Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 1306

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 10Letter G, page 11Letter H, page 12Letter CH, page 13Letter I, page 14Letter J, page 16Letter K, page 17Letter L, page 20Letter M, page 21Letter N, page 24Letter O, page 25Letter P, page 27Letter Q, page 31Letter R, page 31Letter S, page 33Letter T, page 36Letter U, page 40Letter V, page 41Letter W, page 42Letter X, page 43Letter Y, page 43Letter Z, page 43
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1306 records, displayed 51 - 80

 

HORÁKOVÁ, Martina - ELIÁŠOVÁ, Věra - FOJTOVÁ, Simona.
"Anglicist Women’s and Gender Studies in the Czech Republic: An Uncertain Discipline". In Rewriting Academia: The Development of the Anglicist Women’s and Gender Studies of Continental Europe. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxell : Peter Lang, 2015. neuveden, ISBN 978-3-631-66985-3, pp. 195-218.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Anna CORETH: Pietas Austriaca. Fenomén rakouské barokní zbožnosti (recenze). Český časopis historický, Praha, AV ČR, Historický ústav. ISSN 0862-6111, 2015, vol. 113, no. 2, pp. 580-582.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika.
Antonín Dvořák - pozůstalost, instituce, výzkum. 2015.


more

 

VEJVODOVÁ, Veronika - NOVÁ, Kateřina.
Antonín Dvořák a Morava. 2015. Muzeum Antonína Dvořáka. 30.3.2015 - 30.3.2016, Worldwide Activity.


more

 

NÁDASKÁ, Klára.
Antropologie v akci – od rozměru místního ke globálnímu. Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury. ISSN 0862-8351, 2015, vol. 25, no. 3, pp. 347-348.


more

 

PLESKALOVÁ, Jana.
Antroponyma v Hájkově Kronice české. In Na okraj Kroniky české. Studia Hageciana I. Praha : Academia, 2015. Studia Hageciana I, ISBN 978-80-200-2432-9, pp. 27-36.


more

 

book coverBARTOŠOVÁ, Kateřina - ČERŇÁK, Michael - KUKAŇOVÁ, Markéta - ŠAŠINKA, Čeněk (Eds.).
Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice : Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 15.–16. 5. 2014. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 154 pp. ISBN 978-80-210-7824-6.


more

 

BIERMANN, Felix - MACHÁČEK, Jiří - SCHOPPER, Franz.
Arbeitsprogramm und Zielstellungen des Projektes. In An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn : Habelt-Verlag, 2015. Studien zur Archäologie Europas 25, ISBN 978-3-7749-3786-4, pp. 15-16.


more

 

STEHLÍKOVÁ, Eva.
Argonautika, aneb bodnul se do překvapených prsou náhle zlomeným veslem. Listy filologické, Praha, AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia. ISSN 0024-4457, 2015, vol. 138/2015, no. 1-2, pp. 177-180.


more

 

PETŘÍK, Jan - TĚSNOHLÍDEK, Jakub - ZUBALÍK, Jiří - BÍŠKO, Richard - KADLEC, Jiří - VOJTAS, Martin - MARTIN, Drobňák - PETR, Vavrečka - HLAVICA, Michal - PETER, Tajkov.
Archaeological survey of Austro-Hungarian field fortification remnants located in Eastern Carpathians in Slovakia. 2015.


more

 

DRESLEROVÁ, Gabriela.
Archäozoologische Funde von Kostice-„Zadní hrúd“. In An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn : Habelt-Verlag, 2015. Studien zur Archäologie Europas 25, ISBN 978-3-7749-3786-4, pp. 139-140.


more

 

HORÁKOVÁ, Marcela - ŠÁLKOVÁ, Tereza - UHLÍŘOVÁ, Hana - DOHNALOVÁ, Alena - NOVÁK, Jan - VÁVRA, Jiří - JIŘÍK, Jaroslav - KUCHAŘÍK, Milan.
Archeobotany and osteology on the migration period burial ground Prague-Zličín. 2015.


more

 

ZUBALÍK, Jiří - HLAVICA, Michal - PETŘÍK, Jan - TĚSNOHLÍDEK, Jakub - VOJTAS, Martin.
Archeologický průzkum pozůstatků rakousko-uherského polního opevnění z Velikonoční bitvy v Karpatech – první výsledky. 2015.


more

 

TĚSNOHLÍDEK, Jakub - ZUBALÍK, Jiří - PETŘÍK, Jan - HLAVICA, Michal - VOJTAS, Martin - MARTIN, Drobňák - PETR, Vavrečka - KADLEC, Jiří - BÍŠKO, Richard.
Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku. Teoreticko-metodologický úvod. In Léta do pole kovaná 1914 - proměny společnosti ve státu a ve válce. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2015. ISBN 978-80-7278-663-3, pp. 429-444. 2015, Praha.


more

 

UHLÍŘOVÁ, Hana.
Archeozoologické zpracování materiálu ze sídliště doby římské z Hrušovan u Brna. Pravěk Nová řada, Brno, Ústav archeologické památkové péče. ISSN 1211-8338, 2015, vol. 22/2012, no. 1, p. 313-326.


more

 

MÁCHA, Jakub - ZOUHAR, Jan.
Arnošt Kolman’s Critique of Mathematical Fetishism. In The Vienna Circle in Czechoslovakia. Pre-proceedings of the International Conference Pilsen, Czech Republic, February 26–28, 2015. Pilsen : University of West Bohemia, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-261-0440-7, pp. 53-58.


more

 

ČOPF, Pavel.
Asistent pedagoga, „nová“ role na našich školách. 2015.


more

 

book coverKAŠTOVSKÝ, Jakub - LUČANOVÁ, Světlana - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - MUSILOVÁ, Kristína - BARTOŠOVÁ, Michaela - KUKLETOVÁ, Martina - KUKLA, Lubomír - DUŠEK, Ladislav - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Asociace polymorfizmů v genech pro glukózový transportér a receptor sladké chuti se zubním kazem. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.


more

 

JEŽEK, Zdeněk.
Aspekty fantastična v románech Michala Ajvaze. 2015.


more

 

HORÁKOVÁ, Pavla.
Assessment centrum I a II. 2015.


more

 

DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana - KLIMUSOVÁ, Helena - HRUŠKA, Dalibor - PROKOPOVÁ, Alice - BURJANEK, Aleš - SCHWANHAEUSER WULFF, Kräuff Rainer.
Assessment of environmental determinants of physical activity: a study of built environment indicators in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health, Prague, National Institute of Public Health. ISSN 1210-7778, 2015, vol. 22, no. S4, pp. "S6"-"S13".


more

 

RAKOVÁ, Zuzana - DOLEŽALOVÁ, Pavla.
Atelier Rencontres autour de la traduction. 2015. CZE, Brno, Česká republika. 13.3.2015 - 14.3.2015, National Activity.


more

 

ŠKOLA, Filip - FIAŁEK, Szymon - LIAROKAPIS, Fotis.
Augmenting the Rubber Hand Illusion. ERCIM News, ERCIM. ISSN 0926-4981, 2015, vol. 2015, no. 103, pp. 25-26.


more

 

book coverZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Autonomně spolu. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7789-8, pp. 6 - 11.


more

 

ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Autonomy - where is the limit?. 2015.


more

 

ŘÍMÁNKOVÁ, Anna.
Autoregulace jako faktor ovlivňující míru frekvence podvádění žáků. 2015.


more

 

FRANK BARNOVÁ, Michala.
Avantgardní revize Brněnského Devětsilu. , Praha, Litmedia a.s. 2015, vol. 26, no. 1.


more

 

MITREVSKI, Dime - HŮLOVÁ, Petra.
Avtorot e tuka za da problematizira i da komplicira. Reper, 2015.


more

 

FRÝDEK, Miroslav.
Azyl v římském právu a barbarských zákonících. 2015.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Václav.
Balkanistika jako součást slavistiky – nové výzvy. In Aktuální problémy současné slavistiky: jazyk - literatura - kultura - politika. Vyd. 1. Brno : Galium, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-905336-5-3, pp. 403-410.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1306 records, displayed 51 - 80