Novinky

Přehled nejnovějších publikací nabízených v internetovém knihkupectví Munipress

Seznam všech publikací naleznete zde.

 

obálkaFUČÍK, Petr - CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena.
Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-7688-4.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaKÁŇA, Tomáš.
Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 244 s. ISBN 978-80-210-7748-5.
 
odkaz do nového oknaStáhnout e-knihu


více

 

obálkaPEKÁR, Stanislav - BRABEC, Marek.
Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R. Vyd. 1. Brno : Masarykova universita, 2012. 256 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5812-5.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálka HRUBÝ, Petr - HEJHAL, Petr - MALÝ, Karel - KOČÁR, Petr - PETR, Libor.
Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 264 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis Facultas Philosophica. Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta. Číslo 422. ISBN 978-80-210-7126-1.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaLOJDOVÁ, Kateřina.
Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 425. ISBN 978-80-210-7478-1.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaFRANTOVÁ, Zuzana.
Hereze a loajalita: Slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 252 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 423. ISBN 978-80-210-7413-2.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálka TRČKOVÁ, Dita.
Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-7414-9.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaPORTEŠOVÁ, Šárka - POLEDŇOVÁ, Ivana - MACEK, David - RŮŽIČKA, Milan - STRAKA, Ondřej - URMANOVÁ, Jana.
Rozumově nadaní studenti s poruchou učení. Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 140 s. ISBN 978-80-210-7520-7.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaDOLEŽALOVÁ, Jitka.
Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 208 s. ISBN 978-80-210-7142-1.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více

 

obálkaKRČÁL, Ondřej.
An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 160 s. ISBN 978-80-210-7423-1.
 
odkaz do nového oknaKoupit v internetovém knihkupectví Munipress
mail_icon Objednat v Nakladatelství MU


více