Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 461

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 6Letter K, page 7Letter L, page 8Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 10Letter P, page 10Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 12Letter T, page 13Letter U, page 14Letter V, page 15Letter W, page 15Letter X, page 15Letter Y, page 15Letter Z, page 15
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 461 records, displayed 51 - 80

 

ŠVIKOVÁ, Martina.
Collaboration among artists and architects in the second half of the 20th century / Bohumír Matal's artworks in architecture and in the public space. 2015.


more

 

ŠVIKOVÁ, Martina.
Collaboration among artists and architects in the second half of the 20th century / Bohumír Matal's artworks in architecture and in the public space. 2015.


more

 

HERMAN, Lukáš - KÝNOVÁ, Andrea - RUSSNÁK, Jan - ŘEZNÍK, Tomáš.
Comparison of Standard- and Proprietary-Based Approaches to Detailed 3D City Mapping. In Modern Trends in Cartography. Vyd. 1st. ed. Švýcarsko : Springer International Publishing, 2015. Neuveden, ISBN 978-3-319-07925-7, pp. 131-144.


more

 

ČESÁLKOVÁ, Lucie.
Conditions of production and state support of Czech cinema and their impact on documentary film. 2015.


more

 

TRÁVNÍKOVÁ, Petra.
Congratulations, Commiserations and Good Wishes: Positive Politeness Strategies Promoting Mutuality in an Online Community. 2015.


more

 

BUREŠOVÁ, Iva - BARTOŠOVÁ, Kateřina - ČERŇÁK, Michal.
Connection between parenting styles and self-harm in adolescence. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vyd. Amsterdam. Volume 171 : ScienceDirect, ELSEVIER, 2015. pp. 1106-1113. 2014, Cyprus.


more

 

HAVELKA, David - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - PŘIKRYL, Radovan - ČEŠKOVÁ, Eva.
Cortisol level and memory functioning in first episode schizophrenia. 2015.


more

 

HORÁKOVÁ, Martina - CHOVANEC, Jan - KAMENICKÁ, Renata - KRAJNÍK, Filip - VANDERZIEL, Jeffrey Alan.
Creating, Shaping, Signifying: 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2015. CZE, Brno. 5.2.2015 - 7.2.2015, Worldwide Activity.


more

 

book coverCHOVANEC, Jan - HORÁKOVÁ, Martina - KAMENICKÁ, Renata - KRAJNÍK, Filip.
Creating, Shaping, Signifying: Abstracts. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 135 pp. ISBN 978-80-210-7690-7.


more

 

POL, Milan - MOŠKVAN, Vladimír.
Current issues of educational leadership. 2015.


more

 

CAHA, Pavel.
Czech numerals and No Bundling. In Beyond Functional Sequence. New York : Oxford University Press, 2015. The Cartography of Syntactic Structures Volume 10, ISBN 978-0-19-021058-8, pp. 173-196.


more

 

ŘEHULKOVÁ, Hana.
Čapkovi následovníci. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, Brno, . ISSN 1211-9938, 2015, vol. XXXI., no. 2., pp. 56-58.


more

 

ZEMAN, Pavel.
Časopis „Československý obzor – Čechoslovaški obzor“ jako pramen pro studium české menšiny v Bulharsku na konci 19. a začátku 20. století. In Jubileen sbornik 20 godini "Bochemija klub". Sofija : Paradigma, 2015. ISBN 978-954-326-236-6, pp. 280-289. Sofija.


more

 

URBÁNKOVÁ, Lucie.
Česká nakladatelská vazba období historismu a secese. Předpoklady pro vznik tzv. krásné knihy na příkladech vybraných exemplářů a edic velkých pražských nakladatelství. 2015.


more

 

ŠIMÁNĚ, Michal.
České obecné menšinové školy a jejich učitelé v období první Československé republiky. 2015. 5 pp.


more

 

ROYEAERD, Sofie Rose-Anne W..
"De stem van de dichter moet ontvoogd worden". Gust Gils en Simon Vinkenoog als voorvechters van geluidspoëzie. In Gust Gils in zijn experiment. Gent : Academia Press, 2015. SEL-reeks 7, ISBN 978-90-382-2476-3, pp. 193-203.


more

 

DĚNGEOVÁ, Zuzana.
Definiční vlastnosti neuzuálních jednotek. 2015.


more

 

NEČASOVÁ, Denisa.
Dějiny žen a gender history. In Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Lidové noviny, 2015. České dějiny, ISBN 978-80-7422-309-9, pp. 666-680.


more

 

KLIMUSOVÁ, Helena - BUREŠOVÁ, Iva.
Depressive Symptoms and Suicidal Ideation Among Czech Adolescents. 2015.


more

 

SLOUKA, Petr.
Der Divenkrieg aneb „barokní rivalky“ na jevišti Theater an der Wien. Opus musicum, Brno, Opus musicum o.p.s. ISSN 0862-8505, 2015, vol. 47, no. 2, pp. 58-63.


more

 

PEZLAR, Ivo.
Desire-Based Model of Reasoning. In Beyond Artificial Intelligence: The Disappearing Human-Machine Divide (Topics in Intelligent Engineering and Informatics). Cham : Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-09667-4, pp. 143-157.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - VYŠÍNOVÁ, Pavlína - NIKOLAI, Tomáš.
Diagnostika jazykových a obecně kognitivních funkcí a culture-fair testy. In Začínáme učit češtinu pro děti-cizince - předškolní věk. Příručka pro lektorky a lektory. Praha : AUČCJ, 2015. ISBN 978-80-260-7506-6, pp. 30-42.


more

 

CHOCHOLÁČ, Bronislav.
Die Untertanenstädte in Mähren in der frühen Neuzeit im Licht der Forschung der letzten zwei Jahrzehnte. Documenta Pragensia, Praha, Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium. ISSN 0231-7443, 2015, vol. 32/2013, no. 1, pp. 251-277.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Digitální informační kurátorství a jeho využití v konstruktivisticky orientovaném vzdělávání. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2015. 15 pp. 2015, Praha.


more

 

ČERNÝ, Michal - CHYTKOVÁ, Dagmar - MAZÁČOVÁ, Pavlína - ŠIMKOVÁ, Gabriela.
Distanční vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno : Flow, 2015. 176 pp. Neuveden. ISBN 978-80-905480-7-7.


more

 

POL, Milan.
Distributed leadership: an opportunity and a challenge for school leaders. 2015.


more

 

VONDRŮ, Hana.
Divadelní postavy tvořené dle teorie čisté formy aneb šílenství v hlavní roli. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu, Středoevropské centrum slovanských studií o.s. ISSN 1804-7246, 2015, vol. Neuveden, no. 1/2014, nestránkováno-5 pp.


more

 

SATKOVÁ, Naďa.
Divadlo a média jako témata konferencí v Litvě a Polsku. Theatralia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 197-198.


more

 

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Divergent parents, convergent children? Generation-based differences in media ensembles of the Czech audiences. 2015.


more

 

HANÁKOVÁ, Martina.
Do I adapt? : Busker’s choice of the repertoire in the Czech area. Potential dis/connection between mass demand and own identity. In Musicult ´15 Local and Universal. Istanbul : DAKAM Publishing, 2015. ISBN 978-605-4841-93-6, pp. 249-254. 7.5.2015, Turkish Music State Conservatory, ITU.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 461 records, displayed 51 - 80