Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1243

Alphabetical list of 30 titles starting from: 251

Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 11Letter G, page 12Letter H, page 12Letter CH, page 13Letter I, page 13Letter J, page 15Letter K, page 15Letter L, page 17Letter M, page 19Letter N, page 22Letter O, page 23Letter P, page 24Letter Q, page 29Letter R, page 29Letter S, page 31Letter T, page 33Letter U, page 37Letter V, page 38Letter W, page 40Letter X, page 40Letter Y, page 40Letter Z, page 40
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 1243 records, displayed 251 - 280

 

PINKASOVÁ, Pavla - KUBART, Tomáš.
Dotyky a spojenia 2014 - Den čtvrtý. Brno : Větrné mlýny, 2014.


more

 

PINKASOVÁ, Pavla - KUBART, Tomáš.
Dotyky a spojenia 2014 - Den druhý. Brno : Větrné mlýny, 2014.


more

 

PINKASOVÁ, Pavla - KUBART, Tomáš.
Dotyky a spojenia 2014 - Den pátý. Brno : Větrné mlýny, 2014.


more

 

PINKASOVÁ, Pavla - KUBART, Tomáš.
Dotyky a spojenia 2014 - Den první. Brno : Větrné mlýny, 2014.


more

 

PINKASOVÁ, Pavla - KUBART, Tomáš.
Dotyky a spojenia 2014 - Den šestý. Brno : Větrné mlýny, 2014.


more

 

PINKASOVÁ, Pavla - KUBART, Tomáš.
Dotyky a spojenia 2014 - Den třetí. Rozrazil Online, Brno, Větrné mlýny. ISSN 1802-3991, 2014.


more

 

RHOADS, Bonita.
"Dracula and the Secretary," Gothic Literacy Special Session, MLA Convention 2014. 2014.


more

 

HOCH, Aleš - DEJMAL, Miroslav.
Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0231-5823, 2014, vol. 39, no. 1, pp. 257-271.


more

 

LEITNEROVÁ, Mária - HARINEK, Ľubomír.
Dva pohľady na narativitu. Ostium, Slovakia. ISSN 1336-6556, 2014, vol. 10, no. 2, 5 pp.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Dva slovenské toposy prozaické poetiky na českém pozadí (Ladislav Ťažký a Rudolf Sloboda). In Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost). Vyd. 1. Brno : Vydává Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU za finanční podpory Literárního informačního centra v Bratislavě a za součinnosti Slavistické společnosti Franka Wollmana a Středoevropského centra slovanských studií., 2014. ISBN 978-80-263-0738-9, pp. 133-147.


more

 

SCHWARZ, Michal.
Dvě nové čínské knihy o altajských jazycích a jazycích miao-yao. Brno : MUNI Press, 2014. 5 pp. Linguistica Brunensia, 62/1.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika.
Dvořákova klavírní úprava Armidy. 2014.


more

 

DĚDINOVÁ, Tereza.
Dystopian Empires in Czech Science Fiction at the End of Communist Era. 2014.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Dystopická látka jako básnický a prozaický experiment (Jindřich Zogata). In Problemy utopii i antyutopii w literaturach słowiańskich i historii Słowian. Vyd. 1. Bielsko-Biała : Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2014. ISBN 978-83-63713-74-4, pp. 125-144.


more

 

ŠPÁNKOVÁ, Silvie.
E pur si muove: (ne)dobrovolné cesty za dobrodružstvím a ideálem. In Baron a jiné prózy. Vyd. 1. Praha : Triáda, 2014. Lusobrazilská knihovna ; sv. 11, ISBN 978-80-7474-098-5, pp. 145-185.


more

 

PETŘÍK, Jan - CHMELA, Tomáš - DAŇHEL, Miroslav.
Early Bronze Age pottery production in Moravia. 2014.


more

 

book coverKRMÍČKOVÁ, Helena.
Edice středověkého diplomatického materiálu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 98 pp. ISBN 978-80-210-6999-2.


more

 

DIVIZIA, Paolo - ZACCARELLO, Michelangelo - CESATI, Franco - SORELLA, Antonio.
Editoria digitale e letteratura italiana: biblioteca, scuola, universita. 2014. ITA, Arna Novaka 1, Brno. 25.10.2014 - 25.10.2014, European Activity.


more

 

SPURNÁ, Michaela.
Eduational Research in Practice. 2014.


more

 

MARČEK, Vladimír - URBÁNEK, Tomáš.
Efektivita kognitivního tréninku v kontextu teorie PSI (Personal systems interaction theory). 2014.


more

 

MARČEK, Vladimír - URBÁNEK, Tomáš.
Efektivita kognitivního tréninku z hlediska osobnostních rysů - předběžné výsledky. In Sociální procesy a osobnost - Sborník příspěvků. Brno : 2014. ISBN 978-80-86174-21-1, p. 205-209.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Efektivní komunikace v knihovnické praxi I. 2014. Brno. 21.7.2014 - 23.7.2014.


more

 

JAKUBÍČEK, Miloš - RYCHLÝ, Pavel - KILGARRIFF, Adam.
Effective Corpus Virtualization. In Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-2). : 2014.


more

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, Learned Information, Great Britain. ISSN 0264-0473, 2014, vol. 32, no. 3, pp. 322-340.


more

 

BUZEK, Ivo.
El tratamiento del léxico de origen gitano en el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Espaňola. Kánina. Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica. ISSN 2215-2636, 2014, vol. XXXVIII, no. Especial, pp. 19-33.


more

 

ALCHAZIDU, Athena.
El umbral del paraíso. El reflejo de la inmigración en la narrativa contemporánea. 2014.


more

 

BUZEK, Ivo.
El valor del Diccionario de mejicanismos de Feliz Ramos i Duarte (1895) para la historia del léxico del origen gitano en el espaňol mexicano. 2014.


more

 

KOSEK, Pavel - MALČÍK, Petr.
E-learningová opora CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I. 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
E-learningový kurz "Ruský jazyk pro bohemisty". FFMU, 2014.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
E-learningový kurz "Syntax pro překladatele". FFMU, 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 1243 records, displayed 251 - 280