Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 608

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 6Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 7Letter K, page 7Letter L, page 8Letter M, page 9Letter N, page 10Letter O, page 11Letter P, page 12Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 17Letter U, page 18Letter V, page 18Letter W, page 19Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 608 records, displayed 351 - 380

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Positive mindset and health: Hope as protective factor of mental and physical well-being. 2016.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Positive psychology: A science on mental health and well-being. 2016.


more

 

KOSAŘOVÁ, Michaela.
Possibilities of Using a Legal Manuscript to fill in the Gaps in Legal History of a Small Royal Town in Middle Ages. 2016.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie - ŽIŽKOVÁ, Hana.
Postoje českých žen k přechylování příjmení. 2016.


more

 

FIŠER, Zbyněk.
Potkat Mančušku.... 2016. CZE, Moravská galerie Brno. 17.3.2016 - 17.3.2016, National Activity.


more

 

SPILKOVÁ, Monika.
Pouliční tvorba z pohledu české legislativy. 2016.


more

 

NÁDASKÁ, Klára.
Pověry spojené s početím, těhotenstvím, kojením a šestinedělím v minulosti a dnes. 2016.


more

 

MITREVSKI, Dime.
Povídky Ivana Šopova. Brno : Pulsy, 2016.


more

 

FOLETTI, Ivan.
Pozdně antická Gruzie: Orien Oder Rom?. 2016.


more

 

ŽENOŽIČKOVÁ, Irena.
Pozdně laténská malovaná nádoba z Hněvotína, okr. Olomouc. 2016.


more

 

ČEJKOVÁ, Eliška.
Pozitivní psychologie, osobní pohoda a štěstí. 2016.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla - KOMÁREK, Libor.
Poznejte své kariérní JÁ. 2016. CZE. .


more

 

URVÁLKOVÁ, Zuzana.
Požárem k napravení hříšníka. Nad Raisovou povídkou Sekáči. 2016.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Práce s digitálním portfoliem jako součást efektivního procesu učení. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání. ISSN 1802-4785, 2016.


more

 

ELBEL, Petr.
Prag und Ofen als Kaiserresidenzen. Die Verlagerung des Reichsschwerpunkts nach Osten unter den Luxemburgern und deren Folgen für das Reich. In Rom 1312. Die Kaiserkrönung Heinrichs VII. und die Folgen. Die Luxemburger als Herrscherdynastie von gesamteuropäischer Bedeutung. Köln - Wien - Weimar : Böhlau Verlag, 2016. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 40, ISBN 978-3-412-50140-2, pp. 259-329.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - PIVNIČKA, Jan - USTOHAL, Libor - KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Praktické výstupy klinického monitorování psychofarmak. 2016.


more

 

KALINA, Petr.
Pravoslavné Vánoce na Ukrajině. 2016.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Predictors of Perceived Hope: A four nation comparative study. Brno : FF MU, 2016. Odborný program v rámci oslav 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
Presbyterian Church in Taiwan as a Voice of Powerless Taiwanese Nation: Building Taiwanese National Identity (v recenznom konaní). Studia Orientalia Slovaca, Univerzita Komenského. ISSN 1336-3786, 2016. v recenzním řízení.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
Presbyterian Church in Taiwan as a Voice of Powerless Taiwanese Nation: Building Taiwanese National Identity within Public Statements of the Presbyterian Church in Taiwan since Martial Law. 2016.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
Presbyteriánska cirkev na Taiwane v rokoch 1945-1987 a jej snaha o legitimizáciu politickej aktivity. Nový Orient, Orientální ústav Akademie věd České republiky. ISSN 0029-5302, 2016, vol. 2015, no. 3, pp. 56-63.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Prevodut i prevodačut na publična rech i duržavnite institucii. 2016.


more

 

MELOUNOVÁ, Markéta.
Princeps a jeho péče o "incolumitas rei publicae". Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, Jednota klasických filologů. ISSN 1211-3379, 2016, vol.  58, no. 2, pp. 5-25.


more

 

SPILKOVÁ, Monika.
Problematika graffiti v české legislativě. In KREATIVNÍ MĚSTO - Kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí. Ostrava : 2016.


more

 

MATELA, Jiří.
Problematika kategorie PODMĚT v moderní japonštině – konstrukčně-kognitivní perspektiva. 2016.


more

 

PULIŠOVÁ, Kristýna.
Problémový vztah rodiče a učitele. 2016.


more

 

KALHOUS, David.
Problémy formování církevní správy v českých zemích v raném středověku. Studia Medievalia Bohemica. ISSN 1804-0977, 2016, vol. 7, pp. 7-36.


more

 

GEORGALA, Petra - SLOUPENSKÁ, Hana.
Proč a jak publikovat pro RIV. 2016.


more

 

ŠRÁMKOVÁ, Zdeňka.
Proč se píše Kraj Vysočina, a ne kraj Vysočina. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


more

 

JAGOŠOVÁ, Lucie.
Profesní standardy v muzejní pedagogice. 2016.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 608 records, displayed 351 - 380