New titles

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverŠALAMOUNOVÁ, Zuzana.
Socializace do školního jazyka. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 192 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 440. ISBN 978-80-210-8060-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠAUR, Josef.
Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 298 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 439. ISBN 978-80-210-8051-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover ŽENÍŠEK, Alexander.
Relativita do kapsy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 110 pp. ISBN 978-80-210-8043-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MUKHERJEE, Siddhartha.
Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny. Překlad: Jan Šmarda. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 520 pp. Poprvé v češtině, sv. 3. ISBN 978-80-210-7761-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MAJER, Robert.
Malé státy v EU: Případ české republiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 112 pp. Ediční řada Monografie, sv. 60. ISBN 978-80-210-7992-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFinancování politického života. Vojtěch Šimíček (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 216 pp. Ediční řada Sborníky, sv.54. ISBN 978-80-210-7994-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHANZLOVÁ, Jitka - HEMZA, Jan.
Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 77 pp. Příloha CD-ROM s obrazovou přílohou. ISBN 80-210-3962-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHANZLOVÁ, Jitka - HEMZA, Jan.
Základy anatomie pohybového ústrojí. Vyd. 2., přepracované. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 100 pp. ISBN 978-80-210-4937-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MOSTER, René - MOSTEROVÁ, zdeňka.
Sportovní traumatologie. Edited by René Moster - Zdeňka Mosterová. 2., přepracované vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 106 pp. ISBN 978-80-210-4312-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MANDELOVÁ, Lucie - HRNČIŘÍKOVÁ, Iva.
Základy výživy ve sportu. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 72 pp. ISBN 978-80-210-4281-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more