Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 73

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 73 records, displayed 1 - 30

 

MRÁZOVÁ, Lenka - SVÁTKOVÁ, Barbora.
Aktivizující metody v muzejní pedagogice 2016. 2016.


more

 

FOŘT, Bohumil.
An Introduction to Fictional Worlds Theory. Frankfurt am Main - New York : Peter Lang, 2016. 105 pp. Literary and Cultural Theory 43. ISBN 978-3-631-67076-7.


more

 

MOTYČKA, Martin.
Babické korouhve - spolupráce Jakuba Demla a Františka Bílka. Dialog Evropa XXI. Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu, Brno, MSKA. ISSN 1210-8332, 2016, vol. 25, no. 3-4, pp. 122-123.


more

 

BOHRNOVÁ, Hana.
Bryennios’ Hyle Historias: The Good Ruler, The Tyrant And Their Confidants. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest, Akadémiai Kiadó. ISSN 0044-5975, 2016, vol.  54, no. 2, pp. 463-474.


more

 

MOKRÁ, Marie.
Byl jednou jeden Princ. Brno : 2016.


more

 

NECHUTOVÁ, Jana.
Carmina Hussiana. 2016.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
Coordinamento di romanistica diacronica. 2016.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Cyrilometodějská idea mezi náboženstvím, národem a politikou (na okraj Masarykovy kritiky mladočeských snah o přijetí slovanské bohoslužby). Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2016, vol. 61/2014, no. 2, pp. 101-115.


more

 

KREJČOVÁ, Elena.
Detstvoto na stranicite na periodičnija pečat na bulgarskoto malcinstvo v Centralna Evropa. Balkanistic Forum, Bulharsko, Bulgaria. ISSN 1310-3970, 2016, vol. 25, no. 1-2, pp. 291-296.


more

 

KUBART, Tomáš.
Doleo super te frater mi … Lyonel Feininger und Alfred Kubin. Eine Künstlerfreundschaft. Berlin : Jitter, 2016.


more

 

CHOVANEC, Jan.
Eavesdropping on media talk: Microphone gaffes and unintended humour in sports broadcasts. . 2016.


more

 

CREMADES CORTIELLA, Elga.
El règim nominal en la tradició gramatical del segle XIX i fins a Pompeu Fabra. In Actes del IV Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2016. 11 pp.


more

 

CREMADES CORTIELLA, Elga.
Els arguments interns dels noms en català: una aproximació descriptiva. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISSN 0214-8188, 2016, vol. 61 (2016), 30 pp.


more

 

SCHMIDT, Ondřej.
Farní síť plzeňského děkanátu do doby husitské. Mediaevalia Historica Bohemica, AV ČR, Historický ústav. ISSN 0862-979X, 2016, vol. 18, no. 1, pp. 7-99.


more

 

JAKUBÍČEK, Miloš - BAISA, Vít - BUŠTA, Jan - KOVÁŘ, Vojtěch - MICHELFEIT, Jan - RYCHLÝ, Pavel - SUCHOMEL, Vít.
Fifty Shades Between Linguistics and Language Engineering. 2016.


more

 

KREJČOVÁ, Elena - MICHAJLOVA-STALJANOVA, Nadežda.
Frazeologizmi s komponent "dete" i "bebe" v bulgarski i polski. Balkanistic Forum, Bulharsko, Bulgaria. ISSN 1310-3970, 2016, vol. 25, no. 1-2, pp. 307-312.


more

 

ČEJKOVÁ, Ingrid.
Hlas studentstva - jak zní hlas žáků střední školy?. 2016.


more

 

SITOVÁ, Zdeňka - ŠEDĚNKA, Jaroslav - YANG, Qing - PENG, Ge - ZHOU, Gang - GASTI, Paolo - BALAGANI, Kiran.
HMOG: New Behavioral Biometric Features for Continuous Authentication of Smartphone Users. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, USA. ISSN 1556-6013, 2016.


more

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena.
Hope – a driving force of optimal human development. 2016.


more

 

ČENĚK, Jiří - SMOLÍK, Josef - VYKOUKALOVÁ, Zdeňka.
Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly. Praha : Grada Publishing, 2016. 312 pp. Psýché. ISBN 978-80-247-5414-7.


more

 

KOVÁŘOVÁ, Pavla.
IT in Small Czech Schools and the Development of Teachers’ Competences. In Information Literacy: Moving Toward Sustainability. Neuveden : Springer International Publishing, 2016. Communications in Computer and Information Science, ISBN 978-3-319-28196-4, pp. 169-178.


more

 

HAVELKA, David.
„Jen je nechte, ať se bojí“ Scared straight - Nejrozšířenější programy prevence delikvence mladistvých a jejich účinnost. Psychologon, 2016.


more

 

CHMELAŘOVÁ, Marcela.
„Jsou v socialistické společnosti obrazy už nyní předmětem potřeby“? Státem vedené soudní procesy závěru 50. let a soukromé umělecké sběratelství jako „brzda výstavby socialismu“. 2016.


more

 

MAREČEK, Lubomír.
Komety, které se vyplatí minout. Lidové noviny, Praha, Mafra a. s. ISSN 0862-5921, 2016, vol. 29, no. 14.1.2016, p. 7-7.


more

 

MOTAL, Jan.
Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. 2016.


more

 

DIVIZIA, Paolo.
La teoria della comunicazione di Roman Jakobson alla luce della filologia. 2016. forthcoming.


more

 

ZIKOVÁ, Markéta - CAHA, Pavel (Eds.).
Linguistica Brunensia 64/1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 185 pp.


more

 

MAREČEK, Lubomír.
Marxistická revize Dostojevského. Lidové noviny, Praha, Mafra a. s. ISSN 0862-5921, 2016, vol. 29, no. 5.1. 2016, p. 7-7.


more

 

SVOBODA, František.
Microcredits and their precursors in the age of modernity. European Journal of Science and Theology, Romania. ISSN 1842-8517, 2016, vol. 12, no. 2, pp. 2-14.


more

 

CHOVANEC, Jan.
'Nice try, loser': Participant structures and embedded frames of interaction in media broadcasts. (in preparation). 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 73 records, displayed 1 - 30