Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 948

Alphabetical list of 30 titles starting from: 251

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 11Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 17Letter P, page 19Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 23Letter T, page 25Letter U, page 28Letter V, page 29Letter W, page 30Letter X, page 31Letter Y, page 31Letter Z, page 31
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 948 records, displayed 251 - 280

 

FOLETTI, Ivan.
Germigny-des-Prés, il Santo Sepolcro e la Gerusalemme Celeste. Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. Seminarium Kondakovianum Series Nova. ISSN 2336-3452, 2014, vol. I, no. 1, pp. 32-48.


more

 

HOLZBACHOVÁ, Ivana.
Gottfried Schramm: Dějiny a řády života (recenze). Studia philosophica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7445, 2014, vol. 61/2014, no. 1, pp. 88 - 93.


more

 

PETROVIĆOVÁ, Katarina - ŠVANDA, Libor (Eds.).
Graeco-Latina Brunensia. Sborník na počest Eleny Marečkové. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 252 pp.


more

 

SPILKOVÁ, Monika.
Graffiti a street art z pohledu legislativy. 2014.


more

 

book coverŠEFČÍK, Ondřej - BIČANOVÁ, Lenka.
Gramatický přehled sanskrtu. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. 105 pp. neuveden. text je před třetí korekturou, bez ISBN. ISBN 978-80-210-7045-5.


more

 

book coverKARLÍK, Petr.
Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6845-2.


more

 

KLONTZA, Věra - BRIDGFORD, Sue - DESMOND, Sylvia - MOUTAFI, Ioanna.
Grave 1: A Key Early Byzantine Feature. In A Cretan Landscape Through Time: Priniatikos Pyrgos and Environs. Oxford : British Archaeological Reports International Series, 2014. ISBN 978-1-4073-1271-2, pp. 54-60. 2012, Atény.


more

 

MOTAL, Jan.
Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku. Sacra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5351, 2014, vol. 11, no. 1, pp. 7-30.


more

 

ŠINKOVÁ, Monika.
Hacia las formaciones parasintéticas del espaňol del siglo XVIII: el impacto francés. Dieciocho: Hispanic enlightenment, Virginia (USA), University of Virginia, USA. ISSN 0163-0415, 2014, vol. 37, no. 1, pp. 139-153.


more

 

GALETA, Jan - MARTINÁKOVÁ, Kateřina.
Hagia Sophia. In Zápisky z cest 1 - Jižní Balkán. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6853-7, pp. 52-55.


more

 

OSOLSOBĚ, Petr.
Hamletovo postrádání ctnosti. Kontexty, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury. ISSN 1803-6988, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 42-53.


more

 

FRANEK, Juraj.
Has the Cognitive Science of Religion (Re)defined “Religion”?. Religio, Brno, Česká společnost pro religionistiku. ISSN 1210-3640, 2014, vol. 22, no. 1, pp. 3-27.


more

 

MAYA, Ainara.
HATSAREN POESIA OLERKI BILDUMA 2014. In HATSA ELKARTEA. Vyd. 16. SENPERE : HATSA ELKARTEA, 2014. 16, ISBN 978-2-919740-04-8, pp. 142-143.


more

 

PAUNZEN, Ernst - SKARKA, Marek - HOLDSWORTH, Daniel - SMALLEY, Barry - WEST, Richard.
HD 54272, a classical lambda Bootis star and gamma Doradus pulsator. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, MALDEN, WILEY, Great Britain. ISSN 0035-8711, 2014, vol. 440, no. 2, pp. 1020-1026.


more

 

BOJAR, Ondřej - DIATKA, Vojtěch - RYCHLÝ, Pavel - STRAŇÁK, Pavel - SUCHOMEL, Vít - TAMCHYNA, Aleš - ZEMAN, Daniel.
HindEnCorp – Hindi-English and Hindi-only Corpus for Machine Translation. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland : European Language Resources Association (ELRA), 2014. ISBN 978-2-9517408-8-4, pp. 3550-3555. 26.5.2014, Reykjavik, Iceland.


more

 

book coverKOSEK, Pavel.
Historická mluvnice češtiny I (Textová opora). Brno : Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6906-0.


more

 

BERDYCHOVÁ, Tereza.
Historické školy hry na lesní roh do konce 18. století. Acta musicologica, Brno, . ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1, 13 pp.


more

 

PÁNEK, Tomáš.
Historikovo řemeslo. Brno : Nakladatelství DIDAKTIS, 2014. 3 pp. ISBN 978-80-7358-223-4.


more

 

SMÉKALOVÁ, Kateřina - VOKŘÍNKOVÁ, Lucie.
History of the Carl Winiker’s Music Score Library. ACTA MUSICOLOGICA.CZ, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5955, 2014, no. 1.


more

 

NIEDERLE, Rostislav.
Hitlerův svět jako umělecké dílo. Sirény nacismu. Host, Brno, Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. ISSN 1211-9938, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 31-35.


more

 

FRODLOVÁ, Tereza - SKUPA, Lukáš.
Hlavně ne vulgárně! Erotika v Ostře sledovaných vlacích a české kinematografii šedesátých let. 1. vydání. Praha : Národní filmový archiv, 2014. ISBN 978-80-7004-162-8, p. 136-157.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Hledání nové divadelnosti: Lucia Repašská v Divadle D´Epog. Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 3.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 1, pp. 125-135.


more

 

VOKŘÍNEK, Petr.
Hledání teplých proudů v chladném vanutí Zimním dvorem Bohdana Chlíbce. Pandora, Občanské sdružení Nad Labem. ISSN 1801-6782, 2014, vol. 26-27/2013.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Hliněný dům na Moravě a historické vazby k panonskému prostoru. In Lehmbau - Tradition und Moderne / Hliněná stavba - tradice a současnost. Atzenbrugg : Kultur.Region.Niederösterreich, 2014. ISBN 978-3-901820-91-5, pp. 41-44. 2014, Niedersulz.


more

 

KUBART, Tomáš.
Holub, který to zkusil jinak. Artalk, Brno, občanské sdružení Artalk. ISSN 1805-6989, 2014.


more

 

LOLLOK, Marek.
Homo dialogus. Vyd. Praha. Sdružení pro iliteraturu, 2014.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Hope and Meaningfulness: Key components of Well-being in the Czech Sample. 2014.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava - KLIMUSOVÁ, Helena - SLOVÁČKOVÁ, Zuzana - MIKITOVÁ, Katarína.
How differ university students and senior citizens in their health-supportive behavior and life style?. 2014.


more

 

MACEK, Jakub.
Husina. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 948 records, displayed 251 - 280