News

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverBICANOVÁ, Klára.
From Rhetoric to Aesthetics: Wit and Esprit in the English and French Theoretical Writings of the Late Seventeenth nad Early Eighteenth Centuries. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 152 pp. Spisy Masarykovy Univerzity v Brně ; 421. ISBN 978-80-210-6662-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Veřejné finance a fiskální právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního práva I.Obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSAXONBERG, Steven - KAMPICHLER, Martina - JANOUŠKOVÁ, Miroslava.
Mothers – Grandmothers – Daughters? Reconciling Labour Market Integration with Care Responsibilities in Brno. 1. elektron. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6712-7.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book cover KOMÁREK, Stanislav - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 20: Obraz člověka v dílech některých význačných biologů 19. a 20. století. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 104 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-7204-295-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PFLEGEROVÁ, Mariana.
Antropologie subjektivity. Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní: modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných oborů". Edited by Jaroslav Malina. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. 91 pp. ISBN 978-80-7204-442-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KRÁLÍKOVÁ, Michaela.
Pohřební ritus 16.–18. století na území střední Evropy. Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní: modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných oborů". Edited by Jaroslav Malina. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. 209 pp. ISBN 978-80-7204-566-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁLEK, David - DRESLEROVÁ, Gabriela - GREGEROVÁ, Miroslava - HLOŽEK, Martin - NERUDOVÁ, Zdeňka - ŠMERDA, Jaroslav - VOKÁČ, Milan.
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 347 pp. ISBN 978-80-210-6680-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHORÁČEK, Martin.
Za krásnější svět. Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal; VUT v Brně, 2013. 447 pp. ISBN 978-80-214-4586-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverALCHAZIDU, Athena - STEHLÍK, Petr (Eds.).
Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas: Brno 2012. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 171 pp. ISBN 978-80-210-6657-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more