Nora - HOLM THORVALDSEN, Julie - RUGGERI, Kai.
Key considerations for an economic and legal framework facilitating medical travel. Frontiers in Public Health, Lausanne, Switzerland, Switzerland. ISSN 2296-2565, 2016, vol. 4, no. 00047.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.14.01. Fundberichte aus Österreich, Wien, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Austria. ISSN 0429-8926, 2016, vol. 53/2014, no. 1, pp. 197-198.


more

 

BREIBERT, Wolfgang - LAMPL, Raphael - MILO, Peter - OBENAUS, Martin.
KG Wolfshoferamt, MG Leonard am Hornerwald, Mnr. 12056.14.01. Fundberichte aus Österreich, Wien, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Austria. ISSN 0429-8926, 2016, vol. 53/2014, no. 1, pp. 243-244.


more

 

MAZÁČOVÁ, Pavlína.
Knihovna jako místo celoživotního učení - rozvojové příležitosti. 2016.


more

 

MAREČEK, Lubomír.
Komety, které se vyplatí minout. Lidové noviny, Praha, Mafra a. s. ISSN 0862-5921, 2016, vol. 29, no. 14.1.2016, p. 7-7.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Kompetence a Assessment centrum. 2016.


more

 

KUBĚNSKÝ, Petr.
Komunikace je možná!. Neuveden : Revue Pulsy, 2016. Neuveden.


more

 

MOTAL, Jan.
Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. 2016.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Konektivistické co-curiculum jako model autonomního učení. Metodický portál: Články, Praha, NÚV. ISSN 1802-4785, 2016.


more

 

POLOUČEK, Oto.
Konference „občianske aktivity a angažovaný výskum“. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2016. 2 pp. Národopisná revue.


more

 

MARTINCOVÁ, Jana.
Kritické myšlení studentů vysokých škol. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-10-8, pp. 1268 - 1277. 2015, Hradec Králové.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Daniel.
Kritika ontologie u Ladislava Hejdánka. 2016.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
La teoria della comunicazione di Roman Jakobson alla luce della filologia. 2016. forthcoming.


more

 

URBANOVÁ, Daniela.
Latin Curse Texts: Mediterranean Tradition and Local Diversity. 2016.


more

 

URBANOVÁ, Daniela.
Latinské proklínací tabulky – aneb magie ve službách lásky. 2016.


more

 

ŠMIDEKOVÁ, Zuzana.
Learning to Swim in a Digital Ocean. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 5 pp.


more

 

MILO, Peter.
Les prospections géophysiques systématiques. Bibracte, Glux-en-Glenne, Bibracte, France. ISSN 1281-430X, 2016, vol. 2013-2016, no. 2016, pp. 25-40.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta - CAHA, Pavel (Eds.).
Linguistica Brunensia 64/1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 185 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 331 records, displayed 101 - 130