Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 204

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 6Letter T, page 6Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 7Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 204 records, displayed 51 - 80

 

ŠINKOVÁ, Monika.
Hacia las formaciones parasintéticas del espaňol del siglo XVIII: el impacto francés. Dieciocho: Hispanic enlightenment, Virginia (USA), University of Virginia, USA. ISSN 0163-0415, 2014, vol. 37, no. 1, pp. 139-153.


more

 

MAYA, Ainara.
HATSAREN POESIA OLERKI BILDUMA 2014. In HATSA ELKARTEA. Vyd. 16. SENPERE : HATSA ELKARTEA, 2014. 16, ISBN 978-2-919740-04-8, pp. 142-143.


more

 

BERDYCHOVÁ, Tereza.
Historické školy hry na lesní roh do konce 18. století. Acta musicologica, Brno, . ISSN 1214-5955, 2014, vol. 2014, no. 1, 13 pp.


more

 

SMÉKALOVÁ, Kateřina - VOKŘÍNKOVÁ, Lucie.
History of the Carl Winiker’s Music Score Library. ACTA MUSICOLOGICA.CZ, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5955, 2014, no. 1.


more

 

NIEDERLE, Rostislav.
Hitlerův svět jako umělecké dílo. Sirény nacismu. Host, Brno, Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. ISSN 1211-9938, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 31-35.


more

 

VÁLKA, Miroslav.
Hliněný dům na Moravě a historické vazby k panonskému prostoru. In Lehmbau - Tradition und Moderne / Hliněná stavba - tradice a současnost. Atzenbrugg : Kultur.Region.Niederösterreich, 2014. ISBN 978-3-901820-91-5, pp. 41-44. 2014, Niedersulz.


more

 

BUKAČ, Vít - MATYÁŠ, Václav.
Host–Based Intrusion Detection Systems: Architectures, Solutions, and Challenges. In Architectures and Protocols for Secure Information Technology Infrastructures. Hershey, PA, United States : IGI Global, 2014. Advances in Information Security, Privacy, and Ethics (AISPE), ISBN 978-1-4666-4514-1, pp. 184-214.


more

 

HLINKOVÁ, Darina.
Hybridy, klony, genetika a vizuální kultura. 2014. CZE, Brno. 10.3.2014 - 10.3.2014, National Activity.


more

 

DIVIZIA, Paolo - PERICOLI, Lisa.
Il viaggio del testo. Convegno internazionale di Filologia Italiana e Romanza (Brno, 19-21 giugno 2014). 2014. CZE, Brno. 19.6.2014 - 21.6.2014, European Activity.


more

 

HLAVICA, Michal - PROKOPOVÁ, Klára - VÁGNER, Michal - ZEMAN, Jan - HUKEĽOVÁ, Zuzana - HANČÁKOVÁ, Michaela.
IMPACT - Promo edice. 2014.


more

 

HLAVICA, Michal - PROKOPOVÁ, Klára - VÁGNER, Michal - ZEMAN, Jan - MAKAROVÁ, Erika - ADAMEKOVÁ, Katarína - HUKEĽOVÁ, Zuzana - OSTRÝ, Ctibor.
IMPACT - Velká Morava - 1150 let křesťanství ve středu Evropy. 2014.


more

 

BLAŽEK, Václav.
Indo-European nominal inflection in Nostratic perspective. Journal of Language Relationship, Russia. ISSN 1998-6769, 2014, vol. Neuveden, no. 11, pp. 19-39.


more

 

KNOTOVÁ, Dana.
Informace o sjezdu polských sociálních pedagogů. Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati. ISSN 1805-8825, 2014, vol.  2, no.  1, pp. 122-125.


more

 

IZAVČUK, Jaroslav.
Intercultural Discourse on Some Semantic-pragmatic Aspects of Political Correctness. 2014.


more

 

KOVÁŘ, Josef Jan.
ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno : Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.


more

 

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila.
Jak se do Evropy dostali Hunové. Vyd. I. Praha : Český rozhlas Praha, 2014. Meteor, populárně vědecký magazín Českého rozhlasu II, 22. 12. 2013.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Jaké jsou naše naděje a jak podpořit pozitivní přístup k životu. Brno : 2014.


more

 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana.
Jazykové korpusy pomáhají s psaním textů. věda.muni.cz, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-9759, 2014, p. nestránkováno.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří Kejř: Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin. Edičně připravil Stanislav Petr, Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 2012, 485 s. Český časopis historický, AV ČR, Historický ústav. ISSN 0862-6111, 2014, vol. 112, no. 1, p. 153-153.


more

 

FRANKOVÁ, Jana.
Joseph Kohaut’s life and work : Sources to study of musical transfer in Europe of the Enlightenment. 2014.


more

 

book coverVACULÍK, David.
K některým aspektům motivace v urbanonymii. In Vlastní jména v textech a kontextech. Vyd. první. Brno : MUNI PRESS, 2014. ISBN 978-80-210-6631-1, pp. 102-106.


more

 

MORAVEC, Pavel.
Kam směřuje cesta vědomého i podvědomého potlačování otázek v církvi. 2014.


more

 

KORYČÁNKOVÁ, Simona - MORAVEC, Pavel.
Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2014.


more

 

MAREČEK, Lubomír.
Když se na jevišti sejde autista a štěňátko. Lidové noviny, Praha, Mafra a.s. ISSN 0862-5921, 2014, vol. 2014, no. 14.1.2014, p. 8-8.


more

 

LÁNSKÁ, Dita.
Komu chybí vidle. iDN. 2014.


more

 

FILIP, Aleš - POLÍVKA, Petr - ŠŤASTA, Jiří.
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Vyd. 1. Brno : Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-87864-10-4.


more

 

REITINGER, Lukáš.
Královské insignie z kláštera Pegau a "obětování korun". Studia Mediaevalia Bohemica, Praha, AV ČR, Filosofický ústav. ISSN 1804-0977, 2014, vol. 4/2012, no. 2, pp. 169-206.


more

 

PICHA, Marek.
Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6730-1.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
L’accentazione dei numerali nei prezzi in lire italiane. Studi Linguistici Italiani, Roma, Salerno Editrice, Italy. ISSN 0394-3569, 2014, 3 pp. forthcoming.


more

 

NOVOTNÁ, Šárka.
L’Apocalypse en tant que principe revélateur de la (ré)écriture : les fins des mondes dans les Chroniques du Plateau-Mont-Royal de Michel Tremblay. Cahiers ERTA, Polsko, Université de Gdansk, Poland. ISSN 2300-4681, 2014, vol. 4/13, no. 4/13, pp. 81-93.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 204 records, displayed 51 - 80