Novinky

Přehled nejnovějších publikací nabízených v internetovém knihkupectví Munipress

Seznam všech publikací naleznete zde.

 

obálkaNECHUTOVÁ, Jana - FUKSOVÁ, Jana.
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. Překlady, komentáře a poznámky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 122 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431. ISBN 978-80-210-7873-4.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaPITROVÁ, Markéta - SYCHRA, Zdeněk - SMEKAL, Hubert - KUCHYŇKOVÁ, Petra - POSPÍŠIL, Ivo - HAVLÍK, Vratislav - KUBOVÁ, Radana - KOVÁČOVÁ, Lenka - JANEBOVÁ, Pavlína - MANOSOGLU, Tomáš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 379 s. ISBN 978-80-210-7777-5.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaCollected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979–1986). Jana Chamonikolasová – Miroslav Černý – Eva Golková (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 400 s. Masaryk University Honours Series. ISBN 978-80-210-7676-1.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaMLEJNEK, Ondřej.
Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 171 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque 18. ISBN 978-80-210-7818-5.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaVIDOVICOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - SÝKOROVÁ, Dana.
Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno : Masarykova univerzita a Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-210-6095-1.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaKOKEŠ, Radomír.
Rozbor filmu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaKRAJHANZL, Jan.
Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7063-9.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaDIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora.
Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 304 s. Spisy Masarykovy univerizy v Brně, Filozofická fakulta, sv. 428. ISBN 978-80-210-7730-0.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaPromýšlet Evropu dvacátého století. Proměny hranic. Pokorná Korytárová, L. - Škerlová, J. - Haváč, O. - Hromek, M. (eds.). 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2014. 343 s. ISBN 978-80-87709-08-5.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaFUČÍK, Petr - CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena.
Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-7688-4.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více