Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 969

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 15Letter N, page 17Letter O, page 18Letter P, page 19Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 24Letter T, page 26Letter U, page 29Letter V, page 29Letter W, page 31Letter X, page 32Letter Y, page 32Letter Z, page 32
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 969 records, displayed 351 - 380

 

MORAVEC, Pavel.
Kam směřuje cesta vědomého i podvědomého potlačování otázek v církvi. 2014.


more

 

ŠŤASTNÝ, Martin.
Kamarádské vztahy a láska v diagnostickém ústavu. Studia paedagogica, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 2, pp. 123-139.


more

 

BERNKOPF, Jiří.
Karel Fořt: Z New Yorku do pekla a zpět. Recenze. Praha : iliteratura.cz, 2014. 3 pp. Neuveden.


more

 

HLAVICA, Michal - KOVÁŘ, Josef Jan.
Karetní hra jako nástroj popularizace a vzdělávání v archeologii. Brno : Rektorát Masarykovy univerzity, 2014.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2014.


more

 

BRANDNER, Aleš.
Kauzalnyje otnošenija, vyražennyje v russkom jazyke predložnymi konstrukcijami, ich sootvetstvija v češskom jazyke. Linguistica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7410, 2014, vol. 62, no. 2, pp. 45-56.


more

 

STRÁNSKÝ, Michal.
Každodenní morálka. 2014.


more

 

MAREČEK, Lubomír.
Když se na jevišti sejde autista a štěňátko. Lidové noviny, Praha, Mafra a.s. ISSN 0862-5921, 2014, vol. 2014, no. 14.1.2014, p. 8-8.


more

 

NOVOTNÝ, Petr - HLOUŠKOVÁ, Lenka.
Když se školy učí. 2014.


more

 

PAVLÁSEK, Michal - NOSKOVÁ, Jana.
Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.,, 2014. 154 pp.


more

 

PILCH, Pavel.
Kecmanović, Vladimir: Sibir. iliteratura.cz, 2014.


more

 

TĚSNOHLÍDEK, Jakub.
Keramika jako náhodný nález povrchové prospekce. Brno : Archeoweb.cz, 2014.


more

 

ZAPLETALOVÁ, Dana.
Klášter do barokní přestavby – archeologické a uměleckohistorické poznatky. In Altman, Karel – Durec, Ivo et alii: Kniha o Rajhradě. Dějiny města od nejstarších dob. Vyd. 1. Rajhrad : město Rajhrad, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-260-5803-8, pp. 66-77, 390-391.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Kněžské puzzle. Zamyšlení kněze a psychologa v jedné osobě. Brno : Cesta, 2014.


more

 

MAZÁČOVÁ, Pavlína.
Knihovníci, nebojte se kurikula! aneb Tajemství školních vzdělávacích programů. 2014.


more

 

FRANEK, Juraj.
Kognitivní revoluce, behaviorismus a magická teorie mysli. Filosofický časopis, Praha, Akademie věd ČR, Filosofický ústav. ISSN 0015-1831, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 403-416.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena - HUMPOLÍČEK, Pavel - MALATINCOVÁ, Tatiana.
Kognitivní, sociální a emocionální determinanty subjektivního zdraví. 2014. ISBN 978-80-7392-232-0.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách. Knihovna, Národní knihovna ČR. ISSN 1801-3252, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 117-125.


more

 

NIEDERLE, Rostislav.
Kolik jmen má růže?. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. 2014, no. 6, pp. 61-64.


more

 

LÁNSKÁ, Dita.
Komu chybí vidle. iDN. 2014.


more

 

LAGA, Stanislav.
Konstitutivní role iracionálna v rané Nietzschově epistemologii. 2014.


more

 

OSOLSOBĚ, Klára.
Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování). 2014.


more

 

PETRŽELKA, Josef.
Kosmos a člověk: Platón, Aristotelés a J. D. Barrow. 2014.


more

 

FILIP, Aleš - POLÍVKA, Petr - ŠŤASTA, Jiří.
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Vyd. 1. Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-87864-10-4.


more

 

KLAPUCHOVÁ, Petra.
Koučink a cizí jazyky: manželství nebo rozvod?. 2014. 3 pp.


more

 

REITINGER, Lukáš.
Královské insignie z kláštera Pegau a "obětování korun". Studia Mediaevalia Bohemica, Praha, AV ČR, Filosofický ústav. ISSN 1804-0977, 2014, vol. 4/2012, no. 2, pp. 169-206.


more

 

ULRICH, Tomáš.
Krása jako první transcendentálie?. 2014.


more

 

RAKOVA, Mariya.
Krătkijat pismen tekst kăto tvorčeski metod v čuždoezikovoto obučenie. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. ISBN 978-80-904846-7-2, pp. 597-602.


more

 

LOLLOK, Marek.
Kreativita v právních textech (zejména) z hlediska stylistiky a teorie funkčních stylů. 2014.


more

 

ŠAFÁROVÁ, Katarína - URBÁNEK, Tomáš.
Kresba začarovaného zvíéřete (validizace projektivní metody). 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 969 records, displayed 351 - 380