Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1042

Alphabetical list of 30 titles starting from: 401

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 9Letter G, page 9Letter H, page 10Letter CH, page 11Letter I, page 11Letter J, page 12Letter K, page 13Letter L, page 14Letter M, page 16Letter N, page 18Letter O, page 19Letter P, page 20Letter Q, page 24Letter R, page 24Letter S, page 26Letter T, page 28Letter U, page 31Letter V, page 32Letter W, page 33Letter X, page 34Letter Y, page 34Letter Z, page 34
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 1042 records, displayed 401 - 430

 

NIEDERLE, Rostislav.
Kolik jmen má růže?. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. 2014, no. 6, pp. 61-64.


more

 

LÁNSKÁ, Dita.
Komu chybí vidle. iDN. 2014.


more

 

LAGA, Stanislav.
Konstitutivní role iracionálna v rané Nietzschově epistemologii. 2014.


more

 

OSOLSOBĚ, Klára.
Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování). 2014.


more

 

PETRŽELKA, Josef.
Kosmos a člověk: Platón, Aristotelés a J. D. Barrow. 2014.


more

 

FILIP, Aleš - POLÍVKA, Petr - ŠŤASTA, Jiří.
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Vyd. 1. Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-87864-10-4.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. 2014.


more

 

KLAPUCHOVÁ, Petra.
Koučink a cizí jazyky: manželství nebo rozvod?. 2014. 3 pp.


more

 

REITINGER, Lukáš.
Královské insignie z kláštera Pegau a "obětování korun". Studia Mediaevalia Bohemica, Praha, AV ČR, Filosofický ústav. ISSN 1804-0977, 2014, vol. 4/2012, no. 2, pp. 169-206.


more

 

ULRICH, Tomáš.
Krása jako první transcendentálie?. 2014.


more

 

RAKOVA, Mariya.
Krătkijat pismen tekst kăto tvorčeski metod v čuždoezikovoto obučenie. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. ISBN 978-80-904846-7-2, pp. 597-602.


more

 

LOLLOK, Marek.
Kreativita v právních textech (zejména) z hlediska stylistiky a teorie funkčních stylů. 2014.


more

 

ŠAFÁROVÁ, Katarína - URBÁNEK, Tomáš.
Kresba začarovaného zvíéřete (validizace projektivní metody). 2014.


more

 

SKOPAL, Pavel.
kriegsgeschichten von Liebenden und Nationen. Internationale Romanzen in drei Co-Produktionen der späten 1950er-Jahre. In Der lange Weg nach Hause. Konstruktionen von Heimat im europäischen Spielfilm. Berlin : Metropol, 2014. ISBN 978-3-86331-212-1, pp. 154-168.


more

 

JAHELKA, Tomáš.
Kritické komentáre Milana Hamadu. Křesťanská revue, Praha, OIKUMENE - Akademická YMCA. ISSN 0023-4613, 2014, vol. LXXXI, no. 4, pp. 48-49.


more

 

book coverPICHA, Marek.
Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6730-1.


more

 

book coverZBÍRAL, David.
Křesťanská apokalyptika ve starověku a středověku. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 8 pp. ISBN 978-80-210-6951-0.


more

 

VÁCLAVÍK, David.
Kulturní válka: dvě podoby americké společnosti. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-051-4, pp. 283 - 290. 18.10.2012, Liberec.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
L’Apocalypse en tant que principe revélateur de la (ré)écriture : les fins des mondes dans les Chroniques du Plateau-Mont-Royal de Michel Tremblay. Cahiers ERTA, Polsko, Université de Gdansk, Poland. ISSN 2300-4681, 2014, vol. 4/13, no. 4/13, pp. 81-93.


more

 

CUSIMANO, Christophe Gérard L..
L’enseignement du systeme pronominal du français en République tcheque : une nécessaire mise au point morphosyntaxique. Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves, Poitiers, Sanja Bosovic, Justyna Bajda a Witold Ucherek, France. ISSN 0080-2557, 2014, vol. 2014, no. 3/2014, pp. 1-8.


more

 

BOCK, Nicolas - FOLETTI, Ivan - TOMASI, Michele (Eds.).
L’éveque, l’image et la mort. Identité et mémoire au Moyen Âge. Řím : Viella, 2014. 624 pp. ISBN 978-88-6728-079-7.


more

 

ALCHAZIDU, Athena.
La (ansiosa) vida en el paraíso: La problemática de la migración en la literatura contemporánea. 2014.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
La Main de Michel Tremblay, réalité des illusions et des artifices. Philology Studies and Research. Romance Language Series, Romania. ISSN 1843-3979, 2014, vol. 14/2013, no. 14/2013, pp. 110-122.


more

 

RAKOVÁ, Zuzana.
La notion de fonction en traductologie européenne contemporaine - différentes conceptions. 2014.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
La réécriture ontologique de la réalité : les procédés d’écriture intertextuels et intersubjectifs dans les Chroniques du Plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. 2014.


more

 

RAKOVÁ, Zuzana.
La traduction des noms propres dans deux romans hugoliens. Romanica Olomucensia. ISSN 1803-4136, 2014, vol. 26, no. 1, pp. 51-65.


more

 

book coverRAKOVÁ, Zuzana.
La traduction tcheque du francais. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6775-2.


more

 

PARDYOVÁ, Marie.
La Villa Tugedndhat a Brno par Mies van der Rohe (chef d'oeuvre de l'architecture fonctionnaliste). Studia Hercynia, Praha, Charles University Facuty of Philosophy. ISSN 1212-5865, 2014, vol. 2008, no. XII, pp. 104-107.


more

 

KUNDT, Radek.
Laboratorní výzkum náboženského rituálu: Efekty excitace na sociální chování. 2014.


more

 

VOLČKOVÁ, Michaela - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - TREFNÁ, Tereza - VLAŽNÝ, Jan - MUSILOVÁ, Kristína - KUKLETOVÁ, Martina - KUKLA, Lubomír - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Lack of association between lactotransferrin polymorphism and dental caries. Caries Research, Basel, Karger, Switzerland. ISSN 0008-6568, 2014, vol. 48, no. 1, pp. 39-44.


more

 
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 1042 records, displayed 401 - 430