Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1243

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 11Letter G, page 12Letter H, page 12Letter CH, page 13Letter I, page 13Letter J, page 15Letter K, page 15Letter L, page 17Letter M, page 19Letter N, page 22Letter O, page 23Letter P, page 24Letter Q, page 29Letter R, page 29Letter S, page 31Letter T, page 33Letter U, page 37Letter V, page 38Letter W, page 40Letter X, page 40Letter Y, page 40Letter Z, page 40
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1243 records, displayed 51 - 80

 

MOTAL, Jan - HANÁČKOVÁ, Andrea.
Aktuální stav radio studies. 2014.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Aleně Jeřábkové k životnímu jubileu. Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury. ISSN 0862-8351, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 153-155.


more

 

STRMISKOVÁ, Monika.
Algunas discrepancias en la delimitación tipológica y equivalencia estilística de los textos administrativos espańoles y checos. 2014.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací. Vyd. 1. Praha : Koniasch Latin Press, 2014. 256 pp. ISBN 978-80-87773-08-6.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
"Always seeking truth both in life and art." The Janáček school of composition - 1st part. Czech Music Quarterly. ISSN 1211-0264, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 28-34.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
"Always seeking truth both in life and art." The Janáček school of composition - 2nd part. Czech Music Quarterly. ISSN 1211-0264, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 35-41.


more

 

TĚSNOHLÍDEK, Jakub - POPELKA, Miroslav.
Amatérské detektorování z pohledu archeologie. Zákopy.cz, 2014.


more

 

PAVLÁSEK, Michal.
„Amitav Ghosh: Ve starobylé zemi." (Recenze). Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha, SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. 2014, vol. 50, no. 2, pp. 320-321.


more

 

PAVELKOVÁ, Jindra - RICHTROVÁ, Eva - SMOLOVÁ, Martina - HEILANDOVÁ, Lucie - MACUROVÁ, Zuzana - HAVEL, Dalibor - ŠKVAŘIL, Lumír - ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval. Milovníci a měcenáši věd a umění v řeholním rouše. 2014. CZE, Rajhrad. 14.5.2014 - 30.10.2014, National Activity.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - RICHTROVÁ, Eva - HEILANDOVÁ, Lucie - SMOLOVÁ, Martina - MACUROVÁ, Zuzana - HAVEL, Dalibor - ŠKVAŘIL, Lumír - ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval. Milovníci a měcenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 200 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6799-8.


more

 

book cover ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval.: Milovníci věd a umění v řeholním rouše - Katalog k výstavě. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, 2014. ISBN 978-80-210-6799-8, pp. 32-41.


more

 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Cristina.
Análisis de errores léxicos en la producción escrita. Una valoración comunicativa. 2014.


more

 

JUHAŇÁK, Libor.
Analytika učení – o čem mluvíme a co už víme. 2014.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Analýza kvalitativních dat. 2014.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Analýza kvalitativních dat: jádrová tvrzení, datové fragmenty a interpretace. 2014.


more

 

LUKŠÍKOVÁ, Hana.
Analýza makrozbytků ze skupiny halštatských objektů z lokality Těšetice-Kyjovice "Sutny". Studia archaeologica Brunensia. ISSN 1805-918X, 2014, vol. 18, no. 1, pp. 199-224.


more

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. IT lib, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovakia. ISSN 1335-793X, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 36-40.


more

 

STEHLÍKOVÁ, Eva.
Ancient Greek and Roman Theatre. Brno : Masarykova universita, 2014. 554 pp. no number. ISBN 978-80-210-7037-0.


more

 

LONTRASOVÁ, Aneta.
Angst vor Securitate in Herta Müllers Werk. 2014.


more

 

SCHWARZ, Michal - BLAŽEK, Václav.
Anna Vladimirovna Dybo. Brno : MUNI Press, 2014. 9 pp. Linguistica Brunensia, 62/1.


more

 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana.
Annotation Game for Textual Entailment Evaluation. In 15th International Conference, CICLing 2014, Kathmandu, Nepal, April 6-12, 2014, Proceedings, Part I. Heidelberg : Springer, 2014. ISBN 978-3-642-54905-2, pp. 340-350. 2014, Kathmandu, Nepal.


more

 

book coverVURM, Petr.
Anthologie de la littérature francophone. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 142 pp. ISBN 978-80-210-7091-2.


more

 

FASORA, Lukáš.
Antiklerikalismus v českém školství 1848-1938. Církevní dějiny, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury. ISSN 1803-0068, 2014, vol. 2014, no. 13, pp. 62-79.


more

 

ŠEBELOVÁ, Zuzana.
Antologie textů k italské literatuře 13.-19.století. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 219 pp. ISBN 978-80-210-7021-9.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. ISSN 0449-0436, 2014, vol.  50, no.  53, pp. 371-378.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan - UNGER, Josef.
Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. 2014.


more

 

STUDNIČKOVÁ, Milada.
Antyfonarz biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. 2014.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta - DUMERCY, Laurent - LAVIGNE, Frédéric - SCHEER, Tobias.
Anything Goes: Czech Initial Clusters in a Dichotic Experiment. 2014.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta - DUMERCY, Laurent - LAVIGNE, Frédéric - SCHEER, Tobias.
Anything Goes: Czech Initial Clusters in Dichotic Experiment. 2014.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - GREGOR, Jakub - BENDOVÁ, Marcela - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - ELFMARKOVÁ, Nela - SVĚRÁK, Tomáš - PETERKOVÁ, Hana - DUŠEK, Ladislav.
Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 2, pp. 103-107.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1243 records, displayed 51 - 80