Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 849
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 341

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 4Letter D, page 6Letter E, page 8Letter F, page 10Letter G, page 11Letter H, page 11Letter CH, page 12Letter I, page 12Letter J, page 13Letter K, page 14Letter L, page 16Letter M, page 18Letter N, page 21Letter O, page 22Letter P, page 23Letter Q, page 28Letter R, page 28Letter S, page 29Letter T, page 36Letter U, page 38Letter V, page 40Letter W, page 41Letter X, page 41Letter Y, page 41Letter Z, page 41
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 849 records, displayed 341 - 360

 

book coverKUČEROVÁ, Judita.
Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 282 pp. ISBN 978-80-210-4720-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover JEŘÁBEK, Richard.
Lidová výtvarná kultura: dvacet příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 239 pp. ISBN 978-80-210-5584-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSMEKAL, Hubert.
Lidská práva v Evropské unii. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2009. 288 pp. Monografie, svazek č. 28. ISBN 978-80-210-5045-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSMEKAL, Hubert.
Lidská práva. Ideje, trendy, výzvy a nástrahy. Brno : MUNI Press, 2013. 197 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6388-4.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverHAVEL, Dalibor.
Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 293 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, č. 377. ISBN 978-80-210-4750-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover VAŘEJKOVÁ, Věra.
Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. druhé, přepracované vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 79 pp. ISBN 80-210-3860-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKYLOUŠEK, Petr.
Literární hnutí husarů ve Francii po roce 1945. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. 320 pp. Spisy Filozofické fakulty č. 341. ISBN 80-210-2991-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPŘICHYSTAL, Antonín.
Lithic raw materials in prehistoric times of eastern Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 351 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6405-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVAIL, Benjamin Jeremiah.
Litter on the Shores of Bohemia: Environmental Justice, European Enlargement, and Illegal Waste Dumping in the Czech Republic. Vyd. 1. Brno, Czech Republic : Masaryk University Press, 2011. 145 pp. 1, 1. ISBN 978-80-210-5733-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVAIL, Benjamin Jeremiah.
Litter on the Shores of Bohemia: Environmental Justice, European Enlargement, and Illegal Waste Dumping in the Czech Republic. Vyd. 1. Brno, Czech Republic : Masaryk University Press, 2012. 145 pp. e-Book. ISBN 978-80-210-5928-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSTRACH, Jiří.
Logika. Vyd. 4. Brno : MUni Press, 2009. 84 pp. ISBN 978-80-210-5025-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverGEISLEROVÁ, Olga.
Lösungsschlüssel zum Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neuauflage. 2. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 80 pp. ISBN 978-80-210-4326-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover PRAŽÁK, Richard.
Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin. Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-6797-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBARTOŇKOVÁ, Daša - HAVLÍK, Lubomír - MASAŘÍK, Zdeněk - VEČERKA, Radoslav.
Magnae Moraviae fontes historici I. Annales et chronicae. 2., dopl. a přeprac. vydání. Brno : Filozofická fakulta MU, 2008. 425 pp. Filozofická fakulta MU. ISBN 978-80-254-1780-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSVOBODA, František.
Machiavelli kontra Samuelson a jiné texty k dějinám veřejné ekonomie. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 162 pp. Edice Hic sunt leones. Svazek 1. ISBN 978-80-210-5091-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover JAHODA, Marie - LAZARSFELD, Paul F. - ZEISEL, Hans.
Marienthal. Sociografie komunity nezaměstnaných. Přel. Tomáš Vais. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 182 pp. Edice Poprvé v češtině. Sv. 1. ISBN 978-80-210-6226-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOKULIL, Miloslav.
Masaryk a náboženství. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 212 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5984-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří.
Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 271 pp. Dějiny. ISBN 978-80-210-4850-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMUSILOVÁ, Jana - MUSILOVÁ, Pavla.
Matematika II pro porozumění i praxi. Vyd. první. Brno : VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012. 697 pp. ISBN 978-80-214-4071-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOŠLÁ, Zuzana.
Matematika pro chemiky, 1.díl. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 120 pp. ISBN 978-80-210-5263-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 849 records, displayed 341 - 360