Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 644
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 341

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 11Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 17Letter P, page 18Letter Q, page 21Letter R, page 21Letter S, page 22Letter T, page 28Letter U, page 30Letter V, page 30Letter W, page 31Letter X, page 31Letter Y, page 31Letter Z, page 31
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 644 records, displayed 341 - 360

 

book cover MCMURRY, John.
Organická chemie. Vyd. 1. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2007. 1176 pp. ISBN 978-80-214-3291-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠMÍD, Tomáš.
Organizovaný zločin v Ruské federaci. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 225 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 26. ISBN 978-80-210-4846-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁGNER, Ivan - WEBER, Miroslav.
Osobní management. 2. přepracované vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 142 pp. Edice učebnic č. 394. ISBN 978-80-210-4265-0.
 
link to a new windowDownload the e-book


more

 

book coverOsobnosti moravských dějin (1). Edited by Demeter Malaťák - Pavel Pumpr - Libor Jan - Zdeněk Drahoš. 1. vyd. Brno : Matice moravská, 2006. 516 pp. ISBN 80-86488-38-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKYLOUŠEK, Petr.
Otakar Novák – tradice a modernost. Příspěvky z konference konané při příležitosti 100. výročí narození profesora Otakara Nováka. Brno 25. 11. 2005. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 87 pp. ISBN 80-210-4020-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverRADOVÁ, Irena - PETR, Holman.
Otokar Březina / Ottocarus Březina. Básnické spisy / Opera poetica. Latinis litteris expressit Iohannes Šprincl. 2013.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPOSPÍŠIL, Ivo - KŘÍŽ, Zdeněk.
Ozbrojené konflikty po konci studené války. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 320 pp. Monografie, sv. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMLEJNEK, Ondřej.
Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 171 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque 18. ISBN 978-80-210-7818-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFLODR, Miroslav.
Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379). Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2005. 944 pp. Prameny dějin moravských, 8. ISBN 80-86488-19-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPamětní kniha města Brna z let 1391-1515. Miroslav Flodr (ed.). 1. vyd. Matice moravská, 2010. 648 pp. ISBN 978-80-86488-66-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 11: Tibet z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 132 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-2887-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 12: Smrt a pohřbívání u Tibeťanů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 88 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3045-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover VRHEL, František - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy, dějiny. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 88 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3069-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SVOBODA, Jiří - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 19: Paleolit a mezolit: Pohřební ritus. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 128 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3182-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover KOMÁREK, Stanislav - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 20: Obraz člověka v dílech některých význačných biologů 19. a 20. století. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2003. 104 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-7204-295-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKOLMAŠ, Josef - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3218-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover SOCHOROVÁ, Ludmila - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 22: Člověk a lidová kultura: člověk a lidové divadlo - lidové divadlo v životě člověka. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brn, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brn, 2004. 107 pp. Modulové uební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" obor. ISBN 80-210-3279-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover ŠTĚPÁNOVÁ, Irena - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 23: Člověk a lidová kultura: Člověk a lidový oděv - lidový oděv v životě člověka. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 99 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3280-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover BUDIL, Ivo T. - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 26: Zrození moderní rasové teorie: Život a dílo Victora Courteta. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 166 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3734-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover VACHALA, Břetislav - MALINA, Jaroslav.
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 27: Abúsír: Staroegyptské královské pohřebiště. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ) : Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 117 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. Učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. ISBN 80-210-3735-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 644 records, displayed 341 - 360