Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 274

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 9Letter Z, page 9
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 274 records, displayed 201 - 230

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Role psychologa v přípravě vrcholového sportovce. Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. 8 pp. Neuveden.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika.
Rudolf Firkušný: pianista mezi domovem a emgirací 7. Praha : Muzikus, s. r. o., 2015. 1 p. Harmonie.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika.
Rudolf Firkušný: pianista mezi domovem a emigrací 9. Praha : Muzikus, s. r. o., 2015. 1 p. Harmonie.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Římskoprávní "inaedificatio" v režimu nového občanského zákoníku. In II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva: Zborník z vedeckej konferencie ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2015. ISBN 978-80-971381-8-9, pp. 162-172. 2014, PrF UK Bratislava.


more

 

VÁCLAVÍK, David.
Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion. In Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. Vyd. 1. Leiden : Brill, 2015. Numen Book Series/149, ISBN 978-90-04-28307-7, pp. 55-86.


more

 

BARTOŠOVÁ, Kateřina - ČERŇÁK, Michal - BUREŠOVÁ, Iva.
Sebepoškozující chování u adolescentů. Fakultní nemocnice Brno, 2015.


more

 

HRUBÁ, Veronika - BUREŠOVÁ, Iva - ČERŇÁK, Michal.
Self-harming behavior and its relation with previous psychological or psychiatric care. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, Paris, EJSBS, France. ISSN 2301-2218, 2015, vol. : XIII, no. Number: 2, pp. 1865-1875.


more

 

DIVIZIA, Paolo - GAMBINO, Francesca - VIALE, Matteo - VIRDIS, Maurizio - ZACCARELLO, Michelangelo.
Seminario permanente di Filologia Italiana e Romanza - eventi Aprile Maggio 2015. 2015. ITA, Brno. 28.4.2015 - 5.5.2015, European Activity.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Semi-public Discourses and Ethnic Minorities in the EU: A Comparative Analysis of Discursive Representation of Roma. 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Sexuální trestné činy včera a dnes. 2015. 1 p. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 28, č. 2.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 

FILIPOVÁ, Margita - HARANGOZÓOVÁ, Erika.
Sídliště z doby římské v Hrušovanech u Brna (okr. Brno-venkov). Pravěk Nová řada, Brno, . ISSN 1211-8338, 2015, vol. 22/2014, no. 1, pp. 257-311.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena - BOBKOVÁ, Veronika.
Silné stránky charakteru a akademická motivace ve vztahu k optimálnímu prospívání českých vysokoškolských studentů. Annales psychologici, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 2336-4939, 2015, vol. 15, no. 02/2014, pp. 24-39.


more

 

STRÁNSKÁ, Zdenka - POLEDŇOVÁ, Ivana - REBROVÁ, Iveta.
Skipping school in early adolescents in the Czech Republic: Association with problems and conflicts in the family and at school. Prace Psychologiczne LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3601, Wrocław, UW, Poland. ISSN 0137-110X, 2015, vol. LXIII, no. No 3601, pp. 247-261.


more

 

ZOUNEK, Jiří - ŠIMÁNĚ, Michal - KNOTOVÁ, Dana.
Soudobé dějiny školství jako výzva pro historicko-pedagogický výzkum i výuku (dějin pedagogiky). 2015.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Spirituality and Meaningfulness: Key Components of Mental Health and Happiness. A keynote address. 2015.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Pavla.
Spisovatel Modiano mluví často mezi řádky. 2015.


more

 

BUCHTOVÁ, Renata.
Stanisław Barańczak. Podróż zimowa. Český Těšín : Zwrot. Miesie?cznik kulturalno-społeczny, 2015. 2 pp. č. 1.


more

 

MACEK, Jakub.
Stará a nová média a proměna mediálních publik (…aneb od teorie k datům a zase zpátky). 2015.


more

 

KALHOUS, David.
SVATOVÁCLAVSKÁ ÚCTA V ŘÍŠI PŘED R. 1200. POZNÁMKY K NEJSTARŠÍMU RUKOPISNÉMU DOCHOVÁNÍ CRESCENTE FIDE (BAV.). Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 11-23.


more

 

SKŘIVÁČKOVÁ, Petra.
Svébytné modely v Galerii Rudolfinum. Artalk. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Šest činností, při kterých učiteli pomůže tablet. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání. ISSN 1802-4785, 2015.


more

 

FRANTOVÁ, Zuzana.
Šperky jako nástroj komunikace. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Tablet či telefon jako nástroj fyzikálního experimentování. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7599-3, pp. 118 -124. 2014, Bnro.


more

 

MORAVEC, Josef.
Tablety ve výuce základních škol: zkušenosti ze zahraničí. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2015, vol. 139, no. 3, pp. 17-20. Recenzováno.


more

 

BUCHTOVÁ, Renata.
Tadeusz Konwicki - człowiek epoka. Český Těšín : Zwrot. Miesie?cznik kulturalno-społeczny, 2015. 2 pp. č. 2.


more

 

PILCH, Pavel.
Tanečnice z Blue Baru. 2015.


more

 

DLHOŠOVÁ, Terézia.
Teória mysle vo vzťahu k inhibičnej kontrole u pacientov s psychotickým ochorením. 2015.


more

 

LAGA, Stanislav.
Teorie konceptuálních metafor a pokus o identifikaci jejich předchůdců. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 274 records, displayed 201 - 230