Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 94

Alphabetical list of 30 titles starting from: 65

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 94 records, displayed 65 - 94

 

KLÍČOVÁ, Eva.
"Práce" v normalizační próze. 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 65-76.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Primitivní exprese jako terapeutický tanec II. 2015.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Psychohygiena uměním a pohybem I a II. 2015. CZE, Brno,Boskovice,Olomouc, Slatinice, Mikulovice. National Activity.


more

 

ZITA, Antonín.
Reflections on ICT Innovations of an Online Literature Course. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan - DYNEL, Marta.
Researching interactional forms and participant structures in public and social media. In Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Rituál v terapeutickém tanci. 2015.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika.
Rudolf Firkušný: pianista mezi domovem a emgirací 7. Muzikus, 2015. 1 p.


more

 

VÁCLAVÍK, David.
Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion. In Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. Vyd. 1. Leiden : Brill, 2015. Numen Book Series/149, ISBN 978-90-04-28307-7, pp. 55-86.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Sexuální trestné činy včera a dnes. 2015. 1 p. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 28, č. 2.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Spirituality and Meaningfulness: Key Components of Mental Health and Happiness. A keynote address. 2015.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Pavla.
Spisovatel Modiano mluví často mezi řádky. 2015.


more

 

KALHOUS, David.
SVATOVÁCLAVSKÁ ÚCTA V ŘÍŠI PŘED R. 1200. POZNÁMKY K NEJSTARŠÍMU RUKOPISNÉMU DOCHOVÁNÍ CRESCENTE FIDE (BAV.). Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 11-23.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Tablet či telefon jako nástroj fyzikálního experimentování. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7599-3, pp. 118 -124. 2014, Bnro.


more

 

book coverDRÁPELA, Martin.
The FSP Bibliography. In A Bibliography of Functional Sentence Perspective 1956-2011. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-210-7111-7, pp. 33-186.


more

 

MALATINCOVÁ, Tatiana.
The Mystery of “Should”: Procrastination, Delay, and Reactance in Academic Settings. Personality and Individual Differences, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0191-8869, 2015, vol. 72, no. C, pp. 52-58.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
The old man and the new medium: Leoš Janáček and radio (1923–1938). 2015.


more

 

VALENTOVÁ, Eva.
The Triumph of Pan: Hermaphroditism and Sexual Inversion in Victor Benjamin Neuburg’s Poetry. 2015.


more

 

STEHLÍK, Petr.
Tři reprezentativní vhledy do makedonské literatury. iLiteratura (www.iliteratura.cz), Sdružení pro iliteraturu. ISSN 1214-309X, 2015.


more

 

KULHÁNKOVÁ, Markéta - SUMELIDU, Simone.
Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál.


more

 

RADOVÁ, Irena.
Valerius Flaccus. Argonautica. Přeložila, úvodem a poznámkami opatřila RADOVÁ, Irena. Praha : Arista, Baset, 2015. 408 pp. Antická knihovna č. 84. ISBN 978-80-86410-72-2.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - ŠKODOVÁ, Svatava.
Výuka češtiny pro děti-cizince v předškolním věku – základní doporučení. In Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Praha : AUČCJ, 2015. ISBN 978-80-260-7506-6, pp. 75-82.


more

 

MÁCHA, Jakub.
Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing All the Connections. Vyd. 1st ed. London : Bloomsbury, 2015. 256 pp. Neuveden. ISBN 978-1-4742-4214-1.


more

 

DVOŘÁK, Tomáš.
World wide web a dějepisectví. Rizika, výzvy a příležitosti. Dějiny-Teorie-Kritika. ISSN 1214-7249, 2015, vol. 2014, no. 1, pp. 105-118.


more

 

KRAJNÍK, Filip.
"You dream by the book": Shakespeare’s Dreams and Dream Interpretation Manuals. 2015.


more

 

STRMISKA, Milan.
Z kláštera vojenskou nemocnicí. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 1-2, p. 14-14.


more

 

DOLEŽÍ, Linda.
Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. 2015.


more

 

BERNKOPF, Jiří.
Русская культура во всех чертах отличается от европейской. Samara, Rusko : Zasekin, 2015. 2 pp. Neuveden.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 94 records, displayed 65 - 94