Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 461

Alphabetical list of 30 titles starting from: 251

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 6Letter K, page 7Letter L, page 8Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 10Letter P, page 10Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 12Letter T, page 13Letter U, page 14Letter V, page 15Letter W, page 15Letter X, page 15Letter Y, page 15Letter Z, page 15
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 461 records, displayed 251 - 280

 

ZEMÁNKOVÁ, Petra - LUNGU, Ovidiu - KAŠPÁREK, Tomáš - HÜTTLOVÁ, Jitka - KEŘKOVSKÝ, Miloš - BAREŠ, Martin.
Movement sequencing abnormalities in schizophrenia: Changes in cortical activity during finger-tapping task. Clinical Neurophysiology, Elsevier. 2015, vol. 126, no. 3, e36-1 p.


more

 

HLOUŠKOVÁ, Lenka - TRNKOVÁ, Kateřina - LAZAROVÁ, Bohumíra - POL, Milan.
Možnosti práce s diverzitou žáků: z případových studií základních škol. 2015.


more

 

CVETANOVA CVETKOVA, Zornica.
Multimedijnoto obučenie po bălgarski ezik za čuždenci v Masarikovija unviersitet v Bărno. In Ezik i literatura v e-obučenieto. Plovdiv : Rakursi, 2015. ISBN 978-954-8852-47-0, pp. 140-156. 2014, Plovdiv.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015.


more

 

book coverCHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

MRÁZOVÁ, Lenka.
Muzejní/zážitková pedagogika v zrcadle Rámcových vzdělávacích programů. 2015.


more

 

RHOADS, Bonita - ERENT, Vadim.
Mysteries of Makavejev: Eros, Ideology, Montage. Prague : Litteraria Pragensia, 2015. 300 pp. ISBN 978-80-7308-564-3.


more

 

KOSTRHOUNOVÁ, Daniela.
Mystika v umění. Gabriel Cornelius Ritter von Max (1840-1915). 2015. Diecézní muzeum. 11.5.2015 - 5.6.2015.


more

 

PICHA, Marek.
Myšlenkové experimenty ve filozofii. 2015.


more

 

LUNGA, Václav - MOTYČKA, Martin.
Na rozhraní epoch - sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (1735-1812). 2015. Krypta katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 11.6.2015 - 27.9.2015.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Náboženské projevy u psychických poruch. Setkání kazatelů církve Adventistů sedmého dne, 2015.


more

 

FRÝDEK, Miroslav - JANOUŠKOVÁ, Petra.
Nahrávání v soudní síni in Koference Slovenské akademie věd - Ústav štátu a práva - ,,Ako právo reaguje na novoty,,. 2015.


more

 

ŠTURMOVÁ, Lenka - SEJBALOVÁ, Petra - ŽOURKOVÁ, Alexandra.
Nástroje pro měření rizika recidivy u pachatelů sexuálních deliktů. 2015.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Návrat na místo činu. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 1, p. 40-40.


more

 

JAGOŠOVÁ, Lucie.
Návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami (2015). 2015.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Nejedlého koncepce dějin hudby. 2015.


more

 

GALETA, Jan.
Německé domy na Moravě. In Mezery v Historii / Lücken in der Geschichte 2014. Sborník vybraných příspěvků ze sympozia konaného v muzeu Cheb konaného ve dnech 25. a 26. června 2014. Cheb : GAVU Cheb, 2015. ISBN 978-80-87395-17-2, pp. 9-21. Cheb.


more

 

BROM, Vlastimil.
Německý překlad Hájkovy Kroniky české Johanna Sandela v kontextu vybraných německých zpracování starších historiografických děl z českých zemí. In Studia Hageciana I. Na okraj Kroniky české. Vyd. 1. Praha : Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2432-9, pp. 129-147. 14.11.2013, Praha.


more

 

ZÁLESKÁ, Klára.
Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole. Studia paedagogica. ISSN 1803-7437, 2015, vol. 20, no.  1, pp. 117-132.


more

 

LOŠÁK, Jan - KAŠPÁREK, Tomáš.
Neuronální koreláty poruch časování motorické odpovědi u schizofrenie. 2015.


more

 

STEHNOVÁ, Iva - SISROVÁ, Monika - HUBLOVÁ, Veronika - BERÁNKOVÁ, Dagmar - MASLAŇÁKOVÁ, Helena - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana.
Neuropsychologický výkon u pacientů s první epizodou schizofrenie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media. ISSN 1210-7859, 2015, vol. 78, no. 3, pp. 328-334.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel - KOZLÍKOVÁ, Barbora - CHMELÍK, Jiří.
NEWRON – terapeutický software k volnému využití. Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. 5 pp. Neuveden.


more

 

CHOVANEC, Jan.
'Nice try, loser': Participant structures and embedded frames of interaction in media broadcasts. (in preparation). 2015.


more

 

BUCHTOVÁ, Renata.
Niektórzy lubią poezję. Český Těšín : Zwrot. Miesie?cznik kulturalno-społeczny, 2015. 2 pp. č. 3.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Nová země: scénické oratorium místo historického dokumentu. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 1, pp. 42-43.


more

 

ČEJKOVÁ, Ingrid.
Nuda ve školách. 2015.


more

 

KUBART, Tomáš.
"O" - Scénografické videoeseje. Theatralia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2015, vol. 1/18, no. 1, pp. 185 - 186.


more

 

KUNEŠOVÁ, Tereza - ZUMR, Josef.
O Karlu Kosíkovi a nejen o něm. Rozhovor Terezy Kunešové s PhDr. Josefem Zumrem. Studia Philosophica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7445, 2015, vol.  62, no. 1, pp. 105-124.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
O pojmu konkretizace u Romana Ingardena, k poznámce na str. 334. 2015.


more

 

BOHÁČOVÁ, Michaela.
Obraz jihomoravského pohraničí ve světle pomístních jmen. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 461 records, displayed 251 - 280