Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 330

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 10Letter V, page 11Letter W, page 11Letter X, page 11Letter Y, page 11Letter Z, page 11
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 330 records, displayed 201 - 230

 

book coverKUDRNÁČOVÁ, Naděžda.
On Correlations between Range in Verb Descriptivity and Syntactic Applicability. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

KUDRNÁČOVÁ, Naděžda.
On Correlations between Range in Verb Descriptivity and Syntactic Applicability. 2015.


more

 

HOLUBCOVÁ, Alena - LU, Wei-lun.
On Dynamic Construal in Cognitive Linguistics: Cognitive Simulations of Movement as Instances of Mental Imagery in Fictive Motion Processing, an Eye-Tracking Study. 2015.


more

 

MATELA, Jiří.
On formal manifestation of spatial conceptualization in Japanese. 2015.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava - KLIMUSOVÁ, Helena - BUREŠOVÁ, Iva - JELÍNEK, Martin - SLEZÁČKOVÁ, Alena - VAŠINA, Lubomír.
Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 2015, no. 171, pp. 1051 - 1059.


more

 

book coverHUSSEIN, Asma.
"Originality: New Names? Names Anew?". 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

HUSSEIN, Asma.
"Originality: New Names? Names Anew?". 2015.


more

 

RENDLOVÁ, Kristýna.
Osmanská keramika v kontextu islámského a evropského umění. 2015.


more

 

CVETANOVA CVETKOVA, Zornica.
Osobennosti funkcionirovanija glagolnogo vida v slavjanskich jazykah (syntaktiko-semantičesikij analiz glagolov). In 3rd Conference for Young Slavists in Budapest. Budapest : István Lukács, 2015. ISBN 963-284-498-X, pp. 182-194.


more

 

HONCOVÁ, Magdaléna - LU, Wei-lun.
Parallel Texts as a Methodology in Second Language Teaching. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Participant roles and embedded interactions in online sports broadcasts. In Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

DYNEL, Marta - CHOVANEC, Jan.
Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. 280 pp. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Patterns of Intertextuality in Online Video Ad Clusters. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Patterns of Intertextuality in Online Video Ad Clusters. 2015.


more

 

BUREŠOVÁ, Iva - VRBOVÁ, Magdaléna - ČERŇÁK, Michal.
Personality characteristic of adolescent self-harmers. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vyd. Amsterdam. Volume 171 : ScienceDirect, ELSEVIER, 2015. 1118 – 1127-10 pp. 2014, Cyprus.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Petr Stehlík. Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol. Vyd. Revue Romane. Copenhague, Dánsko : Joh Benjamin Publishing Company., 2015. 5 pp. Revue Romane 49:2.


more

 

ŠEFČÍK, Ondřej.
Phonemes, context, alternations: back to basics and back again. 2015.


more

 

TESAŘ, Stanislav.
Pocta Dobroslavu Orlovi. 2015. CZE, Ronov nad Doubravou. 23.4.2015 - 25.4.2015, European Activity.


more

 

STRMISKA, Milan.
Počátky organizovaného sportu v Židenicích. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 4, p. 14-14.


more

 

OSOLSOBĚ, Petr.
Podobizna lady Vauxové a její skryté poselství. Kontexty, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury. ISSN 1803-6988, 2015, vol. 7, no. 2, pp. 44-49.


more

 

BOROVSKÝ, Tomáš.
Podzim (českého) středověku. Brno : CDK, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 8-14.


more

 

ŠAUR, Josef.
Politické myšlení za Kateřiny II. a jeho odraz v literatuře (Fonvizin a Novikov). 2015.


more

 

JEŽEK, Zdeněk.
Popis jako transmediální modus reprezentace. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 3 pp.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Positive Youth Development. 2015.


more

 

BELEJOVÁ, Katarína.
Potenciál společenské kritiky ve streetartových dílech aneb Není to (vždy) jen čmáranice na stěně. Brno : Revue PULSY, 2015.


more

 

KŠICOVÁ, Danuše.
Poválečná makedonská próza. Slovanský jih, Brno, . ISSN 1213-3612, 2015, vol. 15, no. 02, pp. 34-35.


more

 

KLÍČOVÁ, Eva.
"Práce" v normalizační próze. 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 65-76.


more

 

SOBEK, Tomáš.
Právní welfarismus. In Aktuální otázky metodologie právního myšlen. Praha : Leges, 2015. Teoretik, ISBN 978-80-7502-060-4, pp. 275-334.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Primitivní exprese jako terapeutický tanec II. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 330 records, displayed 201 - 230