Seznamy studentů podle studijních programů

Celkový počet studentů: 8744

Bakalářské studijní programy (5083 studentů)

Magisterské studijní programy (538 studentů)

Magisterské studijní programy navazující na bakalářské (2347 studentů)

Doktorské studijní programy (776 studentů)