Award-winning books (Czech only)

2014 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
Ivan Mrázek: Drahé kameny starověkých civilizací. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
2014 Hlavní cena v soutěži Slovník roku (2. místo)
Vladimír Spousta: Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. Slovníková trilogie. Brno: Masarykova univerzita 2011–2013.
2014 Významný tvůrčí čin:
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., PhDr. Oldřich Kotyza, Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D., PhDr. Hubert Valášek, CSc.: Climate of the Sixteenth Century in the Czech Lands, Brno: Masarykova univerzita, 2013.
2013 nominace na cenu Magnesia litera za vědeckou literaturu
Ivan Mrázek: Drahé kameny starověkých civilizací. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
2013 Nejkrásnější kniha 23. podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodu
Ivan Mrázek: Drahé kameny starověkých civilizací. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
2012 Cena poroty za výkladový slovník v soutěži Slovník roku (2. místo)
Elena Marečková-Štolcová a kolektiv: Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
2012 Významný tvůrčí čin
Miroslav Souček a kolektiv: Vnitřní lékařství. Brno: Grada, Facta Medica, Masarykova univerzita, 2011.
2010 Nominace na cenu Magnesia litera za objev roku
Marek Fencl: Vinný kámen. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
2009 Cena Evropské akademie pro demokracii za nejpřínosnější knihu z oblasti politické literatury
Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtěch Šimíček (eds.): odkaz do nového oknaKomunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
2008 Významný tvůrčí čin:
doc. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D., Pobělohorské konfiskace, Matice moravská, Masarykova univerzita, 2006
2007 Významný tvůrčí čin:
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., a kol., Vnitřní lékařství I–III, Masarykova univerzita, 2005
doc. JUDr. Karel Marek, CSc., Smluvní obchodní právo. Kontrakty, Masarykova univerzita, 2006
2006 Významný tvůrčí čin:
prof. RNDr. Ondřej Došlý, CSc., a Mgr. Pavel Řehák, Ph.D., Half Linear Differential Equations (Colloquium on Differential and Difference  Equations, CDDE 2006, Proceedings, Masaryk University Press, 2007).
2005 Významný tvůrčí čin:
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., a kol., Finanční právo a finanční správa, Masarykova univerzita, Brno, 2005
prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc., Vladimír Helfert, Nadace Universitas Masarykiana, CERM, NAUMA, Brno, 2003
2004 Významný tvůrčí čin:
prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc., Múzy v exilu,  Masarykova univerzita, 2003
doc. JUDr. Věra Kalvodová, CSc., Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí, Masarykova univerzita, 2002
doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů, Masarykova univerzita, 2002, a Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Displaced Persons), Masarykova univerzita, 2004
2002 Významný tvůrčí čin:
doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., Právo mezinárodního obchodu, Masarykova univerzita, Brno, 2001
doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., Dějiny volyňských Čechů, Masarykova univerzita, Brno, 2001
2001 Významný tvůrčí čin:
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, Masarykova univerzita, 2000
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, DrSc., Úvod do obecné onomastiky, Masarykova univerzita, 1999
PhDr. Libor Jan, Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy, Masarykova univerzita a Matice Moravská, 2000
2000 Významný tvůrčí čin:
prof. MUDr. Milan Dokládal, DrSc., Morfologie  spálených kostí, Masarykova univerzita, 1999
1999 Vynikající tvůrčí činnost:
prof. PhDr. Jiří Sejbal, CSc., Základy peněžního vývoje, Masarykova univerzita, 1997
doc. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., Filozofická hermeneutika v dějinách a v současnosti, Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 1997
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., Janáček a  hudba 20. století, Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova univerzita, Nakladatelství Georgetown, Nakladatelství a vydavatelství Nauma, Brno, 1998
1998 Objevná vědecká práce:
PhDr. Helena Krmíčková, Dr., K počátkům kalicha v Čechách, Masarykova univerzita, 1997
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., Znojemská rotunda, Masarykova univerzita, 1995
1997 Editorská činnost:
Jaroslav Malina, monografie Kurt Gödel a Olbram Zoubek, Nadace Universitas Masarykiana, 1996
1997 Objevná vědecká práce:
doc. JUDr. Josef Bejček, CSc., Existenční ochrana  konkurence, Spisy právnické fakulty MU, Masarykova univerzita 1996
1995 Kategorie přírodních a lékařských věd:
MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (Adam, Z. et al.), Terapie mnohočetnéhomyelomu, Sborník prací LFMU, 1993