Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 163

Alphabetical list of 30 titles starting from: 134

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 163 records, displayed 134 - 163

 

ZOUNEK, Jiří - ŠIMÁNĚ, Michal - KNOTOVÁ, Dana.
Soudobé dějiny školství jako výzva pro historicko-pedagogický výzkum i výuku (dějin pedagogiky). 2015.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Spirituality and Meaningfulness: Key Components of Mental Health and Happiness. A keynote address. 2015.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Pavla.
Spisovatel Modiano mluví často mezi řádky. 2015.


more

 

KALHOUS, David.
SVATOVÁCLAVSKÁ ÚCTA V ŘÍŠI PŘED R. 1200. POZNÁMKY K NEJSTARŠÍMU RUKOPISNÉMU DOCHOVÁNÍ CRESCENTE FIDE (BAV.). Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 11-23.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Tablet či telefon jako nástroj fyzikálního experimentování. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7599-3, pp. 118 -124. 2014, Bnro.


more

 

MORAVEC, Josef.
Tablety ve výuce základních škol: zkušenosti ze zahraničí. Komenský, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0323-0449, 2015, vol. 139, no. 3, pp. 17-20. Recenzováno.


more

 

DLHOŠOVÁ, Terézia.
Teória mysle vo vzťahu k inhibičnej kontrole u pacientov s psychotickým ochorením. 2015.


more

 

LAGA, Stanislav.
Teorie konceptuálních metafor a pokus o identifikaci jejich předchůdců. 2015.


more

 

TIMKO, Marek.
The End of Capurro's Information Trilemma? (A Proposal of an Evolutionary-Ontological Solution). ProInflow, Masarykova univerzita. ISSN 1804-2406, 2015, vol. 6, no. 2, 9 pp.


more

 

book coverDRÁPELA, Martin.
The FSP Bibliography. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 153 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7111-7.


more

 

VALENTOVÁ, Eva.
The Charm of the Boy Who Wouldn’t Grow Up: Peter Pan and Canonicity. 2015.


more

 

MALATINCOVÁ, Tatiana.
The Mystery of “Should”: Procrastination, Delay, and Reactance in Academic Settings. Personality and Individual Differences, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0191-8869, 2015, vol. 72, no. C, pp. 52-58.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
The old man and the new medium: Leoš Janáček and radio (1923–1938). 2015.


more

 

VALENTOVÁ, Eva.
The Triumph of Pan: Hermaphroditism and Sexual Inversion in Victor Benjamin Neuburg’s Poetry. 2015.


more

 

DAREBNÝ, Jan.
Traducción del verso teatral al checo: Calderón para leer y Calderón en la escena. 2015.


more

 

STEHLÍK, Petr.
Tři reprezentativní vhledy do makedonské literatury. iLiteratura (www.iliteratura.cz), Sdružení pro iliteraturu. ISSN 1214-309X, 2015.


more

 

KULHÁNKOVÁ, Markéta - SUMELIDU, Simone.
Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál.


more

 

JAGOŠOVÁ, Lucie - MRÁZOVÁ, Lenka.
V první linii... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. 2015. CZE, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 9.2.2015 - 10.2.2015, National Activity.


more

 

RADOVÁ, Irena.
Valerius Flaccus. Argonautica. Přeložila, úvodem a poznámkami opatřila RADOVÁ, Irena. Praha : Arista, Baset, 2015. 408 pp. Antická knihovna č. 84. ISBN 978-80-86410-72-2.


more

 

KALINA, Petr.
Vasyl Barvinskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka. Opus musicum, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 18-37.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - ŠKODOVÁ, Svatava.
Výuka češtiny pro děti-cizince v předškolním věku – základní doporučení. In Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Praha : AUČCJ, 2015. ISBN 978-80-260-7506-6, pp. 75-82.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Wordplay and football: Humour in the discourse of written sports reporting. In Humorous Discourse. Vyd. 1. Mouton de Gruyter, 2015.


more

 

DVOŘÁK, Tomáš.
World wide web a dějepisectví. Rizika, výzvy a příležitosti. Dějiny-Teorie-Kritika. ISSN 1214-7249, 2015, vol. 2014, no. 1, pp. 105-118.


more

 

KRAJNÍK, Filip.
"You dream by the book": Shakespeare’s Dreams and Dream Interpretation Manuals. 2015.


more

 

KŠICOVÁ, Danuše.
Z dějin ukrajinské kultury. Brno : 2015.


more

 

STRMISKA, Milan.
Z kláštera vojenskou nemocnicí. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 1-2, p. 14-14.


more

 

DOLEŽÍ, Linda.
Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. 2015.


more

 

ŠVAŘÍČEK, Roman.
Základy analýzy dat v kvalitativním výzkumu. 2015.


more

 

FRYDRYCH, Karol.
Život a dílo slavkovského regenschoriho Františka Toufara-France (1897-1942). Musicologica, Brno, . ISSN 1805-370X, 2015, vol. 4, no. 2.


more

 

BERNKOPF, Jiří.
Русская культура во всех чертах отличается от европейской. Samara, Rusko : Zasekin, 2015. 2 pp. Neuveden.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 163 records, displayed 134 - 163