Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 1306

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 10Letter G, page 11Letter H, page 12Letter CH, page 13Letter I, page 14Letter J, page 16Letter K, page 17Letter L, page 20Letter M, page 21Letter N, page 24Letter O, page 25Letter P, page 27Letter Q, page 31Letter R, page 31Letter S, page 33Letter T, page 36Letter U, page 40Letter V, page 41Letter W, page 42Letter X, page 43Letter Y, page 43Letter Z, page 43
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1306 records, displayed 351 - 380

 

BUZEK, Ivo.
Historia del léxico, diccionario e identidad a través del tiempo: el caso de los gitanismos en los Catauros de Fernando Ortiz. 2015.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Historie cs. Stěhování národů. 2015.


more

 

ŠAUR, Josef.
Historiografické fugu aneb Historik labužníkem. In Historická kniha mého srdce. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. Eseje, ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 116-126.


more

 

ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela.
"Historische Beschreibungen" von Maulbertschs Fresken in Dyje, Louka und Strahov: einige Bemerkungen zur Beziehung zwischen Text und Bild. Ars : [časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied], Slovenska´ akade´mia vied, Slovakia. ISSN 0044-9008, 2015, vol. 47, 2014, no. 1, pp. 84-92.


more

 

PLESKALOVÁ, Jana.
Hlavní etapy vývoje antroponym v českých zemích. 2015.


more

 

PLESKALOVÁ, Jana.
Hlavní etapy vývoje antroponym v českých zemích. In Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS, 2015, s. 140-148. Brno : Masarykova univerzita - FF, 2015. ISBN 978-80-210-7846-8, pp. 140-148. 2015, Brno.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Hledání člověka v poezii Jaroslava Rezníka. In Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-905336-8-4, pp. 141-148.


more

 

LOŠÁK, Jan - KAŠPÁREK, Tomáš.
Hledání markerů psychiatrických onemocnění v oblasti neurozobrazovacích metod. 2015.


more

 

MALECKÁ, Jana.
Hledání muslimské nevěsty: od dohodnutých sňatků k internetové seznamce. Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury. ISSN 0862-8351, 2015, vol. 25, no. 1, pp. 3-9.


more

 

KROUPOVÁ, Lenka.
Hledání ztraceného impéria: Obraz Angoly a Mosambiku v Deníku Miguela Torgy. 2015.


more

 

KŠICOVÁ, Danuše.
Hluboce pravdivá výpověď. Slovanský jih, Brno, . ISSN 1213-3612, 2015, vol. 15, no. 02, pp. 29-31.


more

 

SITOVÁ, Zdeňka - ŠEDĚNKA, Jaroslav - YANG, Qing - PENG, Ge - ZHOU, Gang - GASTI, Paolo - BALAGANI, Kiran.
HMOG: New Behavioral Biometric Features for Continuous Authentication of Smartphone Users. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, USA. ISSN 1556-6013, 2015.


more

 

SEJBALOVÁ, Petra - ŠTURMOVÁ, Lenka - ŽOURKOVÁ, Alexandra.
Hodnocení rizika recidiv u ochranných léčeb. 2015.


more

 

MOTAL, Jan.
Hodnotová struktura mediálního obrazu religiozity v současném českém televizním seriálu. 2015.


more

 

ŠAUR, Josef.
Hodnotové uchopení práva a mravnosti (B. N. Čičerin versus V. S. Solovjov). In Revitalizace hodnot: Umění a literatura II. Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. ISBN 978-80-263-0909-3, pp. 91-96. 2.9.2014, Filozofická fakulta MU Brno.


more

 

OSOLSOBĚ, Klára.
Homonymie jako jeden z problémů lingvistického využití jazykových korpusů. In Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku LŠSS. Vyd. 1. Brno : MUNI PRESS, 2015. ISBN 978-80-210-7846-8, pp. 121-134. 2015, Brno.


more

 

OSOLSOBĚ, Klára.
Homonymie jako jeden z problémů lingvistického využití jazykových korpusů. 2015.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Hoop versterken. In Hoop. The World Book of Hope. Tielt, Belgium : Lannoo, 2015. Mens en maatschappij algemeen, ISBN 978-94-014-2360-1, pp. 104-107.


more

 

KRAMÁŘOVÁ, Helena.
Hoquetus-Revival: von ältesten Klauseln bis zur Musik des XX. Jahrhunderts. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia., Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1212-1193, 2015, vol. 21, pp. 53-74.


more

 

GALETA, Jan.
House at the Maiden in a Seashell. Story of a Building since the end of 19th Century. In Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Katolická teologická fakulta., 2015. ISBN 978-80-87922-05-7, pp. 209-216. Praha.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
How to Analyze Metaphors in the Discourse of the Scientific Discovering of New Media?. 2015.


more

 

BUCHTOVÁ, Renata - LIPUS, Radovan - CABAN, Šimon.
HRA-NIC-e (divadelní inscenace). 2015.


more

 

PAVLÍKOVÁ, Eliška.
Hraniční porucha osobnosti: když o sobě mysl s tělem nevědí. 2015.


more

 

PAVLÍKOVÁ, Eliška.
Hraniční porucha osobnosti: když o sobě mysl s tělem nevědí. 2015.


more

 

BARTOŠÍKOVÁ, Kateřina.
Hravá literatura 8 : Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha : Taktik International, 2015. 68 pp. ISBN 978-80-87881-82-8.


more

 

BARTOŠÍKOVÁ, Kateřina.
Hravá literatura 9 : Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha : Taktik International, 2015. 68 pp. ISBN 978-80-87881-83-5.


more

 

STRMISKA, Milan.
Hrdina z židenických kasáren Adolf Opálka. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 9, p. 14-14.


more

 

PETŘÍK, Jan - DAŇHEL, Miroslav - GREGEROVÁ, Miroslava - VŠIANSKÝ, Dalibor - CHMELA, Tomáš.
Hrnčířská produkce na nížinném sídlišti ze starší doby bronzové: Hulín-Pravčice, střední Morava. Archeologické rozhledy, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0323-1267, 2015, vol. 67, no. 1, pp. 171-192.


more

 

WILCZEK, Josef.
Hrnčířské dílny ve Višňovém. Pravěk NŘ, Ústav archeologické památkové péče Brno v.v.i. ISSN 1211-8338, 2015, vol. 22, no. 1, pp. 167-256.


more

 

MACEK, Petr.
Hudební věda v Brně po roce 1989. Musicologica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0391, 2015, vol. ročník 50/, no. 1, pp. 9-15.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1306 records, displayed 351 - 380