Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 774

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 6Letter F, page 7Letter G, page 7Letter H, page 7Letter CH, page 8Letter I, page 8Letter J, page 9Letter K, page 10Letter L, page 11Letter M, page 12Letter N, page 14Letter O, page 14Letter P, page 15Letter Q, page 18Letter R, page 18Letter S, page 19Letter T, page 21Letter U, page 23Letter V, page 24Letter W, page 25Letter X, page 25Letter Y, page 25Letter Z, page 25
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 774 records, displayed 351 - 380

 

THOMAS, James Edward.
Methodentrainings und Materialentwicklung für den Nachbarsprachen-unterricht. 2014.


more

 

ŠAŠINKA, Čeněk.
Metodologické výzvy v oblasti kognitivní kartografie. In Kognice a umělý život 2. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. ISBN 978-80-7248-951-0, pp. 1-231.


more

 

MOTYČKA, Martin - LUNGA, Václav - JAŠKOVÁ, Nina.
Mezi klíčem a mečem - kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba. 2014. Diecézní muzeum v Brně. 18.6.2014 - 12.10.2014.


more

 

KRUNTORÁD, Matěj.
Mezi restaurováním a řemeslem - činnost bratří Kotrbů nejen na Spiši. 2014.


more

 

STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka.
Migration und Staat. Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. In Migration und Grenzraum im historischen Wandel. Böhmen, Sachsen, mitteleuropäischer Kontext. 1. vydání. Leipzig - Berlin : Edition Kirchhof & Franke, 2014. Studien zur europäischen Regionalgeschichte, Bd. 3, ISBN 978-3-933816-62-7, pp. 33-52.


more

 

SPILKOVÁ, Monika.
Michal Bartoš - Člověčina, výstava fotografií. 2014. CZE, Na Stopce, Gorkého 50, Brno. 28.4.2014 - 25.5.2014, National Activity.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Michal Skřejpek - David Falada - Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 107 s. ISBN 978-80-7380-489-3. (rec.). 2014. 2 pp. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, roč. 22, č. 1.


more

 

SPURNÝ, Lubomír.
Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. In Hudba - Integrácie - Interpretácie. Music Integration Interpretation. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, 2014. ISBN 978-80-558-0632-7, pp. 103-130. Nitra.


more

 

book cover ŽŮREK, Pavel.
Milovníci a mecenáši umění a věd v řeholním rouše. In Milovníci a mecenáši umění a věd v řeholním rouše. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-210-6705-9, pp. 69-82.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - HAVEL, Dalibor - HEILANDOVÁ, Lucie - RICHTROVÁ, Eva - MACUROVÁ, Zuzana - ŽŮREK, Pavel - SMOLOVÁ, Martina.
Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 211 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6705-9.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Míra úzkosti u příslušníků Hasičského záchranného sboru. 2014.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Miroslava Burianová: Móda v ulicích protektorátu. Život - oděv - lidé, Praha, Národní muzeum - Grada Publishing, a.s., 2013, 288 s. (rec.). 2014. 2 pp. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2014, roč. 28, č. 1.


more

 

VOJTOVÁ, Jarmila.
Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XLVII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 204-210.


more

 

LOLLOK, Marek.
Mlýn na žánry. Sdružení pro iliteraturu, 2014.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina - BRADOVÁ, Jarmila - MAREŠ, Jan - VLČKOVÁ, Kateřina.
Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU­. 2014.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - BRADOVÁ, Jarmila - LOJDOVÁ, Kateřina.
Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. ISSN 1211-4669, 2014, vol. 24, no. 3, pp. 375-393.


more

 

SKUPA, Lukáš.
Moderní, nebo jen módní? Reflexe počátků "nové vlny" v Československu. Cinepur, Sdružení přátel Cinepuru. ISSN 1213-516X, 2014, vol. 21, no. 91, pp. 58-61.


more

 

ŠKRDLA, Petr - RYCHTAŘÍKOVÁ, Tereza - EIGNER, Jan - BARTÍK, Jaroslav - NIKOLAJEV, Pavel - VOKÁČ, Milan - NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Miriam - ČEREVKOVÁ, Alžběta - KNOTKOVÁ, Jitka.
Mohelno-Plevovce: Lokalita osídlená v průběhu posledního glaciálního maxima a pozdního glaciálu. 2014.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Mojata Bălgarija. Na staž v Plovdivskija universitet Paisij Hilendarski. Praha : Bălgarska kulturno-prosvetna organizacija v Češkata republika, 2014.


more

 

ŠIMEČKOVÁ, Marta.
Moravská a slezská pomístní jména ve světle dialektologie. Studia slavica, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě. ISSN 1803-5663, 2014, vol. XVIII, no. 1, pp. 147-157.


more

 

KUČA, Martin.
Moravský Krumlov a Lichtenštejnové. Moravský Krumlov : město Moravský Krumlov, 2014. 1 p.


more

 

CHOCHOLÁČ, Bronislav.
Moravský venkov v raném novověku. Čtvrtstoletí bádání a jeho perspektivy. 2014.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. Brno : Masarykova unvierzita, Brno, 2014. 199 pp. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. ISBN 978-80-210-7041-7.


more

 

book coverSVOBODOVÁ, Iva.
Morfologie současného portugalského jazyka.Slovní druhy neslovesné. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 201 pp. Morfologie současného portugalského jazyka. Slovní druhy neslovesné. ISBN 978-80-210-7007-3.


more

 

WILCZEK, Josef - MONNA, Fabrice - BARRAL, Philippe - BURLET, Laure - CHATEAU, Carmela - NAVARRO, Nicolas.
Morphometrics of Second Iron Age ceramics - strengths, weaknesses, and comparison with traditional typology. Journal of Archaeological Science, Academic Press, USA. ISSN 0305-4403, 2014, vol. 50, no. Oct, pp. 39-50.


more

 

JEŽ, Radim - PINDUR, David.
Mosty u Jablunkova včera a dnes / Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś. 2014.


more

 

ŠPÁNKOVÁ, Silvie.
Motiv dvojníka v díle Manuela Teixeiry-Gomese. 2014.


more

 

KŘÍŽOVÁ, Hana.
Moveri, delectari, doceri aneb užitek recepce (nejen) traktátu De amore. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 3 pp.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - SYNKOVÁ, Jana - STEHNOVÁ, Iva - VALKOVÁ, Barbora - SVĚRÁK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 232-234. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 

BROŽOVIČOVÁ, Klára.
Možnosti využití a přizpůsobení dotazníkového šetření v etnologii. In Dotazníky České národopisné společnosti. Praha : Česká národopisná společnost, 2014. p. 50 - 62.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 774 records, displayed 351 - 380