Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 102

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 102 records, displayed 51 - 80

 

ZIKOVÁ, Markéta.
Morfonologické alternace v současné češtině. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. p. 197-222.


more

 

ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Motivating through Autonomy. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

MRÁZOVÁ, Lenka.
Muzejní/zážitková pedagogika v zrcadle Rámcových vzdělávacích programů. 2015.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Návrat na místo činu. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 1, p. 40-40.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel - KOZLÍKOVÁ, Barbora - CHMELÍK, Jiří.
NEWRON – terapeutický software k volnému využití. Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. 5 pp. Neuveden.


more

 

CHOVANEC, Jan.
'Nice try, loser': Participant structures and embedded frames of interaction in media broadcasts. (in preparation). 2015.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
Nová země: scénické oratorium místo historického dokumentu. Harmonie. ISSN 1210-8081, 2015, vol. 22, no. 1, pp. 42-43.


more

 

ČEJKOVÁ, Ingrid.
Nuda ve školách. 2015.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: 13. 02. 2015 14:17 - Baza ostatní: OCD; hospitalizace; možnosti změny stavu; organizační informace. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2015. 1 p. Internetová poradna.


more

 

HUMPOLÍČEK, Pavel.
Odpověď na dotaz: 25. 01. 2015 02:20 - lionlik - Plzeňský duševní problémy: starost o blízkou osobu; možnosti pomoci; depresivní stavy; apatie. Olomouc : o.s. InternetPoradna.cz, 2015. 1 p. Internetová poradna.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava - KLIMUSOVÁ, Helena - BUREŠOVÁ, Iva - JELÍNEK, Martin - SLEZÁČKOVÁ, Alena - VAŠINA, Lubomír.
Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 2015, no. 171, pp. 1051 - 1059.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Participant roles and embedded interactions in online sports broadcasts. In Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

DYNEL, Marta - CHOVANEC, Jan.
Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. 280 pp. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

SVOBODOVÁ, Iva.
Petr Stehlík. Aspectos problemáticos de la prefijación en espanol. Vyd. Revue Romane. Copenhague, Dánsko : Joh Benjamin Publishing Company., 2015. 5 pp. Revue Romane 49:2.


more

 

BOROVSKÝ, Tomáš.
Podzim (českého) středověku. Brno : CDK, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 8-14.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Positive Youth Development. 2015.


more

 

KLÍČOVÁ, Eva.
"Práce" v normalizační próze. 2015.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2015, vol. 60, no. 1-2, pp. 65-76.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Primitivní exprese jako terapeutický tanec II. 2015.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Psychohygiena uměním a pohybem I a II. 2015. CZE, Brno,Boskovice,Olomouc, Slatinice, Mikulovice. National Activity.


more

 

ZITA, Antonín.
Reflections on ICT Innovations of an Online Literature Course. 2015.


more

 

CHOVANEC, Jan - DYNEL, Marta.
Researching interactional forms and participant structures in public and social media. In Participation in Public and Social Media Interactions. Vyd. 1. Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins, 2015. Pragmatics and Beyond New Series 256.


more

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava.
Rituál v terapeutickém tanci. 2015.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika.
Rudolf Firkušný: pianista mezi domovem a emgirací 7. Muzikus, 2015. 1 p.


more

 

VÁCLAVÍK, David.
Searching and Finding: A History of the Slovak Study of Religion. In Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. Vyd. 1. Leiden : Brill, 2015. Numen Book Series/149, ISBN 978-90-04-28307-7, pp. 55-86.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Sexuální trestné činy včera a dnes. 2015. 1 p. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 28, č. 2.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 

KLÍMOVÁ, Zuzana.
Shaping the Text, Shaping the Mind: Wilson Harris’s Employment of Creative Imagination as a Technique to Recreate Perception. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 102 records, displayed 51 - 80