Assoc. Prof. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

Personal photo

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Medicine
Name of the ApplicantRNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantFaculty of Medicine
SpecializationMedical Chemistry and Biochemistry
Thesisauthenticated link to a new windowVýznam a využití biochemických vyšetření v biomedicínském a klinickém výzkumu
Starting date5. 4. 2011
Habilitation Board
Chairprof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Membersprof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jiří Wilhelm, ph.D. (UK - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír palyza, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Reviewersdoc. MUdr. Milan dastych, CSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Juraj Ševčík, ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. Ing. Ivan Mikšík, drSc. (AV ČR Praha)
Date and time of habilitation lecture5. 10. 2011 at 16:00
Faculty Scientific Board session20. 10. 2011
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 12. 2011