Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 181

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 6Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 181 records, displayed 51 - 80

 

ONDROUŠKOVÁ, Iveta.
Child with ADHD symptomatology in family: impact on the quality of life of caregivers (preliminary research). 2015.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Christianizace Evropy. 2015.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
I manoscritti miscellanei nella tradizione dei volgarizzamenti. In Volgarizzare i classici nel Medioevo, atti del convegno (Pisa, 15 dicembre 2014). : 2015. forthcoming.


more

 

KRÁTKÝ, Jan.
Inducing anxiety in laboratory setting results in ritualized behavior. 2015.


more

 

DĚDINOVÁ, Tereza.
Inner Structuring of Fantastic Literature by the Function of the Fantastic Element. 2015.


more

 

SZABÓ, Péter - MÜLLEROVÁ, Jana - SUCHÁNKOVÁ, Silvie - KOTAČKA, Martin.
Intensive woodland management in the Middle Ages: spatial modelling based on archival data. Journal of Historical Geography. ISSN 0305-7488, 2015, no. 48, p. 1–10.


more

 

MÍŠA, Patrik.
Intertextuality in A.S. Byatt's Possession. 2015.


more

 

MÍŠA, Patrik.
Intertextuality in A.S. Byatt's Possession. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

BUREŠOVÁ, Iva - HAVIGEROVÁ, Jana Marie.
Intormation Behavior of Gifted Children in the Pre-literate Stage - Qualitative Study. American Journal of Educational Research, USA, Science and Education Publishing, USA. ISSN 2327-6150, 2015, vol. Volume 3, no. Issue 2, pp. 159-165.


more

 

HANUŠ, Jiří.
Jak obraz může zabíjet. In Historická kniha mého srdce. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. Eseje, ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 26-38.


more

 

NOVOTNÝ, Petr.
Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. 2015.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Jako široká delta řeky. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 2, pp. 9-11.


more

 

MATELA, Jiří - BAREŠOVÁ, Ivona.
Japonská kultura. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. 112 pp. Skripta. ISBN 978-80-244-4469-7.


more

 

NIEDERLE, Rostislav.
Jeffrey Meyers: Literární politika Nobelovy ceny. Vyd. 1211-9938. Brno : Host, 2015. 4 pp. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Její pastorkyňa z Grazu: pravdivá a silná, protože nereálná a nelogická. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 1, pp. 43-44.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Pavla.
Jen těsně se minout.. O Modianově hledání ztraceného času v románu Dora Bruderová. Host, Brno, . ISSN 1211-9938, 2015, vol. 2015, no. 1, 39–42-4 pp.


more

 

KRMÍČKOVÁ, Helena.
K nápisům na klenbě chóru kostela svaté Barbory v Kutné Hoře. Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1, pp. 143-156.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
K problematice antického pentathlonu. In Scientia Movens 2015. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 17. března 2015. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-87647-20-2, pp. 117-126. 17.3.2015, Praha.


more

 

KNOTOVÁ, Dana - ŠIMÁNĚ, Michal - ZOUNEK, Jiří.
K problematice zdrojů poznání soudobých dějin školství v Československu. 2015.


more

 

VOHRYZEK, Stanislav - KOVÁŘ, Josef Jan - HLAVICA, Michal.
K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami. Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-918X, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 133-152.


more

 

KOVÁŘ, Michal.
Kalevala jako vzor pro báseň Epose Erika Nilssona-Mankona?. 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Karel MALÝ - Jiří ŠOUŠA jr. (edd.) Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září 2011, Praha. Praha, Nakladatelství Karolinum 2013, 400 s., ISBN 978-80-246-2113-5. (rec.). Praha : Historický ústav AV ČR, 2015. 2 pp. Český časopis historický, roč. 112, č. 4, 2014.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
Kariéra tereziánského úředníka (Na příkladu nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě v době Marie Terezie). In Ad honorem VN (K 65. narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti). Vyd. První. Neuveden : Hradecká studentská sekce České archivní společnosti, 2015. ISBN 978-80-904688-7-0, pp. 147-161.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.


more

 

VALTROVÁ, Jana.
Krajina podivuhodných tvorov. Stredovekí európski cestovatelia v Indii. Historická revue, Bratislava, Slovenský archeologický a historický inštitút. ISSN 1335-6550, 2015, vol. 26, no. 1, pp. 37-41.


more

 

REITINGER, Lukáš.
Král Vratislav v paměti kláštera Pegau. In Memoria et damnatio memoriae ve středověku. Vyd. první. Praha : Centrum medievistických studií, 2015. ISBN 978-80-7007-415-2, 29–69-41 pp.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě jako prostředek převýchovy české mládeže. In Scientia Movens 2015. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 17. března 2015. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015. ISBN 978-80-87647-20-2, pp. 111-116. 17.3.2015, Praha.


more

 

RAKOVÁ, Zuzana.
L Inventeur de Karel Čapek, traduction créative et le fonctionnalisme. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Land Art: dialog tvorby mezi přírodou a kulturou. Poradce ředitelky mateřské školy, Praha, Nakladatelství FORUM s. r. o. ISSN 1804-9745, 2015, vol. 4, no. 6, pp. 40-42.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 181 records, displayed 51 - 80