Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 510

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 7Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 9Letter P, page 10Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 12Letter T, page 14Letter U, page 15Letter V, page 15Letter W, page 16Letter X, page 17Letter Y, page 17Letter Z, page 17
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 510 records, displayed 51 - 80

 

MALÍŘ, Jiří.
Cyrilometodějská idea mezi náboženstvím, národem a politikou (na okraj Masarykovy kritiky mladočeských snah o přijetí slovanské bohoslužby). Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2016, vol. 61/2014, no. 2, pp. 101-115.


more

 

DLHOŠOVÁ, Terézia - KUNDT, Radek.
Czech gamblers´ view on luck. 2016.


more

 

KOVÁŘ, Michal.
Česká rekontextualizace literatur malých uralských národů. 2016.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Česko-bulharská vzájemnost - historie a současnost. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
Český antiklerikalismus. 2016.


more

 

MASLÁKOVÁ, Magdaléna.
člen redakčnej rady. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Historica. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Hospodářské dějiny. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Marginalia Historica. 2016.


more

 

FASORA, Lukáš.
člen redakční rady Prager WISOHIM. 2016.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
členka redakční rady. 2016.


more

 

BRÜCKNEROVÁ, Karla.
Členka redakční rady časopisu Výtvarná výchova. 2016.


more

 

LOLLOK, Marek.
Čtrnáct nevyrovnaných. Praha : Sdružení pro iliteraturu, 2016. 2 pp.


more

 

DOLEŽALOVÁ, Kateřina - SLAVÍČEK, Karel - MAZÁČKOVÁ, Jana.
Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě. In Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum III. Workshopy ke středověké a novověké keramice. Panská Lhota 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8151-2, pp. 18-24. 2015, Panská Lhota.


more

 

ŠPELDA, Daniel.
Dalekohled, mikroskop a temporální rámce přírodní filosofie v 17. století. 2016.


more

 

PAUČOVÁ, Lenka.
Das Tagebuch als eine autobiographische Gattung. 2016.


more

 

RACLAVSKÝ, Jiří.
Deduction in Ramified Partial Type Theory: A Focus on Typing Judgements. 2016. (konf. abstrakt).


more

 

FASORA, Lukáš.
Dějiny 19. století pro střední školy. Vyd. první. Brno : Didaktis, 2016. 183 pp. ISBN 978-80-7358-247-0.


more

 

GACHALLOVÁ, Natália.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works. 2016.


more

 

MELOUNOVÁ, Markéta.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI 2421-2526). 2016.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Tereza.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI, 3926-4461). 2016.


more

 

ŠEVČÍK, Pavel.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI, 8398-8489). 2016.


more

 

KLIMUSOVÁ, Helena - BUREŠOVÁ, Iva.
Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among Czech Adolescents. In Psychology Applications & Developments II. Lisboa, Portugal : InScience Press, 2016. Advances in Psychology and Psychological Trends Series, ISBN 978-989-99389-4-6, pp. 45-51.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
Des artifices théatraux ontologiques : sur les travestissements de la réalité dans l oeuvre de Michel Tremblay. In L artifice en littérature : poétique de l idéal et sa représentation. Francie : EUE - Les Éditions universitaires européennes, 2016. CRLF N° 9, ISBN 978-3-639-48435-9.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Detstvoto na stranicite na periodičnija pečat na bulgarskoto malcinstvo v Centralna Evropa. Balkanistic Forum, Bulharsko, Bulgaria. ISSN 1310-3970, 2016, vol. 25, no. 1-2, pp. 291-296.


more

 

OSMANOVIĆ, Erkan.
Die Vermessung einer Freundschaft. Thomas Glavinic und Daniel Kehlmann. Kritische Ausgabe - Zeitschrift für Germanistik & Literatur, Germany. ISSN 1617-1357, 2016, vol. 22/2016, no. 30, pp. 29-34.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled. ITlib. Informačné technológie a knižnice, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR. ISSN 1336-0779, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 24-26.


more

 

KUBART, Tomáš.
Doleo super te frater mi … Lyonel Feininger und Alfred Kubin. Eine Künstlerfreundschaft. Berlin : Jitter, 2016.


more

 

KOUŘIL, Jiří.
Doping v antice. 2016.


more

 

VANŽURA, Marek.
Drony z Tajemného údolí. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 510 records, displayed 51 - 80