New titles

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverFUČÍK, Petr - CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena.
Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-7688-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKÁŇA, Tomáš.
Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 244 pp. ISBN 978-80-210-7748-5.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverPEKÁR, Stanislav - BRABEC, Marek.
Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R. Vyd. 1. Brno : Masarykova universita, 2012. 256 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5812-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HRUBÝ, Petr - HEJHAL, Petr - MALÝ, Karel - KOČÁR, Petr - PETR, Libor.
Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 264 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis Facultas Philosophica. Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta. Číslo 422. ISBN 978-80-210-7126-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverLOJDOVÁ, Kateřina.
Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 132 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 425. ISBN 978-80-210-7478-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANTOVÁ, Zuzana.
Hereze a loajalita: Slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 252 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 423. ISBN 978-80-210-7413-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover TRČKOVÁ, Dita.
Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-7414-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPORTEŠOVÁ, Šárka - POLEDŇOVÁ, Ivana - MACEK, David - RŮŽIČKA, Milan - STRAKA, Ondřej - URMANOVÁ, Jana.
Rozumově nadaní studenti s poruchou učení. Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 140 pp. ISBN 978-80-210-7520-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOLEŽALOVÁ, Jitka.
Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 208 pp. ISBN 978-80-210-7142-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRČÁL, Ondřej.
An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 160 pp. ISBN 978-80-210-7423-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more