Degree programmePhilology

follow-up master's | full-time | FA

Study programme annotation (Czech only)

Do navazujícího magisterského studia budou přijímáni pouze absolventi bakalářských studijních programů.

Pro další možné studijní kombinace viz i program Humanitní studia.