Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 662
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 341

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 11Letter I, page 11Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 15Letter N, page 17Letter O, page 17Letter P, page 18Letter Q, page 22Letter R, page 22Letter S, page 23Letter T, page 29Letter U, page 30Letter V, page 31Letter W, page 32Letter X, page 32Letter Y, page 32Letter Z, page 32
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 662 records, displayed 341 - 360

 

Od Moravy k Moravě II. Z historie česko-srbských vztahů. Koprivicová, V. - Kordová-Petrovićová, A. - Štěpánek, V. (eds.). 1. vyd. Nový Sad : Matice moravská, Matice srbska, 2011. 430 pp. ISBN 978-86-7946-072-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHLADKÝ, Ladislav - CHOCHOLÁČ, Bronislav - JAN, Libor - ŠTĚPÁNEK, Václav.
Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2005. 311 pp. Česko-srbské sborníky 1. Redigovali Ladislav Hladký a Václav Štěpánek. ISBN 80-86488-18-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠMAJS, Josef.
Ohrožená kultura. Brno : Host, 2011. 272 pp. Edice odborných textů. ISBN 978-80-7294-458-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHRABÁLEK, Martin.
Ochrana hranic EU a role agentury FRONTEX v ní. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 155 pp. Monografie č. 45. ISBN 978-80-210-5988-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KIGURADZE, Ivan.
Okrajové úlohy pro systémy lineárních obyčejných diferenciálních rovnic. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 183 pp. ISBN 80-210-1664-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverURBANOVÁ, Ludmila.
On Expressing Meaning in English Conversation. Semantic Indeterminacy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 122 pp. Spisy Filozofické fakulty č. 345. ISBN 80-210-3252-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDRESLER, Petr.
Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

Opscula Historiae Artium. 2013, roč. 62, č. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-1-73900-113-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

Opscula Historiae Artium. 2013, roč. 62, č. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-1-73900-213-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKROUPA, Jiří (ed.) - ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela (ed.) - KONEČNÝ, Lubomír (ed.).
Orbis artium :k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009. ISBN 978-80-210-4972-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MCMURRY, John.
Organická chemie. Vyd. 1. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2007. 1176 pp. ISBN 978-80-214-3291-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠMÍD, Tomáš.
Organizovaný zločin v Ruské federaci. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 225 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 26. ISBN 978-80-210-4846-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁGNER, Ivan - WEBER, Miroslav.
Osobní management. 2. přepracované vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 142 pp. Edice učebnic č. 394. ISBN 978-80-210-4265-0.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverOsobnosti moravských dějin (1). Edited by Demeter Malaťák - Pavel Pumpr - Libor Jan - Zdeněk Drahoš. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2006. 516 pp. ISBN 80-86488-38-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKYLOUŠEK, Petr.
Otakar Novák – tradice a modernost. Příspěvky z konference konané při příležitosti 100. výročí narození profesora Otakara Nováka. Brno 25. 11. 2005. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 87 pp. ISBN 80-210-4020-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRADOVÁ, Irena - PETR, Holman.
Otokar Březina / Ottocarus Březina. Básnické spisy / Opera poetica. Latinis litteris expressit Iohannes Šprincl. 2013.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPOSPÍŠIL, Ivo - KŘÍŽ, Zdeněk.
Ozbrojené konflikty po konci studené války. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 320 pp. Monografie, sv. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFLODR, Miroslav.
Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379). Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2005. 944 pp. Prameny dějin moravských, 8. ISBN 80-86488-19-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPamětní kniha města Brna z let 1391-1515. Miroslav Flodr (ed.). 1. vyd. Matice moravská, 2010. 648 pp. ISBN 978-80-86488-66-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 11: Tibet z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 132 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2887-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 662 records, displayed 341 - 360