New titles

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverHANZLOVÁ, Jitka - HEMZA, Jan.
Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 77 pp. Příloha CD-ROM s obrazovou přílohou. ISBN 80-210-3962-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHANZLOVÁ, Jitka - HEMZA, Jan.
Základy anatomie pohybového ústrojí. Vyd. 2., přepracované. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 100 pp. ISBN 978-80-210-4937-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MOSTER, René - MOSTEROVÁ, zdeňka.
Sportovní traumatologie. Edited by René Moster - Zdeňka Mosterová. 2., přepracované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 106 pp. ISBN 978-80-210-4312-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MANDELOVÁ, Lucie - HRNČIŘÍKOVÁ, Iva.
Základy výživy ve sportu. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 72 pp. ISBN 978-80-210-4281-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNYKODÝM, Jiří.
Teorie a didaktika sportovních her. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 120 pp. ISBN 80-210-4042-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠÍP, Radim.
Kalokagathia: ldeál, nebo flatus vocis?. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 92 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4566-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNĚMEC, Miroslav - MATOULKOVÁ, Dagmar.
Základy obecné mikrobiologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 256 pp. ISBN 978-80-210-7923-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMAZALOVÁ, Lucie.
Eschatologie v díle Jana Husa. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 370 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 432. ISBN 978-80-210-7953-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOROVSKÝ, Ivan.
Studia Macedonica II. 2015.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSTANOVSKÁ, Sylvie.
Sagt mir Jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 332 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 434. ISBN 978-80-210-7960-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more