Hledání harmonie

Studie z čínské kultury

Kniha přináší soubor studií, jejichž cílem je představit různé aspekty čínské kultury s důrazem na její náboženské a duchovní kořeny na jedné straně a projevy materiální kultury a uměleckého řemesla na straně druhé. Ve svém celku a ve většině jednotlivých statí je na českém trhu jedinečná.

Výběr témat i uspořádání knihy se inspiruje tradičním čínským pohledem, podle kterého svět sestává z nebe (odkud pochází počátek všeho a kde je ukotven řád společný přírodě i lidem), země (kde je třeba podle nebeských vzorů udržovat řád a harmonii) a člověka (který je prostředníkem mezi nebem a zemí). Podle tohoto pojetí je svět spoluutvářen „deseti tisíci věcmi“, tj. nekonečným množstvím jednotlivin ať přírodního původu, či vytvořených lidskou rukou, vznešených i obyčejných, v nichž se projevuje týž dynamický řád usilující o rovnováhu a harmonii, jaký panuje v celém vesmíru.

Nakladatelství Masarykovy univerzity knihu vydává ve spolupráci s BCES, Filozofickou fakultou UK a Moravským zemským muzeem.

Hledání harmonie - Studie z čínské kulturyHledání harmonie - Studie z čínské kultury


Sestavily: Zlata Černá, Olga Lomová

ISBN 978-80-210-4942-0

203 stran; 21 × 26 cm, brožovaná s klopami
Bohatý obrazový doprovod

Cena: 340 Kč

 

Prolistujte si ukázkovou kapitolu:


OBSAH

SLOVO ÚVODEM

 • Zlata Černá, Olga Lomová
 • I. DUCHOVNÍ PŘEDSTAVY TRADIČNÍ ČÍNY
 • KOŘENY ČÍNSKÉ CIVILIZACE V LIDOVÉ KULTUŘE
  Li Yuh-yuan
 • KONFUCIÁNSTVÍ
  Zbigniew Slupski
 • MIKROKOSMOS A MAKROKOSMOS LIDSKÉHO TĚLA
  Vladimír Ando
 • TAOISTICKÉ KULTY ČÍNSKÉHO STŘEDOVĚKU
  Zornica Kirková
 • LIN-ŤI A ČCHAN
  Jiří Holba

II. DESET TISÍC VĚCÍ

 • ŘEMESLO A SPOLEČNOST
  Zlata Černá, Olga Lomová
 • DŮM
 • NÁBYTEK
 • PORCELÁN
 • JEDNOBAREVNÉ POLEVY NA KAMENINĚ A PORCELÁNU
 • ŘEZBA V KAMENI
 • LAKY
 • EMAILÉRSTVÍ
 • PAPÍR, KNIHA A KNIHTISK
 • NOVOROČNÍ OBRÁZKY
 • BLAHOPŘEJNÁ SYMBOLIKA ŤI-SIANG
  Martin Hála

III. PŘÍLOHY

 • POUŽITÁ A DALŠÍ DOPLNĚNÁ LITERATURA
 • O AUTORECH
 • EDIČNÍ POZNÁMKA
 • REJSTŘÍK
 • RESUMÉ

„Ve snaze ukázat komplexnost a komplementárnost různých aspektů duchovního života staré Číny jsme v první části shromáždily studie usilující o vymezení základních východisek a společných rysů, jež odedávna vymezují prostor této kultury. Jsou zde statě věnované filozofii a náboženství s důrazem na zprostředkování představ o způsobu fungování světa a člověka v něm, sdílených napříč staletími i sociálními vrstvami tradiční hierarchizované společnosti. Prolínají se zde názory formulované v textech, které reprezentují názory společenské elity, tedy tzv. velkou tradici (a vysokou kulturu, s koncepcemi charakteristickými pro malou tradici (a širokou škálu projevů lidového umění a řemesel). Ve druhé části představujeme materiální kulturu Číny a řemesla, tvořící součást kultury čínských měst, kterou Jaroslav Průšek označuje termínem „populární“. Zde jsou představeny technologie vybraných druhů řemesel i jejich estetika. Statě doprovázejí ilustrace, které z velké části tvoří předměty z čínské sbírky Náprstkova muzea v Praze.

Pro Evropu po dlouhou dobu reprezentovala Čínu vedle filozofie a náboženství právě řemesla. Navzdory ekonomické a kulturní stagnaci, která v čínské kultuře nastává v 19. století v době vzrůstající ekonomické a technologické převahy rychle se modernizujícího Západu, čínská řemeslná výroba se i v této době zachovala na obdivuhodně vysoké úrovni. Lze tedy říci, že také zásluhou po generace děděných řemeslných dovedností zůstala čínská tradiční kultura živá až na práh moderní doby. Dnes, kdy v globálním měřítku zvítězily technologie, jejichž počátky sahají do dob průmyslové revoluce a technologické převahy Západu nad ostatním světem, je dobré si připomenout, že to není tak dávno, kdy Evropa byla oslněna úrovní čínských technologií a řemesel. Pojednání o řemeslech také názorně ukazuje, jak v oblasti materiální kultury působí vlivy kultury vysoké a naopak, jak populární kultura prostupuje svět společenské elity. V interakcích mezi různými vrstvami kultury, ve způsobu, jak se vzájemně ovlivňují, se pak ukazuje to, co čínskou kulturu spojuje napříč společenskými vrstvami a kulturními rozdíly. Z tohoto hlediska je zejména ilustrativní závěrečná stať o jazyce blahopřejných symbolů zašifrovaném do dekoru předmětů každodenní potřeby. Půvabné ornamenty spolu s výjevy z příběhů známých z mytologie, historie a literatury hovořily k zasvěcenému divákovi bohatým jazykem naplněným obecně sdíleným přáním prosperity, štěstí a dlouhého života. Blahopřejná symbolika po svém promlouvá o ideálech souladu a uměřenosti, které v jiných rovinách pojednává čínská filozofie a náboženství, a tak se na závěr skrze dekor na předmětech každodenní potřeby vracíme zpět k duchovním kořenům čínské civilizace.“ (Z Úvodu knihy)


RECENZE

odkaz do nového oknaMilan Kovár: "Kniha, nad kterou každý čínomil povzdychne: dokud jsem ji neměl, jak jsem se bez ní mohl obejít?" (blog.respekt.cz)

Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail namu@rectdotmunidotcz