Studijní oborRománské jazyky

Jednooborové studium
Typ studiadoktorský
TitulPh.D.
Forma
Vyuč. jazykčeština
Standardní doba studia4 roky
Akreditovánodo 31. 7. 2017
Kód oboru7310V137
Kód programuP7315
UskutečňujeFilozofická fakulta

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Ústav poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání ve čtyřech oborech románské moderní filologie: francouzské, španělské, italské, portugalské. Pracoviště je zapojeno do několika výzkumných úkolů, z nichž nejvýznamnější jsou slovník francouzsky píšících spisovatelů, srovnávací slovník literárněvědné terminologie, různost a jednota v kanadské literatuře, kulturní kánon střední Evropy, hispanoamerická fantastická próza. V literární vědě se badatelská práce zaměřuje na studium nejnovějšího období ve vývoji románských literatur, zejména na moderní frankofonní (francouzsko-kanadský), italský, španělský a hispanoamerický román (mimo jiné i z hlediska naratologického), dále na problematiku vztahu románu a mýtu a na některé otázky meziliterárních vztahů.

odkaz do nového oknaChci podat e-přihlášku

Uzávěrka přihlášek na tento obor:
za 76 dní (30. 4. 2016)Obor je akreditován v těchto programech