Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1470

Alphabetical list of 30 titles starting from: 401

Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 6Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 12Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 15Letter I, page 15Letter J, page 16Letter K, page 18Letter L, page 20Letter M, page 22Letter N, page 25Letter O, page 27Letter P, page 29Letter Q, page 34Letter R, page 34Letter S, page 36Letter T, page 39Letter U, page 43Letter V, page 44Letter W, page 47Letter X, page 48Letter Y, page 48Letter Z, page 48
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 1470 records, displayed 401 - 430

 

BOJAR, Ondřej - DIATKA, Vojtěch - RYCHLÝ, Pavel - STRAŇÁK, Pavel - SUCHOMEL, Vít - TAMCHYNA, Aleš - ZEMAN, Daniel.
HindEnCorp – Hindi-English and Hindi-only Corpus for Machine Translation. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland : European Language Resources Association (ELRA), 2014. ISBN 978-2-9517408-8-4, pp. 3550-3555. 26.5.2014, Reykjavik, Iceland.


more

 

KOSEK, Pavel.
Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář (Textová opora). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6974-9.


more

 

book coverKOSEK, Pavel.
Historická mluvnice češtiny I (Textová opora). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6906-0.


more

 

ŠVEC, Jiří.
Historická politika a vytváření nacionálního narativu na Ukrajině. Civilia. ISSN 1805-3963, 2014, vol.  5, no. 2.


more

 

BERDYCHOVÁ, Tereza.
Historické školy hry na lesní roh do konce 18. století. Acta musicologica, Brno, . ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1, 13 pp.


more

 

PÁNEK, Tomáš.
Historikovo řemeslo. Brno : Nakladatelství DIDAKTIS, 2014. 3 pp. ISBN 978-80-7358-223-4.


more

 

PÁNEK, Tomáš.
Historikovo řemeslo. Brno : Nakladatelství DIDAKTIS, 2014. 3 pp. ISBN 978-80-7358-224-1.


more

 

book coverSTANOVSKÁ, Sylvie.
Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 196 pp. Skripta jsou od října 2014 k dispozici také v elektronické verzi na webu knihovny FFMU, učebnice/projekt FIFA. ISBN 978-80-210-6898-8.


more

 

SMÉKALOVÁ, Kateřina - VOKŘÍNKOVÁ, Lucie.
History of the Carl Winiker’s Music Score Library. ACTA MUSICOLOGICA.CZ, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5955, 2014, no. 1.


more

 

NIEDERLE, Rostislav.
Hitlerův svět jako umělecké dílo. Sirény nacismu. Host, Brno, Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. ISSN 1211-9938, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 31-35.


more

 

FRODLOVÁ, Tereza - SKUPA, Lukáš.
Hlavně ne vulgárně! Erotika v Ostře sledovaných vlacích a české kinematografii šedesátých let. 1. vydání. Praha : Národní filmový archiv, 2014. ISBN 978-80-7004-162-8, p. 136-157.


more

 

PLESKALOVÁ, Jana.
Hlavní etapy vývoje antroponym v českých zemích. In Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 156-164.


more

 

KUNDEROVÁ, Radka.
Hledání nové divadelnosti: Lucia Repašská v Divadle D´Epog. Svět a divadlo, Svět a divadlo o.s. ISSN 0862-7258, 2014, vol. 2014, no. 3.


more

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem. Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 1, pp. 125-135.


more

 

VOKŘÍNEK, Petr.
Hledání teplých proudů v chladném vanutí Zimním dvorem Bohdana Chlíbce. Pandora, Občanské sdružení Nad Labem. ISSN 1801-6782, 2014, vol. 26-27/2013.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Hliněný dům na Moravě a historické vazby k panonskému prostoru. In Lehmbau - Tradition und Moderne / Hliněná stavba - tradice a současnost. Atzenbrugg : Kultur.Region.Niederösterreich, 2014. ISBN 978-3-901820-91-5, pp. 41-44. 2014, Niedersulz.


more

 

KUBART, Tomáš.
Holub, který to zkusil jinak. Artalk, Brno, občanské sdružení Artalk. ISSN 1805-6989, 2014.


more

 

LOLLOK, Marek.
Homo dialogus. Vyd. Praha. Sdružení pro iliteraturu, 2014.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Hope and Meaningfulness: Key components of Well-being in the Czech Sample. 2014.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava - KLIMUSOVÁ, Helena - SLOVÁČKOVÁ, Zuzana - MIKITOVÁ, Katarína.
How differ university students and senior citizens in their health-supportive behavior and life style?. 2014.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice : Royal Rangers v ČR, 2014.


more

 

KREJČÍ, Pavel.
Hudební motivy s numerickými komponenty v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii. In Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3677-2, 168–179-12 pp. 26.9.2014, Bratislava.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Hulínská farnost a její duchovní správci v raném novověku. In Hulín. Město na křižovatkách. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7275-098-6, pp. 281-300.


more

 

MAŇAS, Vladimír.
Hulínští učitelé a chrámová hudba v raném novověku. In Hulín. Město na křižovatkách. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-7275-098-6, pp. 309-12.


more

 

MACEK, Jakub.
Husina. 2014.


more

 

HLINKOVÁ, Darina.
Hybridy, klony, genetika a vizuální kultura. 2014. CZE, Brno. 10.3.2014 - 10.3.2014, National Activity.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Chapters from the History of Czech Functional Linguistics. 2014.


more

 

BAISA, Vít.
Character-based Language Model. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno : Tribun EU, 2014. pp. 3-10.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Chce to prostě čas a vydržet. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2014, vol. 21, no. 2, pp. 4-5.


more

 

KUBART, Tomáš.
Chlapec, který nezná slova. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha, Společnost časopisu Ateliér. ISSN 1210-5236, 2014, vol. 27, no. 10, p. 3.


more

 
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 1470 records, displayed 401 - 430