Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 89

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 1Písmeno G, strana 1Písmeno H, strana 1Písmeno CH, strana 1Písmeno I, strana 1Písmeno J, strana 2Písmeno K, strana 2Písmeno L, strana 2Písmeno M, strana 2Písmeno N, strana 2Písmeno O, strana 2Písmeno P, strana 2Písmeno Q, strana 2Písmeno R, strana 2Písmeno S, strana 2Písmeno T, strana 3Písmeno U, strana 3Písmeno V, strana 3Písmeno W, strana 3Písmeno X, strana 3Písmeno Y, strana 3Písmeno Z, strana 3
První stranaPředchozí strana|1|2|3|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 89 položek, zobrazeno 1 - 30

 

MRÁZOVÁ, Lenka - SVÁTKOVÁ, Barbora.
Aktivizující metody v muzejní pedagogice 2016. 2016.


více

 

FOŘT, Bohumil.
An Introduction to Fictional Worlds Theory. Frankfurt am Main - New York : Peter Lang, 2016. 105 s. Literary and Cultural Theory 43. ISBN 978-3-631-67076-7.


více

 

MOTYČKA, Martin.
Babické korouhve - spolupráce Jakuba Demla a Františka Bílka. Dialog Evropa XXI. Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, Brno, MSKA. ISSN 1210-8332, 2016, vol. 25, no. 3-4, s. 122-123.


více

 

BOHRNOVÁ, Hana.
Bryennios’ Hyle Historias: The Good Ruler, The Tyrant And Their Confidants. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest, Akadémiai Kiadó. ISSN 0044-5975, 2016, vol.  54, no. 2, s. 463-474.


více

 

MOKRÁ, Marie.
Byl jednou jeden Princ. Brno : 2016.


více

 

NECHUTOVÁ, Jana.
Carmina Hussiana. 2016.


více

 

SUCHÁČEK, Petr.
Co dělá žák, který nemluví?. 2016. ISBN 978-80-223-4011-3.


více

 

SUCHÁČEK, Petr.
Co dělá žák, který nemluví?. 2016.


více

 

DIVIZIA, Paolo.
Coordinamento di romanistica diacronica. 2016.


více

 

MALÍŘ, Jiří.
Cyrilometodějská idea mezi náboženstvím, národem a politikou (na okraj Masarykovy kritiky mladočeských snah o přijetí slovanské bohoslužby). Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2016, vol. 61/2014, no. 2, s. 101-115.


více

 

KREJČOVÁ, Elena.
Detstvoto na stranicite na periodičnija pečat na bulgarskoto malcinstvo v Centralna Evropa. Balkanistic Forum, Bulharsko, Bulharsko. ISSN 1310-3970, 2016, vol. 25, no. 1-2, s. 291-296.


více

 

KUBART, Tomáš.
Doleo super te frater mi … Lyonel Feininger und Alfred Kubin. Eine Künstlerfreundschaft. Berlin : Jitter, 2016.


více

 

CHOVANEC, Jan.
Eavesdropping on media talk: Microphone gaffes and unintended humour in sports broadcasts. . 2016.


více

 

CREMADES CORTIELLA, Elga.
El regim nominal en catala antic. In Actes du XXVIIe Congres International de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013),. Strasbourg : Société de linguistique romane/ÉLiPhi, 2016. ISBN 978-3-8253-6564-6, s. 105-119. 2013, Nancy.


více

 

CREMADES CORTIELLA, Elga.
El regim nominal en la tradició gramatical del segle XIX i fins a Pompeu Fabra. In Actes del IV Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2016. ISBN 978-84-9965-147-7, s. 1-11. 2013, Tarragona.


více

 

CREMADES CORTIELLA, Elga.
Els arguments interns dels noms en catala: una aproximació descriptiva. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Španělsko. ISSN 0214-8188, 2016, vol. 61 (2016), no. 1, s. 10-38.


více

 

SCHMIDT, Ondřej.
Farní síť plzeňského děkanátu do doby husitské. Mediaevalia Historica Bohemica, AV ČR, Historický ústav. ISSN 0862-979X, 2016, vol. 18, no. 1, s. 7-99.


více

 

JAKUBÍČEK, Miloš - BAISA, Vít - BUŠTA, Jan - KOVÁŘ, Vojtěch - MICHELFEIT, Jan - RYCHLÝ, Pavel - SUCHOMEL, Vít.
Fifty Shades Between Linguistics and Language Engineering. 2016.


více

 

KREJČOVÁ, Elena - MICHAJLOVA-STALJANOVA, Nadežda.
Frazeologizmi s komponent "dete" i "bebe" v bulgarski i polski. Balkanistic Forum, Bulharsko, Bulharsko. ISSN 1310-3970, 2016, vol. 25, no. 1-2, s. 307-312.


více

 

DRESLER, Petr - MILO, Peter - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal - ZEMAN, Jan.
FROM TRIPOD TO HEXACOPTER - Low altitude aerial photography (LAAP) applications at The Department of Archaeology and Museology. 2016.


více

 

DOSEDLOVÁ, Jaroslava - KLIMUSOVÁ, Helena - BUREŠOVÁ, Iva.
Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier Ltd. Open Access, 2016. s. 1167-1175. 2015, Istanbul.


více

 

ČEJKOVÁ, Ingrid.
Hlas studentstva - jak zní hlas žáků střední školy?. 2016.


více

 

SITOVÁ, Zdeňka - ŠEDĚNKA, Jaroslav - YANG, Qing - PENG, Ge - ZHOU, Gang - GASTI, Paolo - BALAGANI, Kiran.
HMOG: New Behavioral Biometric Features for Continuous Authentication of Smartphone Users. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Spojené státy. ISSN 1556-6013, 2016.


více

 

ČENĚK, Jiří.
Holistické a analytické vnímání: teorie a empirie. 2016.


více

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Hope – a driving force of optimal human development. 2016.


více

 

LUKEŠOVÁ, Michaela.
Interaction and Communication in Higher Education. Vyd. 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 1069-1076. 2015, Hradec Králové.


více

 

ČENĚK, Jiří - SMOLÍK, Josef - VYKOUKALOVÁ, Zdeňka.
Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly. Praha : Grada Publishing, 2016. 312 s. Psýché. ISBN 978-80-247-5414-7.


více

 

KOVÁŘOVÁ, Pavla.
IT in Small Czech Schools and the Development of Teachers’ Competences. In Information Literacy: Moving Toward Sustainability. Neuveden : Springer International Publishing, 2016. Communications in Computer and Information Science, ISBN 978-3-319-28196-4, s. 169-178.


více

 

HAVELKA, David.
„Jen je nechte, ať se bojí“ Scared straight - Nejrozšířenější programy prevence delikvence mladistvých a jejich účinnost. Psychologon, 2016.


více

 

CHMELAŘOVÁ, Marcela.
„Jsou v socialistické společnosti obrazy už nyní předmětem potřeby“? Státem vedené soudní procesy závěru 50. let a soukromé umělecké sběratelství jako „brzda výstavby socialismu“. 2016.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 89 položek, zobrazeno 1 - 30