Novinky

Přehled nejnovějších publikací nabízených v internetovém knihkupectví Munipress

Seznam všech publikací naleznete zde.

 

obálkaPrávo na vzdělání. Šimíček, Vojtěch (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 203 s. ISBN 978-80-210-6950-3.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálka HALLIDAY, David - RESNICK, Robert - WALKER, Jearl.
Fyzika. Dub, Petr (vedoucí překladatelského kolektivu). 2., přeprac. vyd. Brno : Vysoké učení technické V Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013. 1200 s. ISBN 978-80-214-4123-1.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaURBANOVÁ, Daniela.
Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 444 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-6784-4.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaA bibliography of functional sentence perspective 1956-2011. Drápela, Martin (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 198 s. ISBN 978-80-210-7111-7.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálka STEHLÍK, Ondřej.
Brno postavené nepostavené. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2014. 239 s. ISBN 978-80-214-4778-3.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaMIKULOVÁ, Jana.
Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 402 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-7039-4.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaDOROVSKÝ, Ivan.
S domovem v srdci. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 216 s. ISBN 978-80-210-6867-4.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaMACHOLÁN, Miloš.
Základy fylogenetické analýzy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 290 s. ISBN 978-80-210-6363-1.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálka JEŘÁBKOVÁ, Alena.
Lidová oděvní kultura: příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 271 s. Etnologické studie, 16. ISBN 978-80-210-6928-2.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaRADOVÁ, Irena - PETR, Holman.
Otokar Březina / Ottocarus Březina. Básnické spisy / Opera poetica. Latinis litteris expressit Iohannes Šprincl. 2013.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více