Kdo jsme?

Masarykova univerzita se počtem vydaných titulů řadí k nejproduktivnějším vydavatelům odborné a vědecké literatury v České republice. Ročně vydává více než 400 titulů knih a 50 odborných a studentských časopisů.

Na nakladatelské činnosti univerzity se podílí univerzitní nakladatelství, jednotlivé fakulty a univerzitní součásti. O rozvoj nakladatelské činnosti pečuje Ediční rada. Je tvořena předními odborníky z řad vyučujících Masarykovy univerzity a sleduje rozvoj hlavních univerzitních oborů.

Posláním Nakladatelství MU je zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti Masarykovy univerzity, přispívat k posilování prestiže univerzity vůči odborné veřejnosti a k pěstování dobrého jména MU ve společnosti, dbát o kvalitu, úroveň i věrohodnost akademických publikací, budovat partnerské spolupráce mezi vydavateli především z vysokoškolské sféry na mezinárodní úrovni.

Cílem Nakladatelství je vydávání odborné, vědecké a populárně-naučné literatury, reprezentativních mezioborových i mezifakultních knih pro akademickou i nejširší odbornou veřejnost, vydávání původních i překladových VŠ učebnic odpovídající současným potřebám učitelů i studentů, prezentace celkové univerzitní produkce, budování široké distribuční sítě s cílem větší informační propojenosti univerzitních aktivit v oblasti ediční a publikační a vytvoření dalšího alternativního způsobu distribuce publikací a periodik vydávaných MU i směrem k zahraničním akademickým subjektům.

Nakladatelská činnost MU v číslech

 • Masarykova univerzita od svého založení vydala přes 10 500 titulů odborné a studijní literatury
 • Ročně vydává více než 450 knih a 50 odborných časopisů především zásluhou fakult:
 • PrF vydává ročně 60 titulů odborné a studijní literatury, 3 odborné časopisy
 • LF vydává ročně 30 titulů odborné a studijní literatury, 1 odborný časopis
 • PřF vydává ročně 30 titulů odborné a studijní literatury, 4 odborné časopisy
 • FF vydává ročně přes 100 titulů odborné a studijní literatury, 27 odborných časopisů
 • PedF vydává ročně přes 100 titulů odborné a studijní literatury, 6 odborných časopisů
 • ESF vydává ročně ročně 20 titulů odborné a studijní literatury, 4 odborné časopisy
 • FI vydává studijní literaturu v elektronické podobě
 • FSS vydává ročně 40 titulů odborné a studijní literatury, 5 odborných časopisů
 • FSpS vydává ročně 15 titulů odborné literatury a desítky elektronických studijních materiálů; 1 odborný časopis
 • Středisko Teresiás vydává studijní literaturu adaptovanou pro potřeby zrakově a sluchově postižených studentů českých vysokých škol
 • Mendelovo muzeum vydává materiály k výstavám, sborníky z konferencí a 1 odborný časopis