Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 598

Alphabetical list of 30 titles starting from: 401

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 7Letter K, page 7Letter L, page 8Letter M, page 9Letter N, page 10Letter O, page 11Letter P, page 12Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 16Letter U, page 18Letter V, page 18Letter W, page 19Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 598 records, displayed 401 - 430

 

DIMITROV, Petr.
Publikum festivalu Moravský podzim 2013 v souvislostech. Opus musicum, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2014, vol. 46, no. 1, pp. 74-97.


more

 

CHVOJKOVÁ, Petra.
Působení ZSV na morální rozvoj žáků. 2014.


more

 

GLOMB, Tomáš.
Původ boha Sarápida: poklad nebo proces?. 2014.


more

 

CHALUPA, Aleš.
Pythiai and Inspired Divination in the Delphic Oracle: Can Cognitive Sciences Provide Us with an Access to “Dead Minds”. Journal of Cognitive Historiography, London, Equinox Publishing, Great Britain. ISSN 2051-9672, 2014, vol. 1, no. 1, pp. 24-51.


more

 

PARDYOVÁ, Marie.
Quelques réflexions sur le sarcophage d'Acilia au Museo Nazionale Romano-Palazzo Massimo. Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma, Praha, Akademie věd. ISSN 1214-9438, 2014, vol. 2008, no. suppl., pp. 41-47.


more

 

PÁNEK, Tomáš.
Recenze knihy "Frederick C. Beiser: The German Historicist Tradition. Oxford 2011.". Časopis Matice moravské, Brno, Matice moravská. ISSN 0323-052X, 2014, vol. 132/2013, no. 2, pp. 485-488.


more

 

PAŘIL, Petr - BŘEČKOVÁ, Veronika - PETR, Libor - HÁJKOVÁ, Petra.
Reconstruction of ecological changes during the Late glacial in small filled lake in Western Carpathians, Slovakia. 2014.


more

 

DOLEŽÍ, Linda.
Reduction and Elaboration in Czech Coordinate Structures: An Elicited Imitation Task. 2014.


more

 

NEHYBA, Jan - KOLÁŘ, Jan - DUBEC, Michal - SMÉKAL, Vladimír - BRÜCKNEROVÁ, Karla - MUCHOVÁ, Ludmila - MOREE, Dana - VANĚK, Jan - SVOJANOVSKÝ, Petr - LOJDOVÁ, Kateřina - MAREŠ, Jiří.
Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 117 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6703-5.


more

 

book coverNEHYBA, Jan - LAZAROVÁ, Bohumíra - KOLB, David A. - KORTHAGEN, Fred A. J. - BOUD, David - JARVIS, Peter - MOON, Jennifer A. - KOLÁŘ, Jan - DOBROVOLNÁ, Saša - ŠVEC, Jakub - VALENTA, Josef.
Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 120 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6489-8.


more

 

MACHOVÁ, Barbora - ŠIPÖCZOVÁ, Eva.
Reflexe vztahu venkovského učitele a lokálního společenství na pozadí událostí zaznamenaných ve školních kronikách na Moravě na přelomu 19. a 20. století. Národopisná revue. ISSN 0863-8357, 2014, vol. 25, no. 2, p. 117-127.


more

 

BÍLEK, Libor.
Regionální rezidenti. Metoda vnitřního zpravodajství ministerstva vnitra v roce 1948. Paměť a dějiny, ÚSTR. ISSN 1802-8241, 2014, vol. ročník VII, no. 2/2014, pp. 78-88.


more

 

HLINKOVÁ, Darina.
Reklama a postmoderní umění. 2014. CZE, Mendelovo muzeum v Brně. 15.5.2014 - 15.5.2014, National Activity.


more

 

TESAŘOVÁ, Pavlína.
REKLAMA CÍLENÁ NA DĚTI A JEJÍ SOUČASNÉ POJETÍ S DŮRAZEM NA REKLAMU ČESKOU A NĚMECKOU. Motus in verbo, Slovakia. ISSN 1339-0392, 2014, vol. 3. ročník, no. 1., pp. 38-46.


more

 

VÁCLAVÍK, David.
Religious Pluralism and Multireligious Education. 2014.


more

 

CHOVANEC, Jan - DYNEL, Marta.
Researching interactional forms and participant structures in public and social media. 2014.


more

 

KREJČÍŘ, Vlastimil.
ResourceSync: Synchronizace zdrojů na internetu. In INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2014. nestránkováno-8 pp. 27.5.2014, Praha.


more

 

POL, Milan - NOVOTNÝ, Petr.
Rethinking Lifelong Learning and Workplace Learning Between Policies and Practice: The European Perspective. 2014.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. 2014.


more

 

CHMELAŘOVÁ, Marcela.
Richard Fremund. Praha : Retro Gallery, 2014. 241 pp. Retro Gallery, 1. ISBN 978-80-260-5908-0.


more

 

ČEŠKA, Milan - ŠAFRÁNEK, David - DRAŽAN, Sven - BRIM, Luboš.
Robustness Analysis of Stochastic Biochemical Systems. Plos One, SAN FRANCISCO, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, USA. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 4, pp. 1-23.


more

 

SVAČINOVÁ, Iva.
Role metafor v argumentaci : pragma-dialektický přístup. 2014.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Role metafory v počátku utváření teorie hypertextu. 2014.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Role metafory v počátku utváření teorie hypertextu: médium Memex jako teoretický model vědecké mysli (konference Metafory ve vědeckém myšlení, Ostrava, 13. – 14. 2. 2014). 2014.


more

 

KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva.
Role specifických pozic těla v rituálech. 2014.


more

 

HLOUŠKOVÁ, Lenka.
Role škol v oblasti kariérového poradenství. In Školní poradenství. vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2014. neuveden, ISBN 978-80-247-4502-2, pp. 161-175.


more

 

FOLETTI, Ivan - QUADRI, Irene.
Roma, l’Oriente e il mito della Traditio Legis. Opuscula historiae artium, Masarykova univerzita. ISSN 1211-7390, 2014, vol. Supplement, no. 62, pp. 16-37.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. 2014.


more

 

KOKEŠ, Radomír - MERENUS, Aleš.
Rozprava namísto úvodu: drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění. Theatralia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 267-271.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika.
Rudolf Firkušný a Dvořákův klavírní koncert g moll, op. 33. Acta musicologica.cz, Brno, Český hudební fond. ISSN 1214-5955, 2014, vol. 11, no. 1, nestránkováno-6 pp.


more

 
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 598 records, displayed 401 - 430