New titles

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

BASS, Eduard.
Koráb pohádek. Hedvika Landová (editorka), Petr Korunka (ilustrace). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 308 pp. ISBN 978-80-210-8320-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKŘÍŽOVÁ, Alena - VÁLKA, Miroslav - PAVLICOVÁ, Martina.
Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 311 pp. Etnologické studie 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCUSIMANO, Christophe.
Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 60 pp. ISBN 978-80-210-8263-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDĚDINOVÁ, Tereza.
Po divné krajině: charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7871-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHEBEDOVÁ, Petra.
Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 254 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 444. ISBN 978-80-210-8292-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBUZEK, Ivo - FERNÁNDEZ BERNAL, Jorge M. - KRINKOVÁ, Zuzana - FUENTES CANIZARES, Javier - ADIEGO, Ignasi-Xavier - GAMELLA, Juan F. - FERNÁNDEZ ORTEGA, Cayetano - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Laura.
Interacciones entre el caló y el español. Historia, relaciones y fuentes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 445. ISBN 978-80-210-8291-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover GARCÍA SUÁREZ, Pedro.
Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer lectora en la novela realista y naturalista española. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 130 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 446. ISBN 978-80-210-8297-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-8294-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČERNOCH, Filip - OSIČKA, Jan - ACH-HÜBNER, Robert - DANČÁK, Břetislav.
Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 178 pp. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMARTINOVSKÝ, Petr.
Enviromentální bezpečnost v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 215 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more