Cesty božstev

Cesty božstev

Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku

Autor se ve své knize věnuje zajímavému tématu z oblasti interpretace náboženství a nacionalismu v realitě moderního Japonska. Čtenáři nabízí kompaktní analýzu, ve které snoubí historický, religionistický a politologický horizont. Název publikace Jakuba Havlíčka naznačuje, že hlavní náplní práce je analýza a výklad úlohy náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku, avšak samotná kniha přesahuje svým zpracováním dílčí tématiku z oblasti japanistiky. Text je rozdělen na tři části, přičemž první se zabývá obecnou problematikou religionistického bádání, např. postavením religionistiky v systému věd, pravidly religionistického výzkumu, vymezením pojmu náboženství, aj. Tato obsáhlá první část svědčí o autorově velmi dobré orientaci v dané problematice, včetně nejnovějšího poznání, které pouze nepřejímá, ale přistupuje k němu kriticky. Jako taková slouží nejen jako úvod do stěžejní části práce, ale může velmi dobře posloužit taktéž jako úvod do religionistiky obecně. V druhé části, zabývající se konceptem a různými interpretacemi „šintó“, a třetí, věnující se stále aktuální problematice případu Jasukuni, který již řadu let vyvolává rozporuplné pocity nejen v Japonsku, autor prezentuje nové pohledy na řadu zakořeněných a stereotypně vnímaných skutečností. V závěru navrhuje autor alternativní interpretační rámec použitelný při analýze jevů spojených s japonskou religiozitou, kterým se může stát prostorové hledisko „zde-tam-kdekoli“ formulované Jonathanem Z. Smithem.

Havlicek - obálkaHavlicek - obálka

Autor: Jakub Havlíček

ISBN 978-80-210-5563-6
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-5563-2011
Počet stran: 223
Vazba brožovaná
Formát: 147×210 mm
Cena: 290 Kč

Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail namu@rectdotmunidotcz

odkaz do nového oknaKoupit v Obchodním centru

Obsah

Ukázka