New titles

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverKORVAS, Pavel - DOŠLA, Jan - STRACHOVÁ, Milena - ONDRÁČEK, Jan - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - LUKÁŠEK, Miloš - NOVÁKOVÁ, Svatava - LIENERTH, Radek - BABIČ, Petr.
Aktivní formy cestovního ruchu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 149 pp. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverZáklady anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému, kůže a jejich derivátů III. Edited by Jitka Hanzlová - Jan Hemza. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 121 pp. ISBN 978-80-210-4360-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PĚTIVLAS, Tomáš.
Abeceda pivotmana. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 57 pp. ISBN 978-80-210-4578-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEKOT, Aleš.
Úvod do sociální patologie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 195 pp. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKALICHOVÁ, Miriam - BALÁŽ, Josef - BEDŘICH, Petr - ZVONAŘ, Martin.
Základy biomechaniky tělesných cvičení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 193 pp. ISBN 978-80-210-5551-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOLEŽALOVÁ, Jitka.
Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 207 pp. e-book. ISBN 978-80-210-7418-7.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverSTRACHOVÁ, Milena.
Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 235 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6709-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SCHATZ, Gottfried.
Za hranicemi genů. Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech. Přeložily Bohumila Ruth Finkelová a Alena Gremingerová. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 120 pp. Poprvé v češtině, sv. 2. ISBN 978-80-210-6985-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPrávo na vzdělání. Šimíček, Vojtěch (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 203 pp. ISBN 978-80-210-6950-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HALLIDAY, David - RESNICK, Robert - WALKER, Jearl.
Fyzika. Dub, Petr (vedoucí překladatelského kolektivu). 2., přeprac. vyd. Brno : Vysoké učení technické V Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013. 1200 pp. ISBN 978-80-214-4123-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more