Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 186

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 6Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 186 records, displayed 101 - 130

 

CHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

MRÁZOVÁ, Lenka.
Muzejní/zážitková pedagogika v zrcadle Rámcových vzdělávacích programů. 2015.


more

 

FRÝDEK, Miroslav - JANOUŠKOVÁ, Petra.
Nahrávání v soudní síni in Koference Slovenské akademie věd - Ústav štátu a práva - ,,Ako právo reaguje na novoty,,. 2015.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Návrat na místo činu. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 1, p. 40-40.


more

 

JAGOŠOVÁ, Lucie.
Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami (2015). 2015.


more

 

BROM, Vlastimil.
Německý překlad Hájkovy Kroniky české Johanna Sandela v kontextu vybraných německých zpracování starších historiografických děl z českých zemí. In Studia Hageciana I. Na okraj Kroniky české. Vyd. 1. Praha : Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2432-9, pp. 129-147. 14.11.2013, Praha.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel - KOZLÍKOVÁ, Barbora - CHMELÍK, Jiří.
NEWRON – terapeutický software k volnému využití. Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. 5 pp. Neuveden.


more

 

CHOVANEC, Jan.
'Nice try, loser': Participant structures and embedded frames of interaction in media broadcasts. (in preparation). 2015.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Nová země: scénické oratorium místo historického dokumentu. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 1, pp. 42-43.


more

 

ČEJKOVÁ, Ingrid.
Nuda ve školách. 2015.


more

 

BOHÁČOVÁ, Michaela.
Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen. 2015.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Od tragédie k romanci, od pozitivismu k mýtu: Zdeňka Nejedlého koncepce dějin moderní české hudby. 2015.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: 13. 02. 2015 14:17 - Baza ostatní: OCD; hospitalizace; možnosti změny stavu; organizační informace. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2015. 1 p. Internetová poradna.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: 25. 01. 2015 02:20 - lionlik - Plzeňský duševní problémy: starost o blízkou osobu; možnosti pomoci; depresivní stavy; apatie. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2015. 1 p. Internetová poradna.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava - KLIMUSOVÁ, Helena - BUREŠOVÁ, Iva - JELÍNEK, Martin - SLEZÁČKOVÁ, Alena - VAŠINA, Lubomír.
Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 2015, no. 171, pp. 1051 - 1059.


more

 

RENDLOVÁ, Kristýna.
Osmanská keramika. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Participant roles and embedded interactions in online sports broadcasts. In Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

DYNEL, Marta - CHOVANEC, Jan.
Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. 280 pp. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

BUREŠOVÁ, Iva - VRBOVÁ, Magdaléna - ČERŇÁK, Michal.
Personality characteristic of adolescent self-harmers. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vyd. Amsterdam. Volume 171 : ScienceDirect, ELSEVIER, 2015. 1118 – 1127-10 pp. 2014, Cyprus.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Petr Stehlík. Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol. Vyd. Revue Romane. Copenhague, Dánsko : Joh Benjamin Publishing Company., 2015. 5 pp. Revue Romane 49:2.


more

 

BOROVSKÝ, Tomáš.
Podzim (českého) středověku. Brno : CDK, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 8-14.


more

 

JEŽEK, Zdeněk.
Popis jako transmediální modus reprezentace. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 3 pp.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Positive Youth Development. 2015.


more

 

KLÍČOVÁ, Eva.
"Práce" v normalizační próze. 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 65-76.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Primitivní exprese jako terapeutický tanec II. 2015.


more

 

DRESLER, Petr - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal.
Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova Univerzita. ISSN 1805-918X, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 113-132.


more

 

HUŠKOVÁ, Simona - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - PROKEŠ, Lubomír - PŘICHYSTAL, Antonín - KANICKÝ, Viktor.
Provenance study of stone tool artifacts made up from porcellanite using LA-ICP-MS. 2015.


more

 

VÍCHOVÁ, Monika.
Psaný text jako slibný diagnostický nástroj Parkinsonovy choroby. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 186 records, displayed 101 - 130