Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 693

Alphabetical list of 30 titles starting from: 101

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 7Letter CH, page 8Letter I, page 8Letter J, page 8Letter K, page 9Letter L, page 10Letter M, page 11Letter N, page 12Letter O, page 13Letter P, page 14Letter Q, page 16Letter R, page 16Letter S, page 17Letter T, page 19Letter U, page 21Letter V, page 21Letter W, page 23Letter X, page 23Letter Y, page 23Letter Z, page 23
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 693 records, displayed 101 - 130

 

BRANDNER, Aleš.
Češskij elativ i jego sootvetstvija v russkom jazyke. In Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů (04.-06.09.2013). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4077-4, pp. 59-63. 2013, Katedra slavistiky FF UP Olomouc.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Čeština jako národní jazyk. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 113-115.


more

 

MAZALOVÁ, Lucie.
Čítanka snadných textů ze středověké latiny. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 111 pp. ISBN 978-80-210-6969-5.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Dal libro cartaceo a internet e ritorno. Sulla tradizione dei testi nell’epoca del web. In Dal manoscritto al web: canali e modalita di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua, atti del XII Congresso della Societa Italiana di Linguistica e Filologia Italiana (Helsinki, 18-20 giugno 2012). Firenze : Franco Cesati, 2014. ISBN 978-88-7667-472-3, pp. 115-122.


more

 

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. Vyd. 1. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014. 277 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.


more

 

FASORA, Lukáš.
Der Begriff Klassenjustiz in Theorie und Praxis der Sozialdemokratie. In Hlavačka, Milan. Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivillgesellschaft in der Habsburgermonarchie. Vyd. první. Berlin : Duncker a Humblot Berlin, 2014. Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, Band 59, ISBN 978-3-428-13935-4, pp. 311-323.


more

 

ŠPÁNKOVÁ, Silvie.
Des(colonizacao) na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-7053-0.


more

 

SCHENK, Zdeněk.
Detektory v archeologii. Jak pomáhat a neublížit. 2014. Muzeum Komenského v Přerově. 11.2.2014 - 1.6.2014.


more

 

FANČOVIČOVÁ, Jana - KUBIATKO, Milan - BALÁTOVÁ, Kristýna.
Dětská kresba jako jedna z možností zkoumání vnímání přírody dětmi z mateřských škol. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.


more

 

FASORA, Lukáš.
Deutschliberal oder Deutschnational. Continuity and Discontinuity in Local Politics and the Diet of Moravia 1880-1914. In Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918). Vyd. první. Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014. mimo edice, ISBN 978-3-631-64939-8, pp. 129-144.


more

 

FIŠER, Zbyněk.
Die Adaptation aus der Perspektive der Translationswissenschaft. 2014.


more

 

KROUPA, Jiří.
Die architektonische Repräsentation der Liechtenstein und Dietrichstein – Parallelen symbolischer Formen. In Die Liechtenstein und die Kunst. Vyd. 1. Vaduz : Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014. ISBN 978-3-906393-72-8, pp. 31-46. 2012, Brno.


more

 

BROM, Vlastimil.
Die gereimte deutsche Übersetzung der alttschechischen Chronik des sog. Dalimil und ihre spezifischen Identifikationsangebote im Vergleich zum Originalwerk. 2014.


more

 

URBANOVÁ, Daniela.
Die lateinischen tabellae defixionum - der Usus und die Spezifika am Gebiet des Imperium Romanum. In Latin vulgaire latin tardif X, Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo 5-9 septembre 2012. Vyd. 1. Bergamo (Itálie) : Bergamo University Press - Sestante Edizioni, 2014. ISBN 978-88-6642-161-0, pp. 1047-1098. 5.9.2014, Bergamo (Itálie).


more

 

FIŠER, Zbyněk.
Die Methoden des Kreativen Schreibens als Instrument der Problemlösung im translatorischen Akt. 2014.


more

 

MILTOVÁ, Radka.
Die mythologischen Themen in den mährischen Residenzen der Liechtenstein als Bestandteil der Familienerinnerung. In Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz : Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014. Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. Band 3, ISBN 978-3-906393-72-8, pp. 137-148.


more

 

STANOVSKÁ, Sylvie.
Die Welt der frühen Lyrik Reiner Maria Rilkes im Licht der Kunstströmungen der Jahrhundertwende. 2014.


more

 

EL MAAROUF, Ismail - JANE, Bradbury - BAISA, Vít - HANKS, Patrick.
Disambiguating Verbs by Collocation: Corpus Lexicography meets Natural Language Processing. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland : European Language Resources Association (ELRA), 2014. ISBN 978-2-9517408-8-4, pp. 1001-1006. 2014, Reykjavik, Iceland.


more

 

KADEČKA, Stanislav - HEJČ, David - PROKOPOVÁ, Klára - VENCLÍČEK, Jiří.
Dispositional Instruments of Protection against Administrative Acts (not in Legal Force) and their Effectiveness. International Public Administration Review, Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia. ISSN 2335-3414, 2014, vol.  XII, no.  2-3, pp. 99-122.


more

 

STAUDEK, Tomáš.
Divadelní plakát. 2014. Univerzitní kino Scala, Brno. .


more

 

ARTIMOVÁ, Jozefa - ŠVANDA, Libor.
Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. 2014.


more

 

RENDLOVÁ, Kristýna.
Divine Beauty Reflected: Comparison of Aesthetics of Church and Mosque with Special Regard to Conceptions of Christianity and Islam. 2014.


more

 

KALÁBOVÁ, Lenka - KONEČNÝ, Michal - KETMANOVÁ, Kristina - KRUNTORÁD, Matěj - HUSSEINOVÁ, Andrea.
Dlouhá cesta za krásou, Průvodce výstavou na hradě Pernštejně. Kroměříž : Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, 2014. ISBN 978-80-87231-19-7.


more

 

CHOLASTOVÁ, Jitka - FIŠER, Zbyněk.
Dobíjení tvořivých baterií 2. 2014. CZE, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 23.5.2014 - 23.5.2014, European Activity.


more

 

BARTÍK, Jaroslav - KRMÍČEK, Lukáš - KUČA, Martin - ČEREVKOVÁ, Alžběta.
Doklad využívání silicifikovaných vápenců z jižní části Boskovické brázdy na výrobu štípané kamenné industrie. 2014.


more

 

BARTÍK, Jaroslav - KRMÍČEK, Lukáš - KUČA, Martin - ČEREVKOVÁ, Alžběta.
Doklad využívání silicifikovaných vápenců z jižní části Boskovické brázdy na výrobu štípané kamenné industrie. 2014.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Dokumentace artefaktu. 2014. CZE, Univerzitní kino Scala, Brno. 12.4.2014 - 12.4.2014, National Activity.


more

 

DOLÁK, Jan.
Dokumentace současnosti a nedávné historie.Domácí a zahraniční přístupy. Museologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-4722, 2014, vol. 2014, no. jaro 2014, pp. 34-35.


more

 

TOMÁŠOVÁ, Eva.
Dokumentace svatodušní obchůzky královniček na Velkobítešsku. In Etnografická terénní práce. Sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře. Vyd. 2014. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, 2014. ISBN 978-80-87302-24-8, pp. 42-67. 2013, Moravské Budějovice.


more

 

DOČEKAL, Mojmír - STRACHOŇOVÁ, Hana.
Don’t Scope Your Universal Quantifier over Negation!. In Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Mc Master Meeting 2013. Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 2014. ISBN 978-0-936534-10-7, 67–88-21 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 693 records, displayed 101 - 130