New titles

List of the latest publications available in the Munipress on-line bookstore.

The list of all publications can be found here.

 

book coverPODHORNÁ-POLICKÁ, Alena.
Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots. Alena Podhorná-Polická (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 260 pp. ISBN 978-80-210-5739-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverĐORĐEVIĆ, Vladimir.
US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 196 pp. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŘEHULKOVÁ, Hana.
Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 123 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 441. ISBN 978-80-210-8058-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMUTLOVÁ, Petra.
Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 242 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 443. ISBN 978-80-210-8124-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSRBA, Ondřej.
Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru. Anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století. Faksimile rukopisu, transkripce a překlad. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 276 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 429. ISBN 978-80-210-8010-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKREJČÍ, Pavel.
Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 436. ISBN 978-80-210-8004-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMACEK, Jakub.
Média v pohybu: K proměně současných českých publik. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 136 pp. ISBN 978-80-210-8033-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPEKÁR, Stanislav - BRABEC, Marek.
Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8019-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDRÁPALA, Daniel - DOUŠEK, Roman - KŘÍŽOVÁ, Alena - PAVLICOVÁ, Martina - VÁLKA, Miroslav.
Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8086-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDRÁPALA, Daniel - DOUŠEK, Roman - KŘÍŽOVÁ, Alena - PAVLICOVÁ, Martina - VÁLKA, Miroslav.
Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8085-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more