Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 636

Alphabetical list of 30 titles starting from: 251

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 9Letter L, page 10Letter M, page 11Letter N, page 12Letter O, page 13Letter P, page 14Letter Q, page 16Letter R, page 16Letter S, page 17Letter T, page 18Letter U, page 20Letter V, page 20Letter W, page 21Letter X, page 21Letter Y, page 21Letter Z, page 21
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 636 records, displayed 251 - 280

 

ZIKOVÁ, Markéta.
K chápání flexivní morfologie. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. p. 140-145.


more

 

ŠAUR, Josef.
K jednomu středoevropskému pojetí Ruska (Josef Holeček). In Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. Brno : Galium, 2015. neuveden, ISBN 978-80-905336-7-7, pp. 405-411.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
k jubileu Malovaneho kraje. senica : 2015. 1 p. zahorie 6, 2014.


more

 

KRMÍČKOVÁ, Helena.
K nápisům na klenbě chóru kostela svaté Barbory v Kutné Hoře. Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1, pp. 143-156.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
K problematice antického pentathlonu. In Scientia Movens 2015. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 17. března 2015. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-87647-20-2, pp. 117-126. 17.3.2015, Praha.


more

 

KNOTOVÁ, Dana - ŠIMÁNĚ, Michal - ZOUNEK, Jiří.
K problematice zdrojů poznání soudobých dějin školství v Československu. 2015.


more

 

GUNIŠOVÁ, Eliška.
K problematike zrodu a formovania prvých ženských periodík na slovenskej literárnej pôde. In Literárny život v minulosti a dnes. Nitra : 2015. ISBN 978-80-558-0778-2, pp. 219-232. 2014, Nitra.


more

 

ŠPAČKOVÁ, Stanislava.
K probleme peredači jediničnych antroponimov v mežjazykovoj kommunikacii. In Mladá rusistika – nové tendencie a trendy III. Bratislava : STIMUL, 2015. ISBN 978-80-8127-125-0, pp. 125-134. 27.3.2015, Bratislava.


more

 

VOHRYZEK, Stanislav - KOVÁŘ, Josef Jan - HLAVICA, Michal.
K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami. Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-918X, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 133-152.


more

 

KOVÁŘ, Michal.
Kalevala jako vzor pro báseň Epose Erika Nilssona-Mankona?. 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Karel MALÝ - Jiří ŠOUŠA jr. (edd.) Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září 2011, Praha. Praha, Nakladatelství Karolinum 2013, 400 s., ISBN 978-80-246-2113-5. (rec.). Praha : Historický ústav AV ČR, 2015. 2 pp. Český časopis historický, roč. 112, č. 4, 2014.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
Kariéra tereziánského úředníka (Na příkladu nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě v době Marie Terezie). In Ad honorem VN (K 65. narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti). Vyd. První. Neuveden : Hradecká studentská sekce České archivní společnosti, 2015. ISBN 978-80-904688-7-0, pp. 147-161.


more

 

ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela - VALEŠ, Tomáš.
Katalogové heslo III.5.2. In Josef Stern 1716-1775. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2015. ISBN 978-80-87149-93-5, pp. 113-114.


more

 

ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela - ARIJČUK, Petr.
Katalogové heslo IV.4. In Josef Stern 1716-1775. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2015. ISBN 978-80-87149-93-5, pp. 137-139.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - SUCHÁČEK, Petr - MAJCÍK, Martin.
Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika. ISSN 0031-3815, 2015, vol. 65, no. 2, pp. 143-162.


more

 

ČEJKOVÁ, Ingrid.
Když se řekne žákovská knížka. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2015, vol. 20, no. 1, p. 133-137.


more

 

BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina.
Keliautojas, užsienietis, emigrantas: migracija ir socialine menininko karjera XIX a. Brno ir Vilniaus periodineje spaudoje. Oikos. Lietuviu migracijos ir diasporos studijos, Kaunas, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, Letuviu išeivijos institutas, Lithuania. ISSN 1822-5152, 2015, vol. 18/2014, no. 2, pp. 23-44.


more

 

HLAVICA, Michal.
Keramika se značenými dny jako pramen poznání sociálních a ekonomických aspektů Velké Moravy. 2015.


more

 

HLAVICA, Michal.
Keramika se značenými dny jako pramen poznání sociálních a ekonomických aspektů Velké Moravy. 2015.


more

 

PŘICHYSTAL, Antonín.
Key raw materials for Neolithic shoe-last celts and axes in Central Europe: their sources and distribution. In Connecting Networks. Characterising Contact by Measuring Lithic Exchange in the European Neolithic. Vyd. 1. Oxford, United Kingdom : Archaeopress Publishing Ltd, 2015. Archaeopress Archaeology, ISBN 978-1-78491-141-6, pp. 1-7.


more

 

FRANEK, Juraj.
Klement Alexandrijský. Setkávání, Brno, Sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II. 2015, vol. 17, no. 6, pp. 137-138.


more

 

MOTYČKA, Martin.
Klentnická Madona a Veraikon Gabriela Maxe v expozici Diecézního muzea. Dialog Evropa XXI. Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, Brno, MSKA. ISSN 1210-8332, 2015, vol. 2015/25, no. 1-2, pp. 97-98.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - USTOHAL, Libor - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš - PŘIKRYL, Radovan.
Klinické zkušenosti s monitorováním terapeutických hladin olanzapinu a klozapinu. 2015.


more

 

ĎAĎOVÁ, Zuzana.
Kognitívnolingvistický výskum metonymie a sufixálnej derivácie v španielčine. Nitra : Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o., 2015. XLinguae Issue n2 2015.


more

 

STRMISKA, Milan.
Kolonie Hamburk. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 3, p. 14-14.


more

 

KUDRJAVCEVA, Ekaterina - TIMOFEEVA, Anastasiia - DANILOVA, Julia - BUBEKOVA, Larisa - SALIMOVA, Daniya.
Kompleksnye diagnosticheskie testy dlja nemecko-russkih bilingvov ot 3 do 14 let. Prakticheskie rekomendacii dlja provedenija testirovanija dvujazychnyh detej i podrostkov. Berlín : EP Verlag, 2015. ISBN 978-3-944209-49-4.


more

 

STUDNIČKOVÁ, Milada.
Kopie jako iniciační artefakt: Svorník s tváří Krista kostela sv. Gotharda ve Slaném. In Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění. Praha : Artefactum, 2015. p. 56 - 67.


more

 

VALTROVÁ, Jana.
Krajina podivuhodných tvorov. Stredovekí európski cestovatelia v Indii. Historická revue, Bratislava, Slovenský archeologický a historický inštitút. ISSN 1335-6550, 2015, vol. 26, no. 1, pp. 37-41.


more

 
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 636 records, displayed 251 - 280