Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 753

Alphabetical list of 30 titles starting from: 251

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 7Letter CH, page 8Letter I, page 8Letter J, page 8Letter K, page 9Letter L, page 10Letter M, page 11Letter N, page 13Letter O, page 14Letter P, page 14Letter Q, page 17Letter R, page 17Letter S, page 18Letter T, page 21Letter U, page 22Letter V, page 23Letter W, page 24Letter X, page 25Letter Y, page 25Letter Z, page 25
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 753 records, displayed 251 - 280

 

ČERNÝ, Michal.
K mezipředmětovému dialogu: interdisciplinární vzdělávání na příkladu desíti vybraných osobností historie vědy. Vyd. 1. Brno : Středoevropský institut P. T. de Chardina, 2016. 77 pp. ISBN 978-80-260-9790-7.


more

 

MACEK, Petr.
K nedožitým 80. narozeninám Jiřího Fukače. Universitas. Revue Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2016, vol. 2016/49, no. 1, pp. 53-54.


more

 

MÍCHALOVÁ, Zdeňka.
K otázce funkce reprezentativních prostor renesančního měšťanského domu (měšťané a cechy ve Slavonicích). 2016.


more

 

HAVEL, Dalibor.
K vývoji ediční techniky Českého diplomatáře. In Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry, tendence, proměny. Vyd. první. Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. In: Práce Historického ústavu AV ČR, řada C – Miscellanea, sv. 24, ISBN 978-80-7286-249-8, pp. 118-125.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
K životnímu jubileu Jiřího Škabrady. Strážnice : Národní ústav Lidové kultury ve Strážnici, 2016. 2 pp.


more

 

LEISSEROVÁ, Eliška.
Kalendářní obyčejová kultura v městském a vesnickém prostředí. Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury Strážnice. ISSN 0862-8351, 2016, vol. XXVI, no. 2, p. 163-163.


more

 

LUKEŠ, Miroslav.
Kalous, Václav. Brno : Ústav hudební vědy FF MU, 2016. Český hudební slovník osob a institucí, 3 pp.


more

 

BOČKOVÁ, Helena.
Karakačani: kultura a identita. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice, Brno, Společnost přátel jižních Slovanů v České republice. ISSN 1213-3612, 2016, vol. 16, no. 3, pp. 3-15.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
Karel Čapek a objektivní metoda v estetice. 2016.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
Kariéra tereziánského úředníka. 2016.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Kariérní poradenství 21. století, aneb Žádat kvalitu není nadstandard. 2016.


more

 

GUNIŠOVÁ, Eliška.
Kategória rozprávača v cestopise Terézie Vansovej. In Kontexty literární vědy VI. Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1058-7, pp. 133-143.


more

 

KROUPOVÁ, Lenka.
Kdo napsal deník Miguela Torgy. 2016.


more

 

JUŘÍK, Vojtěch - ŠAŠINKA, Čeněk.
Když je více méně: Význam lidské chyby při interakci s 3D virtuálním geografickým prostředím. ČVUT v Praze : Kognice a Umělý život, 2016. ISBN 978-80-01-05915-9, pp. 79-84. 2016, Telč, Česká republika.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Když se nevyčasí aneb Stmívání. 1. vyd. Brno : 2016.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
Když se punker usadí. Vyd. první. Brno : Host, 2016. 2 pp.


more

 

ZÁHORA, Jakub.
Když zemřelí básně tvoří – O metodě „překradu“ a jejím užití v díle Ivana Wernische. 2016.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Kateřina.
Keramické soubory ze zaniklých vsí na Brtnickém panství. 2016.


more

 

HINRICHS, Saba - BUSSMANN, Sarah - DOBYNS, Christopher - KÁCHA, Ondřej - RATZMANN, Nora - HOLM THORVALDSEN, Julie - RUGGERI, Kai.
Key considerations for an economic and legal framework facilitating medical travel. Frontiers in Public Health, Lausanne, Switzerland, Switzerland. ISSN 2296-2565, 2016, vol. 4, no. 00047.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.14.01. Fundberichte aus Österreich, Wien, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Austria. ISSN 0429-8926, 2016, vol. 53/2014, no. 1, pp. 197-198.


more

 

BREIBERT, Wolfgang - LAMPL, Raphael - MILO, Peter - OBENAUS, Martin.
KG Wolfshoferamt, MG Leonard am Hornerwald, Mnr. 12056.14.01. Fundberichte aus Österreich, Wien, Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Austria. ISSN 0429-8926, 2016, vol. 53/2014, no. 1, pp. 243-244.


more

 

MAZÁČOVÁ, Pavlína.
Knihovna jako místo celoživotního učení - rozvojové příležitosti. 2016.


more

 

NOVÁKOVÁ, Luisa.
Knihy a čtenáři. 2016.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Kognitivní rehabilitace a psychologická pomoc pro pacienty, dlouhodobě upoutané na lůžko a po těžkých úrazech. Český rozhlas Brno, pořad Apetýt, 2016.


more

 

LAZAROVÁ, Bohumíra - DOBROVOLNÁ, Alexandra.
Kolegiální podpora spolupráce ve školách. 2016.


more

 

KLOUDOVÁ, Veronika.
Kolik významů má kromě : výjimkové fráze z pohledu formální sémantiky. 2016.


more

 

MAREČEK, Lubomír.
Komety, které se vyplatí minout. Lidové noviny, Praha, Mafra a. s. ISSN 0862-5921, 2016, vol. 29, no. 14.1.2016, p. 7-7.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Kompetence a Assessment centrum. 2016.


more

 

BÍLÁ, Martina.
Kompetence očima lektorů. Andragogika v praxi, Praha, Asociace intitucí vzdělávání dospělých ČR. ISSN 2336-5145, 2016, vol. 2016, no. 8, pp. 12-13.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš - SYNEK, Oldřich.
Komplexní léčba poruch příjmu potravy a její realita v systému DRG. Vyd. První. Brno : Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1047-1, pp. 144-145. 9.6.2016, Špindlerův Mlýn.


more

 
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 753 records, displayed 251 - 280