Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 166 records, displayed 101 - 130

 
2003

DOSTÁL, Jiří - PAULOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Biochemie pro bakaláře. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 174 pp. ISBN 80-210-3232-4.


more

 

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Hydroxylační produkty kyseliny salicylové jako marker produkce hydroxylových radikálů. In Pokroky v klinické biochemii 2003. Vyd. 2003. Hradec Králové : Česká společnost klinické biochemie, 2003. ISBN 80-239-1885-0, p. 190-190. 2003, Hradec Králové.


more

 

VORLÍČEK, Jiří - PÁČ, Libor - ČECH, Svatopluk - HONZÍKOVÁ, Nataša - SOCHOROVÁ, Blanka - TÁBORSKÁ, Eva - VÍTOVEC, Jiří - VOMELA, Jindřich - ŽALOUDÍK, Jan.
Lékařská fakulta MU v letech 1997-2002. Vyd. První. Brno : Lékařská fakulta, 2003. ISBN 80-210-3059-3, 61 pp.


more

 

TOMANDL, Josef - TÁBORSKÁ, Eva - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - DOSTÁL, Jiří - PALYZA, Vladimír - PAULOVÁ, Hana - SLÁMA, Jaromír - SLANINA, Jiří - TALLOVÁ, Jaroslava.
Lékařská chemie. Praktická cvičení. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 40 pp. ISBN 80-210-3176-X.


more

 

SLANINA, Jiří - SLANINOVÁ, Iva - VLAŠÍNOVÁ, Helena - SMÍŠKOVÁ, A. - TÁBORSKÁ, Eva.
LIGNANS OF SCHISANDRA CHINENSIS: ANALYSIS IN PLANT CELL CULTURE AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY. Dusseldorf : The Phytochemical Society of Europe, 2003. 1 p. Phytochemistry and Biology of Lignans.


more

 

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - SMÍŠKOVÁ, Alexandra - VLAŠÍNOVÁ, Helena.
LIGNANY V IN VITRO KULTUŘE Schisandra chinensis. Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2003, vol. 97, no. 12, p. 2006-2006.


more

 

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - MUSIL, Pavel - TÁBORSKÁ, Eva.
Main flavonoids in the root of Scutellaria baicalensis cultivated in Europe and comparison their antiradical properties. Phytotherapy Research, John Wiley & Sons, Ltd., Great Britain. ISSN 0951-418X, 2003, vol. 2003, no. 6, pp. 640-644.


more

 

FIALA, Jindřich - TÁBORSKÁ, Eva - CHALUPA, Pavel.
Rizikové faktory pro vznik nádorů: Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem. In Adam, Z. Vorlíček J, Kostíková J a kol.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha : Grada, 2003. Grada Publishing, ISBN 80-247-0677-6, pp. 19-40.


more

 

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - TRNA, Jan - TÁBORSKÁ, Eva.
Stanovení markerů oxidačního stresu s využitím HPLC-ECD. In Vitamins 2003. Vyd. 2003. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-549-8, pp. 178-179. 2003, Pardubice.


more

 
2002

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Antioxidační charakteristiky flavonoidů ze Scutellaria baicalensis. Chemické Listy, Praha, Ceská společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2002, vol. 96, no. 6, p. 410-410.


more

 

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Antiradical activity of aporhine alkaloids. Bratislava : VEDA, vydavatelsstvoSAV, 2002. ISBN nepřiděleno, p. 260-260. 10-13.9.2002.


more

 

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - BÁRTOVÁ, Iveta - STUDNIČKOVÁ, Marie - TÁBORSKÁ, Eva.
Aporfinové alkaloidy a jejich antioxidační vlastnosti. Chemické Listy, Praha, Ceská společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2002, vol. 96, no. 6, p. 409-409.


more

 

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Bioavailability and metabolism of artichoke caffeoylquinic acids in man. In Zborník XVIII. Biochemický zjazd. Vysoké Tatry, Stará Lesná : Slovenská společnost pre biochemiu a molekularnu biologiu pri SAV, 2002. ISBN nepřiděleno, p. 250-250. 2002, 10.-13. září 2002, Vysoké Tatry, Stará Lesná.


more

 

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Evaluation of antioxidative activity of flavonoids and exctract of Scutellaria baicalensis with coulochemical detection. In Zborník XVIII.Biochemický zjazd. Bratislava : VEDA, vydavatelstvo SAV, 2002. p. 251-251. 2002, 10.-13.9.2002.


more

 

MUSILOVÁ, Romana - TÁBORSKÁ, Eva - NOVOTNÁ, H. - BOURKOVÁ, Ludmila - KOVÁŘOVÁ, L. - BÜCHLER, Tomáš - PENKA, Miroslav - HÁJEK, Roman.
Isolation of monoclonal immunoglobulin from plasma of patients with multople myeloma using affinity chromatography. In Zborník XVII.Biochemický zjazd. Bratislava, SR : VEDA, vydavatelstvo SAV, Bratislava, 2002. ISBN nepřiděleno, p. 223-223. 2002, 10.-13.9.2002 Stará lesná.


more

 

MAREK, Radek - MAREK, Jaromír - DOSTÁL, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - SLAVÍK, Jiří - DOMMISSE, Roger.
Isoquinoline alkaloids: a 15N NMR and x-ray study. Part 2. Magnetic Resonance in Chemistry, West Sussex, John Wiley & Sons, Ltd., Great Britain. ISSN 0749-1581, 2002, vol. 40, no. 11, pp. 687-692.


more

 

SLANINA, Jiří - PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Kinetické stanovení antiradikálové aktivity s použitím 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylu. Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2002, vol. 96, no. 6, pp. 414-415.


more

 

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - VLAŠÍNOVÁ, Helena.
Stanovení dibenzo[a,c]cyklooktadienových lignanů v tkáňové kultuře Schisandra chinensis. Chemiské listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2002, vol. 96, no. 11, pp. 936-937.


more

 
2001

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - MUSIL, Pavel.
Analýza fenolických kyselin artyčoku pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s coulometrickou detekcí. In Biologicky aktivní fenolické látky v zemědělských plodinách. Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Výzkumná stanice Jevíčko, 2001. ISBN 80-86555-08-9, pp. 82-90. 7. 11. 2001, Praha.


more

 

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - TRNA, Jan - SLANINA, Jiří - MUSIL, Pavel - TÁBORSKÁ, Eva.
Flavonoidní látky v kořeni Šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis Georgi)- analýza, antioxidační vlastnosti, potenciální využití v potravinářství. In Biologicky aktivní fenolické látky. Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, 2001. pp. 90-101. 7.11.2001, Praha.


more

 

SLANINOVÁ, Iva - TÁBORSKÁ, Eva - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří.
Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology, Dordrecht, Netherlands, Kluwer Academic Publishers, The Nederlands. ISSN 0742-2091, 2001, vol. 17, no. 1, pp. 51-63.


more

 

TÁBORSKÁ, Eva - SLÁMA, Jaromír - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - KAPLAN, Petr - WILHELMOVÁ, Ingrid - PAULOVÁ, Hana - TALLOVÁ, Jaroslava - TOMANDL, Josef.
Lékařská chemie I. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita v Brně, 2001. 134 pp. Skriptum pro posluchače 1. ročníku oborů Všeobecné lékařství a Stomatologie. ISBN 80-210-2534-4.


more

 

SCHRAM, Karl H. - MIKETOVÁ, Petra - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
MASS SPECTROMETRY OF 1,3- AND 1,5-DICAFFEOYLQUINIC ACIDS. In 49th American Society for Mass Spectrometry Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. Chicago : American Society for Mass Spectrometry, 2001. pp. 67-68. 27-31. květen 2001, Chicago, Illinois, USA.


more

 

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - SLANINOVÁ, Iva - HUMPA, Otakar - ROBINSON, W. Edward - SCHRAM, Karl H..
New and facile method of preparation of the anti-HIV-1 agent, 1,3-dicaffeoylquinic acid. Tetrahedron Letters, Oxford, Pergamon - Elsevier Science, Great Britain. ISSN 0040-4039, 2001, vol. 42, no. 19, pp. 3383-6767.


more

 
2000

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - TRNA, Jan - TÁBORSKÁ, Eva.
ANTIOXIDAČNÍ PRINCIPY ROSTLINNÉHO DRUHU SCUTELLARIA BAICALENSIS. In Sborník abstraktů Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Chemické listy. Praha : Česká společnost chemická, 2000. ISBN 0009-2770, p. 1062-1062. Liblice.


more

 

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva - TRNA, Jan.
Antiradical activity of flavonoids from the roots Scutellaria baicalensis. In In Polyphenols Communications 2000. XX th International Conference on Polyphenols Freising-Weihenstephan Ed.S.Martens,D.Treutter,G.Forkmann str.345. Freising-Weihenstephan : S.Martens,D.Treutter,G.Forkmann str.345, 2000. 1 p. září 2000, Freising - Weihenstephan, BRD.


more

 

SLANINA, Jiří - PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Antiradical phenolic compounds from Cynara cardunculus. In In Polyphenols Communication 2000. XX th International Conference on Polyphenols. Freising-Weihenstephan, BRD : S.Martens, D.Treutter, G.Forkmann, str.425, 2000. pp. 425-426. září 2000, Freising-Weihenstephan, BRD.


more

 

SLANINA, Jiří - PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - HUMPA, Otakar - TÁBORSKÁ, Eva.
ANTIRADIKÁLOVÁ AKTIVITA CAFFEOYLCHINOVÝCH KYSELIN Z CYNARA CARDUNCULUS. In Sborník abstraktů Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii - Chemické listy. Praha : Česká společnost chemická, 2000. p. 1063-1063. Liblice.


more

 

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Evaluation of hydroxyl radical-scavenging activity of baicalin using HPLC method. Pharm.Pharmacol.Lett.2000, BRD, Medpharm, Germany. ISSN 0939-9488, 2000, vol. 2000, no. 10(1), pp. 27-30.


more

 

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - MUSIL, Pavel - TÁBORSKÁ, Eva.
Evaluation of natiradical effects of extracts and main flavonoids from the roots of Scutellaria baicalensis. In Sborník abstraktů XVII. Biochemický sjezd Praha, Chemické listy 2000. Praha, 2000 : Chemické listy, 2000. 1 p. září 2000, Praha.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 166 records, displayed 101 - 130