Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 860

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 7Letter H, page 8Letter CH, page 9Letter I, page 9Letter J, page 11Letter K, page 11Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 17Letter P, page 18Letter Q, page 21Letter R, page 21Letter S, page 22Letter T, page 24Letter U, page 27Letter V, page 27Letter W, page 28Letter X, page 29Letter Y, page 29Letter Z, page 29
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 860 records, displayed 351 - 380

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana.
Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem. Český jazyk a literatura, Nakladatelství učebnic Fortuna. ISSN 0009-0786, 2015, vol. 65, no. 1, pp. 31-38.


more

 

ČEJKOVÁ, Ingrid.
Když se řekne žákovská knížka. Brno : Studia paedagogica, 2015. 5 pp. roč. 20, č.1.


more

 

BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina.
Keliautojas, užsienietis, emigrantas: migracija ir socialine menininko karjera XIX a. Brno ir Vilniaus periodineje spaudoje. Oikos. Lietuviu migracijos ir diasporos studijos, Kaunas, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, Letuviu išeivijos institutas, Lithuania. ISSN 1822-5152, 2015, vol. 18/2014, no. 2, pp. 23-44.


more

 

HLAVICA, Michal.
Keramika se značenými dny jako pramen poznání sociálních a ekonomických aspektů Velké Moravy. 2015.


more

 

HLAVICA, Michal.
Keramika se značenými dny jako pramen poznání sociálních a ekonomických aspektů Velké Moravy. 2015.


more

 

PŘICHYSTAL, Antonín.
Key raw materials for Neolithic shoe-last celts and axes in Central Europe: their sources and distribution. In Connecting Networks. Characterising Contact by Measuring Lithic Exchange in the European Neolithic. Vyd. 1. Oxford, United Kingdom : Archaeopress Publishing Ltd, 2015. Archaeopress Archaeology, ISBN 978-1-78491-141-6, pp. 1-7.


more

 

FRANEK, Juraj.
Klement Alexandrijský. Setkávání, Brno, Sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II. 2015, vol. 17, no. 6, pp. 137-138.


more

 

MOTYČKA, Martin.
Klentnická Madona a Veraikon Gabriela Maxe v expozici Diecézního muzea. Dialog Evropa XXI. Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, Brno, MSKA. ISSN 1210-8332, 2015, vol. 2015/25, no. 1-2, pp. 97-98.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - USTOHAL, Libor - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš - PŘIKRYL, Radovan.
Klinické zkušenosti s monitorováním terapeutických hladin olanzapinu a klozapinu. 2015.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Kněžské druhotiny na Petrově roku 1748. Brněnská kolegiátní kapitula v průsečíku duchovní a světské sféry. In Archivum amicus historici est. Sborník k životnímu jubileu Hany Jordánkové. Brno : Archiv města Brna, 2015. ISBN 978-80-86736-40-2, pp. 384-394.


more

 

ĎAĎOVÁ, Zuzana.
Kognitívnolingvistický výskum metonymie a sufixálnej derivácie v španielčine. Nitra : Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o., 2015. XLinguae Issue n2 2015.


more

 

NOKKALA MILTOVÁ, Radka.
Kolonáda Květné zahrady v Kroměříži a Seneca Pamphilj. 2015.


more

 

STRMISKA, Milan.
Kolonie Hamburk. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 3, p. 14-14.


more

 

KUDRJAVCEVA, Ekaterina - TIMOFEEVA, Anastasiia - DANILOVA, Julia - BUBEKOVA, Larisa - SALIMOVA, Daniya.
Kompleksnye diagnosticheskie testy dlja nemecko-russkih bilingvov ot 3 do 14 let. Prakticheskie rekomendacii dlja provedenija testirovanija dvujazychnyh detej i podrostkov. Berlín : EP Verlag, 2015. ISBN 978-3-944209-49-4.


more

 

ONDRÁČEK, Tomáš.
Konzistence a argumentace. 2015.


more

 

STUDNIČKOVÁ, Milada.
Kopie jako iniciační artefakt: Svorník s tváří Krista kostela sv. Gotharda ve Slaném. In Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění. Praha : Artefactum, 2015. p. 56 - 67.


more

 

OSOLSOBĚ, Klára.
Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování). Časopis pro moderní filologii, Praha, Univerzita Karlova v Praze. ISSN 0008-7386, 2015, vol. 97, no. 2, pp. 136-145.


more

 

ŽÁKOVSKÝ, Petr - HOŠEK, Jiří.
Kovové artefakty. In Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě. Vyd. 1. Brno : Archaia Brno o.p.s., 2015. ISBN 978-80-905546-3-4, pp. 220-251.


more

 

VALTROVÁ, Jana.
Krajina podivuhodných tvorov. Stredovekí európski cestovatelia v Indii. Historická revue, Bratislava, Slovenský archeologický a historický inštitút. ISSN 1335-6550, 2015, vol. 26, no. 1, pp. 37-41.


more

 

REITINGER, Lukáš.
Král Vratislav v paměti kláštera Pegau. In Memoria et damnatio memoriae ve středověku. Vyd. první. Praha : Centrum medievistických studií, 2015. ISBN 978-80-7007-415-2, 29–69-41 pp.


more

 

ŠEFERIS, Vaidas.
Kristijonas Donelaitis a jeho Metai: hledání koheze. 2015.


more

 

MILTOVÁ, Radka.
Kroměříž. Pavilon Květné zahrady a symbolika vody. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 2 pp.


more

 

BLAŽEK, Václav.
Kroonen, Guus: Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden-Boston: Brill 2013) {Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, vol. 11}. Journal of Indo-European Studies, Institute for the Study of Man, USA. ISSN 0092-2323, 2015, vol. 43, no. 1-2, pp. 270-287.


more

 

KLÍČOVÁ, Eva.
Kudy k normalizaci?. Česká literatura, Praha, Academia. ISSN 0009-0468, 2015, vol. Roč. 63, no.  3, červen, p. 476-481.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě jako prostředek převýchovy české mládeže. In Scientia Movens 2015. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 17. března 2015. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-87647-20-2, pp. 111-116. 17.3.2015, Praha.


more

 

NÁDASKÁ, Klára.
Kyberkultura očima etnologa. 2015.


more

 

RAKOVÁ, Zuzana.
L Inventeur de Karel Čapek, traduction créative et le fonctionnalisme. 2015.


more

 

CUSIMANO, Christophe Gérard L..
L’equite au carre : hommage a Slawomir Mrozek. Texto ! Textes et cultures, Paris, François Rastier, France. ISSN 1773-0120, 2015, vol. XX/2015, no. 3, pp. 1-3.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
La lumière de l'obscurité et la vérité de la nudité. Quelques figures de l'imaginaire de l'excès de Georges Bataille. Interstudia, Romania. ISSN 2065-3204, 2015, no. 17/2015, pp. 181-190.


more

 

VÁZQUEZ TOURIŇO, Daniel.
La recepción en Checoslovaquia de la obra de dramaturgos espaňoles exiliados. In El exilio teatral republicano de 1939 en Europa. Vyd. 1. Sevilla : Editorial Renacimiento, 2015. Biblioteca del Exilio, ISBN 978-84-16246-61-8, pp. 120 - 143.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 860 records, displayed 351 - 380