Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 584

Alphabetical list of 30 titles starting from: 251

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 6Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 7Letter K, page 7Letter L, page 8Letter M, page 9Letter N, page 10Letter O, page 11Letter P, page 12Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 16Letter U, page 18Letter V, page 18Letter W, page 19Letter X, page 19Letter Y, page 19Letter Z, page 19
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 584 records, displayed 251 - 280

 

BĚLKA, Luboš.
Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-6725-7.


more

 

PAVLINCOVÁ, Helena.
Masaryk a krásná literatura. 2014.


more

 

book cover ŽŮREK, Pavel.
Mäzene und Liebhaber von Kunst und Wissenschaft im Mönchgewand. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-210-6706-6, pp. 122-144.


more

 

DEJMAL, Miroslav - LISÁ, Lenka - NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Miriam - BAJER, Aleš - PETR, Libor - KOČÁR, Petr - KOČÁROVÁ, Romana - NEJMAN, Ladislav - RYBNÍČEK, Michal - SŮVOVÁ, Zdeňka - CULP, Randy - VAVRČÍK, Hanuš.
Medieval Horse Stable; The Results of Multi Proxy Interdisciplinary Research. PloS ONE, USA. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 3, e89273-12 pp.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Memex as the Foundational Stone of the Hypertext Theory (online konference CER 2014 - International Scientific Conference for PhD students of EU countries, 17. – 21. 3. 2014, pořadatel: SCIEMCEE Ltd., London, United Kingdom). 2014.


more

 

HRDLIČKA, Vladan.
Měnová intervence ČNB 2013 – dopady a důsledky pro obyčejného člověka. Zvěrokruh – časopis Komory veterinárních lékařů České republiky. ISSN 1214-939X, 2014, vol. 2014, no. 2/2014, 14–15-2 pp.


more

 

TRÁVNÍKOVÁ, Petra.
Message structure in Internet discussion boards: exchanging letters or talking over the garden fence?. 2014.


more

 

THOMAS, James Edward.
Methodentrainings und Materialentwicklung für den Nachbarsprachen-unterricht. 2014.


more

 

ŠAŠINKA, Čeněk.
Metodologické výzvy v oblasti kognitivní kartografie. In Kognice a umělý život 2. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7248-951-0, pp. 1-231.


more

 

MOTYČKA, Martin - LUNGA, Václav - JAŠKOVÁ, Nina.
Mezi klíčem a mečem - kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba. 2014. Diecézní muzeum v Brně. 18.6.2014 - 12.10.2014.


more

 

SPILKOVÁ, Monika.
Michal Bartoš - Člověčina, výstava fotografií. 2014. CZE, Na Stopce, Gorkého 50, Brno. 28.4.2014 - 25.5.2014, National Activity.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Michal Skřejpek - David Falada - Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 107 s. ISBN 978-80-7380-489-3. (rec.). 2014. 2 pp. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, roč. 22, č. 1.


more

 

book cover ŽŮREK, Pavel.
Milovníci a mecenáši umění a věd v řeholním rouše. In Milovníci a mecenáši umění a věd v řeholním rouše. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-210-6705-9, pp. 69-82.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - HAVEL, Dalibor - HEILANDOVÁ, Lucie - RICHTROVÁ, Eva - MACUROVÁ, Zuzana - ŽŮREK, Pavel - SMOLOVÁ, Martina.
Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 211 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6705-9.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Míra úzkosti u příslušníků Hasičského záchranného sboru. 2014.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Miroslava Burianová: Móda v ulicích protektorátu. Život - oděv - lidé, Praha, Národní muzeum - Grada Publishing, a.s., 2013, 288 s. (rec.). 2014. 2 pp. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2014, roč. 28, č. 1.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XLVII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 204-210.


more

 

LOLLOK, Marek.
Mlýn na žánry. Sdružení pro iliteraturu, 2014.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina - BRADOVÁ, Jarmila - MAREŠ, Jan - VLČKOVÁ, Kateřina.
Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU­. 2014.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - BRADOVÁ, Jarmila - LOJDOVÁ, Kateřina.
Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. ISSN 1211-4669, 2014, vol. 24, no. 3, pp. 375-393.


more

 

SKUPA, Lukáš.
Moderní, nebo jen módní? Reflexe počátků "nové vlny" v Československu. Cinepur, Sdružení přátel Cinepuru. ISSN 1213-516X, 2014, vol. 21, no. 91, pp. 58-61.


more

 

ŠKRDLA, Petr - RYCHTAŘÍKOVÁ, Tereza - EIGNER, Jan - BARTÍK, Jaroslav - NIKOLAJEV, Pavel - VOKÁČ, Milan - NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Miriam - ČEREVKOVÁ, Alžběta - KNOTKOVÁ, Jitka.
Mohelno-Plevovce: Lokalita osídlená v průběhu posledního glaciálního maxima a pozdního glaciálu. 2014.


more

 

ŠIMEČKOVÁ, Marta.
Moravská a slezská pomístní jména ve světle dialektologie. Studia slavica, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě. ISSN 1803-5663, 2014, vol. XVIII, no. 1, pp. 147-157.


more

 

KUČA, Martin.
Moravský Krumlov a Lichtenštejnové. Moravský Krumlov : město Moravský Krumlov, 2014. 1 p.


more

 

CHOCHOLÁČ, Bronislav.
Moravský venkov v raném novověku. Čtvrtstoletí bádání a jeho perspektivy. 2014.


more

 

WILCZEK, Josef - MONNA, Fabrice - BARRAL, Philippe - BURLET, Laure - CHATEAU, Carmela - NAVARRO, Nicolas.
Morphometrics of Second Iron Age ceramics - strengths, weaknesses, and comparison with traditional typology. Journal of Archaeological Science, Academic Press, USA. ISSN 0305-4403, 2014, vol. 50, no. Oct, pp. 39-50.


more

 

JEŽ, Radim - PINDUR, David.
Mosty u Jablunkova včera a dnes / Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś. 2014.


more

 

KŘÍŽOVÁ, Hana.
Moveri, delectari, doceri aneb užitek recepce (nejen) traktátu De amore. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 3 pp.


more

 

PROKEŠ, Lubomír - PETŘÍK, Jan - BERAN, Vít - VLACH, Marek - HUMPOLA, David - ŠMERDA, Jaromír - HLAVICA, Michal - SOVA, Emil.
Možnosti statistické a prostorové analýzy hodnot půdních fosfátů na příkladě sekundárně narušených hrobů z Hodonic a Kyjova. 2014. ISBN 978-80-87311-43-1, p. 229-236. 6.3.2013, Jindřichův Hradec.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - SYNKOVÁ, Jana - STEHNOVÁ, Iva - VALKOVÁ, Barbora - SVĚRÁK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 232-234. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 584 records, displayed 251 - 280