Novinky

Přehled nejnovějších publikací nabízených v internetovém knihkupectví Munipress

Seznam všech publikací naleznete zde.

 

obálkaPODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 154 s. ISBN 978-80-210-8294-6.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaČERNOCH, Filip - OSIČKA, Jan - ACH-HÜBNER, Robert - DANČÁK, Břetislav.
Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 178 s. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaMARTINOVSKÝ, Petr.
Enviromentální bezpečnost v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 215 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaWorkshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Kateřina Doležalová (výkonná editorka). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 128 s. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, Supplementum III. ISBN 978-80-210-8151-2.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálka MCMURRY, John.
Organická chemie. 1. vyd. Brno : VUTIUM, VŠCHT Praha, 2015. 1200 s. ISBN 978-80-214-4769-1.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaRONOVSKÁ, Anna (Ed.).
FÍ! – kniha komiksů. Konceptuální + intermediální tvorba (2013–2015) Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-7906-9.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaPODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots. Alena Podhorná-Polická (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 260 s. ISBN 978-80-210-5739-5.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaĐORĐEVIĆ, Vladimir.
US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 196 s. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaŘEHULKOVÁ, Hana.
Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 123 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 441. ISBN 978-80-210-8058-4.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaMUTLOVÁ, Petra.
Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 242 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 443. ISBN 978-80-210-8124-6.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více