Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 969

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 15Letter N, page 17Letter O, page 18Letter P, page 19Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 24Letter T, page 26Letter U, page 29Letter V, page 29Letter W, page 31Letter X, page 32Letter Y, page 32Letter Z, page 32
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 969 records, displayed 201 - 230

 

SPURNÁ, Michaela.
Eduational Research in Practice. 2014.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Efektivní komunikace v knihovnické praxi I. 2014. Brno. 21.7.2014 - 23.7.2014.


more

 

JAKUBÍČEK, Miloš - RYCHLÝ, Pavel - KILGARRIFF, Adam.
Effective Corpus Virtualization. In Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-2). : 2014.


more

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, Learned Information, Great Britain. ISSN 0264-0473, 2014, vol. 32, no. 3, pp. 322-340.


more

 

BUZEK, Ivo.
El tratamiento del léxico de origen gitano en el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Espaňola. Kánina. Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica. ISSN 2215-2636, 2014, vol. XXXVIII, no. Especial, pp. 19-33.


more

 

BUZEK, Ivo.
El valor del Diccionario de mejicanismos de Feliz Ramos i Duarte (1895) para la historia del léxico del origen gitano en el espaňol mexicano. 2014.


more

 

KOSEK, Pavel - MALČÍK, Petr.
E-learningová opora CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I. 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
E-learningový kurz "Ruský jazyk pro bohemisty". FFMU, 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
E-learningový kurz "Syntax pro překladatele". FFMU, 2014.


more

 

SATKOVÁ, Naďa.
Electronic Media on the Stage: Three Examples of Czech Contemporary Performances (by Jan Mikulášek, Ivan Krejčí and Jiří Pokorný). 2014.


more

 

MALKOVÁ, Eva.
Ellipsis and sentence fragments in Ian McEwan’s Amsterdam: their effect on meaning. 2014.


more

 

ŠTĚRBA, Zbyněk - ŠAŠINKA, Čeněk - STACHOŇ, Zdeněk.
Empirical Evaluation of Cartographic Visualizations Using Blank Maps: A Pilot Study. 2014.


more

 

EIGNER, Jan - FRÖHLICH, Jiří - PŘICHYSTAL, Antonín.
Eneolitická sekera z neobvyklého silicitu z píseckého muzea. Archeologie ve středních Čechách, Praha, Ústav archeologické památkové péče středních Čech. ISSN 1214-3553, 2014, vol. 18, no. 1, pp. 87-89.


more

 

KUNDRAČÍKOVÁ, Barbora.
Epistémé v přímém zobrazení: intencionalita, kauzalita, reference. Profil : Internetový časopis pro filosofii, Brno, Katedra filosofie FF MU Brno. ISSN 1212-9097, 2014, vol. 15, no. 1/ 2014, pp. 47-61.


more

 

ŽŮREK, Pavel.
"Es mir gehet wie jenem der Ketzerey unschuldig beschuldigten..": Nové poznatky a dokumenty k životu skladatele Jana Furbeho (ca1715 - 1775?). ACTA MUSICOLOGICA.CZ, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 1-34.


more

 

KUNDRAČÍKOVÁ, Barbora.
Estetický zájem a otázka fotografické reprezentace. 2014.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Ethics of Science as a Topic of Grammar School Education. 2014. ISBN 978-618-5065-39-3.


more

 

MOTAL, Jan.
Etika v médiách. 2014.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Etika vědecké práce jako téma gymnasiální výuky přírodních věd. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-03-0, pp. 271-282. 2014, Hradec Králové.


more

 

TOMÁŠOVÁ, Eva (Ed.).
Etnografická terénní práce. Sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře. Havlíčkův Brod : Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, 2014. 238 pp. ISBN 978-80-87302-24-8.


more

 

LANDA, Leoš - KRPOUN, Zdeněk - KOLÁŘOVÁ, Martina - KAŠPÁREK, Tomáš.
Event-related Potentials and Their Applications. Activitas Nervosa Superior, Neuroscientia o.s. ISSN 1802-9698, 2014, vol. 56, no. (1-2), pp. 17-23.


more

 

ZOUNEK, Jiří - ŠIMÁNĚ, Michal.
Everyday life at primary school through the prism of teachers in the era of so called normalization in Czechoslovakia (1969-1989). 2014.


more

 

ZOUNEK, Jiří - ŠIMÁNĚ, Michal.
Everyday life in primary schools as seen by teachers in the so-called Normalization period in Czechoslovakia (1969-1989). In The many voices of oral history. Power and democracy. XVIII. International Congress of Oral History. Barcelona 9-12 July, 2014. Barcelona : University of Barcelona, 2014. ISBN 978-84-393-9167-8, pp. 1057-1067. 2014, Barcelona.


more

 

ROSSI, Bruno - RUSSO, Barbara.
Evolution of Design Patterns: A Replication Study. In Proceedings of the 8th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. New York, NY, USA : ACM, 2014. ISBN 978-1-4503-2774-9, pp. 38:1--38:4. 17.9.2014, Torino, Italy.


more

 

WAGNER, Lisa - CONRAD, Daniela - GAJIĆ, Najdana - KÁCHA, Ondřej - MARTINOVIĆ, Katarina - SKVORSTOVA, Aleksandrina - VAN DOESELAAR, Lotte - VOITENKO, Darja.
Examining Adolescents’ Well-being: How Do the Orientations to Happiness Relate to Their Leisure Time Activities?. Journal of European Psychology Students. ISSN 2222-6931, 2014, vol. 5, no. 2, pp. 8-12.


more

 

MAŇO, Peter.
Experimentálna antropológia na Mauríciu: Meranie nákladnosti extrémneho náboženského rituálu. 2014.


more

 

BOČKOVÁ, Zdeňka - DOLEŽALOVÁ, Kateřina - KOCHAN, Šimon - MAZÁČKOVÁ, Jana - SLAVÍČEK, Karel - TĚSNOHLÍDEK, Jakub.
Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě. Archaeologia historica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0231-5823, 2014, vol. 39/2014, pp. 119-137.


more

 

RACLAVSKÝ, Jiří.
Explicating Truth in Transparent Intensional Logic. In Recent Trends in Philosophical Logic. Vyd. 1. New York, Dordrecht. London, Heidelberg, : Springer, 2014. ISBN 978-3-319-06079-8, pp. 167-177. 2012, Bochum (Germany).


more

 

RUSSNÁK, Jan - STACHOŇ, Zdeněk - KONEČNÝ, Milan.
Extended usability of old map information. In 5th International Conference on Cartography and GIS. Sofia, Bulgaria : Bulgarian Cartographic Association, 2014. pp. 353-361. 15.6.2014, Riviera, Bulgaria.


more

 

KILGARRIFF, Adam - RYCHLÝ, Pavel - JAKUBÍČEK, Miloš - KOVÁŘ, Vojtěch - BAISA, Vít - KOCINCOVÁ, Lucia.
Extrinsic Corpus Evaluation with a Collocation Dictionary Task. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland : European Language Resources Association (ELRA), 2014. ISBN 978-2-9517408-8-4, pp. 1-8.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 969 records, displayed 201 - 230