Studijní oborLiterární komparatistika

Jednooborové studium
Typ studiadoktorský
TitulPh.D.
Forma
Vyuč. jazykčeština
Standardní doba studia4 roky
Akreditovánodo 31. 12. 2024
Kód oboru8106V002
Kód programuP7315
UskutečňujeFilozofická fakulta

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Charakteristika pracoviště: Filozofická fakulta MU má jako celek a speciálně její Ústav slavistiky ve sféře literární komparatistiky (srovnávací literární vědy) dlouholetou tradici. Její kultivace a integrace do nových metodologických proudů sleduje vědeckou prostupnost mezi filologickými obory na Masarykově univerzitě a vytváří základ pro srovnávací studia, která překračují rámec filologických oborů. Výzkumná problematika pracoviště: Na FF MU se již od předválečných let věnuje literární komparatistice celá řada slavistů-komparatistů, výrazně komparatisticky je orientována i brněnská romanistika, germanistika, anglistika a amerikanistika a klasická filologie, svým způsobem v některých případech i literárněvědná bohemistika. Svědčí o tom zaměření recenzovaných časopisů, které FF MU z této oblasti vydává (Slavica Litteraria, Bohemica Litteraria, Opera Slavica, Études Romanes de Brno, Brno Studies in English, Novaja rusistika) i monografií jednotlivých pracovníků příslušných ústavů a kateder. Sídlem komise je Ústav slavistiky s dlouholetou tradicí morfologické komparatistiky, kterou v tradici A. Veselovského, J. Polívky a M. Murka zakládal Frank Wollman. V současnosti klíčoví pracovníci Ústavu slavistiky v rámci mezinárodní spolupráce (zejména s pracovišti akademií věd a univerzit na Slovensko a v Slovinsku) rozpracovávají nová pojetí literární komparatistiky, vedoucí ústavu i jako člen redakčních rad mezinárodních periodik Zagadnienia rodzajów literackich, World Literature Review, Slavica Slovaca a Slavistična revija (od 2009).

Přijímací řízení a e-přihláška

Nebyla nalezena žádná otevřená přijímací řízení.Obor je akreditován v těchto programech