Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 763

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 6Letter F, page 6Letter G, page 7Letter H, page 7Letter CH, page 8Letter I, page 8Letter J, page 9Letter K, page 9Letter L, page 11Letter M, page 12Letter N, page 13Letter O, page 14Letter P, page 15Letter Q, page 18Letter R, page 18Letter S, page 19Letter T, page 21Letter U, page 23Letter V, page 24Letter W, page 25Letter X, page 25Letter Y, page 25Letter Z, page 25
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 763 records, displayed 1 - 30

 

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana.
(Re)konstruování školního vědeckého slovníku. Studia paedagogica, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7437, 2014, vol. 19, no. 1, p. 9-43.


more

 

KROUPA, Jiří.
/kat./ Miroslav Šimorda: retrospektivní výběr k devadesátinám malíře. Vyd. První. Brno : Galerie Ars Brno, 2014. 10 pp.


more

 

KOMÁREK, Filip.
„[..]unserem armen Mittel die wenige Arbeit und Brodt wegnehmen.“ Störer and Pfuscher – the enemies of painters’ guilds. 2014.


more

 

CHOVANEC, Jan.
‘..but there were no broken legs’: The emerging genre of football match reports in The Times in the 1860s. Journal of Historical Pragmatics, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, The Nederlands. ISSN 1566-5852, 2014, vol. 15, no. 2, pp. 228-254.


more

 

GAZDOŠOVÁ, Oxana - KALINA, Petr - LYTVYNYUK, Olga - MYRONOVA, Halyna - ŠEVEČKOVÁ, Monika.
1000 ukrajinských slovíček. Ilustrovaný slovník. Vyd. 1. Brno : Albatros Media, 2014. 136 pp. ISBN 978-80-266-0383-2.


more

 

BĚLKA, Luboš.
108 Images of Mongolia: The Photographs of Czechoslovak Archaeologist Lumír Jisl 1957-1963. 2014. MNG, Ulánbátar. 13.8.2014 - 30.8.2014, Worldwide Activity.


more

 

book coverČERNÝ, Michal.
12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.


more

 

ŠPÁNKOVÁ, Silvie - SVOBODOVÁ, Iva - NÉRY-PLCH, Maria de Fátima - KROUPOVÁ, Lenka.
3. kolokvium Společnosti českých portugalistů: Paměť a dějiny, Lusofonie jako prostor setkávání. 2014. CZE, Masayrkova univerzita v Brně. 25.4.2014 - 26.4.2014, Worldwide Activity.


more

 

RACLAVSKÝ, Jiří.
A Revenge Form of Fitch's Knowability Paradox for Russellian Typing Knowledge. 2014. (zvaná přednáška).


more

 

SATKOVÁ, Naďa.
A Theatre Scientist – The Best or the Worst Spectator Imaginable?. 2014.


more

 

JAKUBEC, Ondřej.
A Variation on the Villa at the Bohemian periphery: The case of the Rožmberk (Rosenberg) Residence of Kratochvíle. 2014.


more

 

POSPÍŠIL, Tomáš.
A View from Elsewhere within Baltimore: the Representation of Urban Spacesin The Wire. 2014.


more

 

BRÁZDA, Radim.
Adam, Marie a Legenda o snědeném srdci - utváření metafyziky silných vztahů. 2014.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Additions and corrections to the census of Albertano da Brescia’s manuscripts. Studi Medievali, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Italy. ISSN 0391-8467, 2014, vol. ?, no. 2014, pp. 0-0. forthcoming.


more

 

PAVLÁSEK, Michal.
Adjusted vs. Maladjusted. Analysis of the Czech anti-Gypsyism. CULTURAL STUDIES: Voices from the margins. June 7th 2014, Program for Cultural Studies, Department for Journalism and Communication, Faculty of Political Science, University of Belgrade. . 2014.


more

 

ŠTĚPÁNEK, Jan.
Against Continuous and Topological Versions of Sorites Paradoxes. 2014.


more

 

POLEDŇOVÁ, Ivana - STRÁNSKÁ, Zdenka - NIEDOBOVÁ, Hana.
Achievement motivation of secondary school students in relation to their social position in the class. Problems of Psychology in the 21st Century, Lithuania, Scientia Socialis, Lithuania. ISSN 2029-8587, 2014, vol.  8, no. 1, 61–70-10 pp.


more

 

TRNKOVÁ, Kateřina - POL, Milan - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra.
Aiming at Inclusive Schools; Czech School Leaders’ Perspectives. 2014.


more

 

SVITÁK, Zbyněk.
Akademický atlas českých dějin. Praha : Academia, 2014. 559 pp. Neuveden. ISBN 978-80-200-2182-3.


more

 

MRÁZOVÁ, Lenka - SVÁTKOVÁ, Barbora.
Aktivizující metody v muzejní pedagogice 2014. 2014.


more

 

BRANDNER, Aleš.
Aktivnyje processy v morfologičeskoj sisteme russkogo glagola. In Osnovnyje tendencii razvitija russkogo i drugich slavjanskich jazykov v sovremennom mire. Brno : Tribun EU, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-263-0595-8, pp. 171-175. 2014, Univerzita sv. Cyrila a Metóda.


more

 

MOTAL, Jan - HANÁČKOVÁ, Andrea.
Aktuální stav radio studies. 2014.


more

 

SPURNÝ, Lubomír - REITTEREROVÁ, Vlasta.
Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací. Vyd. 1. Praha : Koniasch Latin Press, 2014. 256 pp. ISBN 978-80-87773-08-6.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
"Always seeking truth both in life and art." The Janáček school of composition - 1st part. Czech Music Quarterly. ISSN 1211-0264, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 28-34.


more

 

ZAPLETAL, Miloš.
"Always seeking truth both in life and art." The Janáček school of composition - 2nd part. Czech Music Quarterly. ISSN 1211-0264, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 35-41.


more

 

TĚSNOHLÍDEK, Jakub - POPELKA, Miroslav.
Amatérské detektorování z pohledu archeologie. Zákopy.cz, 2014.


more

 

PAVLÁSEK, Michal.
„Amitav Ghosh: Ve starobylé zemi." (Recenze). Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha, SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. 2014, vol. 50, no. 2, pp. 320-321.


more

 

PAVELKOVÁ, Jindra - RICHTROVÁ, Eva - SMOLOVÁ, Martina - HEILANDOVÁ, Lucie - MACUROVÁ, Zuzana - HAVEL, Dalibor - ŠKVAŘIL, Lumír - ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval. Milovníci a měcenáši věd a umění v řeholním rouše. 2014. CZE, Rajhrad. 14.5.2014 - 30.10.2014, National Activity.


more

 

book coverPAVELKOVÁ, Jindra - RICHTROVÁ, Eva - HEILANDOVÁ, Lucie - SMOLOVÁ, Martina - MACUROVÁ, Zuzana - HAVEL, Dalibor - ŠKVAŘIL, Lumír - ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval. Milovníci a měcenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 2014. 200 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6799-8.


more

 

book cover ŽŮREK, Pavel.
An vědy a umění miloval.: Milovníci věd a umění v řeholním rouše - Katalog k výstavě. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, 2014. ISBN 978-80-210-6799-8, pp. 32-41.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 763 records, displayed 1 - 30