Event details

 

27 May 2010
BIOSOCIAL INTERACTIONS IN MODERNISATION

Nakladatelství Masarykovy univerzity
a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

si Vás dovolují pozvat na křest knihy
a přednášku prof. Roberta CLIQUETA

BIOSOCIAL INTERACTIONS IN MODERNISATION

dne 27. května 2010 ve 13.00 hodin posluchárna č. 51 (5. podlaží)
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10, Brno

book cover

Kniha se zabývá řadou významných společenských otázek plynoucích ze střetu mezi lidským evolučním dědictvím a požadavky a adaptivními nároky vytvořenými novým životním prostředím v moderní době.
Zkoumá nejvýznamnější zdroje lidské biosociální variability (individuální, věková, sexuální, rodinná, reprodukční, sociální, mezigenerační) ve vztahu k moderním sociálním praktikám (např. individualismus, diskriminace starých lidí, sexismus, nadřazování rodiny nad jednotlivce, pro- nebo antinatalismus, třídní předsudky, rasismus aj.).
Přináší úvahy autora nad důsledky, které z konfrontace vyplývají.

ROBERT CLIQUET, profesor biologické antropologie a sociální biologie na Univerzitě v Gentu, je autorem téměř 200 odborných článků a několika knih zabývajících se tématem populace, rodiny a populační politikou na globální i regionální úrovni.
Dlouhodobě spolupracuje s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity na komparativní studii populační politiky a projektu zkoumajícího integraci žen-imigrantek. Přednáší zde na téma sociální biologie v procesu modernizace.

Knihu vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity
1. mezinárodní vydání
Brno 2010
Rozsah 726 stran
Běžná cena 960 Kč (včetně DPH)
CENA PŘI UVEDENÍ 700 Kč (včetně DPH)


book cover

Venue

Faculty of Social Studies MU

Organized by

Further information, photos or videos on the event