O naší folkové písni (Czech only)

Josef Prokeš: Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století

Docent Masarykovy univerzity, člen Obce spisovatelů, prozaik a divadelní režisér Josef Prokeš ve své knize zkoumá komplexní estetickou výstavbu písní sedmi stěžejních osobností českého folku 60.–80.  let 20.  století: Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška. Rozebírá vždy jednu jejich typickou píseň, kterou pojímá jako synekdochu celého autora, zdůrazňuje klíčové motivy a upozorňuje na jejich vývoj v rámci autorského kontextu. Chápe současně jednotlivé analyzované písně jako svazek sil vyvažujících se ve vzájemně protikladných napětích a zahrnuje do výkladů rovněž vše, co zkoumané písně obklopuje a vchází s nimi ve styk. Osobnosti zkoumaných folkových písničkářů práce chápe jako souhrn dynamických složek celku moderního českého folku, jejichž působnost je určována jejich vlastními dispozicemi i vzájemnými vztahy, jakož i vztahem jednoho každého z nich k folku domácímu i světovému.

Josef Prokeš: Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. stoletíJosef Prokeš: Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století

Autor: Josef Prokeš

ISBN 978-80-210-5431-8
ISBN 978-80-210-5808-8 (online : pdf)
2. vydání, 2011
Počet stran: 160
Vazba brožovaná
Formát: 170×240 mm
Cena: 242 Kč
Cena elektronické publikace: 178 Kč

Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail namu@rectdotmunidotcz

odkaz do nového oknaKoupit v Obchodním centru

Nákupem v Obchodním centru ušetříte 10 %.

Obsah:

Předmluva

Úvod

 • Vymezení problematiky, přístup a metody zkoumání • Návaznost na předchozí výzkumy • Folková píseň v anglosaském okruhu a v českých zemích • Začlenění textu folkové písně do kontextu literární vědy • Začlenění žánru folkové písně do kontextu hudební vědy

Od písně „předfolkové“ k písni folkové

 • Píseň jako fenomén lidské pospolitosti • Píseň „předfolková“ • Historické kořeny anglosaské folkové písně

Karel Kryl

 • Rakovina • Specifičnost Krylovy folkové poetiky

Vladimír Merta

 • Chtít chytit vítr • Autorská interpretace Vladimíra Merty • Využití bluesové formy • Specifičnost Mertovy folkové poetiky • Význam Vladimíra Merty v českém folku

Vlastimil Třešnák

 • Ahasverem pražské periferie • Zeměměřič • Specifičnost Třešňákovy folkové poetiky

Jaroslav Hutka

 • Pravděpodobné vzdálenosti od „človíčka“ k „panáčkovi“ • Hutkův přínos ke včlenění domácí lidové písně do žánru našeho folku • Specifičnost Hutkovy folkové poetiky

Jaromír Nohavica

 • Darmoděj • Specifičnost Nohavicovy folkové poetiky

Karel Plíhal

 • Swingující harmonizátor • Poetické akordy • Specifičnost Plíhalovy folkové poetiky

Miroslav („Slávek“) Janoušek

 • Klukovské války v poezii panelového sídliště • Specifičnost Janouškovy folkové poetiky

Některé další folkové osobnosti 60.–80. let

 • Miroslav Paleček a Michael Janík • Jan Burian a Jiří Dědeček • Marek Eben • Pavel Dobeš • Oldřich Janota • Iva Bittová

Kontexty české folkové písně 60.–80. let dvacátého století

 • Specifika výstavby textu • Srovnání procentuálního zastoupení jazykových jevů v textech zkoumaných písní • Textové varianty • Přizpůsobení textu hudební složce folkové písně a jednorázové vokální recepci • Problémy textové kritiky při zkoumání českých folkových písní 60.–80. let • Obsah výpovědi jako podstatná složka výstavby textu • Poetizace v estetické výstavbě textů českých folkových písní zkoumaného období • Původní folková píseň v českém kontextu • Básnické inspirace a zhudebňování poezie • Fixování folkových písní na hudebních nosičích • K problematice komplexní hudební analýzy folkové písně • Básnící písničkáři a tištěné folkové texty • Osobnost folkového písničkáře • Folkové publikum a psychologie jevištní komunikace • Folková píseň jako znak • Masová komunikační média a folková píseň • Výstavba folkové písně a kýč • Postavení české folkové písně v celku národní kultury

Literatura