News

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverKOSTKOVÁ, Klára.
Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 223 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 29. ISBN 978-80-210-6397-6.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverJANÍK, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína.
Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 354 pp. ISBN 978-80-210-6396-9.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverJANÍK, Tomáš - PEŠKOVÁ, Karolína.
Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 263 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6823-0.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book cover VÁCLAVÍK, Antonín.
Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 34. ISBN 978-80-210-6822-3.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book cover ŠEBESTOVÁ, Simona.
Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 158 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 25. ISBN 978-80-210-6825-4.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book cover TUPÝ, Jan.
Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 165 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 35. ISBN 978-80-210-6821-6.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverZERZOVÁ, Jana.
Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 246 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 27. ISBN 978-80-210-6824-7.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverMUSIL, Rudolf.
Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-6364-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁVRA, Václav - ŠTELCL, Jindřich.
Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 292 pp. ISBN 978-80-210-6715-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PRAŽÁK, Richard.
Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin. Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-6797-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more