Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 182 records, displayed 101 - 130

 
2004

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - MUSIL, Pavel - SLANINOVÁ, Iva - TÁBORSKÁ, Eva.
HPLC-ECD metoda pro stanovení benzofenanthridinových alkaloidů v biologických vzorcích. In VITAMINS 2004-Targeted Nutritional Therapy. Pardubice ČR : Univerzita Pardubice, 2004. ISBN 80-7194-644-3, p. 152-152. 2004, Pardubice ČR.


more

 

VLAŠÍNOVÁ, Helena - SMÍŠKOVÁ, Alexandra - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - HAVEL, L..
Lignan production in Schisandra chinensis culture in vitro. In Aktulne otzky v ekofyziologii rastln. Vyd. Prvn. Bratislava : Slovenská společnost rostlinné fyziologie, 2004. p. 50-50. 16.9.2004, Rakov dolina.


more

 

VLAŠÍNOVÁ, Helena - SMÍŠKOVÁ, Alexandra - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - HAVEL, L..
Lignans in embryogenic culture of Schisandra chinensis. In X. Dny rostlinné fyziologie. Vyd. 1. Bratislava : Společnost fyziologie rostlin, 2004. p. 38-38. 5.9.2004, Bratislava.


more

 

SCHRAM, Karl - MIKETOVA, Petra - SLANINA, Jiří - HUMPA, Otakar - TÁBORSKÁ, Eva.
Mass spectrometry of 1,3- and 1,5-dicaffeoylquinic acids. Journal of Mass Spectrometry, John Wiley & Sons, Ltd., Great Britain. ISSN 1076-5174, 2004, vol. 39, no. 4, pp. 384-395.


more

 

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Metody stanovení antioxidační aktivity přírodních látek in vitro. Chemické listy, Praha,ČR, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2004, vol. 98, no. 4, pp. 174-179.


more

 

SUCHOMELOVÁ, Jana - TÁBORSKÁ, Eva - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - DOSTÁL, Jiří.
Plant resources of benzophenathridine alkaloids. Chem. listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2004, vol. 98, no. 8, pp. 677-678.


more

 

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Příjem, biologická dostupnost a metabolismus rostlinných polyfenolů u člověka. Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2004, vol. 98, no. 5, pp. 239-245.


more

 

SUCHOMELOVÁ, Jana - TÁBORSKÁ, Eva - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - DOSTÁL, Jiří.
Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů. Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2004, vol. 98, no. 8, pp. 677-678.


more

 

FIALA, Jindřich - TÁBORSKÁ, Eva - CHALUPA, Pavel - ADAM, Zdeněk.
Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochaňující před jejich vznikem. In Adam Z, Vorlíček J et al: Obecná onkologie. Masarykova universita v Brně, Lékařská fakulta 2004, 440s. Brno : Masarykova univerzita, 2004. Skripta MU 4060-17/80, ISBN 80-210-3574-9, pp. 19-39.


more

 
2003

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - MUSIL, Pavel - TÁBORSKÁ, Eva.
Analýza hlavních flavonoidů v extraktu Scutellaria baicalensis pomocí HPLC-ECD. Vyd. 2003. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-549-8, 312 pp.


more

 

TOMANDL, Josef - TÁBORSKÁ, Eva - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - DOSTÁL, Jiří - KAPLAN, Petr - PALYZA, Vladimír - SLÁMA, Jaromír.
Biochemie I. Semináře. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 88 pp. Skriptum pro posluchače 1. ročníku oborů Všeobecné lékařství a Stomatologie. ISBN 80-210-3056-9.


more

 

DOSTÁL, Jiří - PAULOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Biochemie pro bakaláře. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 174 pp. ISBN 80-210-3232-4.


more

 

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Hydroxylační produkty kyseliny salicylové jako marker produkce hydroxylových radikálů. In Pokroky v klinické biochemii 2003. Vyd. 2003. Hradec Králové : Česká společnost klinické biochemie, 2003. ISBN 80-239-1885-0, p. 190-190. 2003, Hradec Králové.


more

 

VORLÍČEK, Jiří - PÁČ, Libor - ČECH, Svatopluk - HONZÍKOVÁ, Nataša - SOCHOROVÁ, Blanka - TÁBORSKÁ, Eva - VÍTOVEC, Jiří - VOMELA, Jindřich - ŽALOUDÍK, Jan.
Lékařská fakulta MU v letech 1997-2002. Vyd. První. Brno : Lékařská fakulta, 2003. ISBN 80-210-3059-3, 61 pp.


more

 

TOMANDL, Josef - TÁBORSKÁ, Eva - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - DOSTÁL, Jiří - PALYZA, Vladimír - PAULOVÁ, Hana - SLÁMA, Jaromír - SLANINA, Jiří - TALLOVÁ, Jaroslava.
Lékařská chemie. Praktická cvičení. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 40 pp. ISBN 80-210-3176-X.


more

 

SLANINA, Jiří - SLANINOVÁ, Iva - VLAŠÍNOVÁ, Helena - SMÍŠKOVÁ, A. - TÁBORSKÁ, Eva.
LIGNANS OF SCHISANDRA CHINENSIS: ANALYSIS IN PLANT CELL CULTURE AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY. Dusseldorf : The Phytochemical Society of Europe, 2003. 1 p. Phytochemistry and Biology of Lignans.


more

 

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - SMÍŠKOVÁ, Alexandra - VLAŠÍNOVÁ, Helena.
LIGNANY V IN VITRO KULTUŘE Schisandra chinensis. Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2003, vol. 97, no. 12, p. 2006-2006.


more

 

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - MUSIL, Pavel - TÁBORSKÁ, Eva.
Main flavonoids in the root of Scutellaria baicalensis cultivated in Europe and comparison their antiradical properties. Phytotherapy Research, John Wiley & Sons, Ltd., Great Britain. ISSN 0951-418X, 2003, vol. 2003, no. 6, pp. 640-644.


more

 

FIALA, Jindřich - TÁBORSKÁ, Eva - CHALUPA, Pavel.
Rizikové faktory pro vznik nádorů: Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem. In Adam, Z. Vorlíček J, Kostíková J a kol.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha : Grada, 2003. Grada Publishing, ISBN 80-247-0677-6, pp. 19-40.


more

 

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - TRNA, Jan - TÁBORSKÁ, Eva.
Stanovení markerů oxidačního stresu s využitím HPLC-ECD. In Vitamins 2003. Vyd. 2003. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-549-8, pp. 178-179. 2003, Pardubice.


more

 
2002

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Antioxidační charakteristiky flavonoidů ze Scutellaria baicalensis. Chemické Listy, Praha, Ceská společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2002, vol. 96, no. 6, p. 410-410.


more

 

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Antiradical activity of aporhine alkaloids. Bratislava : VEDA, vydavatelsstvoSAV, 2002. ISBN nepřiděleno, p. 260-260. 10-13.9.2002.


more

 

PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - BÁRTOVÁ, Iveta - STUDNIČKOVÁ, Marie - TÁBORSKÁ, Eva.
Aporfinové alkaloidy a jejich antioxidační vlastnosti. Chemické Listy, Praha, Ceská společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2002, vol. 96, no. 6, p. 409-409.


more

 

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Bioavailability and metabolism of artichoke caffeoylquinic acids in man. In Zborník XVIII. Biochemický zjazd. Vysoké Tatry, Stará Lesná : Slovenská společnost pre biochemiu a molekularnu biologiu pri SAV, 2002. ISBN nepřiděleno, p. 250-250. 2002, 10.-13. září 2002, Vysoké Tatry, Stará Lesná.


more

 

BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - PAULOVÁ, Hana - SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva.
Evaluation of antioxidative activity of flavonoids and exctract of Scutellaria baicalensis with coulochemical detection. In Zborník XVIII.Biochemický zjazd. Bratislava : VEDA, vydavatelstvo SAV, 2002. p. 251-251. 2002, 10.-13.9.2002.


more

 

MUSILOVÁ, Romana - TÁBORSKÁ, Eva - NOVOTNÁ, H. - BOURKOVÁ, Ludmila - KOVÁŘOVÁ, L. - BÜCHLER, Tomáš - PENKA, Miroslav - HÁJEK, Roman.
Isolation of monoclonal immunoglobulin from plasma of patients with multople myeloma using affinity chromatography. In Zborník XVII.Biochemický zjazd. Bratislava, SR : VEDA, vydavatelstvo SAV, Bratislava, 2002. ISBN nepřiděleno, p. 223-223. 2002, 10.-13.9.2002 Stará lesná.


more

 

MAREK, Radek - MAREK, Jaromír - DOSTÁL, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - SLAVÍK, Jiří - DOMMISSE, Roger.
Isoquinoline alkaloids: a 15N NMR and x-ray study. Part 2. Magnetic Resonance in Chemistry, West Sussex, John Wiley & Sons, Ltd., Great Britain. ISSN 0749-1581, 2002, vol. 40, no. 11, pp. 687-692.


more

 

SLANINA, Jiří - PAULOVÁ, Hana - BOCHOŘÁKOVÁ, Hana - TÁBORSKÁ, Eva.
Kinetické stanovení antiradikálové aktivity s použitím 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylu. Chemické listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2002, vol. 96, no. 6, pp. 414-415.


more

 

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - VLAŠÍNOVÁ, Helena.
Stanovení dibenzo[a,c]cyklooktadienových lignanů v tkáňové kultuře Schisandra chinensis. Chemiské listy, Praha, Česká společnost chemická. ISSN 0009-2770, 2002, vol. 96, no. 11, pp. 936-937.


more

 
2001

SLANINA, Jiří - TÁBORSKÁ, Eva - MUSIL, Pavel.
Analýza fenolických kyselin artyčoku pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s coulometrickou detekcí. In Biologicky aktivní fenolické látky v zemědělských plodinách. Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Výzkumná stanice Jevíčko, 2001. ISBN 80-86555-08-9, pp. 82-90. 7. 11. 2001, Praha.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 182 records, displayed 101 - 130