New titles

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverKRAJHANZL, Jan.
Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7063-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora.
Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 304 pp. Spisy Masarykovy univerizy v Brně, Filozofická fakulta, sv.428. ISBN 978-80-210-7730-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPromýšlet Evropu dvacátého století. Proměny hranic. Pokorná Korytárová, L. - Škerlová, J. - Haváč, O. - Hromek, M. (eds.). 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2014. 343 pp. ISBN 978-80-87709-08-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFUČÍK, Petr - CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena.
Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-7688-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPEKÁR, Stanislav - BRABEC, Marek.
Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R. Vyd. 1. Brno : Masarykova universita, 2012. 256 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5812-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HRUBÝ, Petr - HEJHAL, Petr - MALÝ, Karel - KOČÁR, Petr - PETR, Libor.
Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 264 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis Facultas Philosophica. Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta. Číslo 422. ISBN 978-80-210-7126-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverLOJDOVÁ, Kateřina.
Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 132 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 425. ISBN 978-80-210-7478-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANTOVÁ, Zuzana.
Hereze a loajalita : slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 252 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 423. ISBN 978-80-210-7413-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover TRČKOVÁ, Dita.
Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-7414-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHAVLÍČKOVÁ, Margita - NEUHUBER, Christian.
Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 260 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta; sv. 427. ISBN 978-80-210-7526-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more