Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 596
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 341

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 7Letter G, page 8Letter H, page 8Letter CH, page 9Letter I, page 10Letter J, page 10Letter K, page 11Letter L, page 12Letter M, page 13Letter N, page 15Letter O, page 15Letter P, page 16Letter Q, page 19Letter R, page 19Letter S, page 20Letter T, page 26Letter U, page 28Letter V, page 28Letter W, page 29Letter X, page 29Letter Y, page 29Letter Z, page 29
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 596 records, displayed 341 - 360

 

book coverPočátky novinového zpravodajství a novin v Českých zemích :(do devadesátých let 18. století). 2012. ISBN 978-80-86488-81-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HEJHAL, Petr.
Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 92 pp. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragense14. ISBN 978-80-210-6100-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSUCHÁNEK, Petr.
Podnikohospodářská analýza. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 136 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5412-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPRZYBYLSKI, Michal - ŠAUR, Josef.
Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 2013.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFLAŠAR, Martin.
Poème électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varèse - I. Xenakis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 162 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 409. ISBN 978-80-210-5945-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNIEDERLE, Rostislav.
Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-7131-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČERNOCH, Filip - HUSÁK, Jan - SCHÜTZ, Ondrej - VÍT, Michal.
Political parties and nationalism in Visegrad countries. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 236 pp. Monografie, svazek č. 42. ISBN 978-80-210-5658-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKRPEC, Oldřich - HODULÁK, Vladan.
Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2011. 360 pp. Monografie, 38. ISBN 978-80-210-5481-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDOLEŽALOVÁ, Jitka.
Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 208 pp. ISBN 978-80-210-7142-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMATUŠKOVÁ, Anna.
Politický marketing a české politické strany. Volební kampaně v roce 2006. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 174 pp. Ediční řada Monografie, svazek č. 32. ISBN 978-80-210-5169-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover BUDÍKOVÁ, Marie - MIKOLÁŠ, Štěpán - OSECKÝ, Pavel.
Popisná statistika. Vyd. 4. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 52 pp. ISBN 978-80-210-4246-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta - BALCERE, Ilze - CHOLOVA, Blagovesta - HAVLÍK, Vratislav - SMRČKOVÁ, Markéta - SPÁČ, Peter - WOJTAS, Kinga - KRAŠOVEC, Alenka.
Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 280 pp. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPROKEŠ, Lubomír.
Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno : ÚAM FF MU Brno, 2007. 50 pp. Archaeol. mediaev. Moraviana et Silesiana, Suppl 1. ISBN 978-80-239-9599-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila.
Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 255 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque ; 15. ISBN 978-80-210-6421-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPITROVÁ, Markéta - SYCHRA, Zdeněk - SMEKAL, Hubert - KUCHYŇKOVÁ, Petra - POSPÍŠIL, Ivo - HAVLÍK, Vratislav - KUBOVÁ, Radana - KOVÁČOVÁ, Lenka - JANEBOVÁ, Pavlína - MANOSOGLU, Tomáš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. ISBN 978-80-210-7777-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠMAJS, Josef.
Potřebujeme filosofii přežití?. 2. přeprac. a doplněné vyd. Brno : Doplněk, 2011. 152 pp. eseje. ISBN 978-80-7239-257-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover WAISOVÁ, Šárka.
Poválečná obnova a budování míru. Role a strategie mezinárodních nevládních organizací. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 181 pp. ISBN 978-80-210-4699-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMACEK, Jakub.
Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2013. 200 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6476-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNOVOTNÝ, Petr (Ed.).
Pracoviště jako prostor k učení. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 97 pp. ISBN 978-80-210-4918-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPráva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545: (pokus moravských stavů o revizi zemského zřízení): historický úvod a edice. Edited by Dalibor Janiš. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2005. 295 pp. ISBN 80-7286-079-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|...|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|...|Next pageLast page
found: 596 records, displayed 341 - 360