Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 753

Alphabetical list of 30 titles starting from: 401

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 7Letter CH, page 8Letter I, page 8Letter J, page 8Letter K, page 9Letter L, page 10Letter M, page 11Letter N, page 13Letter O, page 14Letter P, page 14Letter Q, page 17Letter R, page 17Letter S, page 18Letter T, page 21Letter U, page 22Letter V, page 23Letter W, page 24Letter X, page 25Letter Y, page 25Letter Z, page 25
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 753 records, displayed 401 - 430

 

POKORNÝ, Bohumil - PETROVOVÁ, Markéta - ŠTOROVÁ, Ilona.
Objektivizace pracovní schopnosti zaměstnance. 2016.


more

 

SCHENK, Zdeněk - MIKULÍK, Jan.
Objev mincí ukrytý pod podlahou kaple Panny Marie v Dobrčicích. Dobrčice : Obec Dobrčice, Dobrčice 4, 2016. 3 pp. Dobrčické noviny.


more

 

FASORA, Lukáš.
Obraz papeže a papežství v domácím liberálním a socialistickém tisku v letech 1870-1929. Časopis matice moravské, Brno, Matice moravská. ISSN 0323-052X, 2016, vol. 134, no. 2, pp. 487-509.


more

 

ŠVAŘÍČEK, Roman.
Od deskripce k akci. Akční výzkum výukové komunikace. 2016.


more

 

LAPÁČEK, Jiří - MIKULÍK, Jan - SCHENK, Zdeněk - ZAPLETAL, Radim - JANDOVÁ, Marta - BALÁK, Libor.
Od lovců mamutů k cihle : Osud světoznámé archeologické lokality Předmostí a příběh hrobu, který ji proslavil. Přerov : Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov, Přerov I - Město, PSČ 75011, 2016. 60 pp. ISBN 978-80-906145-2-9.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: 28. 01. 2016 10:21 - rysa - Moravskoslezský partnerské problémy: partnerské vztahy; obtíže v komunikaci; agresivita; paranoidita. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2016. 1 p. Internetová poradna.


more

 

FRYDRYCH, Karol.
Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2015. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, . 2016, vol. 18, no. 1, p. 26.


more

 

FRANEK, Juraj.
Omnibus Omnia: The Reception of Socrates in Ante-Nicene Christian Literature. Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7402, 2016, vol. 21, no. 1, pp. 31-58.


more

 

KOVÁŘ, Vojtěch - JAKUBÍČEK, Miloš - HORÁK, Aleš.
On Evaluation of Natural Language Processing Tasks: Is Gold Standard Evaluation Methodology a Good Solution?. In Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Rome : SCITEPRESS, 2016. ISBN 978-989-758-172-4, pp. 540-545. 2016, Rome.


more

 

JURKOVIČOVÁ, Lenka - ŠMÍDOVÁ, Radka - SÁZELOVÁ, Sandra - KOMORÓCZY, Balázs.
Osteologická analýza únětického sídliště z lokality Pasohlávky - poloostrov. Časopis České společnosti antropologické. ISSN 1804-1876, 2016.


more

 

DLHOŠOVÁ, Terézia.
Otázky diferenciálnej diagnostiky. 2016.


more

 

KOMENDOVÁ, Irena.
Pacient s diagnózou porucha osobnosti v nepsychiatrické péči. Logos Polytechnikos, Vysoká škola polytechnická Jihlava. ISSN 1804-3682, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 81-91.


more

 

VRZAL, Miroslav.
Pagan terrorism? Pagan motives for church burnings in the early 90s Norwegian black metal subculture. 2016.


more

 

ALEXA, Michael.
Paměť měst Adama Zagajewského. 2016.


more

 

CHOLASTOVÁ, Jitka.
Paralelní děje. Brno : Revue Pulsy, 2016. 2 pp.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Participating with the Media. In The Routledge Handbook of Language and Media (in print). : Routledge, 2016.


more

 

SEDLÁČEK, Petr.
Pavel Otmar KRAFL, Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny / The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions – tendencies – transformations, řada C - Miscellanea, sv. 24 Praha, Historický ústav AV ČR 2016, 240 s., ISBN 978-80-7286-249-8. (rec.). AV ČR, Historický ústav, 2016. 2 pp. Český časopis historický, 2016, roč. 114, č. 2, 2016.


more

 

ARNSETH, Hans Christian - ERSTAD, Ola - JUHAŇÁK, Libor - ZOUNEK, Jiří.
Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže. Studia paedagogica, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2016, vol. 21, no. 1, pp. 87-110.


more

 

LAZAROVÁ, Bohumíra.
Pepíček, nebo mentor?. Prevence, Praha, Život bez závislostí o.s. ISSN 1214-8717, 2016, vol. 13, no. 6, pp. 6-7.


more

 

ŠURÁŇOVÁ, Pavla.
Persvazivní moc barev v bulvární sportovní publicistice. 2016.


more

 

JAGOŠOVÁ, Lucie.
Petra Šobáňová a kol. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci (2015). Museologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. ISSN 1805-4722, 2016, vol. 5, no. 1, pp. 77-78.


more

 

book coverPETŘÍK, Jan - NIKOLAJEV, Pavel - SALAŠ, Milan - PROKEŠ, Lubomír.
Petroarcheologický popis nábrusů keramiky jako nástroj zachycení standardizace keramické produkce ve straší době bronzové. In Workshopy ke středověké a novověké keramice. Brno : Masarykova Univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8151-2, pp. 90-98. 2015, Panská Lhota.


more

 

LUKEŠ, Miroslav.
Philipp von Schoeller – Mährische Bauern (aneb darované písni na paralelní kvinty nehleď!). Brno : Masarykova univerzita, 2016. Neuveden.


more

 

LU, Wei-lun.
Pingxing wenben zhong de lai qu dongci (CCNU). 2016.


more

 

PETRŽELKA, Josef.
Platón a antropický princip aneb Čísla, rozum a emoce?. 2016.


more

 

GUNIŠOVÁ, Eliška.
Po stopách Dobrovského – Měšice. Vyd. 1. Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2016.


more

 

SVITÁK, Zbyněk - VYSKOČIL, Aleš.
Po stopách zmizelého průmyslového Brna. 2016.


more

 

MEŠKO, Marek.
Početnejší než zrnká piesku. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 6 pp. 27.


more

 

ZEMAN, Jan - DRESLER, Petr - VÁGNER, Michal - NOSEK, Vojtěch - KOUDELKOVÁ, Anna - PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela - HLAVICA, Michal - HORŇÁK, Milan.
Počítačová podpora v archeologii. 2016. CZE, Velké Pavlovice. 30.5.2016 - 1.6.2016, European Activity.


more

 

NECHUTOVÁ, Jana.
Podle jejich skutků však nečiňte (M. Jan Hus, farizeové a zákoníci; příspěvek k Husově teorii poslušnosti). 2016.


more

 
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 753 records, displayed 401 - 430