Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 259

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 9Letter Z, page 9
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 259 records, displayed 101 - 130

 

KOVÁŘ, Michal.
Kalevala jako vzor pro báseň Epose Erika Nilssona-Mankona?. 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Karel MALÝ - Jiří ŠOUŠA jr. (edd.) Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září 2011, Praha. Praha, Nakladatelství Karolinum 2013, 400 s., ISBN 978-80-246-2113-5. (rec.). Praha : Historický ústav AV ČR, 2015. 2 pp. Český časopis historický, roč. 112, č. 4, 2014.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
Kariéra tereziánského úředníka (Na příkladu nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě v době Marie Terezie). In Ad honorem VN (K 65. narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti). Vyd. První. Neuveden : Hradecká studentská sekce České archivní společnosti, 2015. ISBN 978-80-904688-7-0, pp. 147-161.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


more

 

HLAVICA, Michal.
Keramika se značenými dny jako pramen poznání sociálních a ekonomických aspektů Velké Moravy. 2015.


more

 

VALTROVÁ, Jana.
Krajina podivuhodných tvorov. Stredovekí európski cestovatelia v Indii. Historická revue, Bratislava, Slovenský archeologický a historický inštitút. ISSN 1335-6550, 2015, vol. 26, no. 1, pp. 37-41.


more

 

REITINGER, Lukáš.
Král Vratislav v paměti kláštera Pegau. In Memoria et damnatio memoriae ve středověku. Vyd. první. Praha : Centrum medievistických studií, 2015. ISBN 978-80-7007-415-2, 29–69-41 pp.


more

 

ŠEFERIS, Vaidas.
Kristijonas Donelaitis a jeho Metai: hledání koheze. 2015.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě jako prostředek převýchovy české mládeže. In Scientia Movens 2015. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 17. března 2015. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-87647-20-2, pp. 111-116. 17.3.2015, Praha.


more

 

RAKOVÁ, Zuzana.
L Inventeur de Karel Čapek, traduction créative et le fonctionnalisme. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Land Art: dialog tvorby mezi přírodou a kulturou. Poradce ředitelky mateřské školy, Praha, Nakladatelství FORUM s. r. o. ISSN 1804-9745, 2015, vol. 4, no. 6, pp. 40-42.


more

 

FIÉVET, Anne-Caroline - PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
L'appropriation territoriale par les jeunes à travers l'étude d'un corpus de messages envoyés à la radio Skyrock. 2015.


more

 

PROKEŠ, Lubomír - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - HUŠKOVÁ, Simona - VACULOVIČ, Tomáš - HRDLIČKA, Aleš - MASON, Andrew Zed - NEFF, Hector - PŘICHYSTAL, Antonín - KANICKÝ, Viktor.
Laser microsampling and multivariate methods in provenance studies of obsidian artefacts. Chemical Papers, Slovenska´ akade´mia vied, Slovakia. ISSN 0366-6352, 2015, vol. 69, no. 6, pp. 761-778.


more

 

DOHNAL, Josef.
Lermontovskij "Kavkazec". In Sbornik nauchnykh trudov, posvyashchennykh 200-letnemu jubileyu M. Ju. Lermontova. Vyd. 1. Szombathely : University of West Hungary, 2015. pp. 37-41.


more

 

PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena - VIAUX, Julie.
Lexique des réseaux sociaux : étude franco-tchèque des emprunts à l’anglais et de leurs équivalents autochtones. In Lexique : néologie, emprunt, sémantique. Sao Paulo : Humanitas, 2015.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Life satisfaction and life values: A cross-cultural study on happiness in Indian and Czech samples. 2015.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Licht- und Schatenseiten des Landesparlamentarismus in den Jahren 1861-1918 am Beispiel des mährischen Landtags. In Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Vyd. 1. Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. neuveden, ISBN 978-3-7001-7564-3, pp. 35-59.


more

 

FRANK BARNOVÁ, Michala.
„Made in England” z Brna. A2, kulturní čtrnáctideník, Praha, A2. ISSN 1803-6635, 2015, vol. 11, no. 5, p. 11-11.


more

 

SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela.
Málo známá osobnost polské literatury - Anna Stanislawská. Literární vědec, historik a folklorista. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. 2015.


more

 

DURKÁČOVÁ, Katarína.
Mentálne reprezentácie minulého, súčasného a budúceho self v kontexte prokrastinácie. 2015.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Metahistorie české hudby. 2015.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Mezigenerační učení mezi učiteli z pohledu vzájemných interakcí. 2015. ISBN 978-80-905245-4-5.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Migrant minorities in the EU: Discursive construction of the immigrant 'other' in the media. 2015.


more

 

ŠVIKOVÁ, Martina.
Milan Magni a André. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Společnost časopisu Ateliér. ISSN 1210-5236, 2015, vol. Neuveden, no. 1, pp. 8-8.


more

 

URBANOVÁ, Daniela.
Milostný život v antice v magickém kontextu. 2015.


more

 

HANÁKOVÁ, Martina.
"Minisonda do Maroka". 2015. Ústav evropské etnologie. 19.3.2015 - 19.3.2015.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára.
Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace. ISSN 1211-4669, 2015, vol. 25, no. 1, 32–62-33 pp.


more

 

KESNER, Ladislav.
Model. 2015. CZE, Galerie Rudolfinum Praha. 28.1.2015 - 3.5.2015, Worldwide Activity.


more

 

KESNER, Ladislav.
Model. Praha : Galerie Rudolfinum, 2015. 136 pp. není. ISBN 978-80-7353-471-4.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 259 records, displayed 101 - 130