Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 584

Alphabetical list of 30 titles starting from: 401

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 6Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 7Letter K, page 7Letter L, page 8Letter M, page 9Letter N, page 10Letter O, page 11Letter P, page 12Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 16Letter U, page 18Letter V, page 18Letter W, page 19Letter X, page 19Letter Y, page 19Letter Z, page 19
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 584 records, displayed 401 - 430

 

HLINKOVÁ, Darina.
Reklama a postmoderní umění. 2014. CZE, Mendelovo muzeum v Brně. 15.5.2014 - 15.5.2014, National Activity.


more

 

TESAŘOVÁ, Pavlína.
REKLAMA CÍLENÁ NA DĚTI A JEJÍ SOUČASNÉ POJETÍ S DŮRAZEM NA REKLAMU ČESKOU A NĚMECKOU. Motus in verbo, Slovakia. ISSN 1339-0392, 2014, vol. 3. ročník, no. 1., pp. 38-46.


more

 

VÁCLAVÍK, David.
Religious Pluralism and Multireligious Education. 2014.


more

 

CHOVANEC, Jan - DYNEL, Marta.
Researching interactional forms and participant structures in public and social media. 2014.


more

 

KREJČÍŘ, Vlastimil.
ResourceSync: Synchronizace zdrojů na internetu. In INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2014. nestránkováno-8 pp. 27.5.2014, Praha.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. 2014.


more

 

CHMELAŘOVÁ, Marcela.
Richard Fremund. Praha : Retro Gallery, 2014. 241 pp. Retro Gallery, 1. ISBN 978-80-260-5908-0.


more

 

ČEŠKA, Milan - ŠAFRÁNEK, David - DRAŽAN, Sven - BRIM, Luboš.
Robustness Analysis of Stochastic Biochemical Systems. Plos One, SAN FRANCISCO, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, USA. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 4, pp. 1-23.


more

 

SVAČINOVÁ, Iva.
Role metafor v argumentaci : pragma-dialektický přístup. 2014.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Role metafory v počátku utváření teorie hypertextu. 2014.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Role metafory v počátku utváření teorie hypertextu: médium Memex jako teoretický model vědecké mysli (konference Metafory ve vědeckém myšlení, Ostrava, 13. – 14. 2. 2014). 2014.


more

 

KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva.
Role specifických pozic těla v rituálech. 2014.


more

 

HLOUŠKOVÁ, Lenka.
Role škol v oblasti kariérového poradenství. In Školní poradenství. vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2014. neuveden, ISBN 978-80-247-4502-2, pp. 161-175.


more

 

FOLETTI, Ivan - QUADRI, Irene.
Roma, l’Oriente e il mito della Traditio Legis. Opuscula historiae artium, Masarykova univerzita. ISSN 1211-7390, 2014, vol. Supplement, no. 62, pp. 16-37.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. 2014.


more

 

KOKEŠ, Radomír - MERENUS, Aleš.
Rozprava namísto úvodu: drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění. Theatralia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 267-271.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika.
Rudolf Firkušný a Dvořákův klavírní koncert g moll, op. 33. Acta musicologica.cz, Brno, Český hudební fond. ISSN 1214-5955, 2014, vol. 11, no. 1, nestránkováno-6 pp.


more

 

JAHELKA, Tomáš.
Rusko alebo Európa? Slovenské perspektívy v osudovom roku 1914. Historická revue, Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI. ISSN 1335-6550, 2014, vol.  XXV, no. 7, pp. 51-53.


more

 

OPLATEK, Stanislav.
Ruští blázni ve víře a jejich vztah k Moskevské Rusi. 2014. Konference pořádaná Centrem medievistických Studií v Praze.


more

 

SKOUPÝ, Jiří.
Řidičem vozu smrti. I.světová, Brno, Extra Publishing, s.r.o. ISSN 1805-7195, 2014, no. 5/2014, pp. 35-38.


more

 

book coverVESELÁ, Renata - FRÝDEK, Miroslav - HORÁKOVÁ, Monika - OBROVSKÁ, Lucie - SALÁK, Pavel.
Římské právo pro bakaláře. 3. dotisk 1. vydání 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 188 pp. Edice učebnic PrF MU č. 433. ISBN 978-80-210-5002-0.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
S jakými očekáváními a přáními jsme vstoupili do roku 2014?. Brno : Rádio Petrov, 2014.


more

 

CHMELAŘOVÁ, Marcela.
Sběratel Jaroslav Borovička. 2014.


more

 

ŠEVČÍK, Pavel.
Sbírky latinských literárních hádanek v raném středověku. 2014.


more

 

SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela.
Sedm rozhlasových medailonů polských autorů 16.-17. století: Mikołaj Rej z Naglowic; Mikołaj Sęp-Sarziński, Wespazjan Kochowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Waclaw Potocki, Anna Stanislawska. 2014.


more

 

DOLNÍK, Peter.
Sekundárna socializácia do dobrovoľníckej organizácie. e-pedagogium, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1213-7499, 2014, vol. 1/2014, no. 1, pp. 101-112.


more

 

STODOLA, Jiří.
Sémantické aspekty katalogizace. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana - STEHLÍK, Marek.
Seminář kritiky a online publicistiky. 2014.


more

 

GALETA, Jan.
Sever proti Jihu : Zaalpské styly versus italská klasika v architektuře historismu na příkladu vil, kostelů a národních domů. 2014.


more

 

WRONOVÁ, Michaela.
Severský vánek morbidity v české literatuře aneb Jinakost románů Miloše Urbana. Pandora, Ústí nad Labem, Občanské sdružení Nad Labem. ISSN 1801-6782, 2014, no. 26/27.


more

 
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 584 records, displayed 401 - 430