Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 607
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 341

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 8Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 10Letter K, page 11Letter L, page 12Letter M, page 13Letter N, page 15Letter O, page 15Letter P, page 16Letter Q, page 20Letter R, page 20Letter S, page 21Letter T, page 27Letter U, page 28Letter V, page 29Letter W, page 29Letter X, page 29Letter Y, page 29Letter Z, page 29
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 607 records, displayed 341 - 360

 

book coverBARTONĚK, Antonín.
Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 422 pp. Spisy FF MU; sv. 368. ISBN 978-80-210-4427-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPOLÁŠKOVÁ, Eva.
Plánovaná lesbická rodina: klíčové aspekty přechodu k rodičovství. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 250 pp. Psychologie. ISBN 978-80-210-5013-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KALOUS, Antonín.
Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-1526). 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2010. 448 pp. ISBN 978-80-86488-75-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverOTÝPKOVÁ, Zdenka.
Plevelová vegetace Bílých Karpat. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. 140 pp. ISBN 80-210-2658-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCHOCHOLÁČ, Bronislav - MALÍŘ, Jiří.
Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2002. 661 pp. mimo ediční řady. ISBN 80-86488-07-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPočátky novinového zpravodajství a novin v Českých zemích :(do devadesátých let 18. století). 2012. ISBN 978-80-86488-81-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HEJHAL, Petr.
Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 92 pp. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragense14. ISBN 978-80-210-6100-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSUCHÁNEK, Petr.
Podnikohospodářská analýza. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 136 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5412-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPRZYBYLSKI, Michal - ŠAUR, Josef.
Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 2013.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFLAŠAR, Martin.
Poème électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varèse - I. Xenakis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 162 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 409. ISBN 978-80-210-5945-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSEKOT, Aleš.
Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 151 pp. ISBN 978-80-210-7918-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNIEDERLE, Rostislav.
Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-7131-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČERNOCH, Filip - HUSÁK, Jan - SCHÜTZ, Ondrej - VÍT, Michal.
Political parties and nationalism in Visegrad countries. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 236 pp. Monografie, svazek č. 42. ISBN 978-80-210-5658-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRPEC, Oldřich - HODULÁK, Vladan.
Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2011. 360 pp. Monografie, 38. ISBN 978-80-210-5481-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOLEŽALOVÁ, Jitka.
Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 208 pp. ISBN 978-80-210-7142-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMATUŠKOVÁ, Anna.
Politický marketing a české politické strany. Volební kampaně v roce 2006. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 174 pp. Ediční řada Monografie, svazek č. 32. ISBN 978-80-210-5169-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover BUDÍKOVÁ, Marie - MIKOLÁŠ, Štěpán - OSECKÝ, Pavel.
Popisná statistika. Vyd. 4. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 52 pp. ISBN 978-80-210-4246-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta - BALCERE, Ilze - CHOLOVA, Blagovesta - HAVLÍK, Vratislav - SMRČKOVÁ, Markéta - SPÁČ, Peter - WOJTAS, Kinga - KRAŠOVEC, Alenka.
Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 280 pp. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPROKEŠ, Lubomír.
Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno : ÚAM FF MU Brno, 2007. 50 pp. Archaeol. mediaev. Moraviana et Silesiana, Suppl 1. ISBN 978-80-239-9599-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila.
Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 255 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque ; 15. ISBN 978-80-210-6421-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 607 records, displayed 341 - 360