Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 606
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 8Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 10Letter K, page 11Letter L, page 12Letter M, page 13Letter N, page 15Letter O, page 15Letter P, page 16Letter Q, page 20Letter R, page 20Letter S, page 21Letter T, page 27Letter U, page 28Letter V, page 29Letter W, page 29Letter X, page 29Letter Y, page 29Letter Z, page 29
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 606 records, displayed 1 - 20

 

book coverČERNÝ, Michal.
12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6803-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPROKEŠ, Josef (Ed.).
15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 118 pp. náklad 400 kusů, www.muni.cz/press. ISBN 978-80-210-5972-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. 50 Jahre archäologischer Forschungen der Masaryk-Universität im Gebiet von Znaim. Edited by Vladimír Podborský. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 339 pp. ISBN 80-210-2546-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover58th Annual Symposium of the International Association fo Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. Abstracts. 2015. ISBN 978-80-210-7860-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverA bibliography of functional sentence perspective 1956-2011. Drápela, Martin (ed.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. ISBN 978-80-210-7111-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PĚTIVLAS, Tomáš.
Abeceda pivotmana. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 57 pp. ISBN 978-80-210-4578-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverJAN, Libor - JANIŠ, Dalibor.
Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno : Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. 300 pp. ISBN 978-80-86488-65-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverAd vitam et honorem: profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Edited by Tomáš Borovský - Libor Jan - Martin Wihoda. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2003. 796 pp. ISBN 80-86488-13-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKŘÍŽ, Zdeněk.
Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 217 pp. Monografie. ISBN 80-210-4218-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁLKA, Miroslav.
Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. Vyd. 1. Brno : Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. 219 pp. Etnologické studie 4. ISBN 978-80-254-1172-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKORVAS, Pavel - DOŠLA, Jan - STRACHOVÁ, Milena - ONDRÁČEK, Jan - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - LUKÁŠEK, Miloš - NOVÁKOVÁ, Svatava - LIENERTH, Radek - BABIČ, Petr.
Aktivní formy cestovního ruchu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 149 pp. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverROSICKÝ, Jiří.
Algebra. 4., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. 133 pp. ISBN 80-210-2964-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHARDY, Stephen Paul - HORÁKOVÁ, Martina - KAYLOR, Michael Matthew - PRAJZNEROVÁ, Kateřina.
Alternatives in Biography : Writing Lives in Diverse English-language Contexts. Vyd. 1st Masaryk University Press. Brno : Masaryk University Press, 2011. 300 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5757-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover VELTRUSKÝ, Jiří.
An approach to the semiotics of theatre. Veltrusky, J. F. - Hoskovec, T. - Drozd, D. (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 229 pp. Travaux du Cercle linguistique de Prague vol. 6. ISBN 978-80-210-5909-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRČÁL, Ondřej.
An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 160 pp. ISBN 978-80-210-7423-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverJANYŠKA, Josef - SEKANINOVÁ, Anna.
Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 178 pp. ISBN 80-210-2604-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMAREŠ, Petr - RABUŠIC, Ladislav - SOUKUP, Petr.
Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 508 pp. ISBN 978-80-210-6362-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKALAS, Josef.
Analýza v komplexním oboru. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2006. 202 pp. ISBN 80-210-4045-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVARGOVÁ, Lenka - PÁČ, Libor.
Anatomie pro antropology II Splanchnologie. Brno : Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Masarykova univerzita, 2008. 178 pp. Pamoráma antropologie, svazek 36. ISBN 978-80-7204-616-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PROŠEK, Pavel.
Antarktida. Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. 345 pp. ISBN 978-80-200-2140-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 606 records, displayed 1 - 20