Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 948

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 11Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 17Letter P, page 19Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 23Letter T, page 25Letter U, page 28Letter V, page 29Letter W, page 30Letter X, page 31Letter Y, page 31Letter Z, page 31
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 948 records, displayed 51 - 80

 

STUDNIČKOVÁ, Milada.
Antyfonarz biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. 2014.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta - DUMERCY, Laurent - LAVIGNE, Frédéric - SCHEER, Tobias.
Anything Goes: Czech Initial Clusters in a Dichotic Experiment. 2014.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta - DUMERCY, Laurent - LAVIGNE, Frédéric - SCHEER, Tobias.
Anything Goes: Czech Initial Clusters in Dichotic Experiment. 2014.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - GREGOR, Jakub - BENDOVÁ, Marcela - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - ELFMARKOVÁ, Nela - SVĚRÁK, Tomáš - PETERKOVÁ, Hana - DUŠEK, Ladislav.
Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 2, pp. 103-107.


more

 

SKOUPÝ, Jiří.
Arcivévoda Karel se stal následníkem v Brně. Listy Univerzity obrany, Brno, Univerzita obrany. 2014, vol. 6/10, p. 26.


more

 

KUBIATKO, Milan - BALÁTOVÁ, Kristýna.
Are storks homosexuals? Persistence of misconceptions among university students. Journal of Baltic Science Education, Lithuania. ISSN 1648-3898, 2014, vol. 13, no. 4, pp. 448-457.


more

 

OUDENHOVEN, Jan Pieter van - RAAD, Boele de - TIMMERMAN, Marieke E - ASKEVIS-LEHERPEUX, Françoise - BOSKI, Pawel - CARMONA, Carmen - CHOUBISA, Rajneesh - DOMINGUEZ, Alejandra del Carmen - BYE, Hege H - KURYLO, Anastacia - LAHMANN, Cornelia - MASTOR, Khairul - SELENKO, Eva - SLEZÁČKOVÁ, Alena - SMITH, Ripley - TIP, Linda - YIK, Michelle.
Are virtues national, supranational, or universal?. SpringerPlus, Germany, Springer, Germany. ISSN 2193-1801, 2014, vol. 2, no. 3, pp. 223-232.


more

 

HORÁKOVÁ, Marcela - ŠÁLKOVÁ, Tereza - UHLÍŘOVÁ, Hana - DOHNALOVÁ, Alena - NOVÁK, Jan - VÁVRA, Jiří - KUCHAŘÍK, Milan - JIŘÍK, Jaroslav.
Archeobotanika a archeozoologie na pohřebišti v Praze-Zličíně. 2014.


more

 

PETŘÍK, Jan - TĚSNOHLÍDEK, Jakub - BÍŠKO, Richard - ZUBALÍK, Jiří - HLAVICA, Michal - VOJTAS, Martin - KADLEC, Jiří - PETR, Libor - DROBŇÁK, Martin.
Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku, teoreticko-metodologický úvod. 2014.


more

 

TRAMPOTA, František.
Archeologický výzkum Horní synagogy v Mikulově. In RegioM. Sborník Regionálního muzea v Mikulově. Mikulov : Regionální muzeum v Mikulově, 2014. ISBN 978-80-85088-44-1, pp. 23-38.


more

 

SCHENK, Zdeněk - MIKULÍK, Jan.
Archeologický výzkum zámeckého parku v Lipníku. Lipník nad Bečvou : Lipník nad Bečvou, 2014. 1 p. Lipenské listy.


more

 

SCHENK, Zdeněk - VRLA, Radim - MIKULÍK, Jan.
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM ZÁPADNÍ BRÁNY NA VELEHRADĚ K otázce původního vstupu do cisterciáckého kláštera na Velehradě. Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum. ISSN 0583-5569, 2014, vol. 55/2013, no. 1, pp. 221-234.


more

 

OSTRÝ, Ctibor - ZEMAN, Jan - HLAVICA, Michal - BERGEROVÁ, Kateřina - HANČÁKOVÁ, Michaela - VÁGNER, Michal - PROKOPOVÁ, Klára.
Archeologie v obrazech. 2014. CZE, Scala, Filozofická fakulta. 10.4.2014 - 31.5.2014, National Activity.


more

 

KRÁTKÁ, Eliška.
„Archiv“ Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně., Řada společensk, Brno, Masarykova univerzita. 2014, vol. 2014, no. 28/2014/1, pp. 119-126.


more

 

KESNER, Ladislav.
Art History Is the Best Discipline: Horst Bredekamp in Conversation with Ladislav Kesner. Umění. ISSN 0049-5123, 2014, vol. 62, no. 1, pp. 66-73.


more

 

BAISA, Vít - EL MAAROUF, Ismail.
Automatic classification of patterns from the Pattern Dictionary of English Verbs. In Joint Symposium on Semantic Processing 2013: Textual Inference and Structures in Corpora. Vyd. první. Trento : Curran Associates, Inc., 2014. ISBN 978-1-62993-539-3, pp. 95-99. 2013, Trento.


more

 

WANG, Rui - SITOVÁ, Zdeňka - JIA, Xiaoqing - HE, Xiang - ABRAMSON, Tobi - GASTI, Paolo - BALAGANI, Kiran S. - FARAJIDAVAR, Aydin.
Automatic Identification of Solid-Phase Medication Intake Using Wireless Wearable Accelerometers. In 36th Annual International IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Conference (EMBS), 2014. : 2014.


more

 

MAREŠ, Jan - MAREŠ, Jiří.
Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek. Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova. ISSN 0031-3815, 2014, vol. 64, no. 1, pp. 79-96.


more

 

BARÁTH, Tibor.
Az iskola mint tanuló szervezet. In Studies in Educational Science. Budapešť : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2014. Neuveden, ISBN 978-963-508-751-8, pp. 243-263.


more

 

SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela.
Barokní cyrilometodějská kázání. K 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 2014.


more

 

STRMISKA, Milan.
Básník Zdeněk Rotrekl. Židenický zpravodaj, Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice. 2014, vol. 2014, no. 6, p. 8-8.


more

 

VORANAU, Vital.
Beckett Country: Irish Motifs in a Belarusian Landscape. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles : Peter Lang, 2014. ISBN 978-3-0343-0913-4.


more

 

DUDOVÁ, Markéta.
Being, Place and Abjection. 2014.


more

 

DUDOVÁ, Markéta.
Being, Place and Abjection. 2014.


more

 

KUNDRAČÍKOVÁ, Barbora.
Beskydské fotografie Josefa Sudka : Regionální fotografie v zrcadle a pod lampou. In Josef Sudek : Z Beskyd. Vydání první. Praha : Karel Koutský - Fotorenesance, 2014. ISBN 978-80-905763-1-5, pp. "VII"-"XI". 2014, 2014.


more

 

BENÁK, Jaroslav - COUFALÍK, Petr - DOSTÁLOVÁ, Markéta - HARAŠTA, Jakub - NAVRÁTILOVÁ, Pavlína - STANISLAV, Antonín - SÝKOROVÁ, Hana.
Bezplatná právní pomoc v České republice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 90 pp. Spisy Právnické fakulty MU, č. 479. ISBN 978-80-210-6967-1.


more

 

SUCHÁČEK, Petr.
Bílá místa na mapě jménem "víceleté gymnázium". 2014.


more

 

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír.
Bilance souvislostí, slabosti a poklesky. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Národní filmový archiv. ISSN 0862-397X, 2014, vol. 26, no. 1, pp. 126-129.


more

 

FOLETTI, Ivan.
Bisanzio, la Russia medievale e l’identita' figurativa russa nell’Ottocento. 2014.


more

 

FOLETTI, Ivan.
Bisanzio, la Russia medievale e l’identita' figurativa russa nell’Ottocento. In Russia, l'impero. Saggi di storia e di cultura. Tricase : Libellula, 2014. CIRSEu - 1, ISBN 978-88-6735-190-9, pp. 281-302.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 948 records, displayed 51 - 80