Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1470

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 6Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 12Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 15Letter I, page 15Letter J, page 16Letter K, page 18Letter L, page 20Letter M, page 22Letter N, page 25Letter O, page 27Letter P, page 29Letter Q, page 34Letter R, page 34Letter S, page 36Letter T, page 39Letter U, page 43Letter V, page 44Letter W, page 47Letter X, page 48Letter Y, page 48Letter Z, page 48
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 1470 records, displayed 201 - 230

 

MALÍŘ, Jiří.
Cyrilometodějská idea mezi náboženstvím, národem a politikou. 2014.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Cyrilometodějské výročí a problémy jeho současné recepce (Několik tezí a paradoxů místo úvodního slova). Slavica Litteraria, Brno, . ISSN 1212-1509, 2014, vol. 1, no. 17, pp. 5-24.


more

 

MORAVCOVÁ, Markéta - JEŽEK, Stanislav - MAREŠ, Jiří - VACHKOVÁ, Eva.
Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice. Kontakt, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. ISSN 1212-4117, 2014, vol. 16, no. 2, pp. e94-e101.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Časová perspektiva Philipa G. Zimbarda - teorie, výzkum a praktické uplatnění vnímání času v lidském životě. 2014.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Časové souvislosti efektivního učení ze strany rodičů a jejich dětí. 2014.


more

 

MAZALOVÁ, Lucie.
Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby (rec.). Časopis matice moravské, Brno, Matice moravská. ISSN 0323-052X, 2014, vol. CXXXIII, no. 1, pp. 171-173.


more

 

NOVÁKOVÁ, Luisa.
Česká literatura pro děti a mládež po roce 1989. 2014.


more

 

OSOLSOBĚ, Klára.
Česká morfologie a korpusy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. 236 pp. ISBN 978-80-246-2562-1.


more

 

NOVÁKOVÁ, Luisa.
Česká spirituální literatura v 50. a 60. letech 20. století. 2014.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
České, moravské a slezské dialekty v poměnách doby. Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury. ISSN 0862-8351, 2014, vol. XXIV, 2014, no. 4, pp. 301-307.


more

 

book coverKREJČOVÁ, Elena.
Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 270 pp. ISBN 978-80-210-6742-4.


more

 

book coverKREJČOVÁ, Elena.
Česko-bulharský právnický slovník. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 213 pp. ISBN 978-80-210-7086-8.


more

 

HRABCOVÁ, Jana.
Československo-jugoslávské vztahy v přelomovém roce 1929. Slovanský přehled. ISSN 0037-6922, 2014, vol. 100/2014, no. 2, pp. 271-296.


more

 

ŠKERLOVÁ, Jana.
Československý tisk jako zdroj konfliktů mezi Československem a Jugoslávií v letech 1929–1934. 2014.


more

 

HAVEL, Dalibor - FÜHRER, Lukáš.
Český diplomatář - současný stav a perspektivy; úvahy o moderní, digitální podobě vědeckého aparátu CDB. 2014.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Čest v Evropě "barbarů". Acta iuridica olomucensia, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1801-0288, 2014, vol. 8/2013, no. supplementum, pp. 39-49.


more

 

BRANDNER, Aleš.
Češskij elativ i jego sootvetstvija v russkom jazyke. In Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů (04.-06.09.2013). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4077-4, pp. 59-63. 2013, Katedra slavistiky FF UP Olomouc.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Čeština jako národní jazyk. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 113-115.


more

 

ŠVEC, Vlastimil - PRAVDOVÁ, Blanka - SVOJANOVSKÝ, Petr - NEHYBA, Jan.
„Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství. 2014.


more

 

book coverPETRŽELKA, Josef.
Čítanka antických a středověkých filosofických textů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-6902-2.


more

 

MAZALOVÁ, Lucie.
Čítanka snadných textů ze středověké latiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 119 pp. ISBN 978-80-210-6969-5.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Dal libro cartaceo a internet e ritorno. Sulla tradizione dei testi nell’epoca del web. In Dal manoscritto al web: canali e modalita di trasmissione dell’italiano. Tecniche, materiali e usi nella storia della lingua, atti del XII Congresso della Societa Italiana di Linguistica e Filologia Italiana (Helsinki, 18-20 giugno 2012). Firenze : Franco Cesati, 2014. ISBN 978-88-7667-472-3, pp. 115-122.


more

 

WIHODA, Martin.
Das „Krönungsrelief“ am Turm der ehemaligen Judithbrücke in Prag. In Barbarossabilder. Enstehungskontexte, Erwartungshorizonte, Verwendungszusammenhänge. Vyd. První. Regensburg : Verlag Schnell & Steiner, 2014. ISBN 978-3-7954-2901-0, 260–267-8 pp. 2013.


more

 

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. Vyd. 1. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014. 277 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Daty řízený proces vzdělávání. ITlib. Informačné technológie a knižnice, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR. ISSN 1336-0779, 2014, vol. 18, no. 3, pp. 27-30.


more

 

KOKEŠ, Radomír.
David Fincher: přístupy k filmovému umění a literárním vzorům. 2014.


more

 

VÁZQUEZ TOURINO, Daniel.
David Olguín (coord.): Un siglo de teatro en México. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 215 pp. Études romanes de Brno, 35(1).


more

 

VURM, Petr.
De la Nuit aux Confitures de coings. In Premiere oeuvre, derniere oeuvre. Paris : Classiques Garnier, 2014. ISBN 978-2-8124-2130-3, pp. 113-124.


more

 

VÁCLAVÍK, David.
Deepening Secularization? How to Read Official Statistics. A Case of the Czech Republic. DISKUS, Bath College of HE, Great Britain. ISSN 0967-8948, 2014, vol. 16/2014, no. 2, pp. 22-30.


more

 

PETRŽELKA, Josef.
Dějiny filosofie I. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzity, 2014. Elportál.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 1470 records, displayed 201 - 230