New titles

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverPrávo na vzdělání. Šimíček, Vojtěch (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 203 pp. ISBN 978-80-210-6950-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HALLIDAY, David - RESNICK, Robert - WALKER, Jearl.
Fyzika. Dub, Petr (vedoucí překladatelského kolektivu). 2., přeprac. vyd. Brno : Vysoké učení technické V Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013. 1200 pp. ISBN 978-80-214-4123-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverURBANOVÁ, Daniela.
Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 444 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-6784-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverA bibliography of functional sentence perspective 1956-2011. Drápela, Martin (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 198 pp. ISBN 978-80-210-7111-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover STEHLÍK, Ondřej.
Brno postavené nepostavené. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2014. 239 pp. ISBN 978-80-214-4778-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMIKULOVÁ, Jana.
Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 402 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7039-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOROVSKÝ, Ivan.
S domovem v srdci. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 216 pp. ISBN 978-80-210-6867-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMACHOLÁN, Miloš.
Základy fylogenetické analýzy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 290 pp. ISBN 978-80-210-6363-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover JEŘÁBKOVÁ, Alena.
Lidová oděvní kultura: příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 271 pp. Etnologické studie, 16. ISBN 978-80-210-6928-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRADOVÁ, Irena - PETR, Holman.
Otokar Březina / Ottocarus Březina. Básnické spisy / Opera poetica. Latinis litteris expressit Iohannes Šprincl. 2013.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more