New titles

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverMAREŠ, Petr - RABUŠIC, Ladislav - SOUKUP, Petr.
Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 508 pp. ISBN 978-80-210-6362-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNECHUTOVÁ, Jana - FUKSOVÁ, Jana.
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 122 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431. ISBN 978-80-210-7873-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPITROVÁ, Markéta - SYCHRA, Zdeněk - SMEKAL, Hubert - KUCHYŇKOVÁ, Petra - POSPÍŠIL, Ivo - HAVLÍK, Vratislav - KUBOVÁ, Radana - KOVÁČOVÁ, Lenka - JANEBOVÁ, Pavlína - MANOSOGLU, Tomáš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. ISBN 978-80-210-7777-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMLEJNEK, Ondřej.
Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 171 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque 18. ISBN 978-80-210-7818-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVIDOVICOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - SÝKOROVÁ, Dana.
Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno : Masarykova univerzita a Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 372 pp. Studie. ISBN 978-80-210-6095-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRAJHANZL, Jan.
Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7063-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora.
Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 304 pp. Spisy Masarykovy univerizy v Brně, Filozofická fakulta, sv. 428. ISBN 978-80-210-7730-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPromýšlet Evropu dvacátého století. Proměny hranic. Pokorná Korytárová, L. - Škerlová, J. - Haváč, O. - Hromek, M. (eds.). 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2014. 343 pp. ISBN 978-80-87709-08-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFUČÍK, Petr - CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena.
Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-7688-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HRUBÝ, Petr - HEJHAL, Petr - MALÝ, Karel - KOČÁR, Petr - PETR, Libor.
Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 264 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis Facultas Philosophica. Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta. Číslo 422. ISBN 978-80-210-7126-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more