Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 461

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 6Letter K, page 7Letter L, page 8Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 10Letter P, page 10Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 12Letter T, page 13Letter U, page 14Letter V, page 15Letter W, page 15Letter X, page 15Letter Y, page 15Letter Z, page 15
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 461 records, displayed 101 - 130

 

LU, Wei-lun.
Eye-tracking as an empirical method for cognitive-functional research. 2015.


more

 

KOMAN, Marcel.
Faidrina vzbura. Slovenské divadlo : časopis Slovenskej akadémie vied, Veda, Slovakia. ISSN 0037-699X, 2015, vol.  63, no. 2, pp. 160-172.


more

 

BÁRTA, Stanislav.
Falzum zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Václava Sekáče z Úezdce z 2. ledna 1421. Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60/2013, no. 1-2, pp. 115-133.


more

 

DĚDINOVÁ, Tereza.
Fantastická literatura v českém kontextu jako výzva literární vědě. Česká literatura, Praha, AV ČR, Ústav pro českou literaturu. ISSN 0009-0468, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 182-211.


more

 

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila.
Fenomén kamenných srpových nástrojů starší doby bronzové na Moravě. Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie. ISSN 1805-918X, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 69-112.


more

 

DĚDINOVÁ, Tereza.
Fenomén staré a nové řeči v prozaickém díle Jáchyma Topola. In Dooewiadczanie codziennooeci w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznan : Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2015. ISBN 978-83-63090-60-9, pp. 45-54. 2013, Poznan.


more

 

ZOLINA, Polina.
Fenomen stracha v istorii kultury: cennost i znachenie. In Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Brno : Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-263-0909-3, pp. 61-71. Brno.


more

 

SKŘIVÁČKOVÁ, Petra.
Festival a město: Město Linz a proměny jeho kulturní identity. 2015.


more

 

KRAJČÍKOVÁ, Lenka - URBÁNEK, Tomáš.
Field independence as a spatial cognitive ability: Correlation study of verbal and spatial short term memory. 2015.


more

 

MUSILOVÁ, Ivana.
Filigrány dochované v nejstarších městských knihách Boskovic a Letovic z let 1484–1761. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60/2013, no. 1-2, pp. 157-176.


more

 

ČESÁLKOVÁ, Lucie.
Film as Diplomat. The Politics of Postwar Screenings at Czechoslovak Foreign Embassies. Film History, Indiana University Press, USA. ISSN 0892-2160, 2015, vol. 27, no. 1, pp. 85-110.


more

 

ČESÁLKOVÁ, Lucie.
Film as Diplomat: Politics of Post-war Screenings at Czechoslovak Foreign Embassies. 2015.


more

 

ČESÁLKOVÁ, Lucie.
Film před tabulí. 2015.


more

 

book coverDRÁPELA, Martin.
Foreword. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 3 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7111-7.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
František Antonín Schrattenbach - muž Marie Terezie. In Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. Vyd. První. Brno : Statutární město Brno, 2015. ISBN 978-80-86736-40-2, pp. 351-367. 10.3.2015, Archiv města Brna.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Friendship With a Hand Grenade: On Theatre and Technology. Klaipeda : Klaipeda youth theatre - days of youth theatre, 2015.


more

 

BENCÚROVÁ, Zdenka.
Funkcia kňaza v období jozefinizmu pohľadom slovenských dobových autorov. Acta theologica et religionistica, Prešov, Prešovská universita, Slovakia. ISSN 1338-7251, 2015, no. 1/2015, p. 8-22.


more

 

HAVIGEROVÁ, Jana Marie - BUREŠOVÁ, Iva.
Gender Differences in Characteristics of Giftedness Scale Scores in Preschool Children. The International Journal of Early Childhood Learning, USA, University of Illinois Research Park, USA. ISSN 2327-7939, 2015, vol. Volume 22, no. Issue 1, pp. 11-20.


more

 

FIALA, Jindřich - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana - ŠVANCARA, Jan - KUKLA, Lubomír.
Gender Differences in the Projection of Food Preferences. Journal of Food and Nutrition Research, Slovakia. ISSN 1336-8672, 2015.


more

 

NEČASOVÁ, Denisa.
Gender equality in Communist Czechoslovakia: image and reality. 2015.


more

 

BITONTI, Alessandro - DIVIZIA, Paolo - JACKOVÁ, Andrea - NAHÁLKOVÁ, Magdaléna.
Giornata interdisciplinare di studi - Seminario per i dottorandi di romanistica (giovedi 26 marzo 2015). 2015. ITA, Brno. 26.3.2015 - 26.3.2015, European Activity.


more

 

HAVEL, Dalibor.
Glosy a jejich role při odhalování vrstvy břevnovského skriptoria. Studia historica Brunensia, Brno, . ISSN 1803-7429, 2015, vol.  60, no. 1-2, 2013, pp. 25-39.


more

 

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - LUČANOVÁ, Světlana - KAŠTOVSKÝ, Jakub - MUSILOVÁ, Kristína - BARTOŠOVÁ, Michaela - KUKLETOVÁ, Martina - KUKLA, Lubomír - DUŠEK, Ladislav.
GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries. Caries Research, United Kingdom, Karger, Great Britain. ISSN 0008-6568, 2015, vol. 49, no. 4, pp. 417-424.


more

 

FIŠER, Zbyněk - HAUCK, Raija.
Grenzen zwischen uns - Grenzen in uns. Workshop kreatives Schreiben und Autorenübersetzung.. 2015. DEU, 5.Treffen der Bohemisten, Universität Regensburg. 8.5.2015 - 9.5.2015, European Activity.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára.
Harmony or Attack: the Function of Student Humor at Lower Secondary Schools. New Educational Review, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poland. ISSN 1732-6729, 2015, vol. 39, no. 1, pp. 27-38.


more

 

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena.
Health and social stratification. How education and economic status influence health in a cross national perspective. 2015.


more

 

BUREŠOVÁ, Iva - JELÍNEK, Martin - DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Health Supportive Behaviour in Adolescents: Prevention in Dental Care and Its Correlates. 2015.


more

 

FIGUEIREDO, Ivo de.
Henrik Ibsen. Mennesket og masken. Překlad Karolína Stehlíková. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015. 670 pp. Dramatica. ISBN 978-80-246-2946-9.


more

 

MOTAL, Jan.
Hermeneutika umění jako morální věda. 2015.


more

 

CSERES, Jozef.
Hermovo ucho: Hudba z karet. His Voice, Praha, Hudební informační středisko, o.p.s. ISSN 1213-2438, 2015, vol. 2015, no. neuvedeno, pp. 1-2.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 461 records, displayed 101 - 130