Books available in the Munipress on-line bookstore

See also our Publication catalogue (Czech only)

Total number of titles: 644
Ordered by: titles / author

Alphabetical list of 20 titles starting from: 41

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 16Letter O, page 17Letter P, page 18Letter Q, page 21Letter R, page 21Letter S, page 22Letter T, page 28Letter U, page 30Letter V, page 30Letter W, page 31Letter X, page 31Letter Y, page 31Letter Z, page 31
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 644 records, displayed 41 - 60

 

Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-214-40114-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverVÁLKA, Miroslav - ŠKORPÍK, Zdeněk.
Borač. Geograficko-historicko-národopisný obraz obce. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 120 pp. ISBN 80-210-3909-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverSTEHLÍK, Petr.
Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 217 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; č. 415. ISBN 978-80-210-6239-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover VACEK, Vladimir - BUREŠ, Petr.
Botanika: Dějiny oboru na Masarykově univerzitě v Brně. Brno : Masarykova Univerzita Brno, 2001. 100 pp. FOLIA HISTORICA 70. ISBN 80-210-2715-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANKOVÁ, Milada.
Britské spisovatelky na konci tisíciletí. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1999. 206 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 325. ISBN 80-210-2148-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFRANKOVÁ, Milada.
Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, 347. ISBN 80-210-3290-1.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBrněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. století. Edited by Kateřina Urbánková - Veronika Wihodová. Vyd. 1. Brno : Matice moravská ve spolupráci s Archaia Brno, 2008. 918 pp. ISBN 978-80-86488-51-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFLODR, Miroslav.
Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359). Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2001. 519 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 7. ISBN 80-86488-00-4.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book cover STEHLÍK, Ondřej.
Brno postavené nepostavené. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2014. 239 pp. ISBN 978-80-214-4778-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

Brno Studies in English, 2013, roč. 39, č. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-4-688-10113-6.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

Brno Studies in English. 2013, roč. 39, č. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-4-688-10213-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

Brno Studies in English. 2014, roč. 40, č. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-4-688-10114-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

Brno Studies in English. 2014, roč. 40, č. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-4-688-10214-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří.
Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Vyd. 1. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. 427 pp. Země a kultura ve střední Evropě 9. ISBN 978-80-86488-50-9.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBrünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 14, 2009, 1-2. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4991-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2013, roč. 27, č. 1–2. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-3-7380-1213-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverMACHÁČEK, Jiří.
Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. 101 pp. Spisy MU v Brně Filozofická fakulta.Číslo 340. s CD. ISBN 80-210-2820-3.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverDROZDOVÁ, Eva.
Břeclav - Pohansko VI. Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 146 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, sv. č. 358. ISBN 80-210-2370-8.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverBĚLKA, Luboš.
Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 172 pp. Proměny náboženství, sv. 4. ISBN 80-210-3491-2.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 

book coverNEČASOVÁ, Denisa.
Buduj vlast - posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945-1955. Brno : Matice moravská, 2011. 411 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 34. ISBN 978-80-86488-82-0.
 
link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 644 records, displayed 41 - 60