News

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverBROMOVÁ, Veronika.
Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 385 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, č. 380. ISBN 978-80-210-5005-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKVIZDA, Martin - TOMEŠ, Zdeněk - BIL, Jaroslav - HAJKO, Vladimír - HOUŠKA, Tomáš - CHVÁTAL, Filip - KRČÁL, Ondřej - KVASNIČKA, Michal - NEDVĚDOVÁ, Kateřina - NĚMEC, Daniel - NIGRIN, Tomáš - REDERER, Václav - SEIDENGLANZ, Daniel - STANĚK, Rostislav.
Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 243 pp. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČERNÝ, Michal.
12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSMEKAL, Hubert.
Lidská práva. Ideje, trendy, výzvy a nástrahy. Brno : MUNI Press, 2013. 197 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6388-4.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverSEDLATÁ, Michaela - KANIOK, Petr.
Příprava na zaměstnání ve strukturách EU. Vyd. 1. Brno : Muni Press, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6623-6.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverKOSTKOVÁ, Klára.
Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 223 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 29. ISBN 978-80-210-6397-6.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverJANÍK, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína.
Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 354 pp. ISBN 978-80-210-6396-9.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book cover VÁCLAVÍK, Antonín.
Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 34. ISBN 978-80-210-6822-3.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book cover ŠEBESTOVÁ, Simona.
Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 158 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 25. ISBN 978-80-210-6825-4.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book cover TUPÝ, Jan.
Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 165 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 35. ISBN 978-80-210-6821-6.
 
link to a new windowDownload the e-book


more