Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 92 records, displayed 1 - 30

 
2016

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Archeologické výzkumy vědecko‐výzkumné základny UAM Pohansko u Břeclavi v roce 2015. 2016.


more

 

DRESLER, Petr.
Centrum a zázemí velkomoravského Pohanska. Výzkum, význam a modelování zázemí raně středověkých center. 2016.


more

 

DRESLER, Petr - MILO, Peter - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal - ZEMAN, Jan.
FROM TRIPOD TO HEXACOPTER - Low altitude aerial photography (LAAP) applications at The Department of Archaeology and Museology. 2016.


more

 

DRESLER, Petr - TENCER, Tomáš.
Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích. Archaeologia historica, Brno, . ISSN 0231-5823, 2016, vol. 41, no. 1, pp. 241 - 249.


more

 

ZEMAN, Jan - DRESLER, Petr - VÁGNER, Michal - NOSEK, Vojtěch - KOUDELKOVÁ, Anna - PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela - HLAVICA, Michal - HORŇÁK, Milan.
Počítačová podpora v archeologii. 2016. CZE, Velké Pavlovice. 30.5.2016 - 1.6.2016, European Activity.


more

 

VÁGNER, Michal - DRESLER, Petr - ZEMAN, Jan.
POHANSKÝ SOKOL - Nové metody dokumentace archeologických terénních situací na Pohansku u Břeclavi. 2016.


more

 
2015

PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - MACHÁČEK, Jiří - DRESLER, Petr.
Archeologický výzkum Břeclavi - Pohanska: severovýchodní předhradí a "Na Včelách". 2015.


more

 

BALCÁRKOVÁ, Adéla - DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter.
Die archäologische Erforschung des Fundorts Kostice-„Zadní hrúd“. In An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn : Habelt-Verlag, 2015. Studien zur Archäologie Europas 25, ISBN 978-3-7749-3786-4, pp. 84-114.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MĚCHURA, Radek.
Entwicklung der Besiedlung und der Kulturlandschaft im unteren Dyjetal im Frühmittelalter. In An Dyje und Notte im Mittelalter: Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert). Bonn : Habelt-Verlag, 2015. Studien zur Archäologie Europas 25, ISBN 978-3-7749-3786-4, pp. 41-64.


more

 

DRESLER, Petr - VÁGNER, Michal - TENCER, Tomáš.
Objev kostela na zaniklé středověké vsi Opatovice (k.ú. Hrušky) a její struktura. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2015, vol. 51, no. 54, pp. 399-407.


more

 

DRESLER, Petr - MAZUCH, Marian.
Pohansko a Mikulčice. Zánik velkomoravských center na dva způsoby. 2015.


more

 

DRESLER, Petr - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal.
Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia, Brno, Masarykova Univerzita. ISSN 1805-918X, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 113-132.


more

 

DRESLER, Petr.
Settlement between the 9th and 10th centuries. 2015.


more

 

DRESLER, Petr.
Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. 2015.


more

 

DRESLER, Petr.
The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. Vyd. 1. Budapest : ARCHAEOLINGUA, 2015. 35, ISBN 978-963-9911-70-3, pp. 145-164.


more

 

DRESLER, Petr - MACHOVÁ, Barbora.
Úskalí dendrochronologického datování na příkladu vodního díla z Pohanska u Břeclavi. In XXXII. Mikulovská sympozia. "Voda v dějinách Moravy". Člověk a voda v dějinách: život - prostředí - technika - každodennost - rituály. Mikulov : Moravský zemský archiv v Brně, 2015. ISBN 978-80-86931-99-9, pp. 25-31. 22.10.2014, Mikulov.


more

 

DRESLER, Petr.
Velká Morava na Dyji. 2015.


more

 
2014

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - MACHÁČEK, Jiří.
Archeologický výzkum severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi 2012-2013. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 45-56.


more

 

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Břeclav - Pohansko. Veľkomoravské hradisko. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014. 6 pp. Neuveden.


more

 

TENCER, Tomáš - MILO, Peter - VÁGNER, Michal - GRÜNSEISEN, Jiří - DRESLER, Petr.
Geoprostorová archeologie. Masarykova univerzita, 2014. 100 pp. plně e-learningový kurz.


more

 

book coverPŘICHYSTALOVÁ, Renáta - KALÁBEK, Marek - TRÁVNÍČKOVÁ, Šárka - DRESLER, Petr.
Katalog hrobových celků a nálezů. In Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; 424, ISBN 978-80-210-7521-4, pp. 15-127.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - BREIBERT, Wolfgang - DRESLER, Petr - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - OBENAUS, Martin - STRATJEL, Friedl - ŠABATOVÁ, Klára.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal, Mnr. 15105.13.02. Fundberichte aus Österreich, Wien, Austria. ISSN 0429-8926, 2014, vol. 52, no. 1, pp. 204-205.


more

 

DRESLER, Petr.
Mapa archeologických sondáží v nejbližším zázemí velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. 2014.


more

 

DRESLER, Petr.
Opevnění centra, předhradí a podhradí velkomoravského Pohanska. 2014.


more

 

PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - MACHÁČEK, Jiří - DRESLER, Petr - ČÁP, Pavel.
Pokračování výzkumu severovýchodního předhradí Pohanska. 2014.


more

 

DRESLER, Petr - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal - MILO, Peter - ZEMAN, Jan.
Prospekce krajiny dolního Podyjí a Pomoraví. 2014.


more

 

DRESLER, Petr.
Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava : vlastivědný sborník, Mikulov, Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 350-358.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - BALCÁRKOVÁ, Adéla - ČÁP, Pavel - DRESLER, Petr - PŘICHYSTAL, Antonín - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - SCHUPLEROVÁ, Eliška - SLÁDEK, Vladimír.
Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické, Praha, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0031-0506, 2014, vol. 105, no. 1, pp. 87-153.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří.
Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 358-362.


more

 
2013

PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - MACHÁČEK, Jiří - DRESLER, Petr - ČÁP, Pavel.
Archeologické prospekce a archeologický výzkum na hradisku Pohansko a v jeho zázemí v roce 2012. 2013.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 92 records, displayed 1 - 30