Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 625

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 6Letter CH, page 6Letter I, page 7Letter J, page 7Letter K, page 7Letter L, page 9Letter M, page 9Letter N, page 11Letter O, page 11Letter P, page 12Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 17Letter U, page 18Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 625 records, displayed 201 - 230

 

SVITÁK, Zbyněk.
Jemný úvod do komunikačních písemností novověku II. 2016.


more

 

HAVELKA, David.
„Jen je nechte, ať se bojí“ Scared straight - Nejrozšířenější programy prevence delikvence mladistvých a jejich účinnost. Psychologon, 2016.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří ŠTANCL (ed.): Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference (= Klatovy v prostoru a čase, sv. 4). Klatovy, Město Klatovy 2015, 109 s., ISBN 978-80-760-7486-1. Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. 1 p. Roč. 114, č. 1.


more

 

KUNDRAČÍKOVÁ, Barbora.
Joanna Piech Kalarus. Post-synchrony. 2016. CZE, Galerie Caesar. 1.3.2016 - 31.3.2016, European Activity.


more

 

ŠEFERIS, Vaidas.
Jonas Basanavičius ir Praha. 2016.


more

 

CHMELAŘOVÁ, Marcela.
„Jsou v socialistické společnosti obrazy už nyní předmětem potřeby“? Státem vedené soudní procesy závěru 50. let a soukromé umělecké sběratelství jako „brzda výstavby socialismu“. 2016.


more

 

BUCHTOVÁ, Renata.
Julian Przyboś i Cieszyn. Český Těšín : Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 2016. 2 pp.


more

 

ČERNÝ, Michal.
K mezipředmětovému dialogu: interdisciplinární vzdělávání na příkladu desíti vybraných osobností historie vědy. Vyd. 1. Brno : Středoevropský institut P. T. de Chardina, 2016. 77 pp. ISBN 978-80-260-9790-7.


more

 

MACEK, Petr.
K nedožitým 80. narozeninám Jiřího Fukače. Universitas. Revue Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2016, vol. 2016/49, no. 1, pp. 53-54.


more

 

MÍCHALOVÁ, Zdeňka.
K otázce funkce reprezentativních prostor renesančního měšťanského domu (měšťané a cechy ve Slavonicích). 2016.


more

 

HAVEL, Dalibor.
K vývoji ediční techniky Českého diplomatáře. In Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry, tendence, proměny. Vyd. první. Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. In: Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24, ISBN 978-80-7286-249-8, pp. 118-125.


more

 

LUKEŠ, Miroslav.
Kalous, Václav. Brno : Ústav hudební vědy FF MU, 2016. Český hudební slovník osob a institucí, 3 pp.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
Karel Čapek a objektivní metoda v estetice. 2016.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
Kariéra tereziánského úředníka. 2016.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Kariérní poradenství 21. století, aneb Žádat kvalitu není nadstandard. 2016.


more

 

KROUPOVÁ, Lenka.
Kdo napsal deník Miguela Torgy. 2016.


more

 

JUŘÍK, Vojtěch - ŠAŠINKA, Čeněk.
Když je více méně: Význam lidské chyby při interakci s 3D virtuálním geografickým prostředím. ČVUT v Praze : Kognice a Umělý život, 2016. ISBN 978-80-01-05915-9, pp. 79-84. 2016, Telč, Česká republika.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Když se nevyčasí aneb Stmívání. 1. vyd. Brno : 2016.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
Když se punker usadí. Vyd. první. Brno : Host, 2016. 2 pp.


more

 

ZÁHORA, Jakub.
Když zemřelí básně tvoří – O metodě „překradu“ a jejím užití v díle Ivana Wernische. 2016.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Kateřina.
Keramické soubory ze zaniklých vsí na Brtnickém panství. 2016.


more

 

HINRICHS, Saba - BUSSMANN, Sarah - DOBYNS, Christopher - KÁCHA, Ondřej - RATZMANN, Nora - HOLM THORVALDSEN, Julie - RUGGERI, Kai.
Key considerations for an economic and legal framework facilitating medical travel. Frontiers in Public Health, Lausanne, Switzerland, Switzerland. ISSN 2296-2565, 2016, vol. 4, no. 00047.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.14.01. Fundberichte aus Österreich, Wien, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Austria. ISSN 0429-8926, 2016, vol. 53/2014, no. 1, pp. 197-198.


more

 

BREIBERT, Wolfgang - LAMPL, Raphael - MILO, Peter - OBENAUS, Martin.
KG Wolfshoferamt, MG Leonard am Hornerwald, Mnr. 12056.14.01. Fundberichte aus Österreich, Wien, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Austria. ISSN 0429-8926, 2016, vol. 53/2014, no. 1, pp. 243-244.


more

 

MAZÁČOVÁ, Pavlína.
Knihovna jako místo celoživotního učení - rozvojové příležitosti. 2016.


more

 

NOVÁKOVÁ, Luisa.
Knihy a čtenáři. 2016.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Kognitivní rehabilitace a psychologická pomoc pro pacienty, dlouhodobě upoutané na lůžko a po těžkých úrazech. Český rozhlas Brno, pořad Apetýt, 2016.


more

 

LAZAROVÁ, Bohumíra - DOBROVOLNÁ, Alexandra.
Kolegiální podpora spolupráce ve školách. 2016.


more

 

KLOUDOVÁ, Veronika.
Kolik významů má kromě : výjimkové fráze z pohledu formální sémantiky. 2016.


more

 

MAREČEK, Lubomír.
Komety, které se vyplatí minout. Lidové noviny, Praha, Mafra a. s. ISSN 0862-5921, 2016, vol. 29, no. 14.1.2016, p. 7-7.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 625 records, displayed 201 - 230