Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1473

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 6Letter D, page 8Letter E, page 10Letter F, page 12Letter G, page 13Letter H, page 14Letter CH, page 15Letter I, page 15Letter J, page 16Letter K, page 18Letter L, page 20Letter M, page 22Letter N, page 25Letter O, page 27Letter P, page 29Letter Q, page 34Letter R, page 34Letter S, page 36Letter T, page 39Letter U, page 43Letter V, page 44Letter W, page 47Letter X, page 48Letter Y, page 48Letter Z, page 48
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1473 records, displayed 51 - 80

 

BRANDNER, Aleš.
Aktivnyje processy v morfologičeskoj sisteme russkogo glagola. In Osnovnyje tendencii razvitija russkogo i drugich slavjanskich jazykov v sovremennom mire. Brno : Tribun EU, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-263-0595-8, pp. 171-175. 2014, Univerzita sv. Cyrila a Metóda.


more

 

MOTAL, Jan - HANÁČKOVÁ, Andrea.
Aktuální stav radio studies. 2014.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Aleně Jeřábkové k životnímu jubileu. Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury. ISSN 0862-8351, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 153-155.


more

 

STRMISKOVÁ, Monika.
Algunas discrepancias en la delimitación tipológica y equivalencia estilística de los textos administrativos espańoles y checos. 2014.


more

 

STŘÍTECKÝ, Jan.
Algunos apuntes sobre el pensamiento de Giambattista Vico en El naranjo de Carlos Fuentes. In Ensayos sobre literatura mexicana III. Guadalajara : Universidad de Guadalajara, 2014. Libros de Letras, ISBN 978-607-450-964-9, pp. 99-107.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací. Vyd. 1. Praha : Koniasch Latin Press, 2014. 256 pp. ISBN 978-80-87773-08-6.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
"Always seeking truth both in life and art." The Janáček school of composition - 1st part. Czech Music Quarterly. ISSN 1211-0264, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 28-34.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
"Always seeking truth both in life and art." The Janáček school of composition - 2nd part. Czech Music Quarterly. ISSN 1211-0264, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 35-41.


more

 

TĚSNOHLÍDEK, Jakub - POPELKA, Miroslav.
Amatérské detektorování z pohledu archeologie. Zákopy.cz, 2014.


more

 

PAVLÁSEK, Michal.
„Amitav Ghosh: Ve starobylé zemi." (Recenze). Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha, SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. 2014, vol. 50, no. 2, pp. 320-321.


more

 

FILIPOVÁ, Alžběta.
Ampullae ze Svaté země a jejich historická paměť. 2014.


more

 

PAVELKOVÁ, Jindra - RICHTROVÁ, Eva - SMOLOVÁ, Martina - HEILANDOVÁ, Lucie - MACUROVÁ, Zuzana - HAVEL, Dalibor - ŠKVAŘIL, Lumír - ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval. Milovníci a měcenáši věd a umění v řeholním rouše. 2014. CZE, Rajhrad. 14.5.2014 - 30.10.2014, National Activity.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - RICHTROVÁ, Eva - HEILANDOVÁ, Lucie - SMOLOVÁ, Martina - MACUROVÁ, Zuzana - HAVEL, Dalibor - ŠKVAŘIL, Lumír - ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval. Milovníci a měcenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 200 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6799-8.


more

 

book cover ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval.: Milovníci věd a umění v řeholním rouše - Katalog k výstavě. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, 2014. ISBN 978-80-210-6799-8, pp. 32-41.


more

 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Cristina.
Análisis de errores léxicos en la producción escrita. Una valoración comunicativa. 2014.


more

 

JUHAŇÁK, Libor.
Analytika učení – o čem mluvíme a co už víme. 2014.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Analýza kvalitativních dat. 2014.


more

 

ŠEĎOVÁ, Klára - ŠVAŘÍČEK, Roman.
Analýza kvalitativních dat: jádrová tvrzení, datové fragmenty a interpretace. 2014.


more

 

LUKŠÍKOVÁ, Hana.
Analýza makrozbytků ze skupiny halštatských objektů z lokality Těšetice-Kyjovice "Sutny". Studia archaeologica Brunensia. ISSN 1805-918X, 2014, vol. 18, no. 1, pp. 199-224.


more

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. IT lib, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovakia. ISSN 1335-793X, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 36-40.


more

 

book coverSTEHLÍKOVÁ, Eva.
Ancient Greek and Roman Theatre. Brno : Masarykova universita, 2014. 554 pp. no number. ISBN 978-80-210-7037-0.


more

 

book coverSTEHLÍKOVÁ, Eva.
Ancient Greek and Roman Theatre. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 554 pp. ISBN 978-80-210-7037-0.


more

 

LONTRASOVÁ, Aneta.
Angst vor Securitate in Herta Müllers Werk. 2014.


more

 

SCHWARZ, Michal - BLAŽEK, Václav.
Anna Vladimirovna Dybo. Brno : MUNI Press, 2014. 9 pp. Linguistica Brunensia, 62/1.


more

 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana.
Annotation Game for Textual Entailment Evaluation. In 15th International Conference, CICLing 2014, Kathmandu, Nepal, April 6-12, 2014, Proceedings, Part I. Heidelberg : Springer, 2014. ISBN 978-3-642-54905-2, pp. 340-350. 2014, Kathmandu, Nepal.


more

 

book coverVURM, Petr.
Anthologie de la littérature francophone. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 142 pp. ISBN 978-80-210-7091-2.


more

 

FASORA, Lukáš.
Antiklerikalismus v českém školství 1848-1938. Církevní dějiny, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury. ISSN 1803-0068, 2014, vol. 2014, no. 13, pp. 62-79.


more

 

ŠEBELOVÁ, Zuzana.
Antologie textů k italské literatuře 13.-19.století. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 219 pp. ISBN 978-80-210-7021-9.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. ISSN 0449-0436, 2014, vol.  50, no.  53, pp. 371-378.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan - UNGER, Josef.
Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1473 records, displayed 51 - 80