Kulturní přehledLatinské přísloví (Czech only)
Latinské přísloví

SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO

Odhadněte, co znamená uvedené slovní spojení:

přes nástrahy zákona k úspěchu
CorrectHideodpověď a)


zákon zajišťuje řád státu
CorrectHideodpověď b)


zdravý národ – schopný král
CorrectHideodpověď c)


prospěch lidu budiž nejvyšším zákonem
CorrectHideodpověď d)


lid zdraví svého vládce
CorrectHideodpověď e)


Jak úlohu vyřešit?
Zobraz řešení