Hudební díla inspirovaná slovesným uměním (Czech only)

Vladimír Spousta: Hudebně-literární slovník

Nakladatelství MU v letošním roce vydalo poslední část ojedinělého třídílného interdisciplinárního slovníku.

Hudebně-literární slovník doplňuje českou lexikografickou literaturu o nový pohled na hudební tvorbu v celosvětovém kontextu. Jeho originálnost a jedinečnost spočívá v tom, že je zaměřen výlučně na ty hudební skladatele, kteří vytvořili díla inspirovaná slovesným uměním. Takto koncipovaný slovník dosud v české slovníkové literatuře chybí. Hluboká souhlasnost hudebního a literárního díla je v tvorbě umělců různě roztroušena a často uniká naší pozornosti nebo se považuje za náhodný jev umělcovy inspirace, proto je velmi záslužné, že nás autor na ni upozorňuje a navíc ji systematicky zachycuje. Autor tento průnik uměleckých žánrů dlouhodobě sledoval, studoval a také registroval. Vědecká přesnost a spolehlivost je charakteristickým znakem jeho práce. Kromě své dlouholeté excerpční a vědecké práce se autor opíral o četné literární i pramenné zdroje, takže výsledné dílo představuje originální a jedinečný počin.

V roce 2011 vyšly I. díl, který obsahuje díla světových hudebních skladatelů a II. díl s díly českých skladatelů, III. díl, který vyšel v letošním roce, pak mapuje tvorbu skladatelů 20. století. Slovník představuje neobyčejně bohatý zdroj informací, který ocení každý milovník umělecké tvorby.

Slovníková trilogie získala v soutěži odkaz do nového okna Slovník roku, pořádané jednotou českých tlumočníků a překladatelů, cenu poroty za biografický slovník a v hlavní soutěži se umístila na druhém místě.

         Hudebně-literární slovník - obálkaHudebně-literární slovník - obálka          Hudebně-literární slovník - obálkaHudebně-literární slovník - obálka          Hudebně-literární slovník - obálkaHudebně-literární slovník - obálka

Vladimír Spousta se narodil v učitelské rodině 29. března 1930 v Lesonicích u Moravských Budějovic. V mládí měl na něho velký vliv jeho otec, nadaný výtvarník a milovník přírody. Na univerzitách v Brně a v Olomouci studoval bohemistiku, hudební výchovu, hru na housle a klavír, matematiku a pedagogiku a obsáhl tak podivuhodně široký, ale vnitřně organicky propojený prostor lidského poznání. Své všestranné vědecké, pedagogické a umělecké vzdělání doplnil šestnáctiletou edukační praxí na různých typech škol a s touto výbavou přišel v roce 1969 na brněnskou pedagogickou fakultu. Jeho nadějnou vysokoškolskou profesní dráhu přerušil normalizační zásah, kdy musel v roce 1978 fakultu opustit. V rámci rehabilitací se vrátil na fakultu a v roce 1991 se habilitoval.

I. díl
ISBN 978-80-210-5311-3
Počet stran: 170 + 660 s. na CD
Vazba brožovaná
Formát: 160×230 mm
Cena: 532 Kč

Obsah I. dílu

odkaz do nového oknaKoupit v Obchodním centru

II. díl
ISBN 978-80-210-5642-3
Počet stran: 272 + 496 s. na CD
Vazba brožovaná
Formát: 160×230 mm
Cena: 496 Kč

Obsah II. dílu

odkaz do nového oknaKoupit v Obchodním centru

III. díl
ISBN 978-80-210-5959-7
Počet stran: 292 + 277 s. na CD
Vazba brožovaná
Formát: 160×230 mm
Cena: 570 Kč

Obsah III. dílu

odkaz do nového oknaKoupit v Obchodním centru

Nákupem v Obchodním centru ušetříte 10 %.

Objednávky přijímá:
Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rybkova 19
602 00 Brno-Kraví hora
e-mail: namu@rect.muni.cz