Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 519

Alphabetical list of 30 titles starting from: 401

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 7Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 10Letter P, page 10Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 13Letter T, page 14Letter U, page 16Letter V, page 16Letter W, page 17Letter X, page 17Letter Y, page 17Letter Z, page 17
First pagePrevious page|...|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|Next pageLast page
found: 519 records, displayed 401 - 430

 

KŘÍŽOVÁ, Kristýna.
Specifika prepodavanija leksiki russkogo jazyka v Universitete im. Masarika (na primere kalkirovannych jedinic). 2014.


more

 

STIGLER, Ch. - MAITZEN, H.M. - PAUNZEN, Ernst - NETOPIL, Martin.
Spectrophotometric analysis of the 5200A region for peculiar and normal stars. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, France. ISSN 0004-6361, 2014, vol. 562, no. 02/2014, pp. 1-8.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Spiritualita a cesta ke štěstí. Brno: Akademie 3. věku, 2014.


more

 

LÁNA, Oldřich.
Spolupráce Leoše Janáčka a Hudební matice Umělecké besedy do roku 1920. ACTA MUSICOLOGICA.CZ, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1/2014, nestránkováno-11 pp.


more

 

DOLÁK, Jan.
Stanislava Gogová. Archeológia a múzejná prezentácia. Univerzita Konštatína Filozofa v Nitre, Nitra 2011, 170 s. ISBN: 987-80-8094, 850, 4. Vyd. 1. Bratislava : Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě., 2014. 2 pp. 1/2014.


more

 

BINOVÁ, Galina Pavlovna.
Stilevoj polifonizm prozy V. Shukshina. In Anticipace a reflexe filozofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Týmová monografie k životnímu jubileu doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc. Brno : Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-263-0553-8, pp. 5-9.


more

 

UHLÍŘOVÁ, Hana.
Strava lidí a zvířat z velkomoravského hradiska Pohansko. 2014.


more

 

KUCHAŘÍK, Milan - HORÁKOVÁ, Marcela - THURZO, Dušan - UHLÍŘOVÁ, Hana - ŽÁČKOVÁ, Pavla.
Středověká a novověká Litomyšl ve světle archeoenvironmentálního výzkumu. 2014.


more

 

STUDNIČKOVÁ, Milada.
Středověká vyobrazení Jana Husa – teologické interpretace historických událostí. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. ISSN 0323-0562, 2014.


more

 

KLONTZA, Věra.
Studie k historickým interpretacím pozdní doby bronzové v Egejdě. Praha : FF UK Praha, 2014. 600 pp. Disertační práce.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena - DVOŘÁKOVÁ, Štěpánka - POTGIETER, Johan - SINGH, Kamlesh - CHOUBISA, Rajneesh - JARDEN, Aaron - HOWARD, Fiona.
Subjective Well-being and Social Capital: Their Link and Comparison Between Czech, Indian, South African and New Zealand University Students. 2014.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
“Substitute religiosity” and Czech classical music of the 1920s and 1930s. 2014.


more

 

PAUNZEN, Ernst - KUBA, Martin - WEST, Richard G. - ZEJDA, Miloslav.
SuperWASP data release 1 public again. INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS, Hungary. ISSN 1587-2440, 2014, vol. 6090, no. 6090, p. 1-1.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan - FRIDRICH, Martin.
Světové setkání habánů v Hustopečích. Vlastivědný věstník moravský, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. ISSN 0323-2581, 2014, vol. LXVI, no. 2, pp. 201-204.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Sympozium Hliněná stavba - tradice a současnost (zpráva). Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti, Praha, Česká národopisná společnost v Praze. ISSN 1802-9582, 2014, vol. 11, pp. 18-19.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta.
Syntax češtiny. 2014. CZE, Brno. 29.4.2014 - 29.4.2014, European Activity.


more

 

ZEMAN, Jaromír.
Syntax der deutschen Sprache. Materialien zur Syntaxvorlesung. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 90 pp. ISBN 978-80-210-6828-5.


more

 

KNOTOVÁ, Dana - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra - PORTEŠOVÁ, Šárka - HREJSEMNOU, Martina - VACKOVÁ, Michaela.
Školní poradenství. Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 258 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Štafetový běh jako prvorepubliková karnevalová slavnost. 2014.


more

 

HOLZBACHOVÁ, Ivana.
Tainovo pojetí společnosti a státu. Studia philosophica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7445, 2014, vol. 61/2014, no. 1, pp. 39 - 52.


more

 

SKOUPÝ, Jiří.
Tajemství zmařeného života. Nevyjasněné úmrtí mladé dívky na Stránské skále. Brno : Encyklopedie dějin města Brna, 2014.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina - LOJDOVÁ, Kateřina - BRADOVÁ, Jarmila.
Teacher´s Power Basis Perception of Czech Lower Secondary Students. 2014.


more

 

ZOUNEK, Jiří - ŠIMÁNĚ, Michal.
Teachers in Totalitarian Regime – Life and Work of Teachers in Czechoslovakia in the Era of so called Normalization (1969-1989). 2014.


more

 

DEJMAL, Miroslav.
Technické zařízení objevené na dvoře muzea v Žarošicích. Věstník historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, . 2014, vol. 23, pp. 36-38.


more

 

KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva.
Tělesné polohy v náboženském rituálu. 2014.


more

 

SKUPA, Lukáš.
Ten, který měl doma lva. Pavel Hobl. Cinepur, Sdružení přátel Cinepuru. ISSN 1213-516X, 2014, vol. 21, no. 91, pp. 72-75.


more

 

BYSTROŇOVÁ, Monika.
Teorie mysli a morálka: Cesta tam a zase zpátky. 2014.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Testo, microtesto, macrotesto e supertesto: per una filologia dei manoscritti miscellanei. In Actes du XXVIIe Congres international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 13. Philologie textuelle et éditoriale. Nancy : Not specified, 2014. 2014. paper read before the XXVIIe Congres International de Linguistique et de Philologie Romanes, Nancy, France (15-20 July 2013): forthcoming.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Texts and Transmission in Italian Late Medieval and Early Renaissance Manuscript Miscellanies. In The Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective (Utrecht, 25-28 April 2013). Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. paper read before the conference "The Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective" (Utrecht, 25-28 April 2013): forthcoming.


more

 

KLONTZA, Věra.
The Byzantine Sequences at Priniatikos Pyrgos: Preliminary Observations on Ceramic Chronology and Architectural Phasing. In A Cretan Landscape Through Time: Priniatikos Pyrgos and Environs. Oxford : British Archaeological Reports International Series, 2014. ISBN 978-1-4073-1271-2, pp. 135-142. 2012, Atény.


more

 
First pagePrevious page|...|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|Next pageLast page
found: 519 records, displayed 401 - 430