Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 1299

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 10Letter G, page 11Letter H, page 12Letter CH, page 13Letter I, page 14Letter J, page 16Letter K, page 17Letter L, page 20Letter M, page 21Letter N, page 24Letter O, page 25Letter P, page 27Letter Q, page 31Letter R, page 31Letter S, page 33Letter T, page 36Letter U, page 40Letter V, page 41Letter W, page 42Letter X, page 43Letter Y, page 43Letter Z, page 43
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 1299 records, displayed 201 - 230

 

VRZAL, Miroslav.
Differentiation between Scholar and Religious Identities in the Process of Academic Socialization into the Study of Religions as an Example of “Making” Secular Space. 2015.


more

 

STAUDEK, Tomáš - LINHARTOVÁ, Nikola.
Digiarcha. 2015. .


more

 

ČERNÝ, Michal.
Digital information curation as a form of formatin of personalized learning enviromenments. In DisCo 2015: From analog education to digital education 10th Conference Reader. Prague : Centre for Higher Education Studies, 2015. ISBN 978-80-86302-47-8, pp. 145-158. 2015, Prague.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2015. 15 pp. 2015, Praha.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno : Flow, 2015. 85 pp. Neuveden. ISBN 978-80-88123-03-3.


more

 

STAUDKOVÁ, Hana.
Digitální technologie v roli nosiče vzdělávacího obsahu: tabuizované učení?. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.


more

 

FOLETTI, Ivan.
Dio da dio. La maschera di Cristo, Giove Serapide nel mosaico di Santa Pudenziana. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova. ISSN 2336-3452, 2015, vol. II, no. 1, pp. 60-73.


more

 

MIKULOVÁ, Jana.
Dirk Panhuis. Gramatika latiny. Přel. L. Pultrová.Praha: Academia, 2014. 284 s. (rec.). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, Jednota klasických filologů. ISSN 1211-3379, 2015, vol. 57, no. 2, pp. 102-106.


more

 

KLÍČOVÁ, Eva.
Disent v osamění : jak vidí harvardský profesor Jonathan Bolton český disent. Praha : Respekt, 2015. 1 p. 26.


more

 

ČERNÝ, Michal - CHYTKOVÁ, Dagmar - MAZÁČOVÁ, Pavlína - ŠIMKOVÁ, Gabriela.
Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno : Flow, 2015. 176 pp. Neuveden. ISBN 978-80-905480-7-7.


more

 

POL, Milan.
Distributed leadership: an opportunity and a challenge for school leaders. 2015.


more

 

VONDRŮ, Hana.
Divadelní postavy tvořené dle teorie čisté formy aneb šílenství v hlavní roli. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu, Středoevropské centrum slovanských studií o.s. ISSN 1804-7246, 2015, vol. Neuveden, no. 1/2014, nestránkováno-5 pp.


more

 

SATKOVÁ, Naďa.
Divadlo a média jako témata konferencí v Litvě a Polsku. Theatralia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 197-198.


more

 

LOLLOK, Marek.
Divadlo poetické exprese. Praha : Svět a divadlo, 2015. 6 pp.


more

 

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Divergent parents, convergent children? Generation-based differences in media ensembles of the Czech audiences. 2015.


more

 

book coverŠVANDA, Libor - ARTIMOVÁ, Jozefa.
Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. In Latinitas medica. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7789-8, pp. 119-121. 30.1.2014, Brno.


more

 

HLOUŠKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - LAZAROVÁ, Bohumíra - POL, Milan.
Diverzita žáků: téma pro vedení školy. Studia paedagogica, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 105-126.


more

 

HANÁKOVÁ, Martina.
Do I adapt? : Busker’s choice of the repertoire in the Czech area. Potential dis/connection between mass demand and own identity. In Musicult ´15 Local and Universal. Istanbul : DAKAM Publishing, 2015. ISBN 978-605-4841-93-6, pp. 249-254. 7.5.2015, Turkish Music State Conservatory, ITU.


more

 

ČESÁLKOVÁ, Lucie.
Do the Right Thing: Czech Short Films and the Politics of Citizenship (1930s-1950s). 2015.


more

 

MRÁZOVÁ, Lenka.
Dobrý pracovní list v muzejní/zážitkové edukaci. 2015.


more

 

PINKASOVÁ, Pavla.
Doktorandské sympozium v Mikulově se stává tradicí. Theatralia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2015, vol. 1/18, no. 1, pp. 202 - 204.


more

 

MUTLOVÁ, Petra.
Dopis Petra Clarificatora kartuziánu Michalovi. In Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Vyd. 1. Praha : Scriptorium, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-88013-09-9, pp. 113-125.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina - LOJDOVÁ, Kateřina - MAREŠ, Jan - SPURNÁ, Michaela.
Dotazník bází moci učitele ve školní třídě: „O naší třídě“. 2015.


more

 

BROŽOVIČOVÁ, Klára.
Dotazníkové šetření zaměřené na znalost a postoje jednotlivců k NOZ: charakteristiky pozorovaných skupin respondentů. In Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7783-6, pp. 139-160.


more

 

MAKAROVÁ, Erika.
Drobné hlinené predmety z halštatskej fázy pohrebiska v Moravičanoch. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-89315-85-7, 137–148-11 pp. 14.5.2012, Hriňová-Poľana.


more

 

VANŽURA, Marek.
Drones: A case for extended mind, cognition and emotions. 2015.


more

 

PICHOVÁ, Dagmar.
Du Châtelet and Mairan - Arguments and Fallacies. 2015.


more

 

KHATEBOVÁ, Simona.
Dublety ve standardní češtině a jejich hodnocení. 2015.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Duchovní cesta muže, duchovní cesta ženy. Setkání věřících mužů severní Moravy., 2015.


more

 

GALETA, Jan.
Dům u dívky v mušli. Dějiny jedné budovy: od konce 19. stol. po současnost. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 1299 records, displayed 201 - 230