Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 693

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 7Letter CH, page 8Letter I, page 8Letter J, page 8Letter K, page 9Letter L, page 10Letter M, page 11Letter N, page 12Letter O, page 13Letter P, page 14Letter Q, page 16Letter R, page 16Letter S, page 17Letter T, page 19Letter U, page 21Letter V, page 21Letter W, page 23Letter X, page 23Letter Y, page 23Letter Z, page 23
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 693 records, displayed 351 - 380

 

ČERNÝ, Michal - CHYTKOVÁ, Dagmar.
Myšlenkové mapy pro studenty. Brno : Albatros Media, 2014. ISBN 978-80-265-0267-8.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Náboženské projevy u psychiatrických poruch. 2014.


more

 

LUKEŠ, Miroslav.
Náhled do hudební historie kostela sv. Petra a Pavla v Tasově. MUSICOLOGICA, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-370X, 2014, vol. 2014, no. květen, p. nestránkováno.


more

 

KUČA, Martin.
Napříč časem a krajinou. 2014. CZE, Moravský Krumlov. 16.4.2014 - 30.9.2014, National Activity.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Narodni prerod in literarne smeri (nekaj opažanj). Slavistična revija, Ljubljan, Slovenia. ISSN 0350-6894, 2014, vol. 1, no. 1, pp. 121-130.


more

 

FRÝBERTOVÁ, Tereza.
Nedáme si diktovat, koho máme milovat (?) O sletovém průvodu v roce 1948. Theatralia: Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol.  17, no. 1, pp. 52 - 90.


more

 

PILCH, Pavel.
Nejčastější chyby začátečníků při osvojování chorvatštiny. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Vyd. 1. Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. ISBN 978-80-904846-7-2, pp. 581-587. 2013, Brno.


more

 

book coverHAVEL, Dalibor.
Nejstarší rajhradská paměť v diplomatických pramenech. In An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno : Masarykova univerzita. Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, ISBN 978-80-210-6799-8, pp. 14-16, 93-94, 151-152.


more

 

DOLEŽÍ, Linda.
Několik poznámek k osvojování cizího jazyka. In Začínáme učit češtinu pro děti-cizince. Příručka pro lektorky a lektory. Praha : Akropolis, 2014. ISBN 978-80-260-5587-7, pp. 23-27.


more

 

CHOLASTOVÁ, Jitka.
Několik poznámek k profilu lektora tvůrčího psaní. 2014.


more

 

DOLEŽÍ, Linda.
Některé mezijazykové vlivy - čeština jako L2. In Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 28-33.


more

 

WILCZEK, Josef - MONNA, Fabrice - GABILLOT, Mareva - NAVARRO, Nicolas - RUSCH, Lucille - CHATEAU, Carmela.
Neřízené modely typologické klasifikace archeologických artefaktů. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika.
Neuland zu entdecken. Das kurze Künstlerleben der Vítězslava Kaprálová. Kassel-Deutschland : Bärenreiter-Verlag, 2014. 1 p.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Nevěra 2014. Psychologie.cz, 2014. 3 pp.


more

 

IVIČIČ, Martina.
Niekoľko poznámok k „umeniu živého“. TIM ezin, Brno, . ISSN 1805-2606, 2014, vol.  4, no. No, 1-2, pp. 1-11.


more

 

KŠICOVÁ, Danuše.
Nikolaj Jevrejnov, Scénické ztvárnění života. Ex cathedra (přel. Danuše Kšicová). Czech Stage Art and Stage Design, Special Issue of Theatralia Yorick, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 119-148.


more

 

GALETA, Jan.
North against South: Transalpine styles vs. Italian classic style in the Architecture of Historicism using the examples of Villas, Churches and National Houses. In Cultural Transfer - Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014. ISBN 978-80-87922-02-6, pp. 189-194. 2014, Praha.


more

 

NEČASOVÁ, Denisa.
Nostalgie po "Východu" v pamětech dvou komunistek. In Nostalgie v dějinách. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. Quastiones quodlibetales No 24, ISBN 978-80-7325-335-6, pp. 93-108.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Nové a netušené vztahy. Diecézní setkání mládeže, Odry, 29.7 - 2.8. 2014., 2014.


more

 

PŘICHYSTAL, Antonín - VOŽDOVÁ, Lenka.
Nové poznatky o révaitech. Minerál, Jihočeský mineralogický klub o.s. ISSN 1213-0710, 2014, vol. XXII, no. 4, pp. 349-354.


more

 

FOLETTI, Ivan - CROCI, Chiara.
Nuove considerazioni su una catacomba dimenticata : San Severo alla Sanita' e la circolazione delle reliquie milanesi. Kunstchronik, Carl,h, Germany. ISSN 0023-5474, 2014, vol. 67, no. 6, pp. 309-316.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
O lásce k nevhodným lidem. Brno : Host, 2014. 3 pp.


more

 

KULHÁNKOVÁ, Markéta.
Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy. Byzantská vyprávění pro duši. Vyd. 1. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. 181 pp. Byzantská knihovna 3. ISBN 978-80-7465-094-9.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Od plánu kvalitativního výzkumu k analýze dat. 2014.


more

 

MILLOVÁ, Katarína.
Od Velké ekonomické krize po globalizaci: výhody a úskalí longitudinálních výzkumů sledujících člověka v měnících se společnostech. In Sociální procesy a osobnost 2013. Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014. ISBN 978-80-86174-21-1, pp. 239-242. 2013, Třešť.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Odešel etnograf Jan Souček. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, pp. 32-33.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: ostatní : 08.01.2014 18:12. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2014. 1 p. Internetová poradna, č. 1, s. 1-2.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: 25. 03. 2014 11:00 - Martin - Zlínský - ostatní : OCD; automatické myšlenky; porucha řeči. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2014. 1 p. Internetová poradna, č. 1, s. 2-3.


more

 

KLONTZA, Věra - MOLLOY, Barry - DAY, Jo - DUCKWORTH, Chloe.
Of What is Past, or Passing, or to Come: Five Thousand Years of Social, Technological and Environmental Transformations at Priniatikos Pyrgos. In A Cretan Landscape Through Time: Priniatikos Pyrgos and Environs. Oxford : British Archaeological Reports International Series, 2014. ISBN 978-1-4073-1271-2, pp. 1-7. 2012, Atény.


more

 

RACLAVSKÝ, Jiří.
On Interaction of Semantics and Deduction in Transparent Intensional Logic (Is Tichý's Logic a Logic?). Logic and Logical Philosophy, Nicolaus Copernicus University Scientific Publishing House, Poland. ISSN 1425-3305, 2014, vol.  23, no.  1, pp. 57-68.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 693 records, displayed 351 - 380