Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 622
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 341

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 8Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 11Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 15Letter O, page 16Letter P, page 17Letter Q, page 20Letter R, page 20Letter S, page 21Letter T, page 27Letter U, page 29Letter V, page 29Letter W, page 30Letter X, page 30Letter Y, page 30Letter Z, page 30
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 622 records, displayed 341 - 360

 

book cover SOCHOROVÁ, Ludmila - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 22: Člověk a lidová kultura: člověk a lidové divadlo - lidové divadlo v životě člověka. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brn, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brn, 2004. 107 pp. Modulové uební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" obor. ISBN 80-210-3279-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover ŠTĚPÁNOVÁ, Irena - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 23: Člověk a lidová kultura: Člověk a lidový oděv - lidový oděv v životě člověka. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 99 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3280-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover BUDIL, Ivo T. - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 26: Zrození moderní rasové teorie: Život a dílo Victora Courteta. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 166 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3734-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover VACHALA, Břetislav - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 27: Abúsír: Staroegyptské královské pohřebiště. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 117 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3735-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBRAVENÝ, Pavel - NOVÁKOVÁ, Marie - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 29: Fyziologie krevního oběhu (čtení pro posluchače antropologie a jiné). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 76 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3737-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SKUPNIK, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 33. Kultury sexuality: Západ a ženská obřízka. Kulturně antropologická perspektiva. 1. vyd. Brno : Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Masarykova univerzita, 2007. 54 pp. ISBN 978-80-210-4494-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover VRHEL, František - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 80 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2821-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover ZVĚŘINA, Jaroslav - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5: Sexuologie pro antropology. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 68 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2822-X.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KAŠPAR, Oldřich - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 8: Předkolumbovská Amerika z antropologické perspektivy (karibská oblast, Mezoamerika, andský areál). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 124 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2848-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverANTONÍN, Robert - BOROVSKÝ, Tomáš.
Panovnické vjezdy na středověké Moravě. Brno : Matice moravská, 2009. 336 pp. Knižnice Matice moravské sv. 25. ISBN 978-80-86488-53-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPŘICHYSTAL, Antonín - KRMÍČEK, Lukáš - HALAVÍNOVÁ, Michaela (eds.) (Eds.).
Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century. Proceedings of the 4th International Petroarcheological Symposium in Wroclaw, October 2007, 11 to 13. Vyd. 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2008. 168 pp. ISBN 978-80-7028-324-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverGREGEROVÁ, Miroslava - ČOPJAKOVÁ, Renata - BERÁNKOVÁ, Veronika - BIBR, Petr - GOŠ, Vladimír - HANULÁKOVÁ, Dana - HLOŽEK, Martin - HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Blanka - KRISTOVÁ, Lucie - KULJOVSKÁ, Zuzana - MACHÁČEK, Jiří - MAZUCH, Marian - PROCHÁZKA, Rudolf - ŠKODA, Radek - VŠIANSKÝ, Dalibor.
Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 311 pp. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBARTONĚK, Antonín.
Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 422 pp. Spisy FF MU; sv. 368. ISBN 978-80-210-4427-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPOLÁŠKOVÁ, Eva.
Plánovaná lesbická rodina: klíčové aspekty přechodu k rodičovství. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 250 pp. Psychologie. ISBN 978-80-210-5013-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KALOUS, Antonín.
Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-1526). 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2010. 448 pp. ISBN 978-80-86488-75-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverOTÝPKOVÁ, Zdenka.
Plevelová vegetace Bílých Karpat. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. 140 pp. ISBN 80-210-2658-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCHOCHOLÁČ, Bronislav - MALÍŘ, Jiří.
Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2002. 661 pp. mimo ediční řady. ISBN 80-86488-07-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPočátky novinového zpravodajství a novin v Českých zemích :(do devadesátých let 18. století). 2012. ISBN 978-80-86488-81-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HEJHAL, Petr.
Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 92 pp. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragense14. ISBN 978-80-210-6100-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSUCHÁNEK, Petr.
Podnikohospodářská analýza. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 136 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5412-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 622 records, displayed 341 - 360