Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1042

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 9Letter G, page 9Letter H, page 10Letter CH, page 11Letter I, page 11Letter J, page 12Letter K, page 13Letter L, page 14Letter M, page 16Letter N, page 18Letter O, page 19Letter P, page 20Letter Q, page 24Letter R, page 24Letter S, page 26Letter T, page 28Letter U, page 31Letter V, page 32Letter W, page 33Letter X, page 34Letter Y, page 34Letter Z, page 34
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1042 records, displayed 351 - 380

 

JUŘÍK, Vojtěch.
Jak změřit riziko infarktu: Jenkins Activity Survey a jeho aplikace u adolescentů. Brno : PsychLogOn, 2014.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Jaké jsou naše naděje a jak podpořit pozitivní přístup k životu. Brno : 2014.


more

 

BERNÁTEK, Martin.
Jan Malík`s Oedipus the King. 2014.


more

 

ZOUHAR, Jan.
Jan Zouhar: Patočka a krásna literatúra 19. století. In Patočka a novoveká filozofia. Vyd. 1. Košice : UPJŠ, 2014. mimo edice, ISBN 978-80-8152-148-5, pp. 385-410.


more

 

VÍTOVÁ, Jana.
JAN, Libor a kol. Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura 2012. 209 s. (rec.). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2014, vol. 28, no. 1, p. 159-159.


more

 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana.
Jazykové korpusy pomáhají s psaním textů. věda.muni.cz, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-9759, 2014, p. nestránkováno.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Je dobré vychovávat děti k optimismu? A je to vůbec možné?. In Sborník z koference Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Vyd. první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-390-1, pp. 141-148. 27.3.2014, Hradec Králové.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Je dobré vychovávat děti k optimismu? A je to vůbec možné?. 2014.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Je dobré žít pod vlivem kognitivní iluze optimismu?. 2014.


more

 

STŘÍTECKÝ, Jan.
Je hezké jen české?. A2 o. p. s., 2014. 1 p. A 2, číslo 15, ročník X.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří Kejř: Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin. Edičně připravil Stanislav Petr, Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 2012, 485 s. (rec.). AV ČR, Historický ústav, 2014. 1 p. Český časopis historický, 2014, roč. 112, č. 1.


more

 

BLAŽEK, Václav - SCHWARZ, Michal.
Jmenná deklinace v altajských jazycích. Linguistica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7410, 2014, vol. 62, no. 1, pp. 89-98.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Josef Vydra, autor první monografie o lidovém stavitelství na Slovensku. K 130. výročí narození. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, p. 21-21.


more

 

FRANKOVÁ, Jana.
Joseph Kohaut’s life and work : Sources to study of musical transfer in Europe of the Enlightenment. 2014.


more

 

SCHWARZ, Michal.
Journal of the Dunhuang and Turfan Studies, Vol. 13. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2013. Brno : MUNI Press, 2014. 4 pp. Linguistica Brunensia, 62/1.


more

 

HARVÁNEK, Jaromír - ONDRÝSEK, Roman.
Justiciální tvorba práva. Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 6-12.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
K 130. výročí narození Floriana Zapletala (1884-1969). Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, pp. 22-24.


more

 

TOMÁŠOVÁ, Eva.
K historii sklárny v Opatově na Třebíčsku. 2014.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
K nedožitým osmdesátinám Václava Frolce. Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, pp. 29-31.


more

 

book cover VACULÍK, David.
K některým aspektům motivace v urbanonymii. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. první. Brno : MUNI PRESS, 2014. ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 102-106.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Jan.
K nemožnosti formulace spojitých a topologických variant sorites paradoxů. 2014.


more

 

book coverHAVEL, Dalibor.
K počátkům písemné kultury rajhradského kláštera. In J. Pavelková a kol., Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno : Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. J. Pavelková a kol., Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše, ISBN 978-80-210-6705-9, pp. 30-59.


more

 

KUČA, Martin.
K prvním poštovním známkám Československa. Moravský Krumlov : město Moravský Krumlov, 2014. 1 p.


more

 

VILLNOW KOMÁRKOVÁ, Jana.
K původu názvů blučinských viničních tratí. In Sofia slavica. Sbornk prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. : 2014. ISBN 978-80-263-0734-1, 59–66-7 pp.


more

 

HLADKÁ, Zdeňka.
K užívání deminutiv v soukromé korespondenci. In Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 56-64.


more

 

KŠICOVÁ, Danuše.
K. Balmont i jego “Duša Čechii”. Duša Čechii Konstantina Balmonta. Russkoje slovo, Praha, Ruská tradice - periodikum ruské menšiny v ČR, Russia. ISSN 1214-1771, 2014, vol. Neuveden, no. 4, pp. 20-23.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Kak se obštuva na bălgarski?. Praha : Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014. 1 p.


more

 

book coverBRÁZDA, Radim - JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka - BĚLOHRAD, Radim.
Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. ISBN 978-80-210-6748-6.


more

 

KŘÍŽOVÁ, Kristýna.
Kalki s komponentom "vod-" v russkom jazyke. In Filologičeskoje obrazovanije v rossijsko-evropejskom obrazovatelnom prostranstve: sbornik statej Meždunarodnoj naučnoj internet-konferencii, prochodivšej v ramkach goda nauki i kultury Rossija-EC, 10-12 aprelja 2014 goda / GOU VPO CHMAO-Jugry. Surgut : RIO SurGPU, 2014. ISBN 978-5-93190-325-5, pp. 120-123.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Kam směřuje cesta vědomého i podvědomého potlačování otázek v církvi. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 1042 records, displayed 351 - 380