Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 849
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 10Letter G, page 11Letter H, page 11Letter CH, page 12Letter I, page 12Letter J, page 13Letter K, page 14Letter L, page 16Letter M, page 18Letter N, page 21Letter O, page 22Letter P, page 23Letter Q, page 28Letter R, page 28Letter S, page 29Letter T, page 36Letter U, page 38Letter V, page 40Letter W, page 41Letter X, page 41Letter Y, page 41Letter Z, page 41
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 849 records, displayed 1 - 20

 

book cover KUTRA, Oldřich.
.. a stokrát třásti stromem. 2012.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČERNÝ, Michal.
12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPROKEŠ, Josef (Ed.).
15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 118 pp. náklad 400 kusů, www.muni.cz/press. ISBN 978-80-210-5972-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. 50 Jahre archäologischer Forschungen der Masaryk-Universität im Gebiet von Znaim. Edited by Vladimír Podborský. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 339 pp. ISBN 80-210-2546-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverADAM, Martin.
A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 85 pp. VŠ učebnice. ISBN 978-80-210-4269-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverADAM, Martin.
A Handbook of Functional Sentence Perspective (FSP in Theory and Practice) with Key. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 100 pp. VŠ učebnice. ISBN 978-80-210-4605-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPODROUŽKOVÁ, Lucie.
A Reader in British Literature, Part II. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2006. 176 pp. 4395/Pd-19/06-17/93. ISBN 80-210-4108-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPODROUŽKOVÁ, Lucie.
A Reader in British Literature, Part I. Vyd. 3. upravené. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2007. 130 pp. 4096/Pd-7/05-17/94. ISBN 80-210-3638-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverJAN, Libor - JANIŠ, Dalibor.
Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno : Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. 300 pp. ISBN 978-80-86488-65-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverAd vitam et honorem: profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Edited by Tomáš Borovský - Libor Jan - Martin Wihoda. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2003. 796 pp. ISBN 80-86488-13-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKŘÍŽ, Zdeněk.
Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 217 pp. Monografie. ISBN 80-210-4218-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁLKA, Miroslav.
Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. Vyd. 1. Brno : Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. 219 pp. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHORÁČEK, Radek - ZÁLEŠÁK, Jan.
Aktuální otázka zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 190 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, s. ISBN 978-80-210-4371-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRÁTKÁ, Jana.
Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 145 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5727-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠKRABÁNKOVÁ, Jana.
Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 67 pp. ISBN 978-80-210-4544-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverROSICKÝ, Jiří.
Algebra. 4., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 133 pp. ISBN 80-210-2964-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHARDY, Stephen Paul - HORÁKOVÁ, Martina - KAYLOR, Michael Matthew - PRAJZNEROVÁ, Kateřina.
Alternatives in Biography : Writing Lives in Diverse English-language Contexts. Vyd. 1st Masaryk University Press. Brno : Masaryk University Press, 2011. 300 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5757-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover VELTRUSKÝ, Jiří.
An approach to the semiotics of theatre. Veltrusky, J. F. - Hoskovec, T. - Drozd, D. (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 229 pp. Travaux du Cercle linguistique de Prague vol. 6. ISBN 978-80-210-5909-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverJANČÁŘ, Luděk - JANČÁROVÁ, Irena.
Analytická chemie - laboratorní cvičení. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 141 pp. ISBN 80-210-1579-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverJANYŠKA, Josef - SEKANINOVÁ, Anna.
Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 178 pp. ISBN 80-210-2604-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 849 records, displayed 1 - 20