Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 51 records, displayed 1 - 30

 
2014

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - MACHÁČEK, Jiří.
Archeologický výzkum severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi 2012-2013. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 45-56.


more

 

DRESLER, Petr - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Břeclav - Pohansko. Veľkomoravské hradisko. Historická revue, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Slovakia. ISSN 1335-6550, 2014, vol. XXV, no. 12, pp. 45-50.


more

 

DRESLER, Petr.
Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava : vlastivědný sborník, Mikulov, Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 350-358.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - BALCÁRKOVÁ, Adéla - ČÁP, Pavel - DRESLER, Petr - PŘICHYSTAL, Antonín - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta - SCHUPLEROVÁ, Eliška - SLÁDEK, Vladimír.
Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0031-0506, 2014, vol. 105, no. 1, 87–153-67 pp.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří.
Výzkum polykulturní lokality Kostice - Zadní hrúd v roce 2013. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2014, vol. 50, no. 53, pp. 358-362.


more

 
2013

MACHÁČEK, Jiří - BALCÁRKOVÁ, Adéla - DRESLER, Petr - MILO, Peter.
Archeologický výzkum raně středověkého sídliště Kostice – Zadní hrúd v letech 2009–2011. Archeologické rozhledy, Praha, Archeologický ústav AV ČR. ISSN 0323-1267, 2013, vol.  LXV, no.  4, 735–775-41 pp.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - DRESLER, Petr - LAUERMANN, Ernst - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
Das neu entdeckte Hügelgräberfeld in Bernhardsthal/ Föhrenwald-Pfoarwiesn im Kontext der archäologischen Forschung am Zusammenfluss von March und Thaya. In Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. Asparn / Zaya : Urgeschichte museum Niederösterreich Asparn / Zaya, 2013. ISBN 3-85460-280-4, pp. 76-80. 15.6.2013, Mistelbach.


more

 

MACHÁČEK, Jiří - DRESLER, Petr - RYBNÍČEK, Michal.
Dendrochronologische Datierung der frühmittelalterlichen Agglomeration in Pohansko bei Břeclav und der so genannte Blatnica-Mikulčice – Horizont. In The Early Slavic settlement in Central Europe in the light of new dating evidence. Wrocław : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Science, 2013. ISBN 978-83-63760-10-6, pp. 151-167. 2008, Wrocław.


more

 

DRESLER, Petr - VÁGNER, Michal.
Geofyzikální průzkum Masarykova náměstí a lokalizace kostela sv. Jiří. Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum. ISSN 0583-5569, 2013, vol.  LIV, no. 2012, pp. 155-162.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
KG Bernhardsthal, MG Bernhardsthal. Fundberichte aus Österreich, Wien, Austria. ISSN 0429-8926, 2013, vol. 51, no. 1, pp. 186-187.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter - STRATJEL, Friedel.
LLS jako součást komplexní archeologické prospekce v zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi. In Archeologie a letecké laserové skenování krajiny = Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape. 1. vyd. Plzeň : Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-261-0194-9, pp. 111-126.


more

 

DRESLER, Petr.
Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska. Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0323-1267, 2013, vol.  LXV, no. 2013, pp. 776-785.


more

 

DRESLER, Petr.
Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2013, vol. 49, no.  52, pp. 355-364.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří.
Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku. Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 0323-1267, 2013, vol.  LXV, no.  4, 663–705-43 pp.


more

 
2012

DRESLER, Petr.
Cesty okolo Pohanska nejen za Velké Moravy. In Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu. 1. vyd. Brno : Centrum dopravního výzkumu, 2012. Neuveden, ISBN 978-80-86502-53-3, pp. 12-19.


more

 

DRESLER, Petr.
Hradba velkomoravského Pohanska a vstup na její vrchol. Slavia Antiqua, Poznaň, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Poland. ISSN 0080-9993, 2012, vol.  LII, no. -, pp. 59-76.


more

 

DRESLER, Petr.
Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Forum urbes medii aevi VI. Brno : Archaia Brno, 2012. ISBN 978-80-903588-6-7, pp. 46-61. 2008, Křtiny.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter.
Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2012, vol.  48, no.  51, pp. 340-344.


more

 

ČÁP, Pavel - DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Výzkum velkomoravské sakrální architektury a přilehlého pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost. ISSN 0449-0436, 2012, vol.  48, no.  51, pp. 344-352.


more

 
2011

DRESLER, Petr.
Die Befestigung von Pohansko bei Břeclav. In Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. ISBN 978-3-7749-3730-7, pp. 63-77. 2009, Břeclav.


more

 

MILO, Peter - DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří.
Geopysical prospection at the Břeclav - Pohansko stronghold. In Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas, Band 14. 1. vyd. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2011. ISBN 978-3-7749-3730-7, pp. 79-88. 5.10.2009, Břeclav.


more

 

ČÁP, Pavel - DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - PŘICHYSTALOVÁ, Renáta.
Grossmährische Kirchen in Pohansko bei Břeclav. In Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. 1. vyd. Brno : Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i., 2011. ISBN 978-80-86023-92-2, pp. 187-204. 5.6.2009, Mikulčice.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří - MILO, Peter.
Kostice - Zadní hrúd v roce 2010. Jižní Morava, Brno, Moravský zemský archiv. ISSN 0449-0436, 2011, vol. 47, no. 50, pp. 291-296.


more

 

DRESLER, Petr.
Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.), Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6327, 2011, vol. Neuveden, no.  16, pp. 203-218.


more

 

book coverDRESLER, Petr.
Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.


more

 

DRESLER, Petr.
The Fortification of Pohansko by Břeclav. Studia Universitatits Cibiniensis, Series Historica, Supplementum, Sibiu, Romania. ISSN 1584-3165, 2011, vol.  1, no.  1, pp. 147-158.


more

 
2010

book coverDRESLER, Petr - HUMLOVÁ, Barbora - MACHÁČEK, Jiří - RYBNÍČEK, Michal - ŠKOJEC, Jaroslav - VRBOVÁ-DVORSKÁ, Jitka.
Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha : Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-027-2, 39 pp.


more

 

book coverDRESLER, Petr - HUMLOVÁ, Barbora - MACHÁČEK, Jiří - RYBNÍČEK, Michal - ŠKOJEC, Jaroslav - VRBOVÁ-DVORSKÁ, Jitka.
Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha : Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-027-2, pp. 112-138, 750-752.


more

 

DRESLER, Petr - MACHÁČEK, Jiří.
Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav). 2010.


more

 

DRESLER, Petr.
Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009. Jižní Morava, Brno, Moravský zemský archiv. ISSN 0449-0436, 2010, vol. 49, no. 46, pp. 247-249.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 51 records, displayed 1 - 30