Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 328

Alphabetical list of 30 titles starting from: 299

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 6Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 9Letter U, page 10Letter V, page 11Letter W, page 11Letter X, page 11Letter Y, page 11Letter Z, page 11
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 328 records, displayed 299 - 328

 

LU, Wei-lun.
Use of translation corpora as a new method in Chinese language research and its pedagogical implications: The case of viewpoint in narratives. In Post-conference Conpendium of the 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference. Olomouc : 2015.


more

 

book coverRACLAVSKÝ, Jiří.
Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 238 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7790-4.


more

 

KULHÁNKOVÁ, Markéta - SUMELIDU, Simone.
Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7840-6.


more

 

JAGOŠOVÁ, Lucie - MRÁZOVÁ, Lenka.
V první linii... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. 2015. CZE, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 9.2.2015 - 10.2.2015, National Activity.


more

 

RADOVÁ, Irena.
Valerius Flaccus. Argonautica. Přeložila, úvodem a poznámkami opatřila RADOVÁ, Irena. Praha : Arista, Baset, 2015. 408 pp. Antická knihovna č. 84. ISBN 978-80-86410-72-2.


more

 

KALINA, Petr.
Vasyl Barvinskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka. Opus musicum, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 18-37.


more

 

MALACH, Roman.
Vědecký odkaz regionálního historika PhMr. Františka Lipky. Vlastivědný věstník moravský, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0323-2581, 2015, vol. LXVII, no. 1, pp. 59-65.


more

 

CAHA, Pavel - ZIKOVÁ, Markéta.
Vocalic length as evidence for the incorporated-free particle distinction in Czech. 2015.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Volgarizzamento A della «Formula vitae honestae» di Martino di Braga. DiVo. Dizionario dei volgarizzamenti, Firenze-Pisa, 2280-6873, Italy. ISSN 2280-6873, 2015. forthcoming.


more

 

KALHOUS, David.
Vrcholně středověká tradice o Velké Moravě. K instrumentalizaci historické tradice. In Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. Olomouc : Vydavatelství FF UPOL, 2015. Paleon, ISBN 978-80-87895-03-0, pp. 90-120.


more

 

book coverMĚŘÍNSKÝ, Zdeněk - MAKAROVÁ, Erika.
Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice : letní semestr 2014/2015. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 36 pp. ISBN 978-80-210-7771-3.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - ŠKODOVÁ, Svatava.
Výuka češtiny pro děti-cizince v předškolním věku – základní doporučení. In Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Praha : AUČCJ, 2015. ISBN 978-80-260-7506-6, pp. 75-82.


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). Masarykova univerzita, 2015.


more

 

ZBÍRAL, David.
What Can the Intensive Study of a Well-Known Manuscript Yield? The Example of the Cathar Manuscript Conventi Soppressi J.II.44 of the National Central Library in Florence. 2015.


more

 

LU, Wei-lun.
What's in a Name? The Interplay of Metaphor and Synonymy in Lee Teng-hui’s Presidential Rhetoric. 2015.


more

 

LU, Wei-lun.
What's in a Name?A Corpus-Cognitive Analysis of Metaphor and Synonymy in Context. 2015.


more

 

MÁCHA, Jakub.
Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing All the Connections. Vyd. 1st ed. London : Bloomsbury, 2015. 262 pp. Bloomsbury research in analytic philosophy. ISBN 978-1-4742-4214-1.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Wordplay and football: Humour in the discourse of written sports reporting. In Humorous Discourse. Vyd. 1. Mouton de Gruyter, 2015.


more

 

KRAJNÍK, Filip.
"You dream by the book": Shakespeare’s Dreams and Dream Interpretation Manuals. 2015.


more

 

KŠICOVÁ, Danuše.
Z dějin ukrajinské kultury. Brno : 2015.


more

 

STRMISKA, Milan.
Z kláštera vojenskou nemocnicí. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2015, vol. 2015, no. 1-2, p. 14-14.


more

 

DOLEŽÍ, Linda.
Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. 2015.


more

 

LOLLOK, Marek.
Zahlédnuté nesamozřejmosti. Vyd. 2015. Sdružení pro iliteraturu, 2015. 2 pp.


more

 

ŠVAŘÍČEK, Roman.
Základy analýzy dat v kvalitativním výzkumu. 2015.


more

 

CHALOUPKOVÁ, Lucie - DOBROVOLNÁ, Alexandra.
Zkušenosti s mentorskou podporou v mateřských školách. 2015.


more

 

FRANTOVÁ, Zuzana.
Zlatnictví a diplomacie západořímského císařského dvora. 2015.


more

 

FRYDRYCH, Karol.
Život a dílo slavkovského regenschoriho Františka Toufara-France (1897-1942). Musicologica, Brno, . ISSN 1805-370X, 2015, vol. 4, no. 2.


more

 

SKOUPÝ, Jiří.
Život vojenský, život veselý?. I.světová speciál, Brno, Extra Publishing, s.r.o. ISSN 1805-7195, 2015, no. 1, p. 18-23.


more

 

KUDRJAVCEVA, Ekaterina - TIMOFEEVA, Anastasiia.
Модульный игровой комплекс «Дети мира» как новый формат образовательного интегративного материала от дошкольной организации до поствузовского неформального образования. In Kulturogeneznyje funkcii obrazovanija: razvitije innovaionnyh modelej. Cheboksary, Chuvashskaja respublika : Chuvashskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im.I.J.Jakovleva, 2015. pp. 10-13. Chuvashskij ped. universitet.


more

 

BERNKOPF, Jiří.
Русская культура во всех чертах отличается от европейской. Samara, Rusko : Zasekin, 2015. 2 pp. Neuveden.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 328 records, displayed 299 - 328