Assoc. Prof. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 72 records, displayed 1 - 30

 
2016

CÍGLER, Hynek - JABŮREK, Michal - PORTEŠOVÁ, Šárka - STRAKA, Ondřej.
TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v matematice (vývoj, podoba a využití ve školách). 2016. CZE. 20.5.2016 - 20.5.2016, National Activity.


more

 
2015

PORTEŠOVÁ, Šárka - CÍGLER, Hynek - JABŮREK, Michal - STRAKA, Ondřej - JUHOVÁ, Dana.
TIM – test určený k identifikaci nadaných žáků v matematice. Kreativita při řešení matematických úloh. 2015. CZE, Praha. 19.10.2015 - 19.10.2015, National Activity.


more

 
2014

ZIEGLER, Albert - STOEGER, Heidrun - HARDER, Bettina - PARK, Kyungbin - PORTEŠOVÁ, Šárka - PORATH, Marion.
Gender differences in mathematics and science: the role of the actiotope in determining individuals' achievements and confidence in their own abilities. High Ability Studies, GB, Taylor & Francis Group, Great Britain. ISSN 1359-8139, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 35-51.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - POLEDŇOVÁ, Ivana - KUKLA, Lubomír - BUDÍKOVÁ, Marie.
Longitudinální studie hodnocení schopností spojených se školním výkonem u žáků s dyslexií a bez dyslexie jejich učiteli. Československá psychologie. ISSN 0009-062X, 2014, vol. 58, no. 3, pp. 222-241.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - BUDÍKOVÁ, Marie - JUHOVÁ, Dana.
Myths about Gifted Learners from the Perspective of Teachers. New Educational Review, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poland. ISSN 1732-6729, 2014, vol. 37, no. 3, pp. 229-242.


more

 

book coverPORTEŠOVÁ, Šárka - POLEDŇOVÁ, Ivana - MACEK, David - RŮŽIČKA, Milan - STRAKA, Ondřej - URMANOVÁ, Jana.
Rozumově nadaní studenti s poruchou učení - Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. Masarykova univerzita, Brno : Muni Press, 2014. 140 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7520-7.


more

 

KNOTOVÁ, Dana - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra - PORTEŠOVÁ, Šárka - HREJSEMNOU, Martina - VACKOVÁ, Michaela.
Školní poradenství. Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 258 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2.


more

 

JUHOVÁ, Dana - PORTEŠOVÁ, Šárka.
Vztah mýtů o vzdělávání nadaných k preferenci vzdělávacího opatření v pohledu učitelů. Svět nadání, Národní institut dětí a mládeže MŠMT. ISSN 1805-7217, 2014, vol. III, no. 2, pp. 15-30.


more

 
2013

GARI, Aikaterini - MYLONAS, Kostas - PORTEŠOVÁ, Šárka.
An analysis of attitudes towards the gifted students with learning difficulties using two samples of Greek and Czech primary school teachers. Gifted Education International, UK, London: Sage Publications, Great Britain. ISSN 0261-4294, 2013, vol. 25, no. 5, pp. 1-16.


more

 

FOLTOVÁ, Lucie - PORTEŠOVÁ, Šárka - KUKLA, Lubomír.
Behaviorální, emoční a sociální potíže dyslektických dětí během školní docházky (7–15 let) – longitudinální výzkum. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Praha, Academia. ISSN 0009-062X, 2013, vol. LVII, no. 6, pp. 505-520.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - URBÁNEK, Tomáš.
Typology of Perfectionism in a Group of Mathematically Gifted Czech Adolescents Over One Decade. The Journal of Early Adolescents, London: Sage Publications. ISSN 0272-4316, 2013, vol. 33, no. 8, pp. 1116-1144.


more

 
2012

POLEDŇOVÁ, Ivana - MARČEK, Vladimír - PORTEŠOVÁ, Šárka.
Ideas of Czech adolescents about their future profession assessed from the perspective of their favorableness and cognitive complexity – related to some components of upbringing and self-esteem. Problems of Psychology in the 21st Century, Lithuania. ISSN 2029-8587, 2012, vol. 2012, 2, no. 2, pp. 30-38.


more

 
2011

PORTEŠOVÁ, Šárka - BUDÍKOVÁ, Marie - KOUTKOVÁ, Helena.
Crucial Determinants Affecting the Attitude of Czech Educators toward the Education of Extraordinarily Gifted Learners. The New Educational Review, Polsko, Wydawnictwo Adam Marszalek, Poland. ISSN 1732-6729, 2011, vol. 24, no. 2, pp. 305-326.


more

 

book coverPORTEŠOVÁ, Šárka.
Rozumově nadané děti s dyslexií. Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. 216 pp. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-990-3.


more

 
2010

book coverBLAŽKOVÁ, Růžena - PORTEŠOVÁ, Šárka - VAŇUROVÁ, Milena.
Apparent performance discrepancies in solving mathematical tasks in a gifted pupil with concurrent dyslexia. In ŠIMONÍK, O.(ed.). School and talented Pupil. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. Edice neuvedena, ISBN 978-80-210-5350-2, pp. 70-90.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka.
Nadaný? Vždyť neumí číst ani počítat!. Psychologie DNES, Praha, Portál. ISSN 1212-9607, 2010, vol. 16, no. 6, pp. 57-59.


more

 

book coverBLAŽKOVÁ, Růžena - PORTEŠOVÁ, Šárka - VAŇUROVÁ, Milena.
Nápadné výkonové rozpory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií. 2010. ISBN 978-80-210-5274-1.


more

 

book coverBLAŽKOVÁ, Růžena - PORTEŠOVÁ, Šárka - VAŇUROVÁ, Milena.
Nápadné výkonové rozpory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií. In ŠIMONÍK, O.(ed.). Vzdělávání nadaných žáků. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. Edice neuvedena, ISBN 978-80-210-5349-6, pp. 93-113.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - BUDÍKOVÁ, Marie.
Postoje českých pedagogů k typickým charakteristikám nadaných žáků s dyslexií, k jejich identifikaci a vzdělávání. Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost. ISSN 1211-4669, 2010, vol. 20, no. 2, pp. 55-76.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - BUDÍKOVÁ, Marie.
STATISTICKÁ ANALÝZA POSTOJŮ ČESKÝCH UČITELŮ K TYPICKÝM CHARAKTERISTIKÁM NADANÝCH ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ. In 9th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2010 February 2 - 5, 2010, Bratislava. Vyd. 1. Bratislava : Slovenská technická univerzita Bratislava, 2010. ISBN 978-80-89313-47-1, pp. 943-951. 2010, Bratislava.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - URBÁNEK, Tomáš.
Užití Mezinárodní edice Woodcockových-Johnsonových Testů kognitivních schopností v české školní diagnostice. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha, Academia. ISSN 0009-062X, 2010, vol. LIV, no. 2, pp. 186-205.


more

 
2009

PORTEŠOVÁ, Šárka - BUDÍKOVÁ, Marie - KOUTKOVÁ, Helena.
Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání. Pedagogika, Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. ISSN 0031-3815, 2009, vol. LVIV, no. 1, pp. 38-53.


more

 

book coverKONEČNÁ, Věra - PORTEŠOVÁ, Šárka.
Sebepojetí nadaných dětí. In I. Poledňová (Ed.), Sebepojetí dětí a dospívajících v kontextu školy. Vyd. 1. Brno : Muni Press, 2009. Neuveden, ISBN 978-80-210-5085-3, pp. 27-53.


more

 

book coverPORTEŠOVÁ, Šárka.
Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 166 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5014-3.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - KONEČNÁ, Věra - BUDÍKOVÁ, Marie - KOUTKOVÁ, Helena.
Strachy rozumově nadaných dětí jako indikátor jejich pokročilého rozumového vývoje. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Slovakia. ISSN 0555-5574, 2009, vol. 43, no. 4, pp. 307-323.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka.
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků. In Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009. Pedagogická encyklopedie, ISBN 978-80-7367-546-2, pp. 471-477.


more

 
2008

PORTEŠOVÁ, Šárka - ČIHOUNKOVÁ, Jana - BUDIKOVA, Marie - JANČOVÁ, Petra.
Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií. Československá psychologie, Praha, . ISSN 0009-062X, 2008, vol. LII, no. 4, pp. 338-350.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - ČIHOUNKOVÁ, Jana.
Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method. In From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood. Praha : The center of giftedness, 2008. ISBN 978-80-7387-172-7, pp. 108-119. 2008, Praha.


more

 

ŠAMÁNKOVÁ, Lenka - PORTEŠOVÁ, Šárka.
Kvalitativní hodnocení způsobu řešení kopie Reyovy-Osterriethovy komplexní figury u dospívajících. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha, Academia. ISSN 0009-062X, 2008, vol. 2008/LII, no. 6, pp. 584-596.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka.
Learning Disabilities and Intellectual Giftedness in Educational Context: Present State of Research and Situation in Czech Schools. The New Educational Review, Polsko, Wydawnictwo Adam Marszalek, Poland. ISSN 1732-6729, 2008, vol. 15, no. 2, pp. 136-151.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 72 records, displayed 1 - 30