Činnost pracoviště

 • odpovědná redakce, koncepční a metodická činnost
  • koncepce, metodika a inovace ediční činnosti MU
  • řešení autorsko-právních vztahů, DILIA
  • získávání licencí
  • sponzoring
 • odborná redakce edicí učebnic, monografií, učebních textů, časopisů
  • jazyková a věcná správnost rukopisů
  • uzavírání licenčních smluv
  • zajištění výroby
 • správa informačního systému a elektronických zdrojů
  • agenda ISBN, ISSN, ISMN, DOI
  • redakce web stránek
  • vedení databáze produkce MU
  • archivace tiskové produkce MU
 • marketing a distribuce
  • propagace titulů a nakladatelské činnosti MU
  • zásilkový a přímý prodej produkce MU