August 2016
Nové umístění pracovišť FF MU (Czech only)

Od pondělí 8.8. 2016 je většina děkanátních pracovišť FF MU přestěhována z budov C a D (A. Nováka 1) do nové budovy na Gorkého 13. Děkan, sekretariát, tajemník a CARLA tým budou na...

more

23 August 2016
Parazitologové z MU pojmenovali nové druhy po Brnu a Attenboroughovi (Czech only)

Jméno slavného přírodovědce a dokumentaristy Davida Attenborougha si vybrali oborníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) pro pojmenování nového druhu parazitického...

more

24 August 2016
Mendelovy spisy budou v digitalizované podobě přístupné na webu (Czech only)

Zpřístupnit spisy Gregora Johanna Mendela všem zájemcům chce v příštích letech Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity (MU). Originální dokumenty ze sbírky Starobrněnského opatství hodlá...

more