In dubio pro libertate (Czech only)

Úvahy nad ústavními hodnotami a právem z pohledu základních svobod
Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea

Kniha v První části „Otázky ústavního soudnictví a ochrany lidských práv“ obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují konkrétní významná rozhodnutí a nálezy Ústavního soudu ČR. Příspěvky v Druhé části knihy „Úvahy inspirované osobností Elišky Wagnerové“ vykreslují osobnost jubilující místopředsedkyně Ústavního soudu ČR a přibližují čtenáři široké spektrum jejích současných i minulých aktivit – profesních, publicistických, pedagogických a společenských. Takto širokému záběru odpovídá i okruh přispěvatelů, k nimž nenáležejí pouze profesní kolegové, tedy soudci či advokáti, ale také novináři či osobnosti z oblasti umění. Do Třetí části zařadili editoři životopis Elišky Wagnerové, její bibliografii, přehled nálezů a odlišných stanovisek a fotografickou přílohu, která obsahuje rovněž originální blahopřejné texty význačných českých a zahraničních osobností.

In dubio pro libertate - obálkaIn dubio pro libertate - obálkaEditoři: Marian Kokeš, Ivo Pospíšil

Edice Pocta osobnostem

ISBN 978-80-210-4837-9
312 stran; pevná vazba s přebalem; 17 × 24 cm

Cena: 599 Kč

„Pokud lze nalézt téma, které jako se červená nit vine všemi aktivitami Elišky Wagnerové, je to právě téma svobody jednotlivce. Jako její spolupracovníci na Ústavním soudu jsme byli nejednou svědky vyslovovaných pochybností či počáteční nejistoty, jak určitý případ rozhodnout. V takových hraničních případech šla naprosto mimovolně a přirozeně stranou jakákoliv ideologie, politická filozofie či politika (natož pak ta stranická) a zůstával zde jen jednotlivec a uchování jeho svobody – „in dubio pro libertate“. Její rozhodnutí jsou pro ty, kteří měří politickým metrem, často nepochopitelná, neboť skutečným motivem těchto rozhodnutí je svobodný jedinec, ať už to ve výsledku působí na aktuální politické mapě jakkoliv. “

(z předmluvy JUDr. Mariana Kokeše a JUDr. Ivo Pospíšila)

Prohlédněte si obsah knihy

Prolistujte si ukázkovou kapitoluObjednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail: namu@rect.muni.cz