Výuka zajišťovaná fakultou


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Na stránce je uveden seznam předmětů, na jejichž výuce se podílejí zaměstnanci pracoviště Filozofická fakulta

Předmětů vyučovaných v semestru jaro 2015 na pracovišti Filozofická fakulta je celkem 3317

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 3Písmeno C, strana 4Písmeno D, strana 7Písmeno E, strana 8Písmeno F, strana 9Písmeno G, strana 11Písmeno H, strana 11Písmeno CH, strana 12Písmeno I, strana 12Písmeno J, strana 13Písmeno K, strana 14Písmeno L, strana 15Písmeno M, strana 16Písmeno N, strana 17Písmeno O, strana 19Písmeno P, strana 19Písmeno Q, strana 25Písmeno R, strana 25Písmeno S, strana 28Písmeno T, strana 30Písmeno U, strana 30Písmeno V, strana 32Písmeno W, strana 32Písmeno X, strana 32Písmeno Y, strana 32Písmeno Z, strana 32
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 3317 položek, zobrazeno 101 - 200
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
AJ16055Dějiny anglické společnosti 1066-1707, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ16059Britská poezie, společnost a kultura po roce 1945, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ16172Contemporary Issues in US and UK Culture and Politics, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ16173Anglo-American Sports Cultures, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ17051Úvod do afroamerické historie a kultury, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ18050Úvod do studia Kanady, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ18085Austrálci a jejich zobrazování ve filmech domorodých a bílých režisérů, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ19000Úvod do překladu, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ19019Úvod do teorie a praxe tlumočení, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ19700Seminář k bakalářské oborové práci, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ19800Seminář k bakalářské diplomové práci, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ19999Státní závěrečná zkouška bakalářská, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ20002Teorie literatury a kultury II, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ21011Kolokace C, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ21110Zkouška z anglického jazyka, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ21120Ústní zkouška z anglického jazyka, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ22049Basic Issues in Cognitive Linguistics: Language, Culture and Mind, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ22068Sémantika: větná semantika, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ22082Pragmatika, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ22083Stylistika: Jazyk v médiích, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ22089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ22094Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ24055Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ24087Forrest Reid, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ24090Teorie Biografie, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ24093Příroda, etika a politika v moderní próze 1760-2010, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ24097Alžbětinské drama: Shakespeare a jeho současníci, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ27055Šprýmář tvoří tento svět, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ27075Philip K. Dick on Screen, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ28001Postkoloniální a feministické přepisy kanonických textů, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ28042Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ29054Překlad dětské literatury, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ29512Aplikovaná lingvistika - CELTA, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ29610Samostatná četba, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ29700Seminář k magisterské oborové práci, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ29800Seminář k magisterské diplomové práci I, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ32020Filozofie jazyka, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32030Cizí jazyk I - referát v angličtině, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32031Cizí jazyk II - publikace v angličtině, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32033Odborná publikace II v angličtině, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32054Vybrané kapitoly z anglické stylistiky, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32061Seminář k disertační práci I, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32062Seminář k disertační práci II, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32063Seminář k disertační práci III, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32064Seminář k disertační práci IV, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32065Seminář k disertační práci V, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32066Seminář k disertační práci VI, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32067Seminář k disertační práci VII, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32068Seminář k disertační práci VIII, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ32070Zahraniční semestrální studijní pobyt, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34010Cizí jazyk I, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34020Cizí jazyk II, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34030Výzkumné aktivity, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34040Odborný referát B, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34130Sociologie literárního textu, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34210Seminář v rámci specializace I, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34220Seminář v rámci specializace II, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34230Seminář v rámci specializace III, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34240Seminář v rámci specializace IV, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34310Seminář k disertační práci I, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34320Seminář k disertační práci II, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34330Seminář k disertační práci III, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ34340Seminář k disertační práci IV, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ38000Teze dizertační práce, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ38400Teze disertační práce, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ38450Kolokvium k disertační práci, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ38520Textová příprava, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ38540Textová příprava, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ39000Disertační práce, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ39400Disertační práce, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyD
AJ41002Anglický jazyk II, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ41004Anglický jazyk IV, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ41006Anglický jazyk VI, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ41021Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ42002Úvod do fonetiky a fonologie, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ42012Úvod do funkční syntaxe, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ43001Písemný projev, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ44001Úvod do literatury, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ44012Literatura Velké Británie II (Renesance), anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ46002Kulturální studia (Velká Británie), anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ49800Seminář k bakalářské diplomové práci, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ49999Státní závěrečná zkouška bakalářská, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyB
AJ50002Teorie literatury a kultury II, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ51100Ústní zkouška z anglického jazyka, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ52013Témata z lingvistiky: syntax, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ52021Témata z lingvistiky: Textová lingvistika, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ56012Témata z britské kultury, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ57011Témata z kultury: Film, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ59801Seminář k magisterské diplomové práci I, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69001Překladatelské stáže, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69010Praktické a technické aspekty překladu, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69013Teorie překladu II - aplikace, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69022Stylistika pro překladatele AJ, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69039Obecné tendence v překladu, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69040Kultivace překladatelských kompetencí, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69044Tlumočení I, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69054Překlad: mezní případy, aktuální dění, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69057Překlad textů z oblasti humanitních věd a médií, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69058Překladatelská praxe pro pokročilé, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
AJ69077Terminologie a překlad textů s tématikou fotografie, anglickyKatedra anglistiky a amerikanistikyN
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 3317 položek, zobrazeno 101 - 200