Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our New titles catalogue

Total number of titles: 706
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 41

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 7Letter M, page 7Letter N, page 8Letter O, page 9Letter P, page 9Letter Q, page 11Letter R, page 11Letter S, page 12Letter T, page 14Letter U, page 14Letter V, page 14Letter W, page 15Letter X, page 15Letter Y, page 15Letter Z, page 15
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 706 records, displayed 41 - 60

 

book coverVACKOVÁ, Barbora - FERENČUHOVÁ, Slavomíra - GALČANOVÁ, Lucie (Eds.).
Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. Vyd. 1. Červený Kostelec, Brno : Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2010. 281 pp. ISBN 978-80-87378-44-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverWASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 340 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6478-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠMÍD, Tomáš - KUPKA, Petr.
Český organizovaný zločin. Od vyděračů ke korupčním sítím. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2011. 348 pp. Monografie; svazek č.40. ISBN 978-80-210-5618-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverŠTĚDROŇ, Miloš - ŠLOSAR, Dušan.
Dějiny české hudební terminologie. 2., přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 134 pp. Spisy MU, Filozofická fakulta, č. 356. ISBN 978-80-210-5161-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverPODBORSKÝ, Vladimír.
Dějiny pravěku a rané doby dějinné. 1. dotisk 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 325 pp. ISBN 978-80-210-4153-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverHOLEŠINSKÁ, Andrea.
Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 152 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5847-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBROM, Vlastimil.
Di tutsch kronik von Behem lant. Die gereimte deutsche Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik. Rýmovaný německý překlad staročeské Dalimilovy kroniky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 586 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-4794-5.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverZEMAN, Jaromír.
Die Marienlegende des Heinrich Clusenere : Manuskript, diplomatischer Abdruck, Übersetzung, Kommentar. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 443 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5775-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

DOŠLÁ, Zuzana - KUBEN, Jaromír.
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. vi, 209 pp. ISBN 9788021058149.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

FUCHS, Eduard.
Diskrétní matematika pro učitele. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 178 pp. ISBN 9788021054592.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover HLOŽEK, Ondřej.
Domů. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 40 pp. Srdeční výdej, sv. 14. ISBN 978-80-210-6607-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover MRÁZEK, Ivan.
Drahé kameny starověkých civilizací. Ilustrace Lea Píchová. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 382 pp. ISBN 978-80-210-6122-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverCUSIMANO, Christophe.
Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 60 pp. ISBN 978-80-210-8263-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKLAPALOVÁ, Alena - KRČÁL, Michal - ŠKAPA, Radoslav.
Efektivnost v systému zpětných toků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 83 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6600-7.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover GUTH, Jiří - JOHANISOVÁ, Naděžda - FILIPOVÁ, Martina.
Ekonomické a správní nástroje ochrany krajinného rázu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 126 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5245-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

POLÁK, Petr.
El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 97 pp. ISBN 9788021056701.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverZOUNEK, Jiří.
E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverČERNOCH, Filip - OSIČKA, Jan - ACH-HÜBNER, Robert - DANČÁK, Břetislav.
Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 178 pp. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverKOSEK, Pavel.
Enklitika v češtině barokní doby. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 360 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6264-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMARTINOVSKÝ, Petr.
Enviromentální bezpečnost v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 215 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 706 records, displayed 41 - 60